MENY
Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Två olika syner på tvåspråkiga skolor – ”kanske” och ”nej”

Kuva: Foto: Camilla Grundström

Fritjof Sahlström öppnar för tvåspråkiga skolor medan hans kollega Mari Bergroth istället förespråkar mer språkmedvetenhet i enspråkiga skolor. Debatten börjar komma ur sina gamla spår och in på nya.

 

Folktingets seminarium i Musikhuset i Helsingfors på onsdagen gick under rubriken “Under samma tak eller i samma rum – en diskussion om tvåspråkiga skolor”. Det förstnämnda, “under samma tak”, alltså samlokalisering, blev inte föremål för debatt. Sådana arrangemang är inte längre kontroversiella. Fokuset låg nu på “i samma rum”: två- eller flerspråkiga skolor i meningen självständig verksamhet som bedriver undervisning eller anna verksamhet på fler än ett språk.

 

Seminariets två inledande forskarinlägg gav den största behållningen och grunden för dagens debatt.

 

Fritjof Sahlström, dekanus vid Åbo Akademi i Vasa, inledde under rubriken “Mot bättre vetande: tvåspråkiga skolor i pedagogik och politik”. Han konstaterade att “mot” har två betydelser i sammanhanget, dels riktningen och dels emot, att man inte följer det forskningsunderlag som finns.

 

För den korta versionen löd: Vi vet att allting blir bättre med flerspråkighet. Den har till och med goda effekter på vissa sjukdomar, som alzheimer, mer inklusion från olika språkgrupper och mindre konflikter.

 

– Om vi vill börja förhålla oss till sakerna på andra sätt är det nödvändigt att hitta andra sätt att tänka kring det. Om man tycker det finns problem är det våra attityder, inte praktiska problem, sade Sahlström.

 

Vad består utmaningen då i?

 

Sahlström lyfte fram den ökande två- och flerspråkigheten i samhället, ökande intresse för språkgränsöverskridande utbildningssamarbeten och faktumet att andelen tvåspråkiga blir fler och en allt mindre andel är enspråkigt svenska.

 

Sahlström omfattar i stor omfattning det som framkommer i Marketta Sundmans Magma-rapport från 2013. Bland de viktiga förutsättningarna nämner han speciellt att hälften av eleverna bör ha svenska som modersmål och hälften finska, att alla får modersmålsundervisning på sitt eget modersmål och över hälften av undervisningen sker på svenska eftersom språket är det mindre i landet, med mera.

 

Det kräver en viss volym. Vidare måste man beakta språkval också i administration, lärrarrum, matsal och se skolan som en helhet, enligt Sahlström som gick in på frågan varför det händer så pass lite, när det finns goda skäl och alla förutsättningar.

 

– Det beror på att det personliga är politiskt. Språköverskridande i Svenskfinland är textboksexempel på hur ett fenomen som impregnerat allt från det offentliga till det mest privata behöver förstås som ett alltigenom politiskt fenomen, sade Sahlström och viftade bort den taxellska paradoxen i och med att vi för lättvindigt personifierar frågor, vilket hindrar oss från att inte komma vidare i diskussionen.

 

Han vill dock inte införa tvåspråkiga skolor på bred front utan försiktigt och långsamt med noggrann utvärdering och absolut inte i huvudstadsregionen, och inte i Vasa. Egentligen blev främst Jakobstad och Raseborg kvar som möjliga alternativ. Det väcker förstås frågan vad det då skulle hjälpa mot utvecklingen mot en mindre andel svenskspråkiga.

 

– Siffror för svenskan pekar åt fel håll, så om vi fortsätter som nu går det sämre och vi får en mindre andel svenskspråkiga. Vi behöver göra något nytt. Det behövs en idé om vart vi är på väg, sade Sahlström som anser att det finns gott stöd för att fortsätta diskussionen om tvåspråkiga skolor som alternativ till dagens särhållande.

 

– En tvåspråkig skola kan vara ett sätt att driva på ett nytt sätt att tänka.

 

Grundtanken vore att i så fall förankra en tvåspråkig skola i ett minoritetsperspektiv för att säkerställa allas långsiktiga rätt till stärkt svenska i en ökande mångfald.

 

– Inget tyder på att, det hittas inte evidens för att, om vi gör som man kunde göra skulle det blir sämre.

 

Mera språk i enspråkiga skolor

Sahlströms forskningskollega Mari Bergroth talade i sin tur under rubriken “Enspråkiga skolor – risker och möjligheter i ett flerspråkigt Finland”. Hon tycker debatten om tvåspråkiga skolor är tråkig och fokuserar hellre på språkmedvetenhet i enspråkiga skolor.

 

– Fokus måste vara på både språk och pedagogik, men jag undrar, överlever tvåspråkiga finlandssvenska skolor och är risken värd att ta? Vad får vi i utbyte?

 

Med tanke på kraven på fungerande tvåspråkiga skolor ser hon en risk i att de utesluter invandrare och blir en slags exkluderande elitskola.

 

Hennes viktigaste argument är ändå nya läroplansgrunderna. Där sägs att olika språk lever sida vid sida i skolan och andra saker om kulturell föränderlighet och pluralistiskt samhälle som allt kokar ner till frågan:

 

– Enspråkiga skolor finns inte, eller hur?

 

Eller borde inte finnas, kan man säga. Bergroth lyfte fram att det i verkligheten ser annorlunda ut. Hon nämnde ett exempel en lärare som ens lekte med tanken att förbjuda ett visst språk på rasten, vilket skulle stå i hemsk kontrast med läroplanens anda.

 

Bergroth lyfte fram behovet av specialiserad lärarutbildning, även för ämneslärare, som tar fasta på flerspråksaspekter i alla skolor. Hon ifrågasätter även att man nu kan ha endast ett modersmål och ett A1-språk. Hon anser att detta är ett större problem än lagens formulering om att skolans språk ska vara finska eller svenska.

 

– Vi behöver språkmedveten personal, specialister på flerspråkighet i samhället. Vi behöver flerspråkiga lärarutbildningar med mångfald bland studerande, istället för tvåspråkig skola, satsa på nytänkande i lärarutbildning.

 

Summa summarum enligt seminariet som också omfattade en paneldebatt och inlägg av professor Jarmo Lainio som redogjorde för de nationella minoritetsspråkens situation i Sverige:

 

Kanske, nja, nej. Något annat.

 

Det som kom fram indirekt var dock att samlokalisering är accepterad modell.

 

 

Diskussion

Jacob Storbjörk fortsätter leda FSD Österbotten

FSD Österbotten ordnade på sitt årsmöte en medelinsamling till förmån för Cancerföreningens kampanj för att åstadkomma en PET-röntgen till Vasa Centralsjukhus och på det sättet stärka cancervården i Österbotten. Storbjörk och Lindqvist är de som håller i lappen med texten #PETforBotnia på bilden.

Finlands Svenska Socialdemokrater i Österbotten samlades till årsmöte på lördagen. På mötet omvaldes Jacob Storbjörk enhälligt till kretsordförande. Även vice ordförande Jonna Lindqvist fick fortsatt förtroende.

Lue lisää

Diskussion

Anette Karlsson: Vårdreformens stora problem finns kvar

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

Med den föreslagna modellen kommer kostnaderna att stiga, vården att försämras och vårdbusinessen få ett starkt fotfäste i vårt samhälle, enligt FSD:s vice ordförande Anette Karlsson.

Lue lisää

Min färd i rörelsen del 11: Sorti

Kuva: Foto: Pasi Salminen
Jacob Söderman.

”Kalevi Sorsa beskrev mig som en obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Min färd i rörelsen är en artikelserie med historier ur Jacob Södermans liv.  ABL har publicerat en del per vecka sedan årsskiftet. Detta är sista delen.

 

På Svenska socialdemokratiska arbetarpartiets kongress i Stockholm 1981 deltog vår ordförande Kalevi Sorsa, partisekreterare Erkki Liikanen, Finlands svenska arbetarförbunds fullmäktigeordförande Hugo Still från Jakobstad och jag som partistyrelsemedlem.

Efter öppningsceremonin hade vi ledigt i väntan på kvällsprogrammet.

Hugo Still trivdes på mötesplatsen.

Erkki åkte emot Kalevi till flygplatsen.

Tiden gick. När jag antog att Kalevi var på hotellet knackade jag på hos honom.

Erkki var där. De hade redan pratats vid en stund. Erkki sade att han hade ett ärende att sköta och gick.

Kalevi Sorsa tittade forskande på mig.

Han berättade att landshövdingen Kaarlo Pitsinki, hade krånglat till det på Nylands länsstyrelse.

Inrikesministeriets kanslichef Arno Hannus var upprörd och ville att Pitsinki skulle friställas.

Kalevi frågade om jag kunde tänka mig att bli landshövding, om Pitsinki friställs.

– Huset är i oordning. Du är den rätta mannen att få det snabbt i ordning, sade Kalevi.

Jag satt tyst en stund.

Jag hade gått med på att kandidera för landshövdingsposten i Vasa inför midsommaren 1977, men motståndet i länet mot en vänsterradikal och zigenarvän var monumentalt.

Efter en bitter debatt i länets finska media hela sommaren gick det i stöpet.

De ledande valarbetarna i Åboland var helt chockerade. De menade att man bara ville fixa in Rafael Paasio i riksdagen.

”Raffu” hade fått åtta röster mindre än jag i valet 1975 och blivit förste suppleant. Hans son Pertti Paasio, en kommande partiordförande, valdes med glans den gången.

I riksdagsvalet 1979 blev Pertti Paasio första suppleant, medan jag valdes som tvåa i SDP:s valförbund med över 7 000 röster.

Att bo i Åbo hade emellertid blivit besvärligt för min familj. Min hustru jobbade i Helsingfors. Hon tog sig till Åbo med buss till veckoslutet.

Två av barnen studerade vid Åbo Akademi, medan den yngste gick i yrkesskola i Pargas.

Att föräldrarna var i Helsingfors under veckan var inte bra.

Som politiker kände jag mig dessutom ofta som en gammal cirkushäst som kom igång blott någon blåser en fanfar.

Det vore intressant att aktivera och förnya länsförvaltningen, som bland annat övervakade genomförandet av grundskolereformen och folkhälsolagen och miljön.

Inom Nylands län fanns allt. Huvudstad, växande städer, bruksorter och eftersatt landsbygd, universitet och industri, fina skärgårdsmiljöer, ett mångsidigt kulturliv, nedkörda förorter och många sociala problem.

Så jag svarade Sorsa att det kunde gå för sig, men tillade:

– Jag räknar dock med att bli minister i nästa regering. En möjlig utnämning till landshövding får vänta litet.

Kalevi Sorsa nickade.

 

Nytt ministeruppdrag

Mauno Koivisto valdes till republikens 1982. Kalevi Sorsa utsågs att bilda sin tredje regering. Han var en statsminister av klass.

Regeringen tillträdde den 19 februari 1982 med mig som social- och hälsominister.

Jag satte igång med att göra något för Åbolands sjukhus, fick loss pengar till en renovering av sinnessjukhuset i Ekenäs, fördela resurser för folkhälsoreformen, besökte ILO:s möte i Geneve och mycket annat.

Kanslichef Hannus kontaktade ånyo statsminister Sorsa. Han ville att landshövding Pitsinki skulle avsättas.

Statsministern, justitieminister Taxell och minister Esko Rekola samt justitiekanslern bekantade sig med förslaget. De förordade det. Pitsinki fick gå.

Då frågade Kalevi Sorsa mig ånyo om jag vill bli landshövding.

Jag tog upp saken hemma och samtyckte i april.

President Mauno Koivisto utnämnde sin första landshövding den sista april. Utnämningen blev offentlig den 1 maj 1982.

Jag talade det året på första maj i Åbo, Kimito och Nystad. Det var ett eländigt väder. Det blev många trista farväl i snöyra.

Något slutligt farväl till Åboland blev det aldrig. Jag har hållit kontakt med många vänner och valarbetare under åren.

Den första juli 1982 började jag som landshövding i Nyland.

I intervjuerna bestred jag att jag blev ”satt på hyllan”.  Man förväntas göra så.

Om någon hade hoppats få bort mig från offentligheten gick det alldeles tvärtom. Landshövdingen i Nyland blev ett hett namn i huvudstadens media.

Den nya landshövdingen stod upp och försvarade sitt län och dess befolkning och krävde mera anslag för att lösa problemen.

Jag har aldrig lärt mig så mycket om hur det finska samhället fungerar som jag gjorde som landshövding, tro mig.

Vad än man besökte; kommuner, kulturevenemang, tävlingar, olika seminarier eller jubileumsfester, militärgarnisoner, polisstationer eller Folkets Hus: alltid blev man vänligt mottagen.

När man var landshövding var folk öppna och ärliga när de presenterade sin sak.

 

Politikern blir tjänsteman

Den första juli 1982 gjorde jag min sorti från den politiska scenen och blev en tjänsteman. Jag lämnade partistyrelsen.

 

Varför ville Sorsa ha bort mig?

Jag jobbade effektivt som riksdagsman på många plan.

Vi var dock ofta av olika mening i politiska frågor. Jag höll inte alltid tyst. Vi stod inte varandra nära.

Sorsa var omgiven av yngre medlemmar i riksdagsgruppen. Pirkko Työläjärvi kallade dem en gång för ”pojat” (pojkarna).

Jag stod inte högt i kurs hos dem.

De lär en gång ha betecknat mig som en intrigmakare, ”en giftblandare från Venedig”.

Giftblandare var inte positivt, men att vara en sådan ”från Venedig” var nästan smickrande.

En gång sade Kalevi Sorsa att ”Jacke talar ut innan han riktigt tänker efter.  Så gör inte en bra politiker…”

Men han tillade:

”Han är en förbannat bra jurist.”

När han var talman 1989 tipsade han mig om att jag borde söka till Riksdagens JO.

Tjänsten blev ledig då Olavi Heinonen blev president i Högsta Domstolen.

Mina sju år som landshövding hade fått stämpeln som politiker att suddas ut.

 

Sorsa och fransmännen

På våren 1995 kontaktades jag av de nya finska medlemmarna i EU-parlamentet.

De ville föra fram mitt namn som kandidat för posten som Europeiska ombudsmannen. De fick inte fransmännens stöd. De bad mig tala med Sorsa.

Jag besökte Kalevi Sorsa som var direktör på Finlands bank. Martti Ahtisaari hade blivit vald till president 1994.

Sorsa satt i ett stort, ganska kalt rum.

Inga dokumenthögar låg på bordet.

Någon stress av jobbet märkte man inte.

Han lyssnade på mig och frågade vad en ombudsman gör i EU.

Jag berättade vad jag visste. Så frågade jag om han kunde tala med fransmännen.

Michel Rocard, som kan kände från sina år i Paris, var en inflytelserik medlem i EU-parlamentet.

Sorsa tittade upp. Han smålog. ”Övervakar EU-ombudsmannen kommissionen också? Liikanen behöver minsann litet övervakning”, sa han i skämtsam ton.

– Jo, sade jag, om det gäller dålig administration.

– Okej, jag skriver till Rocard, sa Sorsa.

 

En vaktmästare ledsagade mig ut i vårsolen.

 

“En obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Inte så illa.

 

PS.

Jag hade också tänkt skriva ett avsnitt under titeln ”Förbundet”, men nöjer mig med att hänvisa till Alf-Erik Helsings förträffliga FSD-historik “Med djärva tankar – Finlandssvensk socialdemokrati 1974-2014” från 2017.

Boken beskriver den tiden sakligt och kan köpas bland annat här.

 

 

Viktor Kock: Reformen gynnar endast vårdjättar

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

FSD:s ordförande Viktor Kock befarar att en vårdreform enligt regeringens förslag leder till att multinationella vårdbolag får monopol.

Lue lisää

”Med djärva tankar” gav god debatt – ”en tydligare vänsterprofil skulle göra partiet gott”

Kuva: Foto: Caroline Lång
Den 6 mars hölls en paneldebatt i Vasa om FSD:s historik. På bilden från vänster Viveca Dahl, Stefan Sjöberg, Alf-Erik Helsing, Jacob Storbjörk och Rebecca Åkers.

Med flera generationer i panelen gick diskussionen från gamla minnen till djärva nya tankar då FSD:s historik och rörelsens framtid diskuterades i Vasa.

Lue lisää