Palkittu politiikan aikakauslehti
72€/6kk

Työmarkkinat

Vääntö hoitajien palkkasovusta käy kovilla kierroksilla – ”Siinä KT valehtelee, sanon ihan suoraan”

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

Hoitajien palkkasovusta on syntynyt ennennäkemätön tiedotustaistelu työnantajajan ja hoitajaliittojen välillä.

Johannes Ijäs

Demokraatti

Hoitajaliittojen edustajat viestivät saavansa muuta kunta-alan saaman viiden prosentin sopimuksen päälle kuuden prosentin palkankorotuksen kolmen vuoden ajaksi.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n puolestaan toteaa, että kuuden prosentin korotus tarkoittaa lakisääteistä palkkaharmonisaatiota. Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajista pitää tästä kiinni.

Nybondas-Kankaan mukaan palkkojen yhteensovittamisen ja palkkausjärjestelmän uudistuksen kustannus on keskimäärin kuusi prosenttia. Kyseessä on sama lukema, jonka KT on jo aiemminkin laskenut.

Hän toteaa, että sovintoesityksessä mainittu palkkojen yhteensovittaminen on osapuolten yhdessä sopima termi palkkaharmonisaatiolle.

Eilen palkkaharmonisaatiosta puhui myös valtakunnansovittelija Anu Sajavaara.

- Tässä on sovittu siitä, miten ja minkälaisella aikataululla uusien hyvinvointialueiden palkkojen yhteensovittaminen ja palkkausjärjestelmän kehittäminen tehdään, Sajavaara luonnehti eilen sopua.

Sajavaaran mukaan sopimus ei laukaise uutta neuvottelukierrosta kunta-alalla.

- Meidän käsityksemme on se, ettei se leviä muualle, koska se koskee hyvinvointialueita ja harmonisointitarvetta ei ole muualla, Sajavaara sanoi eilen STT:lle.

DEMOKRAATIN HAASTATTELEMA hoitajajärjestö Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi vastasi puhelimitse kysymyksiin. Hän on kirjoittanut palkkasovusta tänään myös blogiinsa.

Miksi tästä tuli tiedotustaistelu?

– Luulen, että taustalla on se, että Kuntatyönantajalla on voimakas tarve verhota sopimus joksikin muuksi kuin mikä se oikeasti, jotta korvaukset eivät valuisi muihin kunta-alan sopimuksiin. Eiköhän tämä ole todellinen syy taustalla.

Onko 6 prosentin luvussa kyse palkkaharmonisaatiosta vai lisäpalkkaohjelmasta, jolla sitä hoitajajärjestöistä on kutsuttu?

– Mehän voimme sopia työehtosopimuksella vain ja ainoastaan sopimuskorotuksista. Tämä on ihan samanlainen sopimuskorotus tämä 6 % kuin mikä oli se 5 %, joka tuli sovittelulautakunnan ratkaisuehdotuksella silloin kesäkuussa hyväksytyksi. Tämä on aivan samanlainen korotus.

– Toinen asia on se, että eihän ole olemassa mitään korvamerkittyä palkkaharmonisointirahaa. Sellaista ei yksinkertaisesti ole olemassa.

– Kolmas pointti, miksi tämä meidän mielestämme ei ole palkkaharmonisointirahaa, on se, että kolmelle vuodelle jakautuva 6 % menee ihan jokaikiselle työnantajalle. Meillä on esimerkiksi laaja HUS-alue, jossa on iso osa suomalaisista hoitajista. Siellähän ei ole mitään lakisääteistä palkkaharmonisoinnin tarvetta eli toisin sanoen ilman meidän ratkaisua HUS-alueelle ei olisi tullut mitään lisäkorotuksia. Sama koskee Helsingin kaupunkia. Sielläkään ei ole tapahtunut liikkeenluovutusta eli ei tule mitään lakisääteistä palkkaharmonisointia. Lisäksi monilla hyvinvointialueilla on jo tehty isot harmonisoinnit, kun on perustettu kuntayhtymiä kuten Keusote, Siusote, Essote, Eksote ja niin edelleen. Eli näissä palkkaharmonisoinnit on jo tehty. Eli tämä ei tietenkään missään tapauksessa ole palkkaharmonisointirahaa.

Miten tämä 6 %:n erä jaetaan?

– Sen käyttötarkoitus on määritelty niin, että se tulee palkkauksen kehittämiseen, joka voi olla ihan mitä vaan. Se voi tulla myös palkkojen yhteensovittamiseen ja palkkausjärjestelmän uudistamiseen. Käyttötarkoituksen suuntaaminen sovitaan paikallisesti ihan niin kuin on sovittu 5 %:n korotuksessakin kesäkuussa.

– Tämä 6 % jaetaan paikallisesti sovittavalla tavalla, mikä on hyvin tyypillinen tapa sopia lisäpalkkaohjelmista.

Tuleeko näiden 5 %:n ja 6 %:n päälle sitten vielä palkkaharmonisaatiorahat?

– Tulevat, jos siellä on harmonisoitavaa.

Voiko tämä 6 % vaikuttaa nyt siten, että se harmonisoitava häviää tai vähenee huomattavasti?

– Sanoisin näin, että se 5 %, joka on sovittu silloin kesällä, sehän on tietenkin se, mikä ensimmäisenä syö mahdolliset harmonisoinnit pois.

– Olennainen asia on myös se, että on sovittu työnantajapuolen kanssa, että tehdään palkkausjärjestelmän uudistus. Luonnollisesti siihen me tarvitsemme rahoitusta. Osapuolten tarkoitus on se, että tätä rahaa käytetään myös palkkausjärjestelmän uudistamiseen, koska se korottaa hoitajien palkkoja.

Jos vielä kysyn, tuleeko 6 %:n päälle vielä harmonisointirahaa?

– Kyllä. Lakisääteinen harmonisointi pitää aina tehdä. Mutta meillä ei ole olemassa mitään palkkaharmonisointirahaa. Sellaista euro- tai prosenttimäärää ei ole olemassa, ainoastaan Kuntatyönantajien esittämiä arvioita.

Mutta KT:n mukaan tässä päästiin yhteisymmärrykseen siitä, mikä on harmonisointirahan suuruus?

– Siinä KT valehtelee, sanon ihan suoraan. Sovintoehdotuksessa lukee tarkasti niin, että ”KT:n tekemien alustavien laskelmien mukaan palkkojen yhteensovittamisen SOTE-sopimuksessa hyvinvointialalla arvioidaan maksavan noin 6,0 prosenttia”. Meillä ei ole mitään yhteisymmärrystä tästä. Nämä ovat KT:n tekemät alustavat laskelmat. Tämän he halusivat sinne juuri sen takia, että he pystyvät verhoamaan tämän palkkaharmonisointirahaksi, jota ei ole olemassakaan. Ja kasvojen pesuvedeksi me sitten tämän sinne hyväksyimme.

Eikö kuitenkin ole niin, että 6 % vähentää palkkaharmonisoinnin tarvetta? Jatkossa saattaa kyllä tulla vielä jotakin harmonisoitavaa, mutta tämä kyllä poistaa sen aika lailla?

– Korostan edelleen, että HUSissa ei ole mitään harmonisoitavaa, Helsingissä ei ole mitään harmonisoitavaa. Jää nähtäväksi, onko muilla alueilla mitään harmonisoitavaa. Mutta on selvää, että koko ”sopimusvarallisuutta”, joka täällä on sovittu, voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin. Niitä ovat palkkausjärjestelmän uudistaminen, palkkauksen kehittäminen ja sitten on palkkauksen yhteensovittaminen.

Eli onko niin, että riippuu hyvinvointialueesta, käytetäänkö rahaa palkkaharmonisaatioon eli palkkojen yhteensovittamiseen vai voidaanko sitä käyttää esimerkiksi HUSissa ja alueilla, joissa harmonisointia on suoritettu, muihin tarpeisiin?

– Näistä sovitaan paikallisesti, työnantajat ja työntekijäjärjestöjen edustajat paikallisesti sopivat, miten raha käytetään. Eli siellä neuvotellaan ja yhdessä katsotaan, mihin sitä rahaa laitetaan. Jälleen korostan sitä, että HUSissa ei harmonisoida mitään, Helsingissä ei harmonisoida mitään. Eli on ihan virheellistä kutsua tätä palkkaharmonisointirahaksi. Mutta sinnekin se 6 % menee.

Miten sopu on otettu hoitajakentällä vastaan?

– Se on luonnollisestikin otettu hyvin vastaan, koska ratkaisu korottaa ihan KT:nkin sivujen perusteella hoitajien keskimääräisiä palkkoja 18,5 prosentilla. Tämä on merkittävä prosenttimäärä. Se luo uskon tulevaisuuteen, että me saamme palkkatasot nostettua. Sehän oli koko sopimuksen idea.

– Toinen asia, jotka ilahduttavat hoitajia, ovat sopimuksen kaksi kirjausta. Toinen koskee lepoaikakysymystä. Päivittäinen lepotauko eli ruokailutauko on jatkossa yleistyöajassa samanlainen kuin lääkäreillä. Tämä lisää ehdottomasti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tunnetta työpaikalla. Tämä oli erittäin iso asia.

– Lisäksi tällä sopimuksella otettiin sellainen määräys työehtosopimukseen, että työnantajat eivät voi enää estää työntekijöitä siirtymästä toisen työnantajan palvelukseen paremmille palkoille. Tämä liittyy Helsingin kaupungin ja monen muun kunnan käyttämään palveluntuottajan kanssa tehtyyn rajoitusehtoon, jonka mukaan kyseisen palveluntuottajien työntekijöitä ei saisi rekrytoida paremmilla palkoilla töihin. Tämäkin oli merkittävä asia, että tämä saatiin pois. Se mahdollistaa hoitajien vapaan liikkuvuuden ja myös palkkakilpailun.

JHL:N PUHEENJOHTAJAN Päivi Niemi-Laineen näkemyksen mukaan hoitajaliitot Tehy ja Super liittyivät työriitansa päätteeksi kesäkuussa solmittuun SOTE-sopimukseen. Hänen mukaansa ainoa lisä, joka kuukausia pitkitetystä työriidasta koitui, oli 600 euron kertakorvaus teho-osastolla korona-aikana työskennelleille hoitajille.

– Esimerkiksi tämä 6 prosentin korotus, josta Tehy ja Super puhuvat, niin eihän valtakunnansovittelija voi sopia toisin palkkaharmonisointirahasta, joka menee lain mukaan kaikille hyvinvointialueiden sote-työntekijöille. Tämä on suuren luokan huijaus, mikä sinne on nyt tehty, ihan bluffi, Niemi-Laine sanoi.

Else-Mai Kirvesniemi, millaiset terveiset lähettäisit Päivi Niemi-Laineelle, joka puhui bluffista tai huijauksesta?

– En kovin paljon haluaisi puuttua toisen järjestön asioihin. Ehkä muotoilisin niin, että mikäli JHL ja Juko sitten kopioivat jatkossa meidän sopimuksemme KT:n kanssa käymissään neuvotteluissa, kyllä kai se on osoitus siitä, että tämä on heidän puoleltaan vain huulien heiluttelua.

Mitä haluaisitte sanoa kansalaisille, jotka yrittävät saada tolkkua, mistä tässä sovittiin?

– Viesti kansalaisille on se, että olemme saavuttaneet nyt sote-alalla työrauhan. Olemme saaneet hoitajille valoisamman näkymän tulevaisuuteen eli palkkausta ja työoloja on korjattu ja korjataan tulevaisuudessa. Kansalaiset varmasti arvostavat tätä ratkaisua, koska tarvitsemme tulevaisuudessa enemmän hoitajia. Alan veto- ja pitovoima parantuu tällä ratkaisulla.

Jaa tämä artikkeli

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti
72€/6kk

Huomasitko nämä?

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE