Politiikka

”Suomea rakentaneille on turvattava arvokas vanhuus” – Ihalainen peräänkuuluttaa välittämisen kulttuuria

Kari Hulkko
Kari Hulkko

SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen pitää suomalaista työeläkejärjestelmää varsin hyvänä kansainvälisesti katsottavana. Iso eläkeuudistus tuli voimaan vuoden alussa.

– Palkansaajien ja työnantajien eläkemaksuja joudutaan edelleenkin nostamaan, jotta eläkelupauksista voidaan pitää kiinni, hän muistutti puhuessaan Äänekosken eläkkeensaajien 50-vuotisjuhlassa.

Ihalainen pitää viisaana, että Suomessa on rakennettu osittain rahastoiva eläkejärjestelmä. Eläkemenot kuitenkin kasvavat.

– Viime kädessä rahoituksen kestävyys riippuu siitä, miten moni on palkkatyössä ja maksaa eläkemaksuja ja miten sijoitustuotot kehittyvät. Eläkerahoituksen turva on se, että työllisyysastetta saadaan nostettua, hän painotti.

Vanhusväestö kasvaa ja elinikä nousee. Ihalaisen mielestä pitää panostaa erityisesti vanhusten laadukkaaseen hoivaan, terveys- ja sosiaalipalveluihin ja asumiseen.

Usein on kysymys siitä, että joku kysyy, mitä sinulle kuuluu.

– Näille Suomea rakentaneille eläkeläisille ja vanhuksille on turvattava arvokas ja turvallinen vanhuus. Eläkeläisköyhyys ja pienituloisten eläkeläisten toimeentulo-ongelmista on tarpeen puhua ja löytää ratkaisuja.

Ihalainen arvioi, että kaikkein pienituloisimpien asemaa voidaan parhaiten kohentaa takuueläkettä korottamalla ja kansaneläkkeiden tasoa parantamalla sekä indeksileikkaukset perumalla.

SDP on hoputtanut hallitusta laatimaan nopeasti toimenpideohjelman eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi ja eläkeläisten toimeentulon turvaamiseksi. Ohjelma tulee tuoda eduskunnan käsittelyyn selonteossa syyskuussa 2017.

Ikäihmisten ”äänitorven”, vanhusneuvoston, roolia pitää Ihalaisen mielestä kohentaa maakuntauudistuksen yhteydessä. SDP on esittänyt myös vanhusasiavaltuutetun viran perustamista.

Yksinäisyys vaivaa erityisesti yksinasuvaa vanhusta.

– Onko yhteiskunnastamme katoamassa välittämisen ja myötäelämisen kulttuuri? Usein on kysymys siitä, että joku kysyy mitä sinulle kuuluu ja voinko auttaa. Tässä työssä vapaaehtoistoiminnalla, eläkeläisjärjestöillä ja kolmannen sektorin järjestöillä olisi tärkeä tehtävä, Ihalainen muistutti.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat