Tampereen kaupunki, Mehiläinen ja Barona solmivat allianssisopimuksen Tesoman hyvinvointipalveluista

Kuva: Roope Permanto
Tampereen Tesomalla kokeillaan allianssisopimuksen varaan rakentuvaa hyvinvointipalvelujen tarjontaa.

Tampereen kaupungin Tesoman hyvinvointikeskuksen palveluita koskeva allianssisopimus on allekirjoitettu Tampereen kaupungin, Mehiläisen ja Baronan välillä. Mehiläinen toimii hyvinvointikeskuksen palveluiden päävastuullisena allianssikumppanina. Barona tähtää hankkeessa työllisyyden hoidon palveluiden tuottamiseen.

Allianssin toiminta käynnistyy sopimuksen solmimisen jälkeen noin vuoden kestoisella kehitysvaiheella. Kehitysvaiheen aikana allianssikumppaneiden kesken täsmennetään allianssin tavoitteet ja tavoitekustannus sekä suunnitellaan palvelut. Samalla päätetään siitä, mitä palveluita kukakin tekee ja miten. Päätökset tehdään yhdessä ja vastuu allianssin onnistumisesta on jaettu.

Tampereen kaupungin Oma Tesoma –hankkeen projektijohtaja Tanja Koivumäen mukaan Tesoman hyvinvointikeskuksessa kumppanuusajattelu ja yhteistyö sidotaan  hyvinvointipalveluiden tuottamiseen. Palvelukokonaisuuden kehittämiseen on hänen mukaansa haettu parhaat ja kyvykkäimmät yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, jotka sitoutuvat julkisen palvelutuotannon kanssa yhteisiin tavoitteisiin ja budjettiin.

-Kumppanuudella haetaan ennen kaikkea tesomalaisten hyvinvoinnin lisääntymistä, palvelutuotannon tuloksellisuutta ja oppimista toinen toiselta. Parhaat ja toimivat käytännöt hyödyttävät myöhemmin kaikkia tamperelaisia.

Pitkäaikaistyöttömät kohderyhmänä

– Hyvinvointikeskus tulee olemaan asiakkaalle parhaimmillaan paitsi paikka avun, tuen ja palvelun saamiseksi, myös olohuone, jonne voi tulla matalalla kynnyksellä. Mehiläinen on erittäin sitoutunut ja innoissaan luomassa uusia toimintamalleja Tampereen Tesomalle, Mehiläisen allianssin vastaava johtaja Lasse Männistö toteaa.

– Hyvinvointipalveluallianssilla on mahdollisuudet nousta kustannusvaikuttavaksi ja asiakaslähtöiseksi tavaksi julkisten hyvinvointipalveluiden tuottamiseen koko Suomessa. Jaetut tavoitteet, aito kumppanuus toimijoiden kesken ja joustava toimintamalli ovat erinomaisia lähtökohtia onnistumiselle, Männistö jatkaa.

– Barona haluaa tuoda allianssin toimintaan erityisesti uudenlaisen tavan toteuttaa työllistämistä ja työllisyyden hoitoa vaikuttavuusinvestointimallilla. Erityisenä kohderyhmänämme tulevat olemaan pitkäaikaistyöttömät. Vaikuttavuus työllisyyden hoidossa tukee koko allianssin onnistumista, toteaa Baronan hyvinvointihankkeesta vastaava Paavo Voutilainen.

Hyvinvointipalveluallianssiin haetaan parhaillaan Mehiläisen puolen projektipäällikköä toimimaan yhdessä kaupungin projektipäällikön kanssa. Valinta on määrä tehdä vielä vuoden 2016 puolella.

Keskustelua aiheesta

Valkeakoskella menee hyvin

Raskas teollisuus on kuihtunut Valkeakoskella.

Valkeakosken kaupunki isännöi viikonvaihteessa Pirkanmaan sosialidemokraattien piirikokousta 10 vuoden tauon jälkeen. ”Koskin” kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen kyseli mahdollisilta edellisen kokouksen osallistujilta, mitä heille oli jäänyt edellisestä tilaisuudesta mieleen. Hetken hiljaisuuden jälkeen hän jatkoi:

– Itse muistan parhaiten sen, kun toiminnanjohtaja Harri Sandell kertoi, että Juice Leskinen on kuollut.

Muisteluiden jälkeen Järvinen kertoi kaupungin kuntavaalien tuloksesta, joka demarien kannalta oli hyvä. Itse asiassa, niin hyvä, että SDP:n ja Vasemmistoliiton enemmistö jäi yhden paikan päähän.

Järvisen mukaan Valkeakoski oli rakennemuutoksen kourissa aina vuoteen 2008 asti. Vanha teollisuus hävisi, ja asukasmäärä putosi.

– Raskaan teollisuuden työpaikat putosivat viidesosaan verrattuna 1990-luvun tilanteeseen. Sen jälkeen keskisuuri teollisuus on kasvanut ja luonut uusia työpaikkoja.

Tampereella käy ”koskilaisia” töissä tuhatkunta ihmistä. Saman verran tamperelaisia Valkeakoskella.

Muutos kera asuntomessujen

Valkeakosken käänne parempaan ajoittuu Järvisen mukaan asuntomessujen aikaan. Vanhan teollisuuden hävittyä, ”rahakaan” ei enää haissut.

Toki muun muassa nykyisen Akaan Viialassa ja Toijalassa asuneet ja asuvat olivat ja ovat huomanneet kaupungin kauneuden ja kohtuullisen hyvät palvelut. Oli ja on kiva ajaa Akaasta asioimaan Valkeakoskelle. Valkeakoskelle myös Tampere menettää asukkaita.

Asuntomessujen siivittämä rakentaminen jatkuu. Nostureita näkyy taivaanrannalla, ja ne myös liikkuvat. Kallein omakotitalo maksaa ”Koskissa” Järvisen mukaan tällä hetkellä 2,5 miljoonaa euroa.

Vanhat rintamamiestalot maksavat kunnosta riippuen molemmin puolin 100 000 euroa. Ja niitä kaupunginhallituksen puheenjohtajan mukaan riittää.

Järvisen mukaan Valkeakoskikin elää symbioosissa Tampereen kanssa muutoinkin kuin työpaikkojen suhteen.

– Vanha 3-tie on meille hyvä yhteys Tampereelle ja takaisin. Vaikka elämme tietyllä tavalla Tampereen varassa, meillä on hyvä palveluvarustus aluesairaaloineen ja etenkin sivistyspalveluineen. Koulutuksen suhteen olemme onnistuneet Hämeen ammattikorkeakoulun ja etenkin ammattioppilaitoksemme suhteen, Järvinen sanoi.

Keskustelua aiheesta

Teknologiateollisuus moittii Pirkanmaan lakkosuunnitelmia

Viisi pirkanmaalaista ammattiosastoa on ilmoittanut julkisuudessa laajoista vuorokauden mittaisista lakoista, joiden on määrä alkaa torstaina kello 22.00.

– Lakot ovat äärimmäisen huonosti harkittuja ja aiheuttavat vakavaa haittaa yrityksille. Työpaikoilla on tärkeä keskittyä tuotannon pyörittämiseen eikä laittaa kapuloita orastavan kasvun rattaisiin.

– Lakkoja on perusteltu julkisuudessa yleispoliittisilla syillä, joten siinä tapauksessa työehtosopimusten työrauhavelvoite ei niitä juridisesti estä. Työrauhan järkkyminen olisi kuitenkin valtava pettymys yrityksille, sillä monissa yrityksissä pyörät on saatu juuri pyörimään pitkän taantuman jälkeen. Lakot vaikeuttavat toimituksia ja aiheuttavat mainehaittaa sekä yrityksille että Suomelle, muistuttaa Teknologiateollisuuden neuvottelupäällikkö Pekka Kärkkäinen.

– Toivottavasti järki voittaa ja ammattiosastot peruvat suunnitelmansa pikaisesti. Myös ammattiliittojen on tehtävä kaikkensa työrauhan turvaamiseksi. Lakkoja suunnittelevat ammattiosastot kuuluvat Metallityöväen liittoon ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliittoon. Niiden pitää vedota omiin jäseniinsä vastuun puolesta. Yrityksille aiheutuva haitta on menetys myös työntekijöille ja koko kansantaloudelle, Kärkkäinen tähdentää.

Kärkkäinen muistuttaa suurella vaivalla synnytetystä kilpailukykysopimuksesta, jonka keskeisenä tavoitteena on sulattaa vienti pitkään jatkuneesta kohmeesta. Nyt teollisuuden oma työväki on aiheuttamassa hallaa sopimuksen voimassa ollessa.

– Poliittinen lakko olisi sikälikin erikoinen, että vain reilu viikko sitten työntekijöitä ja työnantajia edustavat vientiliitot julkistivat yhteiset tavoitteet hallituksen puoliväliriiheen. Tavoitteita oli julkistamassa järjestöjen ylin johto, Kärkkäinen huomauttaa.

Lauri Lyly haluaa saada vahvan enemmistön Tampereen pormestariohjelman taakse

Tampereen demarien pormestariehdokkaan Lauri Lylyn lempiurheiluseurat ovat Ilves, Classic ja Vehmaisten Urheilijat eli VehU.

Keskiviikkona Tampereen demarien pormestariehdokkaaksi valittu Lauri Lyly alkaa vetämään niin sanottuja pormestarineuvotteluja. Hallitusneuvottelujen paikallisessa vastineessa haetaan Lylyn johdolla parasta mahdollista koalitiota toteuttamaan myöhemmin laadittavaa pormestariohjelmaa.

Uuden valtuuston suurin puolue SDP on lähettänyt valtuustoryhmille kysymykset, joihin vastauksia odotetaan keskiviikkoon 19.4. mennessä. Tämän jälkeen alkavat Lylyn vetämät neuvottelut jokaisen valtuustoryhmän kanssa. Uuden valtuuston ensimmäinen kokous on 12.6., jolloin valitaan pormestari, apulaispormestari ja jäsenet toimielimiin.

– SDP hakee neuvottelujen aikana vahvaa enemmistöä, jonka kesken voidaan tehdä pormestariohjelma valtuustokaudeksi. Isoja kysymyksiä ovat, mitä asioita painotetaan seuraavan neljän vuoden aikana ja mitä halutaan saada aikaiseksi, Lyly sanoo.

Ryhmille lähetetyt kysymykset koskevat muun muassa työllisyyden parantamista, kaupungin taloutta, palvelurakennetta, liikenteen kehittämistä ja asuntotuotantoa. Lisäksi jokaiselta ryhmältä tiedustellaan niiden omia kynnyskysymyksiä.

– Minulle neuvottelujen vetäjänä on hyvin tärkeää, että pormestariohjelma saa taakseen vahvan tuen valtuustossa ja että ohjelmalla on vaikuttavuutta, Lyly sanoo.

Tampereen työttömyys on hämmästyttävän suuri

Omassa vaalikampanjassaan Lyly nosti voimallisesti esille työllisyyden. Lylyn mielestä on haettava vastauksia muun muassa kysymykseen, mitä Tampereen kaupungin olisi tehtävä työllisyyden parantamiseksi.

– Kovaa vauhtia kasvavaksi kaupungiksi Tampereen työttömyysprosentti on hämmästyttävän korkea. Tampere voi kaupunkina tehdä hyvin paljon vaikuttaakseen työpaikkojen syntymiseen, uusien yritysten syntymiseen ja yritysten muuttamiseen Tampereelle.

– Työllisyys ei kuitenkaan parane pelkästään puhumalla ja toivomalla, vaan meidän on ryhdyttävä monipuolisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Tampereella tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja, monipuolisia liikenneyhteyksiä kaupungin sisällä ja Tampereelta ulospäin sekä luonnollisesti laadukkaita työllistymistä ja yrityksiä tukevia palveluita, Lyly sanoo.

Uusien työpaikkojen syntymisen ohella Lylylle hyvin tärkeä asia on laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittäminen aina korkeakoulututkintoihin asti. Hän nostaakin keskiöön tärkeäksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi hyvän ja monipuolisen koulutuksen suuren merkityksen sekä tätä kautta osaamisen lisäämisen.

Kaikista on pidettävä huolta, kaikki on pidettävä matkassa. Lylyn ajatukset eivät liiku ainoastaan pitkäaikaistyöttömissä, vaan Tampereen kaupungin on huolehdittava jokaisesta asukkaasta vauvasta vaariin.

Uusiin päätöksiin pitää keskittyä, ei puhumiseen jo tehdyistä

Tämän valtuustokauden merkittäviä päätöksiä olivat Rantatunnelin rakentaminen ja raitiotiestä päättäminen sekä töiden aloittaminen. Vaalikampanjan aikana eräät valtuutetut vaativat jo käynnistyneiden ratikkatöiden lopettamista.

Lyly ei tällaista toimintaa ymmärrä.

– Päätös on tehty ja työt jo aloitettu. Ei ole järkevää pohtia ja vaatia jo tehtyjen päätösten purkamista, vaan nyt on jokaisen valtuutetun keskityttävä tekemään uusi päätöksiä, joilla edistetään Tampereen sekä tamperelaisten elinvoimaa ja parannetaan työllisyyttä, Lyly sanoo.

Lyly on 64-vuotias ja tähän seikkaan muutamat henkilöt ovat kiinnittäneet huomionsa. Miten itse koet ikäsi?

– Iällä ei ole väliä vaan sillä, millaista sisältöä politiikassa on ja millaista politiikkaa henkilö tekee. Minun vahva tarkoitukseni ja haluni on tehdä dynaamista ja nuorekasta politiikkaa, jossa katsotaan eteenpäin, Lyly sanoo.

Sähköliiton ja SAK:n entinen puheenjohtaja Lari Lyly valittiin ensikertalaisena Tampereen kaupunginvaltuuston valtaisalla äänimäärällä. Äänimäärä 3 575 oli kolmanneksi suurin ja miehen edellä olivatkin vain SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin ja nykyinen pormestari, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen.

– Saamani iso äänimäärä on pysähdyttävä juttu. Kun poikani soitti ennakkoäänien julkistamisen jälkeen, en voinut uskoa sitä äänimäärää todeksi.

Vaikka Lyly onkin uusi tekijä tamperelaisessa kuntapolitiikassa, ei hän kuitenkaan ole ensikertalainen. Asuessaan Loviisassa ennen Tampereelle muuttoa Lyly oli kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen vuosina 1984-1988 ja kahteen otteeseen Loviisan sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön puheenjohtaja.

Teksti ja kuva: Ismo Alhoniemi

Tampereen pormestariehdokkuus kolmen kauppa – kaikki vahvistavat olevansa yhä mukana

Kuva: Getty Images

SDP:n 1. varapuheenjohtaja Sanna Marin on ilmoittanut blogissaan, ettei ole käytettävissä Tampereen pormestariksi.

Yhtä lailla kansanedustaja Pia Viitanen (sd.) kertoo keskittyvänsä kansanedustajan työhön.

Apulaispormestari, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi on niin ikään ilmoittanut tänään Twitterissä vetäytymisestään kisasta.

Sosialidemokraattien Tampereen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Atanas Aleksovski painottaa Demokraatille aamupäivällä, että edustajisto päättää tänään keskiviikkoiltana, kuka on demarien pormestariehdokas.

SDP oli kuntavaaleissa Tampereen suurin puolue, joten valittu pormestariehdokas aloittaa koalitioneuvottelut tähtäimenään koalitio, jolla on valtuustossa enemmistö.

Tällä hetkellä tilanne vaikuttaa siltä, että pormestariehdokkuus on kolmen kauppa. Kyseeseen tulevat entinen SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly, kansanedustaja Jukka Gustafsson ja Aleksovski itse.

Lyly: Kunnallisjärjestö katsoo, ketä kannattaa.

SAK:n entinen puheenjohtaja Lauri Lyly on aiemmin kertonut olevansa käytettävissä vaalituloksen perusteella kaikkiin tehtäviin, mihin kunnallisjärjestö häntä esittää. Lyly oli 3 571 äänellään Tampereen kolmanneksi eniten ääniä saanut ehdokas.

Demokraatin aamupäivällä tavoittaman Lylyn kanta ei ole muuttunut.

– Jos kunnallisjärjestö on sitä mieltä, että voisin olla sopiva ehdokas, olen kaikkiin kunnallisjärjestön ehdottamiin tehtäviin ollut valmis, hän sanoo edelleen.

– Illalla nähdään, ketä on ehdolla ja katsotaan illalla tilanne kunnallisjärjestön kokouksessa. Siellä katsotaan, onko kannatusta ja jos on niin mietitään sitten. Kunnallisjärjestö katsoo, ketä kannattaa, Lyly toteaa.

Gustafsson: Olen käytettävissä kompromissina.

Kansanedustaja Jukka Gustafsson kommentoi tilannetta aamupäivällä Demokraatille seuraavasti:

– Itse ajattelen tällä hetkellä niin, että olen käytettävissä kompromissiehdokkaana Lylyn ja Aleksovskin välillä, jos sellainen tilanne syntyy ja näyttää siltä, että edustajistolla on vaikeuksia muutoin tehdä riittävän yksimielistä päätöstä.

Gustafsson keräsi myös komean potin ääniä Tampereen kuntavaaleissa, 1 712.

Aleksovski: En osaa sanoa, kuka on vahvimmilla.

– Pitää katsoa parhaat voimat parhaille paikoille. Illalla arvioin oman tilanteeni, Atanas Aleksovski sanoo tänään Demokraatille.

– Voi olla, että joku muukin nimi tulee illalla esiin, hän toteaa, vaikka arveleekin, että mainitun kolmen henkilön joukosta ehdokas valitaan.

– En osaa sanoa, kuka on vahvimmilla, en tiedä, ihan oikeasti, puheluita ja keskusteluita eri tahoilta tulee eri tavalla, hän toteaa.

Kuntavaaleissa Aleksovski sai hänkin erittäin hyvin kannatusta, 1 044 ääntä.

Aleksovskin mukaan edustajisto pyrkii yksimieliseen päätökseen SDP:n pormestariehdokkaan nimittämisessä.

– Keskustellaan, päätös tehdään ja pulinat pois, siitä lähdetään. Luotan, että kenttä on sen verran miettinyt näitä asioita. Katsomme koko paketin, ei vain yhden ympärille, hän sanoo.

Keskustelua aiheesta

Tyytyväinen isäukko Sastamalassa

Alpo Jokinen on tyytyväinen demarien vaalitulokseen Sastamalassa.

Kun SDP nousi Pirkanmaan suurimmaksi puolueeksi, se tietysti edellytti menestystä myös muualla kuin Tampereella. Sastamalassa kansanedustaja Ilmari Nurminen teki vaalituloksen, joka sai monessa mukana olleen Alpo Jokisenkin haukkomaan henkeä.

– Ilmari Nurminen sai yli 1 200 ääntä. Reino Sivonen sai 240 ja kolmanneksi tuli meidän Jenni, ylpeä isä viittasi Jenni Jokiseen ja hänen 238 ääneensä.

Nurmisen äänimäärä on todella suuri, kun verrataan sitä vaikkapa Kokoomuksen huippupoliitikkona vaikuttaneeseen ja vaikuttavaan Arto Satosen äänimäärään, joka oli 411.

– Voisi sanoa, että Kokoomus Sastamalassa romahti ja Keskustakin hävisi Meidän hyvää menestystä lisää sekin, että valtuuston jäsenmäärä putoaa kuudellatoista eli 59 jäsenestä 43 jäseneeseen. Suhteellinen voimamme siis kasvaa.

Jokinen toteaa, että vaalituloksen on pakko näkyä Sastamalan kunnallispolitiikassa.

– Me olemme Keskustan kanssa yhtä suuri puolue, se edellyttää muutosta politiikan sisältöihin. Nyt on tehtävä palveluja kuntalaisten hyväksi ja hyväveli-politiikasta on siirryttävä demokraattisiin toimintamalleihin.

Akaassa konkarit luopuivat

Salla Bister kertoo myös Akaassa valtuuston jäsenmäärän pienentyneen 43 jäsenestä 35 jäseneen. Demarit eivät kuitenkaan muutoksesta kärsineet.

– Kaikki menettivät paikkoja. Suhteellisesti laskienkaan emme hävinneet. Emme, vaikka vanhoja konkareita jäi tavallista enemmän pois. En osaa vielä sanoa, mitä kaikki nämä muutokset vaikuttavat politiikantekoon.

Akaahan on kunta, jossa parhaillaan on käynnissä prosessi kunnanjohtajan erottamiseksi tai siirtämiseksi toisiin tehtäviin.

Vaikka vihreät olivat nousussa Akaassakin, sosialidemokraatit vahvistivat asemiaan kunnassa, joka muodostui Viialasta ja Toijalasta. Molemmat kunnat tunnettiin niiden itsenäisenä ollessa vahvasti vasemmistolaisina kuntina.

Lempäälässä sosialidemokraattien tunnelmat olivat ehkä hieman apeat. Yhden paikan tappio, sekä Kokoomuksen yhden ja Vihreiden kahden paikan voitto harmittivat.
­

– Lempäälässä demareilta jäi pois useita kokeneita valtuutettuja, mikä vaikutti vaalien lopputulokseen.

– Ei tässä tuhkaa päälle ripotella. Paljon on kiinni siitä, miten neuvottelut lautakuntapaikoista ja vastaavista onnistuvat. Toinen on se, että ihmisten on saatava suunsa auki, kun asioita käsitellään, pitkään kunnallispolitiikassa mukana ollut Kari Virtanen sanoo.

Nokialla takaisku

Nokialla sosialidemokraatit menettivät peräti kolme paikkaa. Laiha lohtu lienee, että muutkin puolueet menettivät kannatustaan, kun etenkin vihreät, mutta myös Vasemmistoliitto etenivät

Matti Päivärinta kertoo, että demarit ovat hieman ihmeissään, kun vihreät ja kokoomus ovat niskanpäällä. Molemmilla puolueilla on 11 valtuutettua, demareilla yksi vähemmän.

Nokiallakin demareilla oli paljon luopujia. Lisäksi uusien ehdokkaiden saamisessa oli aikaisempaa enemmän ongelmia.

Kirsi Turkia Pirkkalasta kertoo demarien tunteiden olevan ”riemulliset”, vaikka alkuun selkeältä näyttävä voitto hieman sulikin. Vaikka Kokoomuksella onkin eniten paikkoja, Turkia ei usko, että pormestarin paikka lankeaisi puolueelle kuten Manulle illallinen.

– Halu jatkaa edelleen Helena Rissasen linjalla on suuri.

Päivi Arhenius kertoi myös Hämeenkyrössä demareilla olevan mukavat ja rauhalliset tunnelmat. Ilo demarien aseman vahvistumisesta ja mahdollisuuksista tehdä aikaisempaa tukevampaa politiikkaa antoi hänelle voimia myös tiskata vaalivalvojaisten astioita.

Keskustelua aiheesta