Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

”Todella kova ja ylimielinen lausunto” – Välikysymyskeskustelu kävi eduskunnassa vilkkaana, SDP:n Lindtman ihmetteli kokoomusministerin puheita

Kuva: Lehtikuva / Roni Rekomaa
Ministeri kuuntelevat ministeriaitiossa vihreiden Touko Aallon puheen eduskunnan täysistunnossa Helsingissä keskivikkona.

Koulutuksen keskeisin tasa-arvon epäkohta on, että melkein joka viides alle 25-vuotias suomalainen on ilman toisen asteen tutkintoa, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman luonnehti täysistuntosalissa välikysymyskeskustelun tuoksinassa.

– Jokaisesta koululuokasta neljä tai viisi jää ilman toisen asteen tutkintoa. 100 000 alle kolmekymmentävuotiasta on toisen asteen varassa, hän täsmensi.

– Siinä on jokainen liikaa. Jos nuori jää peruskoulun varaan, polku elämässä on todella kivinen.

Lindtman viittasi puheenvuorossaan selvitykseen, jonka mukaan joka neljäs toisen asteen keskeyttäjä on kertonut syykseen oppimateriaalien kalliuden. Hänen mukaansa tämä on yksi perusteluista sille, miksi SDP on esittänyt oppivelvollisuusiän korottamista.

– Mutta mikä on hallituksen vastaus siihen, jos rahat ei riitä koulutukseen. Se kuultiin tänä aamuna opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen todetessa, että ”siinä tilanteessa, niin tietysti sosiaalitoimisto on se ensimmäinen osoite”, Lindtman sanoi viitaten ministerin aamuiseen esiintymiseen Ylen aamu-tv:ssä.

– Tämä on todella kova ja ylimielinen lausunto niille toisen asteen opiskelijoille, jotka tuskailevat rahan kanssa. Onko tämä todella kokoomuksen vastaus heille, Lindtman vielä totesi myöhemmässä puheenvuorossaan, Grahn-Laasosen väistettyä hänen esittämän kysymyksen.

Työllistyminen nostaa lapsiperheitä köyhyydestä.

Hieman myöhemmin opetusministeri vastasi Lindtmanin tiedusteluun. Hän kertoi hallituksen teettäneen opetushallituksella selvityksen näistä toisen asteen kustannuksista. Hallitus etsii ministerin mukaan vaikuttavimpia keinoja puuttua ongelmaan.

– Meillä on hyvinvointiyhteiskunnassa turvaverkkoja, jotka auttaa heikommassa asemassa olevia perheitä. Tämän hallituksen aikana muun muassa niitä varhaiskasvatuksen maksuja on alennettu.

Grahn-Laasonen korosti keskustelun aikana useaan otteeseen myös ison taloudellisen kuvan merkitystä, ja ennen kaikkea työllisyyden parantamista keinona koulutuksen kehittymisessä.

– Työllistyminen nostaa lapsiperheitä köyhyydestä.

Oppivelvollisuusiän nostaminen esillä.

Eduskunnan täysistuntosalissa nähtiin jälleen vauhdikasta keskustelua opposition yhteisen koulutuksen tasa-arvoa koskevan välikysymyksen ollessa käsittelyssä täysistunnossa.

Kuten viime aikoina eduskunnassa koulutuksesta keskusteltaessa on ollut tapana, salissa väiteltiin useampaan kertaan siitä, mikä hallitus on leikannut eniten koulutuksesta. Konkreettisten kehitysehdotukset tahtoivat jäädä keskustelussa vähemmälle huomiolle, mutta myös sellaisia nähtiin.

Sosialidemokraatit tiedustelivat useaan kertaan hallitukselta, aikooko se vihdoinkin noudattaa Talouspolitiikan arviointineuvoston kehoitusta ja harkita vakavasti SDP:n pitkään ajamaa oppivelvollisuusiän nostamista 18-ikävuoteen asti. Jos oppivelvollisuusikää nostettaisiin, tarkoittaisi se myös toisen asteen maksuttomuutta.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi hallituksen kuulleen pedagogiikan ja kasvatuksen asiantuntijoita, jotka ovat löytäneet paljon tehokkaampia keinoja syrjäytymisen estämiseen kuin oppivelvollisuusiän noston.

– Keskeisiä asioita ovat panostukset varhaiskasvatukseen, jolloin oppimisen valveudet pannaan kuntoon. Hallitus on myös uudistanut peruskoulutuksen tähän päivään, jotta siellä viihtyy paremmin. Myös toisen asteen koulutusta reformoidaan, jotta sieltä ei pudota.

Hallituspuolueiden sisältä löytyi kuitenkin myös hajontaa. Esimerkiksi keskustan kansanedustaja Tuomo Puumala ilmaisi omassa puheenvuorossaan, että keskustelua oppivelvollisuusiän nostamista ei pidä tyrmätä.

– Iän nostamisesta pitäisi keskustella ja pyrkiä löytämään joustava malli sen toteuttamiselle.

Lähden siitä, että hallitus pitää tiukasti sovitusta kehyksestä kiinni.

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto puolestaan tiedusteli valtiovarainministeri Orpolta aikooko hallitus ”monien kauniiden puheiden katteeksi” laittaa rahallisia lisäpanostuksia koulutukseen kevään kehysriihessä peruakseen sen tekemiä monia leikkauksia.

Ministeri vastasi Aallolle hallituksen olevan valmistautumassa kehykseen parhaillaan ja laskelmat tarkentuvat vielä.

– Lähden siitä, että hallitus pitää tiukasti sovitusta kehyksestä kiinni. Mutta jos liikkumavaraa on ja uudelleenkohdennuksia voidaan tehdä, niin osaamisesta ja tulevaisuudesta tulemme pitämään kiinni, Orpo totesi.

Voimakkaita lisäpanostuksia tuskin siis nähdään.

SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen muistutti hallitusta, että tällä hallituskaudella se on tekemässä nettona yli 2 miljardin euron leikkaukset koulutukseen.

– Tätä myös Talouspolitiikan arviointineuvos ja oppositio arvostelevat. Näemme, että sijoitukset koulutukseen kannattelevat Suomen tulevaa kasvua, Tuppurainen totesi.

– Kannatamme toisen asteen maksutonta oppivelvollisuutta kaikille ja haluamme palauttaa oppipolun alkuvaiheessa subjektiivisen päivähoidon kaikille. Se on sitä taloustiedettä, jolla laitetaan Suomi kuntoon.

Tarvitaan iso aikuiskoulutuksen reformi.

Keskustelun ottaessa välillä kierroksia, salissa nähtiin myös puheenvuoroja, joissa toivottiin ratkaisuihin pyrkivää keskustelua, jotta asiassa päästäisiin eteenpäin. Tätä toivoivat muun muassa keskustan Puumala, SDP:n entinen opetusministeri Jukka Gustafsson sekä urheilu-, kulttuuri- ja Eurooppaministeri Sampo Terho.

Huolellisesta valmistelusta sekä keskusteluhalukkuudesta tunnettu kansanedustaja Lauri Ihalainen (sd.) vastasi toiveisiin, ja piti puheenvuoron, jossa teki neljä selkeää ja konkreettista toimenpide-ehdotusta.

Oppivelvollisuusiän nostamisen lisäksi hän kehotti kiinnittämään huomiota muun muassa 69 000 työelämän ja opiskelun ulkopuolella olevaan nuoreen aikuiseen sekä 100 000 alle 30 vuotiaaseen peruskoulun varassa olevaan suomalaiseen.

– Näille nuorille pitää rakentaa ja pikaisesti polku tulevaisuuteen -ohjelma. Meidän pitää myös jatkaa nuorten aikuisten osallistamisohjelman kaltaista ohjelmaa.

– Lopuksi, työelämän murroksen kannalta on välttämätöntä lisätä työssäolevien ihmisten ammattiosaamista ja kykyä vaihtaa tehtävää. Tarvitaan iso aikuiskoulutuksen reformi. Sen käynnistäminen pitäisi aloittaa heti.

HS-gallup: SDP nousi kokoomuksen kannoille – ”Tällaisia lukemia SDP:llä olisi pitänyt olla jo aiemmin”

Kuva: Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa
Antti Rinteen johtama SDP nousi hengittämään kokoomuksen niskaan.

Kokoomus ja SDP saisivat suurimman kannatuksen, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, ilmenee Helsingin Sanomien gallupista.

Gallupin mukaan kokoomusta kannattaa tällä hetkellä 21,1 prosenttia äänestäjistä ja SDP:tä 20,8 prosenttia äänestäjistä.

Kolmantena on keskusta 15,9 prosentin kannatuksella.

Politiikan tutkija Sami Borg Tampereen yliopistosta sanoo, että SDP on vihdoin kyennyt ottamaan hyödyn suurimman oppositiopuolueen asemasta, ja Suomen suurimman puolueen paikasta kamppailee nyt kolmen sijaan kaksi puoluetta.

– Tämä on paluuta normaalitilanteeseen, jossa suurin oppositiopuolue pääsee hyödyntämään kansalaisten tyytymättömyyttä hallitukseen. Tällaisia lukemia SDP:llä olisi pitänyt olla jo aiemmin, Borg sanoo HS:lle.

Neljänneksi suosituin puolue on vihreät 14,5 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisia ja vasemmistoliittoa kannattaa 8,5 prosenttia äänestäjistä.

RKP:n kannatus on 4,1 prosentissa, kristillisten 3,2 prosentissa ja sinisten 1,4 prosentissa. Muut puolueet saavat kahden prosentin kannatuksen.

HS-gallupin on tehnyt tutkimusyritys Kantar TNS. Tutkimusta varten haastateltiin puhelimitse reilut 2 400 ihmistä 19. helmikuuta ja 15. maaliskuuta välisenä aikana.

Suurimpien puolueiden kohdalla tutkimuksen virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Maan hallitukselta vaaditaan välittömiä toimenpiteitä – tutulla lintulajilla huolestuttava kannanromahdus

Kuva: Pertti Rasp
Punasotka on pulassa. Edessä koiras- ja takana naaraslintu.

Suomen lintuyhdistysten edustajat vaativat BirdLifen kevätkokouksen julkilausumassa Suomen hallitukselta välittömiä toimenpiteitä erittäin uhanalaisen punasotkan pelastamiseksi.

Punasotka on siirrettävä metsästyslaista luonnonsuojelulailla rauhoitetuksi lajiksi. Lisäksi tarvitaan huomattavaa lisäpanostusta Suomen tärkeimpien lintukosteikkojen hoitoon.

Luonnontieteellisen keskusmuseon, Luonnonvarakeskuksen ja BirdLifen toteuttamien vesilintuseurantojen mukaan punasotka on vähentynyt jopa kymmenesosaan 1990-luvun puolivälistä.

Punasotkan taantumisen syyt löytynevät ensisijaisesti elinympäristöjen heikkenemisestä. Kosteikkojen umpeenkasvu on heikentänyt punasotkan elinolosuhteita ja särkikalojen runsastuminen lisännyt ravintokilpailua. Naurulokkien katoaminen monilta lintuvesiltä lienee lisäksi heikentänyt punasotkan pesimämenestystä, koska sotkat pesivät mielellään lokkiyhdyskuntien suojassa.

Punasotka kuuluu Suomessa edelleen vapaasti metsästettävien riistalintujen joukkoon. Vähenevän lintukannan metsästys ei BirdLifen mukaan ole koskaan kestävää. Vaikka metsästys ei olisikaan vähenemisen tärkein syy, vähenevälle lajille metsästys aiheuttaa tarpeetonta lisäkuolleisuutta. BirdLife vaatii punasotkan rauhoittamista ennen elokuussa alkavaa metsästyskautta.

Myös monet muut riistavesilintulajit ovat nykyään uhanalaisia. Punasotkan lisäksi tukkasotkan, nokikanan, jouhisorsan, haapanan ja heinätavin metsästystä pitäisi välittömästi rajoittaa. Metsästyskielto on BirdLifen mukaan kuitenkin vain välttämätön ensiapu ja vesilintulajien pesimäkantojen palauttaminen vaatii Suomelta huomattavaa panostusta tärkeimpien kosteikkojen, erityisesti Natura 2000 -verkoston lintuvesien hoitoon.

Punasotka on BirdLife Suomen vuoden lintu 2018. Vuoden lintu -hankkeessa kartoitetaan Suomen punasotkakannan nykyinen koko. Vielä 1990-luvun lopulla kanta arvioitiin 13 000 parin suuruiseksi. Suomen nykykanta on huomattavasti pienempi.

BirdLife Suomen jäsenyhdistysten edustajat kokoontuivat tänään Maarianhaminassa. Kokouksessa laadittiin punasotkan suojelutilanteen parantamista vaativa julkilausuma.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Raju ryöpytys ”Juhlaseminaari-Suomesta”: ”Ongelmat ovat syvät ja suunta on nyt totaalisen huono. Surkea.”

Kuva: Nora Vilva
Tuomas Kurttila antaa palaa.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ei peittele syvää huolestumistaan siitä, mitä Suomessa on hänen mukaansa tapahtunut ja tapahtumassa tulevien vuosien aikana.

Kurttila avautuu lauantai-iltana Twitter-tilillään jopa poikkeuksellisen synkkänä. Hän toteaa ensin sen, että köyhien lasten määrä kasvussa.

Eikä sekään vielä riitä: nimittäin myös oppimistulokset ovat laskussa, Kurttila parahtaa. Hänen listansa on pitkä. Koulutuksen keskeyttäminen on kasvussa, ja syntyvyys on samalla laskussa.

Ei hyvältä näytä.

Kurttila tiivistää viestinsä.

”Suomen ongelmat ovat syvät ja suunta on nyt totaalisen huono. Surkea. Juhlaseminaari-Suomessa todistellaan tosin aivan muuta – tietämättömyyttä vai tyhmyyttä?”, hän vielä kysyy.

Keskustelua aiheesta

Skinnari ryöpyttää Sipilää johtajuuden puutteesta – ”Julkisen sektorin työntekijöiltä leikataan ja valtion monopoliyhtiössä johtajien palkat kasvavat”

Kuva: Timo Sparf

SDP:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari arvostelee valtionyhtiö Veikkauksen johtajien palkankorotuksia. Hänen mukaansa valtionyhtiön johdon palkkakehitys herättää ihmetystä aikana, jolloin ihmisten palkkoja ja lomarahoja on leikattu. Asiasta kertoi tänään Taloussanomat.

– Kyllähän Veikkauspomojen suuret palkankorotukset näyttävät todella pahalta. Viime vuosina Sipilän hallitus on heikentänyt suomalaisten toimeentuloa. Julkisen puolen pieni- ja keskipalkkaisilta työntekijöiltä on leikattu palkkoja ja lomarahoja. Ja samaan aikaan valtionyhtiön johto saa 12 %:n korotukset. Tästä on kohtuus ja tolkku kaukana, Skinnari sanoo tiedotteessaan.

Skinnari arvostelee pääministeri Juha Sipilää saamattomuudesta ja johtajuuden puutteesta.

– Pääministeriltä on kuulunut toivotaan toivotaan -puhetta, mutta tekoja ei näy. Pieni- ja keskituloisten palkkoja Sipilä on halunnut leikata, mutta suurituloisille on annettu veronalennuksia ja pelkkä vetoomus leikata palkkojaan. Sipilä on puhunut yhteisistä talkoista, mutta suuripalkkaisia johtajia ne eivät kosketa.

– Johtajuus on hukassa ja se näkyy siinä, että julkisen sektorin työntekijöiltä leikataan ja valtion monopoliyhtiössä johtajien palkat kasvavat.

Keskustelua aiheesta

”Kokoomuksen pitää katsoa Kehä ykköstä kauemmas” – Orpo vastasi omiensa kritiikkiin

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastasi omiensa kritiikkiin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kuvaili puolueen Tulevaisuuspäivillä Tampereella pitämässään puheessa, että ”viime aikoina on alkanut rynnistys sote-uudistusta vastaan”.

– Uudistuksen vastustajat ja epäilijät ovat havahtuneet siihen, että uudistus on menossa maaliin. Sen pitää mennä maaliin. Sen me olemme suomalaisille luvanneet, hän sanoi.

Puheessaan Orpo painotti omilleen voimakkaasti, että sote- ja maakuntauudistus on nyt vietävä maaliin, vaikka se ei ole täydellinen.

– Kyllä, kustannukset varmasti nousevat alkuvaiheessa. Niin käy, kun ihmiset pääsevät jonoista hoitoon. Tähän kokoomus on valmis. Kun perusterveydenhuolto toimii, pidemmällä aikavälillä saamme hillittyä kulujen kasvun.

Keskeinen tavoite lyhentää hoitotakuun aikoja 

Puheenjohtaja otti kantaa myös oman väen, muun muassa kansanedustaja Elina Lepomäen esittämään kritiikkiin.

– Jotkut omistakin joukoista haluavat sanoa, että ei valinnanvapaus toteudu. Minä vastaan heille, että kyllä toteutuu. Toiset sanovat, että joulukuussa peruutettiin liikaa erikoissairaanhoidon valinnanvapaudessa. Heille vastaukseni on, että ei peruutettu.

Orpo muistutti, että valinnanvapaus erikoistasolla on sidottu hoitotakuuseen, jota kokoomus haluaa lyhentää nykyisestä.

– Olen sitä mieltä, että kuusi kuukauttakin jonossa on liian pitkä aika. Kokoomuksen tavoite on lyhentää hoitotakuun aikoja. Se on yksi keskeisimpiä tavoitteitamme tulevaisuudessa.

Orpo on paljosta kiitollinen kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuorelle, mutta tämän julkinen kritiikki selvästi ärsyttää häntä.

– Maakuntahallintoa vastaan erityisen voimakkaita puheenvuoroja on käyttänyt Helsingin pormestari. En minä siitä ole yllättänyt, että Helsingin pormestari puhuu näin. Kokoomuksen pitää silti niin hallituksessa kuin eduskunnassa katsoa Kehä ykköstä kauemmas, hän sivalsi.

Orpon mukaan helsinkiläisten tai uusimaalaisten palvelut eivät uudistuksen myötä heikkene.

– Taloudellisesti ajatellen Uudenmaan maakuntarahoitus on plus-miinus nolla nykyiseen verrattuna, kun esimerkiksi Pohjanmaa häviää noin 250 euroa/asukas.

STT–SANNA NIKULA