Politiikka

Valiokunta haluaa anniskeluluvan haltijoille tyyppihyväksytyt kassakoneet – Ihalainen: ”Olisi tervehdyttävä vaikutus”

Thinkstock
Thinkstock
Thinkstock

Eduskunnan talousvaliokunta haluaa, että anniskeluluvan haltijat käyttävät tyyppihyväksyttyjä kassakoneita. Esitys sisältyy talousvaliokunnan lausuntoon alkoholilaista.

Valiokunta katsoo, että tyyppihyväksytyn kassakoneen käytöllä on iso vaikutus, kun pyritään estämään ohimyyntiä ja muita harmaan talouden ilmenemismuotoja.

Talousvaliokunnan jäsen, SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen toteaa, että jos ravintola-alalla omavalvonta laajenee, on johdonmukaista velvoittaa anniskeluluvan haltijat käyttämään tyyppihyväksyttyjä kassakoneita.

Tällainen kassakone mahdollistaisi muun muassa verottajalle kassavirran seuraamisen ja helpottaisi tarkastuksia.

Verohallinto on paraikaa muutoinkin tekemässä laajaa selvitystä siitä, pitäisikö suomalaiset yritykset velvoittaa käyttämään uudentyyppisiä kassajärjestelmiä. Niiden avulla kassatapahtumat tulisivat suoraan netissä verottajan tietoon.

”Olisi luontevaa, että alkoholilain rinnalla tehtäisiin myös harmaan talouden torjuntaan liittyviä muutoksia.”

Lauri Ihalainen toteaa, että anniskeluluvan haltijoiden tyyppihyväksytyt kassakoneet olisivat osa myös valtion harmaan talouden torjunnan ohjelmaa.

– Siksikin olisi toivottavaa, että alkoholilaista mietinnön valmistava sosiaali- ja terveysvaliokunta ottaisi asian huomioon ja sisällyttäisi sen omaan mieintöönsä. Uudistuksen tarve pitäisi saada kirjattua mietintöön.

– Olisi luontevaa, että alkoholilain rinnalla tehtäisiin myös harmaan talouden torjuntaan liittyviä muutoksia, katseet kohdistuvat asiassa erityisesti työ- ja elinkeinoministeriön puoleen. Nyt olisi oikea aika viedä asiaa eteenpäin alkoholilain etenemisen kanssa.

Ihalaisella ei ole käytössään arviota, paljonko verotuloja tyyppihyväksytyt kassakoneet voisivat tuoda.

– Sillä olisi ilman muuta tervehdyttävä vaikutus. Alalla on kuitenkin aika paljon harmaata taloutta.

SDP on pitänyt ääntä sen puolesta, ettei hallitus unohtaisi harmaan talouden torjuntaa.

Esimerkiksi rakennusalalla on käytössä tunnistekortti ja veronumero.

– Kokemukset veronumerosta ovat olleet hyviä, sillä on ollut tervehdyttävä merkitys. Hallitus on lupaillut, että sitä laajennettaisiin koskemaan harmaan talouden muitakin riskialoja, kuten kuljetus- ja ravintola-alaa, Ihalainen patistaa.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 49 Demokraatti
KEVYET TULOKSET - Perustulokokeilu päättyy vuoden lopussa
LIISA JAAKONSAARI- Konkarimeppi kertoo oppineensa ainakin yhden asian -
TARKKA JA LENNON - Kirja-arvioissa muistelmia
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat


Uusimmat