Talous

Vähintään 9 000 osaajan pula uhkaa – muuntokoulutus ratkaisuksi?

Thinkstock
Thinkstock

Suunnittelu- ja konsultointialalla on niin sanottu positiivinen ongelma. Alan tulevaisuudennäkymät ovat hyvät, mutta useilla aloilla on jo nyt vajausta osaavasta työvoimasta. Tilannetta ei helpota se, että eläkkeelle siirtyy kasvava joukko lähivuosina.

Tämä käy suunnittelu- ja konsultointialan toimialajärjestö SKOLin tuoreesta selvityksestä. Siinä tarkasteltiin arkkitehtuurin ja rakentamisen, kone-, metalli- ja energiatekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan, prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikan sekä ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opintoaloja.

Hitaan kasvun skenaariossa vajetta syntyy vuosittain keskimäärin 1 000 osaajan verran. Nopeassa kasvussa vajaus olisi peräti 1 600 osaajaa vuodessa. SKOLin selvityksen perusteella osaajavajetta syntyy kokonaisuudessaan vähintään 9 000 korkeakoulutetun verran vuosina 2017–2025.

– Tarve tekniikan ja liikenteen korkeakoulutettujen määrän lisäämiselle on ilmeinen. Lisätarve on niin mittava, ettei sitä voida täyttää ainoastaan aloittaneiden määrän lisäämisellä, SKOLin toimitusjohtaja Matti Mannonen arvioi.

Hän epäilee, että soveltuvia aloittajiakaan, eli pitkän matematiikan kirjoittajia, ei ole nykyisin tarpeeksi.

Erityisesti vaje arkkitehtuurin ja rakentamisen opintoalan korkeakoulutetuista on muodostumassa kriittiseksi.

Tälläkin hetkellä Suomessa on 9 000 työtöntä insinööriä ja diplomi-insinööriä.

Alan yritykset muistuttavat, että suunnittelu- ja konsultointiala muuttuu nopeasti.

– Alan muutos tulee huomioida myös opetussisällöissä, tutkimuksessa ja yritysten sekä oppilaitosten välisessä yhteistyössä. Yrityksissä on paljon tietotaitoa, jonka avulla esimerkiksi koulutuksellisia sisältöjä voitaisiin kehittää, Ramboll Finlandin toimitusjohtaja Kari Onniselkä pohtii.

Elomaticin puheenjohtaja Olli Manner pyrkisi rekrytoimaan lisää ulkomaalaisia huippuosaajia osana oman osaamisen kehittämistä.

– Myös Suomessa tutkinnon suorittavat ulkomaalaiset opiskelijat tulee sitouttaa nykyistä paremmin suomalaisiin työpaikkoihin jo opiskeluvaiheessa, hän korostaa.

Ylemmät toimihenkilöt YTN esittää ongelman ratkaisuksi muuntokoulutusohjelmaa, jolla jo tekniikan tutkinnon suorittaneiden osaamista kehitetään vastaamaan alan tehtävien tarvetta.

– Tälläkin hetkellä Suomessa on 9 000 työtöntä insinööriä ja diplomi-insinööriä, joiden lisäksi työtä vailla on 40 000 muuta korkeakoulututkinnon suorittanutta osaajaa, puheenjohtaja Heikki Kauppi muistuttaa.

Hänen mukaansa koulutusmäärien nostaminen ei ole ratkaisu ongelmaan, sillä alan korkeakoulutukseen ei yksinkertaisesti ole enempää matematiikkaan ja fysiikkaan syventyneitä ylioppilaita tarjolla.

Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat