Nyheter

WWF:s rapport: Antalet djur på jordklotet har rasat i en alarmerande takt

Pixabay
WWF: Röd panda (Ailurus fulgens) även kallad liten panda, mindre panda eller kattbjörnen är en art i familjen halvbjörnar. Det vetenskapliga namnet Ailurus betyder ”flammande katt”. Enligt IUCNs lista över hotade arter är kattbjörnen kategoriserad som en utrotningshotad art.
Pixabay
WWF: Röd panda (Ailurus fulgens) även kallad liten panda, mindre panda eller kattbjörnen är en art i familjen halvbjörnar. Det vetenskapliga namnet Ailurus betyder ”flammande katt”. Enligt IUCNs lista över hotade arter är kattbjörnen kategoriserad som en utrotningshotad art.
Pixabay
WWF: Röd panda (Ailurus fulgens) även kallad liten panda, mindre panda eller kattbjörnen är en art i familjen halvbjörnar. Det vetenskapliga namnet Ailurus betyder ”flammande katt”. Enligt IUCNs lista över hotade arter är kattbjörnen kategoriserad som en utrotningshotad art.

Mängden ryggradsdjur har minskat snabbt överallt, återger WWF:s färska rapport. De främsta orsakerna är överkonsumtion av naturresurser och förändringar i markanvändningen.

 

Antalet ryggradsdjur minskade med 60 procent mellan åren 1970 och 2014. Informationen framgår i rapporten Living Planet som WWF har publicerat. Den är en av världens ledande, på vetenskapliga fakta baserade publikation, som följer upp utvecklingen av antalet däggdjur, fåglar och kräldjur.

 

Minskningen av djurantalet har varit snabbast i de artrika tropiska områdena. Till exempel i Syd- och Centralamerika har antalet ryggradsdjur minskat med 89 procent från och med år 1970. Antalet ryggradsdjur i sötvatten har minskat med 83 procent.

 

– Situationen är kritisk. För närvarande pågår en utrotningsvåg som för första gången i historien är orsakad av människan, säger WWF:s generalsekreterare Liisa Rohweder.

 

De främsta orsakerna till minskningen av djurantalet är överkonsumtion av naturresurser och förändringar i markanvändningen. Den största inverkan orsakas av markröjning för jordbrukets behov, såsom för betesmarker samt soja- och palmoljeodlingar. Två tredjedelar av djurantalets minskning förklaras av överkonsumtion och markanvändning.

 

Förutom naturresursernas överkonsumtion påverkar även klimatförändringen arterna redan nu. I framtiden ökar dess roll i minskningen av djurantalet, ifall staterna inte förbinder sig till snabba utsläppsminskningar. Jordens uppvärmning borde begränsas till högst 1,5 grader. Redan en två graders uppvärmning skulle betyda en drastisk minskning av djurantalet.

– Beslutsfattarna måste snabbt förbinda sig till utsläppsminskningar och ökande av kolsänkor i skogar. Ökande av kolsänkor bidrar även till säkrande av skogarnas mångfald.

 

Det är ännu möjligt att stoppa djurantalets minskning, men skyddsåtgärder måste vidtas snabbt. Flera skyddsområden behövs och arternas situation i till exempel flodmiljöer måste förbättras. Dessutom måste man ingripa i bland annat överfisket och tjuvjakt.

 

– Nu behöver vi råg i ryggen hos beslutsfattarna att säkra naturens mångfald både i Finland och utomlands, säger Rohweder.

 

Delningar

Dela denna artikel

Viikon 46 Demokraatti
NYT LOPPUI JUOMINEN - Aiemmin nuoret ryyppäsivät Islannin kansallispäivänäkin
PÄÄTOIMITTAJALTA - Kun idoli paljastuu petturiksi
ANTTI HEIKKINEN - Menestyskirjailijalla on monta rautaa tulessa
Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa


Senast