Palkittu politiikan aikakauslehti
72€/6kk

Politiikka

“Eheytysleiristä” otsikoihin noussut järjestö jatkaa toimintaansa – kieltoa ajava kansalaisaloite tulossa eduskunnan käsittelyyn

LEHTIKUVA / ANNI SAVOLAINEN
Kristillisen Suomen Elävät Vedet ry:n verkkosivut puhelimella katsottuna Helsingissä 2. heinäkuuta.

Homojen “eheytysleiristä” kymmenisen vuotta sitten tutuksi tullut kristillinen järjestö jatkaa toimintaansa uuden nimin turvin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Nykyään Elävät vedet -nimellä kulkeva järjestö tunnettiin ennen Aslan ry:nä. Aslan nousi otsikoihin vuonna 2012, kun Helsingin Sanomien toimittaja soluttautui järjestön kesäleirille ja kirjoitti siitä jutun. Jutussa toimittaja kuvailee muun muassa sitä, kuinka hänen homouttaan yritettiin rukoilla pois.

Järjestön nimi on muuttunut, mutta sen keulakuva on pysynyt samana. Vuonna 2012 järjestön kansallisena koordinaattorina toiminut Andrew Chambers on nykyisin järjestön puheenjohtaja. Myös hänen vaimonsa Sirkku Chambers on toiminnassa aktiivisesti mukana.

TÄLLÄ viikolla järjestöllä on Kajaanissa viisipäiväinen Kesäviikko-niminen tapahtuma, joka sopii järjestön mukaan erityisesti niille, joilla on “haasteita ihmissuhteissaan, emotionaalisella tai seksuaalisella alueella”.

Myös vuonna 2012 järjestettyä, niin sanottua eheytysleiriä kutsuttiin Kesäviikoksi.

Järjestö kertoo, että sen kursseilla huomioidaan esimerkiksi ne, joiden ongelmat liittyvät samaan sukupuoleen kohdistuvaan kiinnostukseen tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai seksiriippuvuuteen.

Chambersit kertovat STT:lle, että tapahtumassa on päivittäin Raamattu-opetusta, pienryhmiä sekä ylistystä. Heidän mukaansa kursseille hakeutuvilla on usein ongelmia avioliitossa tai muissa ihmissuhteissa ja nämä kokevat ahdistusta tai masennusta.

-  Tapahtuman tarkoitus on tarjota ihmisille tukea näissä asioissa ja parantaa heidän hyvinvointiaan, Andrew Chambers sanoo.

“Yksi rikkinäisyyden muoto”

Elävien vesien edeltäjä eli Aslan perustettiin 1990-luvun alussa ja rekisteröitiin yhdistykseksi vuonna 1993. Hufvudstadsbladet haastatteli toukokuussa yhtä Aslanin perustajista, joka toimii nykyään Uskontojen uhrien tuki UUT ry:ssä vapaaehtoisena.

-  Logiikka oli se, että homoseksuaalisuus on yksi rikkinäisyyden muoto, ja lupaus oli, että voimme parantua tästä rikkinäisyydestä ja tulla heteroseksuaaleiksi, hän kertoi Aslanin toiminnasta HBL:lle.

MARRASKUUSSA 2013 Aslanin nimi muutettiin Suomen Elävät Vedet ry:ksi. Nimi muutettiin osin siksi, että järjestön toimintaa haluttiin laajentaa, Chambersit kertovat. Aslan oli alkujaan yhteenliittymä pääasiassa niille ihmisille, jotka kokivat vetoa samaa sukupuoleen. Osasyy nimenmuutokselle oli se, että HS:n artikkelin myötä järjestö sai osakseen paljon huonoa mainetta, “bad press”, kuten Andrew Chambers asian ilmaisee.

HS:n artikkelissa järjestön kerrotaan tuoneen Suomeen “eheytymisohjelman” nimeltä Elävät vedet, Living waters. Ohjelman on 1980-luvulla kehittänyt amerikkalainen Andrew Comiskey, joka tunnetaan yhtenä niin sanotun ex-gay- eli eheytysliikkeen johtohahmoista. Liike kannustaa ihmisiä pidättäytymään homoseksuaalisista suhteista ja ryhtymään heterosuhteisiin.

Blogikirjoituksissaan Comiskey on muun muassa viitannut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluviin ihmisiin “seksuaalisesti murtuneina” ja sanoo “väärinsyntyneiden identiteettien olevan vain oireita paljon suuremmasta pahasta”.

JÄRJESTÖN nimi on suora suomennos Comiskeyn Living waters -ohjelmasta, mutta Andrew Chambers sanoo, ettei järjestö enää käytä Comiskeyn luomaa ohjelmaa tapahtumissaan.

Mutta onko järjestön toiminta muuttunut HS:n vuosikymmen sitten julkaiseman uutisen jälkeen, ja jos on, niin miten?

Chambers mainitsee käytännön muutoksiksi muun muassa sen, että kurssit ovat aiempaa lyhyempiä, järjestöllä on nykyään kirjallista materiaalia ja tukiryhmissä on selkeämmät opetussuunnitelmat.

-  Yksi muutos on myös se, minkälaiset ihmiset osallistuvat tapahtumiimme. Nykyään he ovat pääasiassa heteroseksuaaleja ihmisiä, monet ovat naimisissa. Suurin osa ei enää ole niitä, joilla on tunteita samaa sukupuolta olevia kohtaan.

Chambersit tarkistivat jutun sitaatit ennen julkaisua. Sähköpostitse toimittamissaan kommenteissa he kertoivat, ettei järjestössä käytetä termejä homoseksuaali ja heteroseksuaali, vaan he pitävät parempana käyttää “raamatullisia termejä mies ja nainen”. Sanat eivät ole keskenään synonyymeja eli ne eivät tarkoita samaa.

Puhelinhaastattelussa he kuitenkin käyttivät englanninkielistä sanaa “homosexual”, joka voidaan suomentaa homoseksuaaliksi tai homoseksuaaliseksi.

Järjestö kiistää harjoittavansa tai tarjoavansa niin kutsuttua eheytysterapiaa tai eheytyshoitoja.

-  Yksikään ihmisistä, jotka sanovat, että tapahtumamme pyrkivät eheyttämään, eivät ole osallistuneet kursseillemme. Me emme tarjoa terapiaa, vaan tukea ja mahdollisuuden pohtia näitä asioita, Andrew Chambers sanoo.

-  Sana eheyttäminen kuulostaa joltakin, mikä tapahtuu ulkopuolelta. Me pidämme parempana sanaa eheytyminen. Eheytymistä voi tapahtua hyvässä ilmapiirissä, Sirkku Chambers lisää.

KAIKKI kursseille osallistuvat ovat yli 18-vuotiaita ja tulevat niihin vapaaehtoisesti, järjestö sanoo, eikä ketään pakoteta mihinkään.

Henkilökohtaisesti Andrew Chambers kuitenkin uskoo, että homot voivat halutessaan “muuttua” heteroiksi.

-  Kyllä, uskon että maailmassa ja Suomessa on olemassa yksilöitä, jotka voivat itse asiassa muuttua. Mutta en usko, että kaikki voivat.

Andrew Chambersin mielestä Kesäviikon kaltaisten tapahtumien järjestäminen on tärkeää, koska ihmisille, jotka haluavat eroon esimerkiksi tunteistaan samaa sukupuolta kohtaan, ei juuri löydy tukea.

-  On hyvä tarjota heille paikka, jossa puhua omista vaikeista kokemuksista. Henkilökohtaisesti löysin Living waters -ohjelman kautta kontrollin omiin tunteisiini. Minun tapauksessani voimakas himo samaa sukupuolta kohtaan on vähentynyt.

USKONTOJEN uhrien tuki UUT ry:ssä ei osteta väitettä tapahtumien vapaaehtoisuudesta. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Joni Valkila sanoo, että ongelmana on se, että tapahtumiin osallistuvat ihmiset tulevat usein ympäristöistä, joissa suhtaudutaan jyrkän tuomitsevasti esimerkiksi homouteen ja transsukupuolisuuteen.

Silloin on Valkilan mukaan kyseenalaista, kuinka vapaaehtoista osallistuminen kursseille ja leireille tosiasiassa on. Hän sanoo, että Suomessa vaikuttaa yhä useita yhteisöjä, joissa pyritään kontrolloimaan ihmisten käytöstä, mielipiteitä ja jopa ajatuksia tiukasti sosiaalisen paineen avulla.

-  Heidän yhteisönsä tai sukunsa on voinut vaikuttaa siihen, että he kokevat heissä olevan jotain pahasti vialla. Jos ihminen haluaa niin sanotusti eheytyä, niin missä määrin hän vapaaehtoisesti haluaa sitä, jos hän on kokenut jyrkkää painostamista, pakottamista ja pakkoa yhteisöltään?

Myös Suomen Psykiatriyhdistys ja Suomen Psykologiliitto ovat vuonna 2021 jyrkästi tuominneet niin kutsutut eheytysterapiat ja muut eheytyshoidot.

-  Seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti eivät ole “hoidolla” muokattavissa. Eheytysterapioille altistuminen on mielenterveydelle haitallista ja kärsimystä aiheuttavaa, Psykiatriyhdistys linjaa kannanotossaan.

YHDISTYKSEN mukaan eheytysterapiat pohjaavat vanhentuneeseen ajatukseen, jonka mukaan esimerkiksi homous olisi jollakin tapaa muutettavissa tai “parannettavissa”.

-  Suomalaisessa terveydenhuollossa näyttää yhä esiintyvän käsityksiä, joiden mukaan suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja eheyttämiseen olisi jollakin tavalla mielipideasia ja “eheytys” hyväksyttyä, mikäli potilas itse sitä toivoo, kannanotossa sanotaan.

Psykologiliiton mukaan on psykologian näkökulmasta erittäin haitallista, että auktoriteettiasemassa toimivat uskonnolliset tai muut yhteisöt tarjoavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville yksilöille eheytyshoitoja, sillä valta-asetelman vuoksi eheytyshoito voi näyttäytyä yksilön näkökulmasta varteenotettavana tai ainoana mahdollisena vaihtoehtona.

“Luovat väkivallan mahdollistavan ympäristön”

VALKILA kuvailee tilannetta väkivaltaiseksi ja niin vakavaksi, että yhteiskunnan tulisi puuttua siihen kieltämällä ainakin alaikäisiin kohdistuvat niin kutsutut eheytyshoidot.

Yhdistys kannattaa Rikkomaton-kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena on kieltää eheytyshoidot. Kansalaisaloite keräsi 50  000 allekirjoitusta kesäkuun alussa ja etenee siten eduskunnan käsittelyyn.

Valkila sanoo, että kun uskonyhteisöt tuomitsevat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, ne luovat ympäristön, joka mahdollistaa väkivallan.

-  Vaikka he eivät itse fyysisesti potkisi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajia, niin jotkut muut potkivat. Uskonyhteisöt ovat luomassa näkemyksiä, että näissä ihmisissä on jotain todella pahasti vialla.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaama syrjintä uskonyhteisöissä on Valkilan mukaan “hieman erikoinen” syrjinnän muoto.

-  Eihän uskonyhteisöissä yleensä ole tällaisia opetuksia, että jossain ihmisryhmässä on jotain pahasti vialla. Ei esimerkiksi etnisistä ryhmistä puhuta tällä tavalla ja vedota uskonnonvapauteen. Jos sanan homoseksuaali vaihtaisi somaliksi, näkee asian absurdiuden: ei kukaan voisi sanoa, että meillä on oikeus ja uskonnonvapaus tuomita somalit.

“Väkivalta ei suuri ongelma”

VIIME hallituskaudella käsiteltiin Ehjänä syntynyt -kansalaisaloitetta, jonka tavoite oli niin ikään kieltää eheytyshoidot. Ehjänä syntynyt – ja Rikkomaton-kansalaisaloitteiden takana on osin samoja ihmisiä.

Aloitteeseen liittyen Chambersien järjestö antoi lausunnon toiminnastaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

-  Järjestö tarjoaa tukea kaikille, jotka oman vapaan tahtonsa pohjalta päättävät solmia perinteisen avioliiton ja perustaa perinteisen perheen huolimatta siitä, mikä heidän sukupuoli-identiteettinsä tai seksuaalinen suuntautumisensa on. Meidän kokemuksemme mukaan valtaosa suomalaisista haluaa tätä. Kuitenkin tunnustamme, että on olemassa seksuaalinen vähemmistö, joka saattaa olla haluamatta tätä. Siispä ratkaisumme on, että yksilöille tarjottaisiin vapautta valita sen tyyppistä tukea mitä he kaipaavat, lausunnossa sanotaan.

Eurooppalaisen sateenkaarijärjestö ILGA-Europen helmikuussa julkaiseman raportin mukaan viime vuosi oli Euroopassa vuosikymmeneen väkivaltaisin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan.

Miten Chambersit näkevät tämänkaltaisten kurssien tarjoamisen ilmapiirissä, jossa vähemmistöihin kohdistuu uhkaa ja väkivaltaa?

-  En halua vähätellä väkivaltaa, mutta se ei todellakaan ole suuri ongelma, eikä se ole levinnyt laajalle Suomessa. Järjestöllämme ei ole mitään tekemistä väkivallan tai uhkailun kanssa. Tuomitsemme väkivallan sukupuolivähemmistöjä kohtaan, Andrew Chambers sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE