Nyheter

Tuomas Finne: Tryggheten ska finnas på alla nivåer

Topi Lappalainen
Tuomas Finne.

Socialdemokraterna i Helsingfors har skakats av en skandalnyhet. Det gäller anklagelser om osakligt beteende i fallet Tage Lindberg som har avgått som ordförande för den nuförtiden finskspråkiga partiavdelningen Tölö Unga Socialister (TUS). ABL diskuterade fallet med Helsingforsdistriktets verksamhetsledare Tuomas Finne.

Topi Lappalainen

Arbetarbladet

 

 

Fallet offentliggjordes måndagen den 5 juni i en artikel av MTV3. Lindberg har lämnat alla sina positioner inom partiet och han har också sagts upp från sin tjänst som specialsakkunnig vid Finlands Ekonomer.

– Han har ingen position kvar inom partiet och han kommer inte att delta i partikongressen i Jyväskylä. Han hade blivit vald till delegat, men han har meddelat att han inte kommer att delta. Den första ersättaren kommer att ta hans plats i partikongressgruppen.

Finne säger att de här oegentligheterna när det gäller mentorskap har kommit som en nyhet. Lindberg är ändå en person som har varit mycket länge med i partiverksamheten.

– Fast anklagelserna inte har gällt själva partiverksamheten, har det gällt människor inom partiet. Vi behöver ta det allvarligt och det har varit en skev maktbalans i de här situationerna.

Finne betonar att det gäller att se över praktikerna så att det blir lättare för alla som trakasseras och mobbas att våga anmäla det skedda.

– Det svåraste är att vår rörelse är baserad på jämlikhet och feminism. Vi tar det för lätt för givet att verksamheten är jämlik, säger Finne.

– Anmälningsblanketten på nätsidorna ska vara enkel och lätt att hitta. Det gäller både sexuella trakasserier och andra former av osakligt beteende. Det måste vara enkelt och anonymt och snabbt att få processen igång. Både anställda och de som leder partiavdelningar behöver utbildning i de här frågorna. Det trygga rummets principer ska inte bara nämnas i festtal utan våra evenemang måste alltid vara trygga för alla som deltar i dem. Det gäller för alla partidistrikt att ha kontaktpersoner som man kan anmäla trakasserier till. Tryggheten ska finnas på alla nivåer, från gräsrotsnivån upp till partitoppen.

Finne betonar också att det i sig är suspekt om en person med makt erbjuder utbildning och kräver tystnadsplikt.

Partiavdelningen Tölö Unga Socialister ry hette fram till 2003 Tölö Unga Socialister r.f. Föreningen har bytt verksamhetsspråk från svenska till finska och har inte på länge hört till Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD).

Efter språkbytet har avdelningen blivit stor och inflytelserik i Helsingfors. En viktig orsak till språkbytet var att avdelningens ursprungliga, svenskspråkiga verksamhet tynade bort. Det finns två svenskspråkiga SDP-partiavdelningar kvar i Helsingfors och de hör fortsättningsvis till FSD.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE