Politiikka

Demariopiskelijoiden Huumonen: ”Sivistys ei saa olla tuote, joka ostetaan”

Jari Soini
Jari Soini
Jari Soini

Sosialidemokraattiset opiskelijat Sonk ry:n puheenjohtaja Hanna Huumonen pitää sivistystä tasa-arvoisten mahdollisuuksien rakentamisena.

Huumosen mukaan jokaisella tulee olla mahdollisuudet sivistää itseään maksukyvystään tai muista tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia rajaavista tekijöistä riippumatta.

– Sivistys tulisikin nähdä ihmisen oikeutena olla osallisena yhteiskunnassamme. Sivistys ei saa olla tuote, joka ostetaan, vaan perusoikeus, Huumonen kirjoittaa kannanotossaan.

Sivistys on Huumosen mukaan itseisarvonsa lisäksi väline, jolla on mahdollista tukea ihmisiä rakennemuutoksessa ja synnyttää hyvinvointia.

– Itseään sivistämään pyrkiviä on tuettava ja heille on taattava säällinen toimeentulo, olivat he sitten opiskelemassa tutkintoa varten tai päivittämässä osaamistaan maailman muuttuneiden vaatimusten mukaisiksi, hän sanoo.

Sydämen sivistys ja heikommassa asemassa olevista huolehtiminen on tärkeämpää kuin akateemiset juhlallisuudet.

Huumonen muistuttaa koulujärjestelmämme olleen kansallinen ja kansainvälinen menestystarina. Peruskoulu luo pohjan suomalaiselle sivistykselle ja siitä seuranneelle hyvinvoinnin kasvulle.

– Sivistystä osoittaa, että koulutusjärjestelmä tarjoaa tiedollisten ja taidollisten valmiuksien lisäksi eettisiä ja yhteiskunnallisia valmiuksia. Oppilaita on kannustettava oma-aloitteisuuteen ja kriittisyyteen. Tavoitteena tulee olla täysivaltaisten, yhteiskunnalliseen keskusteluun halukkaiden ja kyvykkäiden kansalaisten kasvattaminen, Huumonen linjaa.

Huumosen mielestä sivistysajatteluun ei sovi, että opintiellä kulkijat jaotellaan ”sivistäviin” tai ”ammatillisiin” opintoihin. Huumonen muistuttaa, että kaikki koulutus on arvokasta ja sen tulee tähdätä sivistykseen.

– Meidän tulee arvostaa myös muita asioita kuin muodollista koulutusta sivistyksen mittarina, olivatpa ne sitten vapaampia kursseja, kulttuuritoimintaa tai kansalaisaktiivisuutta lähimmäistemme hyväksi, Huumonen sanoo.

Huumonen pitää taideoppilaitoksia ja harrastajaryhmiä yhdessä vapaan sivistystyön kanssa suomalaisen kansansivistyksen selkärankana.

– Ei-kaupallisen taiteen kukoistus tulee nähdä yhteiskunnan sivistyksen kannalta merkittävänä tekijänä. Taiteen tekijöiden toimeentulosta ja mahdollisuudesta elättää itsensä työllään tulee huolehtia, Huumonen kirjoittaa.

– Sydämen sivistys ja heikommassa asemassa olevista huolehtiminen on tärkeämpää kuin akateemiset juhlallisuudet. Tässäkin vapaan sivistystyön ja kansalaistoiminnan aktiivisuus on se mittari, joilla asioita tulee arvottaa.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 43 Demokraatti
UUSI DEMOKRAATTI - Poliittinen aikakauslehti
SÄIDEN ARMOILLA - Politiikan tuulet nostavat SDP:tä
MACRON JUPITER - Ranskan Kennedy
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat


Uusimmat