Politiikka

Suurliitto huolestui päivähoidosta: ”Tällainen toimintatapa on hyvin asiaton eikä sitä voida millään perusteella hyväksyä”

Lehtikuva / Trond H. Trosdahl
Lehtikuva / Trond H. Trosdahl
Lehtikuva / Trond H. Trosdahl

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on huolissaan siitä, miten päiväkodit noudattavat päivähoitoasetuksen mukaisia hoitajien ja hoidettavien välisiä suhdelukuja.

– Korviimme on kentältä kantautunut tietoja, että luvuista poiketaan enemmän kuin asetus sallii. Työntekijöiden ilmoitukset hoitajavajeesta päiväkotien johdolle eivät ole tuottaneet tulosta tilanteen korjaamiseksi. Sen sijaan, että päivähoidon johdossa olisi huolestuttu ja ryhdytty hankkimaan lisää työvoimaa ja palkattu sijaisia , on vajeesta ilmoittanut henkilö joutunut johdon hampaisiin. Tällainen toimintatapa on hyvin asiaton eikä sitä voida millään perusteella hyväksyä, sanoo JHL:n sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi.

– Hoitajien on aina ilmoitettava, jos heitä on liian vähän suhteessa läsnä oleviin lapsiin. Jos näin ei tehdä, on hoitaja yksin vastuussa, jos ryhmässä sattuu jotain ikävää. Kun ilmoitus liian vähäisestä henkilöstöstä on tehty, vastuu jakautuu myös päiväkodin johtajalle, Pirttijärvi täsmentää.

Kysymys on myöskin työsuojelullinen.

– Henkilöstö on velvoitettu ilmoittamaan työsuojelullisista puutteista ja riskeistä. Niistähän siinä on kysymys, kun työntekijöitä on liian vähän.

Sijaisten tarve voidaan laskea melko hyvin, kun tiedetään henkilöstön vuosilomaoikeudet, sairastavuus ja poissaolojen sijoittuminen eri vuodenaikoihin.

– Päivähoidon tuottajat vetoavat siihen, ettei sijaisia ole. Ongelma lienee kuitenkin siinä, että keikkojen vastaanottaminen on tuloloukku muuutoin työttömälle henkilölle. Lainvastaisten suhdelukujen ylittämisistä voitaisiin päästä eroon palkkaamalla vakituisia sijaisia, Pirttijärvi ehdottaa.

JHL:n sopimustoimitsija pitää ongelmallisena sitä, että suhdelukua tarkkaillaan koko päiväkodin tasolla niin, että huomioon otetaan kaikki päiväkodissa läsnä olevat lapset ja ammatillisen kelpoisuuden omaavat aikuiset.

– Tällainen suhdeluvun seuraamistapa on outo, kun kerran ryhmäkoko on määritelty lakiin. Suhdeluvun tarkastelu pitäisikin olla lapsiryhmäkohtainen, jotta aikuisten ja lasten välinen suhdeluku olisi tasapuolinen ja turvaisi kaikille lapsille saman määrän aikuisen läsnäoloa.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat