Huvudnyheter

Thomas Wallgren mötte anhängare i Berghäll

Topi Lappalainen

På restaurang Toveri i Berghäll ordnades det en kväll för riksdagskandidaten Thomas Wallgrens anhängare av de svenskspråkiga partiavdelningarna Helsingfors Svenska Arbetarförening och Socialdemokratiskt Forum. På plats infann sig bland andra FSD:s hedersordförande Jacob Söderman och Henri Lindholm som är förbundssekreterare på Livsmedelarbetarförbundet.

Topi Lappalainen

Arbetarbladet

 

Wallgren betonade att han har välfärden, bildningen och miljön som de centrala områdena i valkampanjen. Han konstaterade att SDP som parti har medvind och det gäller både den socialdemokratiska rörelsen och dess värderingar. Då gäller det att sikta på inval. Med tanke på FSD:s betydelse för partiet och för Finland är det nödvändigt att ha en finlandssvensk socialdemokrat i riksdagen. ”Det finska Finland avgör det svenska Finlands framtid”, konstaterade Wallgren och betonade FSD:s brobyggarroll i ett stort parti.

 

När det gäller social- och hälsovårdsreformen menade Wallgren att en borgerlig regering innebär privatisering som går ut på svaga och utsatta grupper.

Den rättvisa omställningen innebär att SDP tar hand om miljön och gör skattepolitiska avgöranden på ett sätt som inte i första hand drabbar låginkomsttagarna. Wallgren anser att han har sådant kunnande som innebär att han har mycket att ge i riksdagen. Han kan fungera som en länk mellan forskningen och politiken samt mellan den traditionella arbetarrörelsen och de nya medborgarrörelserna.

 

Den politik som Juha Sipilä och hans regering har stått för samt klimatförändringen har inneburit att det finns ett allvar i politiken. Wallgren vill vara med och påverka partiets interna diskussion om regeringsprogrammet. Bildningspolitik är ett område där han har mycket att bidra, inte minst gällande universitetslagen. Handel, miljö och social- och hälsovård är sådana områden där han vill vara med och påverka regeringspolitikens innehåll. Både välfärdspolitiken och miljöpolitiken måste bevakas i handelsavtalen.

De svenska frågorna vill han främja tvärpolitiskt och det gäller både studentsvenskan och Vasa centralsjukhus omfattande jour.

 

Wallgren fick medhåll av Henri Lindholm från Livsmedelarbetarförbundet. Lindholm har känt Wallgren sedan början på 2000-talet och uppskattar hans arbete inom biståndsfrågor. De har dessutom gemensam medborgarrörelsebakgrund i Attac. Det nordiska samarbetet är mycket viktigt för fackföreningsrörelsen för att vi har liknande avtalssystem i Norden. Lindholm delar Wallgrens värderingar och menar att det är viktigt att ha en svenskspråkig riksdagsledamot med progressiv syn på jämställdheten.

Wallgren skulle enligt Lindholm bli en ytterligt bra riksdagsledamot som skulle fortsätta på det arbete som Maarit Feldt-Ranta har gjort när hon har kämpat för den nordiska modellen. Den socialdemokratiska rörelsen behöver en stark svenskspråkig galjonsfigur, var Lindholms budskap.

 

Jacob Söderman lyfte fram i sin kommentar att det fanns en tid som inkomstskillnaderna tilläts öka när socialdemokraterna gick för nära en nyliberal ekonomisk politik, till exempel i Storbritannien under Tony Blair. Näringslivet fick full fart men man tog inte hand om alla. Nu gäller det för socialdemokraterna att sadla om. Socialdemokraterna är starkast i Norden och Söderman menade att till val ska man gå med hjärta och tala så att folk förstår. Högavlönade röstar oftare än lågavlönade och den skillnaden är stor. På det sättet förlorar man naturliga socialdemokratiska väljare.

 

Som ett framgångsrecept lyfte Söderman fram miljöpolitiken och framför allt vad närmiljön har för betydelse i människornas vardag. Grönområden och nationalparkerna har stor betydelse för många. Helsingfors universitet som en tvåspråkig institution är väldigt viktig och Söderman bedyrade universitetet som facklan och symbolen för mänsklighet. Man ska inte underskatta lärare, forskare, studenter och alla deras släktingar som målgrupp. Södermans anförande berörde i tur och ordning kärnområden i Wallgrens valkampanj. Välfärd, bildning och miljö är alla områden där Söderman efterlyser en stark socialdemokratisk insats.

 

Diskussionen var livlig och kretsade mycket kring åldringsvården. Lindholm replikerade att det ska bli ett slut på förnedrandet av människor. De närvarande var överens om att vårdbolagen har tillåtits ta för stora vinster och det har skett på vårdens bekostnad. Wallgren var tillitsfull gällande SDP:s linje och hoppfull inför valet.

 

Efter mötet konstaterade Lindholm ännu att FSD har haft en mycket viktig brobyggarroll mellan Norden och det finska Finland. Där finns ett behov för Wallgrens insatser, liksom i utbildningsfrågor. Automatiserings- och digitaliseringsfrågorna innebär svåra utmaningar inför framtiden och också där har Wallgren kunnande.

 

Bland de närvarande FSD-aktiva från Helsingfors befann sig Simon Bergman. Han uppskattar Wallgrens profil i stadsfullmäktige och menar att flyktingfrågan och miljöfrågor är sådana som intresserar yngre väljare. I dessa frågor har Wallgren varit stark. Inom SDP lyfte Bergman fram partiets vice ordförande Sanna Marin som en väldigt bra representant för en yngre generation.

 

Topi Lappalainen

 

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Chefredaktör: Johan Kvarnström
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE