Tampereen kaupunki uskoo kirineensä lasten ja nuorten sote-palveluissa

Tampere uskoo, että lasten ja nuorten sote-palvelut ovat parantuneet kaupungissa viime vuosien aikana.

Tampereella on neljänä viime vuonna saatu aikaan parannuksia lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa. Esimerkiksi lastensuojelutarpeen selvitykset saadaan kaupungin mukaan nyt tehtyä lain säätämässä määräajassa ja opiskeluterveydenhuollossa lääkäriajan saa viikon sisällä.

Asiasta julkaisemassaan tiedotteessa kaupunki toteaa, että tilannetta on verrattu valtuustokauden 2013–2016 alkuun. Silloin esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen menot olivat kasvaneet hälyttävästi usean vuoden ajan ja lastensuojeluselvityksistä vain 74 prosenttia valmistui lain säätämässä ajassa. Lisäksi neuvoloiden resurssit alkoivat jäädä jälkeen lasten määrän kasvaessa voimakkaasti, ja perheneuvolaan joutui kiireettömässä asiassa jonottamaan useita kuukausia.

Opiskeluterveydenhuollossa lääkärin vastaanotolle pääsy oli  ”vaikeaa”.

Vuonna 2013 valtuustokauden painopisteiksi asetettiin perheiden varhaisempi tukeminen sekä lasten ja nuorten perusterveydenhuollon vahvistaminen. Lisäksi lastensuojelussa painopistettä haluttiin edelleen siirtää sijaishuollosta avohuoltoon ja sijaishuollon sisällä laitoshoidosta perhehoitoon.

Sijaisperheiden osuus kasvanut

Kaupungin mukaan lastensuojelutarpeen selvitykset tehdään Tampereella nykyisin lain säätämässä määräajassa ja perhehoidon osuus sijaishuollon vuorokausista on valtuustokauden aikana noussut 54,6 prosentista 66,8 prosenttiin.

Lisäksi lastensuojelun sijaishuollossa ostopalvelujen kustannukset on saatu hallintaan, minkä myötä perheille suunnattua varhaista tukea on voitu lisätä. Perhepalveluja on vahvistettu ja otettu käyttöön uusia toimintamalleja ja palveluja. Näitä ovat esimerkiksi lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli, neljä Icehearts-joukkuetta sekä lasten mielenterveysongelmien ehkäisemiseen tarkoitettu Turun yliopiston Voimaperheet-toimintamalli.

Perheneuvolassa jonot ovat kaupungin mukaan lyhentyneet. Perheet saavat apua ongelmiin varhaisemmassa vaiheessa, kun vuonna 2015 käyttöön otettiin palveluseteli parisuhdeterapiaan sekä kasvatukselliseen ohjaukseen ja neuvontaan.

Neuvoloita vahvistettu

Neuvolapalvelussa työskentelee kaupungin mukaan nyt yhdeksän terveydenhoitajaa ja yksi neuvolapsykologi enemmän kuin kauden alussa. Uusista terveydenhoitajista kaksi tekee päätoimisesti kotikäyntejä. Pieniä neuvoloita on koottu vähitellen isommiksi yksiköiksi, jolloin niiden toimintamahdollisuudet ovat parantuneet.

Hyvinvointineuvolan toimintamallia Keinua on laajennettu ja sen kattavuus kaupungin neuvoloista on noussut 83 prosentista (v. 2012) 96 prosenttiin. Muun muassa astmaa sairastavien lasten hoitoa on parannettu perusterveydenhuollossa, ja palveluihin on saatu lastentautien erikoislääkärin ja terveydenhoitajan ohella lisää lasten ja nuorten kuntoutuksen ja sosiaalityön ammattilaisia.

Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollossa hoidon saatavuus on parantunut, kun lääkärien ja psykologien määrää on lisätty. Vuonna 2016 opiskelija saa lääkärinajan viikon sisällä, kun aiemmin kiireetöntä aikaa joutui odottamaan pisimmillään yli kuukauden.

Jatkossa Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen haasteena on muun muassa lasten ja nuorten mielenterveystyö. Lastensuojelussa kiireellisiä sijoituksia tehdään paljon, ja hoitovuorokausien määrä on vuonna 2016 noussut.

Keskustelua aiheesta

Teknologiateollisuus moittii Pirkanmaan lakkosuunnitelmia

Viisi pirkanmaalaista ammattiosastoa on ilmoittanut julkisuudessa laajoista vuorokauden mittaisista lakoista, joiden on määrä alkaa torstaina kello 22.00.

– Lakot ovat äärimmäisen huonosti harkittuja ja aiheuttavat vakavaa haittaa yrityksille. Työpaikoilla on tärkeä keskittyä tuotannon pyörittämiseen eikä laittaa kapuloita orastavan kasvun rattaisiin.

– Lakkoja on perusteltu julkisuudessa yleispoliittisilla syillä, joten siinä tapauksessa työehtosopimusten työrauhavelvoite ei niitä juridisesti estä. Työrauhan järkkyminen olisi kuitenkin valtava pettymys yrityksille, sillä monissa yrityksissä pyörät on saatu juuri pyörimään pitkän taantuman jälkeen. Lakot vaikeuttavat toimituksia ja aiheuttavat mainehaittaa sekä yrityksille että Suomelle, muistuttaa Teknologiateollisuuden neuvottelupäällikkö Pekka Kärkkäinen.

– Toivottavasti järki voittaa ja ammattiosastot peruvat suunnitelmansa pikaisesti. Myös ammattiliittojen on tehtävä kaikkensa työrauhan turvaamiseksi. Lakkoja suunnittelevat ammattiosastot kuuluvat Metallityöväen liittoon ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliittoon. Niiden pitää vedota omiin jäseniinsä vastuun puolesta. Yrityksille aiheutuva haitta on menetys myös työntekijöille ja koko kansantaloudelle, Kärkkäinen tähdentää.

Kärkkäinen muistuttaa suurella vaivalla synnytetystä kilpailukykysopimuksesta, jonka keskeisenä tavoitteena on sulattaa vienti pitkään jatkuneesta kohmeesta. Nyt teollisuuden oma työväki on aiheuttamassa hallaa sopimuksen voimassa ollessa.

– Poliittinen lakko olisi sikälikin erikoinen, että vain reilu viikko sitten työntekijöitä ja työnantajia edustavat vientiliitot julkistivat yhteiset tavoitteet hallituksen puoliväliriiheen. Tavoitteita oli julkistamassa järjestöjen ylin johto, Kärkkäinen huomauttaa.

Lauri Lyly haluaa saada vahvan enemmistön Tampereen pormestariohjelman taakse

Tampereen demarien pormestariehdokkaan Lauri Lylyn lempiurheiluseurat ovat Ilves, Classic ja Vehmaisten Urheilijat eli VehU.

Keskiviikkona Tampereen demarien pormestariehdokkaaksi valittu Lauri Lyly alkaa vetämään niin sanottuja pormestarineuvotteluja. Hallitusneuvottelujen paikallisessa vastineessa haetaan Lylyn johdolla parasta mahdollista koalitiota toteuttamaan myöhemmin laadittavaa pormestariohjelmaa.

Uuden valtuuston suurin puolue SDP on lähettänyt valtuustoryhmille kysymykset, joihin vastauksia odotetaan keskiviikkoon 19.4. mennessä. Tämän jälkeen alkavat Lylyn vetämät neuvottelut jokaisen valtuustoryhmän kanssa. Uuden valtuuston ensimmäinen kokous on 12.6., jolloin valitaan pormestari, apulaispormestari ja jäsenet toimielimiin.

– SDP hakee neuvottelujen aikana vahvaa enemmistöä, jonka kesken voidaan tehdä pormestariohjelma valtuustokaudeksi. Isoja kysymyksiä ovat, mitä asioita painotetaan seuraavan neljän vuoden aikana ja mitä halutaan saada aikaiseksi, Lyly sanoo.

Ryhmille lähetetyt kysymykset koskevat muun muassa työllisyyden parantamista, kaupungin taloutta, palvelurakennetta, liikenteen kehittämistä ja asuntotuotantoa. Lisäksi jokaiselta ryhmältä tiedustellaan niiden omia kynnyskysymyksiä.

– Minulle neuvottelujen vetäjänä on hyvin tärkeää, että pormestariohjelma saa taakseen vahvan tuen valtuustossa ja että ohjelmalla on vaikuttavuutta, Lyly sanoo.

Tampereen työttömyys on hämmästyttävän suuri

Omassa vaalikampanjassaan Lyly nosti voimallisesti esille työllisyyden. Lylyn mielestä on haettava vastauksia muun muassa kysymykseen, mitä Tampereen kaupungin olisi tehtävä työllisyyden parantamiseksi.

– Kovaa vauhtia kasvavaksi kaupungiksi Tampereen työttömyysprosentti on hämmästyttävän korkea. Tampere voi kaupunkina tehdä hyvin paljon vaikuttaakseen työpaikkojen syntymiseen, uusien yritysten syntymiseen ja yritysten muuttamiseen Tampereelle.

– Työllisyys ei kuitenkaan parane pelkästään puhumalla ja toivomalla, vaan meidän on ryhdyttävä monipuolisiin toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Tampereella tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja, monipuolisia liikenneyhteyksiä kaupungin sisällä ja Tampereelta ulospäin sekä luonnollisesti laadukkaita työllistymistä ja yrityksiä tukevia palveluita, Lyly sanoo.

Uusien työpaikkojen syntymisen ohella Lylylle hyvin tärkeä asia on laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittäminen aina korkeakoulututkintoihin asti. Hän nostaakin keskiöön tärkeäksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi hyvän ja monipuolisen koulutuksen suuren merkityksen sekä tätä kautta osaamisen lisäämisen.

Kaikista on pidettävä huolta, kaikki on pidettävä matkassa. Lylyn ajatukset eivät liiku ainoastaan pitkäaikaistyöttömissä, vaan Tampereen kaupungin on huolehdittava jokaisesta asukkaasta vauvasta vaariin.

Uusiin päätöksiin pitää keskittyä, ei puhumiseen jo tehdyistä

Tämän valtuustokauden merkittäviä päätöksiä olivat Rantatunnelin rakentaminen ja raitiotiestä päättäminen sekä töiden aloittaminen. Vaalikampanjan aikana eräät valtuutetut vaativat jo käynnistyneiden ratikkatöiden lopettamista.

Lyly ei tällaista toimintaa ymmärrä.

– Päätös on tehty ja työt jo aloitettu. Ei ole järkevää pohtia ja vaatia jo tehtyjen päätösten purkamista, vaan nyt on jokaisen valtuutetun keskityttävä tekemään uusi päätöksiä, joilla edistetään Tampereen sekä tamperelaisten elinvoimaa ja parannetaan työllisyyttä, Lyly sanoo.

Lyly on 64-vuotias ja tähän seikkaan muutamat henkilöt ovat kiinnittäneet huomionsa. Miten itse koet ikäsi?

– Iällä ei ole väliä vaan sillä, millaista sisältöä politiikassa on ja millaista politiikkaa henkilö tekee. Minun vahva tarkoitukseni ja haluni on tehdä dynaamista ja nuorekasta politiikkaa, jossa katsotaan eteenpäin, Lyly sanoo.

Sähköliiton ja SAK:n entinen puheenjohtaja Lari Lyly valittiin ensikertalaisena Tampereen kaupunginvaltuuston valtaisalla äänimäärällä. Äänimäärä 3 575 oli kolmanneksi suurin ja miehen edellä olivatkin vain SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin ja nykyinen pormestari, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen.

– Saamani iso äänimäärä on pysähdyttävä juttu. Kun poikani soitti ennakkoäänien julkistamisen jälkeen, en voinut uskoa sitä äänimäärää todeksi.

Vaikka Lyly onkin uusi tekijä tamperelaisessa kuntapolitiikassa, ei hän kuitenkaan ole ensikertalainen. Asuessaan Loviisassa ennen Tampereelle muuttoa Lyly oli kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen vuosina 1984-1988 ja kahteen otteeseen Loviisan sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön puheenjohtaja.

Teksti ja kuva: Ismo Alhoniemi

Tampereen pormestariehdokkuus kolmen kauppa – kaikki vahvistavat olevansa yhä mukana

Kuva: Getty Images

SDP:n 1. varapuheenjohtaja Sanna Marin on ilmoittanut blogissaan, ettei ole käytettävissä Tampereen pormestariksi.

Yhtä lailla kansanedustaja Pia Viitanen (sd.) kertoo keskittyvänsä kansanedustajan työhön.

Apulaispormestari, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi on niin ikään ilmoittanut tänään Twitterissä vetäytymisestään kisasta.

Sosialidemokraattien Tampereen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Atanas Aleksovski painottaa Demokraatille aamupäivällä, että edustajisto päättää tänään keskiviikkoiltana, kuka on demarien pormestariehdokas.

SDP oli kuntavaaleissa Tampereen suurin puolue, joten valittu pormestariehdokas aloittaa koalitioneuvottelut tähtäimenään koalitio, jolla on valtuustossa enemmistö.

Tällä hetkellä tilanne vaikuttaa siltä, että pormestariehdokkuus on kolmen kauppa. Kyseeseen tulevat entinen SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly, kansanedustaja Jukka Gustafsson ja Aleksovski itse.

Lyly: Kunnallisjärjestö katsoo, ketä kannattaa.

SAK:n entinen puheenjohtaja Lauri Lyly on aiemmin kertonut olevansa käytettävissä vaalituloksen perusteella kaikkiin tehtäviin, mihin kunnallisjärjestö häntä esittää. Lyly oli 3 571 äänellään Tampereen kolmanneksi eniten ääniä saanut ehdokas.

Demokraatin aamupäivällä tavoittaman Lylyn kanta ei ole muuttunut.

– Jos kunnallisjärjestö on sitä mieltä, että voisin olla sopiva ehdokas, olen kaikkiin kunnallisjärjestön ehdottamiin tehtäviin ollut valmis, hän sanoo edelleen.

– Illalla nähdään, ketä on ehdolla ja katsotaan illalla tilanne kunnallisjärjestön kokouksessa. Siellä katsotaan, onko kannatusta ja jos on niin mietitään sitten. Kunnallisjärjestö katsoo, ketä kannattaa, Lyly toteaa.

Gustafsson: Olen käytettävissä kompromissina.

Kansanedustaja Jukka Gustafsson kommentoi tilannetta aamupäivällä Demokraatille seuraavasti:

– Itse ajattelen tällä hetkellä niin, että olen käytettävissä kompromissiehdokkaana Lylyn ja Aleksovskin välillä, jos sellainen tilanne syntyy ja näyttää siltä, että edustajistolla on vaikeuksia muutoin tehdä riittävän yksimielistä päätöstä.

Gustafsson keräsi myös komean potin ääniä Tampereen kuntavaaleissa, 1 712.

Aleksovski: En osaa sanoa, kuka on vahvimmilla.

– Pitää katsoa parhaat voimat parhaille paikoille. Illalla arvioin oman tilanteeni, Atanas Aleksovski sanoo tänään Demokraatille.

– Voi olla, että joku muukin nimi tulee illalla esiin, hän toteaa, vaikka arveleekin, että mainitun kolmen henkilön joukosta ehdokas valitaan.

– En osaa sanoa, kuka on vahvimmilla, en tiedä, ihan oikeasti, puheluita ja keskusteluita eri tahoilta tulee eri tavalla, hän toteaa.

Kuntavaaleissa Aleksovski sai hänkin erittäin hyvin kannatusta, 1 044 ääntä.

Aleksovskin mukaan edustajisto pyrkii yksimieliseen päätökseen SDP:n pormestariehdokkaan nimittämisessä.

– Keskustellaan, päätös tehdään ja pulinat pois, siitä lähdetään. Luotan, että kenttä on sen verran miettinyt näitä asioita. Katsomme koko paketin, ei vain yhden ympärille, hän sanoo.

Keskustelua aiheesta

Tyytyväinen isäukko Sastamalassa

Alpo Jokinen on tyytyväinen demarien vaalitulokseen Sastamalassa.

Kun SDP nousi Pirkanmaan suurimmaksi puolueeksi, se tietysti edellytti menestystä myös muualla kuin Tampereella. Sastamalassa kansanedustaja Ilmari Nurminen teki vaalituloksen, joka sai monessa mukana olleen Alpo Jokisenkin haukkomaan henkeä.

– Ilmari Nurminen sai yli 1 200 ääntä. Reino Sivonen sai 240 ja kolmanneksi tuli meidän Jenni, ylpeä isä viittasi Jenni Jokiseen ja hänen 238 ääneensä.

Nurmisen äänimäärä on todella suuri, kun verrataan sitä vaikkapa Kokoomuksen huippupoliitikkona vaikuttaneeseen ja vaikuttavaan Arto Satosen äänimäärään, joka oli 411.

– Voisi sanoa, että Kokoomus Sastamalassa romahti ja Keskustakin hävisi Meidän hyvää menestystä lisää sekin, että valtuuston jäsenmäärä putoaa kuudellatoista eli 59 jäsenestä 43 jäseneeseen. Suhteellinen voimamme siis kasvaa.

Jokinen toteaa, että vaalituloksen on pakko näkyä Sastamalan kunnallispolitiikassa.

– Me olemme Keskustan kanssa yhtä suuri puolue, se edellyttää muutosta politiikan sisältöihin. Nyt on tehtävä palveluja kuntalaisten hyväksi ja hyväveli-politiikasta on siirryttävä demokraattisiin toimintamalleihin.

Akaassa konkarit luopuivat

Salla Bister kertoo myös Akaassa valtuuston jäsenmäärän pienentyneen 43 jäsenestä 35 jäseneen. Demarit eivät kuitenkaan muutoksesta kärsineet.

– Kaikki menettivät paikkoja. Suhteellisesti laskienkaan emme hävinneet. Emme, vaikka vanhoja konkareita jäi tavallista enemmän pois. En osaa vielä sanoa, mitä kaikki nämä muutokset vaikuttavat politiikantekoon.

Akaahan on kunta, jossa parhaillaan on käynnissä prosessi kunnanjohtajan erottamiseksi tai siirtämiseksi toisiin tehtäviin.

Vaikka vihreät olivat nousussa Akaassakin, sosialidemokraatit vahvistivat asemiaan kunnassa, joka muodostui Viialasta ja Toijalasta. Molemmat kunnat tunnettiin niiden itsenäisenä ollessa vahvasti vasemmistolaisina kuntina.

Lempäälässä sosialidemokraattien tunnelmat olivat ehkä hieman apeat. Yhden paikan tappio, sekä Kokoomuksen yhden ja Vihreiden kahden paikan voitto harmittivat.
­

– Lempäälässä demareilta jäi pois useita kokeneita valtuutettuja, mikä vaikutti vaalien lopputulokseen.

– Ei tässä tuhkaa päälle ripotella. Paljon on kiinni siitä, miten neuvottelut lautakuntapaikoista ja vastaavista onnistuvat. Toinen on se, että ihmisten on saatava suunsa auki, kun asioita käsitellään, pitkään kunnallispolitiikassa mukana ollut Kari Virtanen sanoo.

Nokialla takaisku

Nokialla sosialidemokraatit menettivät peräti kolme paikkaa. Laiha lohtu lienee, että muutkin puolueet menettivät kannatustaan, kun etenkin vihreät, mutta myös Vasemmistoliitto etenivät

Matti Päivärinta kertoo, että demarit ovat hieman ihmeissään, kun vihreät ja kokoomus ovat niskanpäällä. Molemmilla puolueilla on 11 valtuutettua, demareilla yksi vähemmän.

Nokiallakin demareilla oli paljon luopujia. Lisäksi uusien ehdokkaiden saamisessa oli aikaisempaa enemmän ongelmia.

Kirsi Turkia Pirkkalasta kertoo demarien tunteiden olevan ”riemulliset”, vaikka alkuun selkeältä näyttävä voitto hieman sulikin. Vaikka Kokoomuksella onkin eniten paikkoja, Turkia ei usko, että pormestarin paikka lankeaisi puolueelle kuten Manulle illallinen.

– Halu jatkaa edelleen Helena Rissasen linjalla on suuri.

Päivi Arhenius kertoi myös Hämeenkyrössä demareilla olevan mukavat ja rauhalliset tunnelmat. Ilo demarien aseman vahvistumisesta ja mahdollisuuksista tehdä aikaisempaa tukevampaa politiikkaa antoi hänelle voimia myös tiskata vaalivalvojaisten astioita.

Keskustelua aiheesta

SDP nousi Pirkanmaan suurimmaksi puolueeksi

Kuva: Esa Salokorpi
Roope Lehto on Pirkanmaan sosialidemokraattien puheenjohtaja.

Viikonlopun kuntavaaleissa SDP ei noussut ainoastaan Tampereen vaan myös koko Pirkanmaan suurimmaksi puolueeksi. SDP sai Pirkanmaalla 56 064 ääntä (22,9 %) ja toiseksi jäänyt Kokoomus 54 968 ääntä (22,5 %). Ääniero oli SDP:n hyväksi 1 096 ääntä.

Vihreät saivat Pirkanmaan äänistä 36 213 (14,8 %), Keskusta 28 139 (11,5 %), Vasemmistoliitto 23 905 (9,8 %) ja Perussuomalaiset 20 199 (8,3 %).

Esimerkiksi Pirkanmaan liiton hallituksessa on sekä SDP:llä että Kokoomuksella edelleenkin kolme jäsentä, Vihreiden paikkaluku noisi yhdestä kahteen ja Perussuomalaisten putosi kahdesta yhteen. Keskustalla ja Vasemmistoliitolla on kummallakin yksi paikka.

Maakuntavaltuustossa jäseniä on kaksi aikaisempaa enemmän. SDP:llä ja Kokoomuksella kummallakin edelleen 15. Vihreillä 9 (ennen 6), Keskustalla 7 (8), Vasemmistoliitolla 6 (5), Perussuomalaisilla 5 (8) Kristillisdemokraateilla 3 (2) Ja TaPu:lla 1 (0).

Maakuntaliitto ja PSHP tärkeimmät

Pirkanmaan vaalituloksen perusteella valitaan edustajat moniin ylikunnallisiin organisaatioihin kiten Pirkanmaan liittoon ja joihinkin kuntayhtymiin. Maakuntaliiton jälkeen mainituista organisaatioista on yksi merkittävimpiä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Sen hallitus ja valtuusto.

SDP:n Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Roope Lehto on tyytyväinen maakunnalliseen vaalitulokseen, koska se vahvistaa sosialidemokraattien asemaa johdettaessa maakuntaa uuteen organisaatioon.

Maakunta- ja soteuudistus on nyt ollut virkamiesjohdon käsissä. Tavoitteena on luoda sen rinnalle luottamusmiesjohto, joka tekee asiasta poliittiset päätökset. ”Poliittiseen” johtoryhmään tulee samoja henkilöitä tai samat henkilöt, jotka istuvat myös maakuntahallituksessa.

– Lämpimät kiitokset ja onnittelut kaikille SDP:n listoilla eri kunnissa olleille ehdokkaille. SDP:n ykkösasema Pirkanmaan puolueiden joukossa on kaikkien ehdolla olleiden ihmisten ansiota, Lehto kiittää.

Pirkanmaan vaalitulos laskettiin niin kuin Pirkanmaata olisi käsitelty yhtenä kuntana. SDP sai paikkoja 183 (muutos -2), Kokoomus 179 (-19), Keskusta 145 (-22), Perussuomalaiset 76 (-43), Vihreät 70 (+32) ja Vasemmistoliitto 60 (+2).

Keskustelua aiheesta