”Ei tarvitse hävetä valitaan presidenttiehdokkaaksi kuka tahansa” – Tarja Halonen arvioi SDP:n kandidaatit

Kuva: Ella Kaverma
Presidenttiehdokaspaneeliin osallistuivat (vasemmalta) Tarja Halonen, Sirpa Paatero, Tuula Haatainen ja Maarit Feldt-Ranta

Presidentti Tarja Halosen mukaan SDP:n ei tarvitse hävetä presidenttiehdokastaan, kuka kolmesta kandidaatista sitten tehtävään valitaankaan.

– Oikein hienoja ehdokkaita. Ei se tästä kiinni jää.

Halonen kommentoi ehdokkaita ja heidän pitämiään puheita Porin SuomiAreenassa, jossa vietetään tänään SDP:n puoluepäivää. Osana päivän ohjelmaa Areenan Purje-lavalle nousi SDP:n presidenttiehdokkaaksi pyrkivät Maarit Feldt-Ranta, Tuula Haatainen sekä Sirpa Paatero.

Kandidaattien päänmenoksi oli suunniteltu presidentiksi pyrkivien Idols, jossa tehtävänä oli pitää tasavallan presidentin vuosittainen uudenvuoden puhe, tosin vain puolentoista minuutin pituisena.

Maarit Feldt-Ranta korosti puheessaan, että vaikka satavuotias Suomi on huikea menestystarina, Suomessa on silti yhä liikaa köyhyyttä.

– Tasa-arvo on Suomen menestyksen kivijalka. Eriarvoisuus on kuitenkin kasvanut viime vuosina, hän totesi.

– Se on riski Suomen turvallisuudelle ja tasapuoliselle kehittymiselle.

Feldt-Ranta mukaan sama pätee myös maailmanlaajuisesti.

– Eriarvoisuus johtaa sotiin ja konflikteihin. Yli 60 miljoonaa ihmistä pakenee riistoa, sortoa ja nälkää. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat parasta turvallisuuspolitiikkaa. Tässä Suomi ja muut Pohjoismaat voivat tehdä paljon.

– Satavuotiaan Suomen tavoitteena on reilumpi Suomi ja turvallisempi maailma. Sen me teemme yhdessä, tillsammans, hän lopetti.

Meitä kannattelevia aroja ovat avoimuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.

Tuula Haatainen puolestaan esitti satavuotiaan Suomen matkan hyvinvointivaltioksi tuhkimotarinana, jota ihaillaan maailmalla.

– Meitä kannattelevia arvoja ovat avoimuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, hän painotti.

Haatainen kuvaili tunteikkaasti vierailuaan turvapaikanhakijoiden leiriin Kreikkaan, jossa hän oli tavannut pienen tytön.

– Muistan tytön hellyttävän hymyn, kun hän sai leirin koulussa piirtää ja värittää. Tämä tyttö on nähnyt matkallaan liikaa kauhua ja jopa kuolemaa.

– Mitä vastaamme hänelle, jos kylmästi käännämme katseemme pois ja annamme vallan välinpitämättömyydelle, Haatainen kysyi.

Haatainen painotti, että Suomen on aktiivisella toiminnallaan luotava toivoa paremmasta siellä, missä toivottomuus on vienyt uskon tulevasta.

Hänen mukaansa Suomella on nyt tilaisuus olla rakentamassa sosiaalisesti eheämpää maailmassa ja Eurooppaa.

– Emme voi sulkea silmiä myöskään kotimaassa. Perheiden selviytyminen, nuorten osallisuus sekä ikääntyneiden kokema turvallisuus on koetuksella.

– Nuorten on voitava luottaa siihen, että Suomi on kaikkien yhteinen. Haluan, että Suomi on maa, joka luo nuorille uskoa siihen, että taustasta riippumatta on mahdollista edetä elämässä, jopa presidentiksi. Siitä tasa-arvossa ja demokratiassa on kysymys.

Tavoitteena tulee olla, että kaikki voivat elää ilman pelkoa.

Sirpa Paatero keskittyi puheessaan turvallisuuteen. Hänen mukaansa se rakentuu arjesta, jossa kaikilla tulee olla mahdollisuus työhön, toimeentuloon, koulutukseen, läheisiin ihmisiin sekä kokemus siitä, että on mukana yhteiskunnassa.

– Tavoitteena tulee olla, että kaikki voivat elää ilman pelkoa. Tähän tavoitteeseen ei päästä jakamalla suomalaisia niihin, jotka pärjäävät entistä paremmin ja niihin, jotka pärjäävät entistä huonommin.

– Tavoitteeseen ei päästä myöskään rakentamalla muureja eikä eristämällä ihmisiä toisistaan.

Yhtenäisen Suomen sekä maailman voi hänen mukaansa tavoittaa ymmärtämällä ja kunnioittamalla toisia ihmisiä. Hän korostaa, että toimiva suomalainen yhteiskunta sekä YK:n vuosituhannen tavoitteet ovat onnistuneita kokonaisuuksia, jotka tehtiin yhdessä ja sopimalla.

– Näin voidaan myös tehdä tulevaisuudessa.

– Nyt on tehtävä työtä sen eteen, että yhteiset tavoitteet jaetaan ja meillä kaikilla on mahdollisuus tehdä työtä sen yhteisen turvallisemman maailman puolesta, yhdessä tillsammans.

Suomi ei voi rakentaa omaa turvallisuutta sulkemalla ovia ja ikkunoita.

Presidentti Halonen arvioi suoritukset lavalla tuoreeltaan. Hän piti erittäin hienona, että kaikki kandidaatit pystyivät puheessaan sitomaan johdonmukaisesti vietetyt sata vuotta myös tulevaisuuteen.

– Suomi 100 -teema ”yhdessä” toistui laajemmassa kansainvälisessä kehyksessä. Puheissa nähtiin se, että Suomi ei voi rakentaa omaa turvallisuutta sulkemalla ovia ja ikkunoita. Tässä mielessä annan kaikille hyvät pisteet.

Halonen kertoi myös pitävänsä siitä, että puheet pidettiin seisaaltaan, ei istualtaan. Hänen mukaansa kaikki puhujat ovat myös hyvin valmiita puhujia.

Halonen totesi paneelin aikana myös tunteneensa lämpimän ailahduksen sisällään kuullessaan, että SDP:n presidenttikandidaateiksi on valikoitunut kolme naisehdokasta.

– Kun oma presidenttikauteni oli päättymässä, niin kaikki sanoivat sen olevan kiva asia, että Suomessa oli nyt ollut naispresidentti.

– Itse haluan kuitenkin korostaa, että se oli kiva alku, mutta yksi kerta ei ole vielä sama, kuin naispresidenttisyys olisi normaali tapahtuma.

Otsikosta on poistettu pilkku klo 14:54.

Kansanedustajien suuri ihmetys: Mihin hallitus unohti hätäkeskukset ja viinalain?

Kuva: lehtikuva/petteri lehtinen
Liikenneonnettomuus vaati kahden ihmisen hengen Hartolassa Itä-Hämeessä 4-tiellä 1.helmikuuta 2007. Nelostie oli suljettu liikenteeltä Hartolan keskustan kohdalla. Hämeen hätäkeskuksen tietojen mukaan onnettomuuden osapuolina ovat kuorma-auto ja kaksi henkilöautoa.

SDP:n hallintovaliokunnan kansanedustajat Sirpa PaateroMika Kari ja Joona Räsänen kiittävät hallituksen täydentävään budjettiehdotukseen sisältyneitä panostuksia poliisin, Suojelupoliisin ja Rajavartiolaitoksen resursseihin. Samalla kansanedustajat ihmettelevät, ettei hälytyskeskuksien resurssivajetta korjattu samalla. Myös varautuminen alkoholilain tuomiin resurssipaineisiin puuttuu esityksestä.

– Hätäkeskuslaitoksen kohdalla talousarvioon sisältyvä miljoonan euron leikkaus jo aiemmin aliresursoituun toimintaan uhkaa heikentää turvallisuusviranomaisten palvelutasoa ja henkilöstön työssä jaksamista kestämättömälle tasolle. Hätäkeskusten toimintakyvyn heikkeneminen näkyy merkittävällä tavalla muiden sisäisen turvallisuuden toimijoiden toiminnassa, jossa se pidentää vasteaikoja, lisää tehtävämääriä ja aiheuttaa resurssien epätarkoituksenmukaista kohdentumista. On käsittämätöntä, että näitä leikkauksia ei poistettu täydentävässä talousarviossa, kansanedustajat painottavat.

– Turvallisuusviranomaisille joudutaan koko ajan etsimään välttämätöntä rahoitusta uusien tehtävien hoitoon. Perustoiminnan rahoitus on kuitenkin kroonisen alimitoitettua. On hämmästyttävää, miten hallitus samaan aikaan luo uusia resurssipaineita omilla toimillaan, kuten alkoholilain kohdalla on nähtävissä.

Sisäministeriön arvion mukaan alkoholilain uudistus aiheuttaa poliisille 170 henkilötyövuoden lisäystarpeen.  Poliisin henkilöstömenoja lisäisi muun muassa hälytystehtävien lisääntyminen erityisesti viikonloppuisin, työn painopisteaikojen muuttuminen, haitta- ja ylityökustannusten lisääntyminen, kiinniotettujen kuljetuskustannusten lisääntyminen, kiinniotettujen vartiointitarpeen lisääntyminen ja päihtyneiden henkilöiden rikosten selvittäminen sekä rikosten esitutkinta.

– Poliisi haluaisi täysin oikeutetusti pysyvyyttä ja ennakoitavuutta rahoituksensa suhteen. Nyt poliisin budjettia kuitenkin tarkastellaan kolmatta kertaa tänä vuonna. Tämä luo tarpeettomia rasitteita toiminnan suunnitteluun ja muutenkin kuormitetuille työntekijöille, jotka elävät pahimmillaan pätkätyösuhteissa.

Paperiliitto hyväksyi neuvottelutuloksen yksimielisesti

Kuva: Thinkstock

Paperiliiton liittovaltuusto hyväksyi tänään perjantaina yksimielisesti neuvottelutuloksen Paperiteollisuuden työehtosopimukseksi.

Sopimuskausi on kaksi vuotta 10.11.2017–30.11.2019.

Neuvottelutulos Paperiliiton ja Metsäteollisuus ry:n välisissä neuvotteluissa syntyi viikko sitten perjantaina. Paperiliiton tes-neuvottelukunta hyväksyi neuvottelutuloksen yksimielisesti. Samoin liiton hallitus päätti yksimielisesti esittää neuvottelutulosta liittovaltuuston hyväksyttäväksi.

”Kalliit hinnat vaikuttavat monen lapsiperheen talouteen” – SDP:n Taavitsainen vaatii koulukuvausmaksujen suitsimista

Satu Taavitsainen.

SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsainen jätti ministerille kirjallisen kysymyksen koulukuvausten korkeista maksuista ja lasten arjen lähiympäristöissä tapahtuvasta markkinoinnista.

– Lasten valokuvat ovat ihania! Valitettavasti päiväkodeissa ja kouluissa otettavien jokavuotisten valokuvien kalliit hinnat vaikuttavat todella monen lapsiperheen talouteen, kertoo Taavitsainen.

– Lasten ja nuorten elämässä se, että voi saada samanlaisia tavaroita kuin ikätoverit, esimerkiksi juuri koulukuvia, on tärkeää yhteenkuuluvuuden rakentumiselle. Pidän päiväkoti- ja koulukuvapakettien hintojen suitsimista perheiden talouden ja lasten tasa-arvoisuuden kannalta tärkeänä asiana, tähdentää Taavitsainen.

Lasten valokuvat ovat ihania!

Taavitsaisen mukaan lapsiin kohdistetaan yhä enemmän vaikeasti tunnistettavaa markkinointia television, internetin ja puhelimen kautta. Kulutuskulttuurin voimistumiseen voidaan vaikuttaa hillitsemällä lapsiin suunnattua markkinointia ja ohjaamalla lapsia vastuulliseen kuluttamiseen ja kriittiseen medialukutaitoon. Avainasemassa tässä ovat kotien lisäksi päiväkodit ja koulut.

– Kysyin kirjallisesti ministeriltä, mihin toimiin hän aikoo ryhtyä päiväkoti- ja koulukuvien hintojen alentamiseksi ja miten hän aikoo puuttua lasten eriarvoistumiskehitykseen, joka alkaa jo päiväkodissa ja peruskoulussa. Kysyin myös, kuinka ministeri aikoo turvata lapsen aseman kuluttajana ja hillitä markkinointia lasten ja nuorten arjen lähiympäristöissä.

Halla-aho: Tämä on syytä lopettaa nyt – ”Meille on siitä pelkkää haittaa”

Kuva: lehtikuva/jussi moilanen
Jussi Halla-aho.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho katsoo, että kinastelu puolueesta irtautuneiden sinisten kanssa on aika lopettaa. Halla-ahon mukaan vaikuttaa siltä, että perussuomalaisten sanomat eivät ylitä median uutiskynnystä, elleivät ne liity maahanmuuttoon tai riitelyyn sinisten kanssa.

– Sinisille meitä vastaan hyökkäily meitä vastaan on ainoa keino saada julkisuutta. Muille puolueille se on herkkua, mutta meille siitä on pelkkää haittaa, Halla-aho sanoi.

Halla-aho oli puolueen tiedotustilaisuudessa närkästynyt Yleisradiolle siitä, että se ei keskiviikon pääuutislähetyksessään maininnut perussuomalaisten vaihtoehtobudjettia, vaikka muiden oppositiopuolueiden kannat esiteltiin.

– Perussuomalaiset olivat mystisesti lakanneet olemasta. Yksi syy voi tietysti olla, että perussuomalaiset esitti Yleisradion rahoituksen leikkaamista, Halla-aho moitti.

Halla-aho ennakoi, että edessä voi olla hallituskriisi itsenäisyyden juhlavuoden ja presidentinvaalien jälkeen, jos sote-uudistus taas jumittuu perustuslakivaliokuntaan.

– Hallitusta pitää kasassa lähinnä se, että tämänhetkiset heikot hallituskumppanit ovat kokoomukselle paras mahdollisuus saada oma kärkihankkeensa, eli sote-uudistus, läpi.

Valtiosihteeri tunnusti takakonttimatkansa, saa poliisilta rangaistuksen – näin kaikki tapahtui

Rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Pekka Seppälä kertoo Demokraatille, että henkilö, joka poistui 11.6.2017 Kesärannasta auton takakontissa saa teostaan rangaistuksen.

Seppälä ei puhu nimillä, mutta käytännössä kyse on julkisuudessa esillä olleesta tapauksesta, jossa nykyisen sinisen eduskuntaryhmän valtiosihteeri Samuli Virtanen oli tapaamassa pääministeri Juha Sipilää (kesk.) tämän virka-asunnolla Kesärannassa.

Tapahtumat liittyivät käynnissä olevaan hallituskriisiin.

– Epäilty takakontissa ollut mies on kertonut poliisille oman käsityksensä tapahtumista ja niihin johtavista syistä. Hän on myöntänyt teon, rikoskomisario Pekka Seppälä toteaa.

Rangaistukseksi poliisi antoi huomautuksen, koska tapahtuneessa liikennerikkomuksessa on otettu huomioon teon vähäisyys ja teon olosuhteet. Myös sakkorangaistus olisi voinut olla mahdollinen.

Pekka Seppälä korostaa, että huomautus tarkoittaa sitä, että kyseessä on moitittava liikennerikkomus.

Poliisin mukaan takakontissa ollut halusi vältellä toimittaja.

– Hän on tullut takakontista pois matkustettuaan tieliikennelain mukaisella yleisellä tiellä (Kesärannantiellä) noin 20-30 metrin matkan. Tässä on ajettu hyvin lyhyt matka yleisen tien puolella eli tiellä, joka on suljetun alueen porttien ulkopuolella. Ennen kuin muuttuu vilkaaksi tieksi, hän on tullut noin 20 metrin matkan päästä takakontista ulos.

– Poliisi ei tietenkään hyväksy tämänkaltaista toimintaa. Poliisin tehtävä on valvoa, että lakia ja määräyksiä noudatetaan.

Auton kuljettajan osalta esitutkinta keskeytetty, koska kuljettajan henkilöllisyydestä ei ole saatu tietoa eikä tapaukselle ole ilmaantunut yhtään silminnäkijää.

Käytännössä Samuli Virtanen olisi voinut kertoa, kuka autoa ajoi, mutta hänellä on niin kutsuttu itsekriminointisuoja, jonka vuoksi hän ei ole velvollinen paljastamaan kuljettajan henkilöllisyyttä.

– Takakontissa ollut piti itseään ainoana syyllisenä. Hän ei halunnut kertoa kuljettajan henkilöllisyyttä. Hänen kauttaan ei ole selvinnyt meille mahdollinen kuljettaja tai käytetty auto.

Tapahtumasta oli tehty poliisille kaksi tutkintapyyntöä.