Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Heinäluoma: ”Supon valvonta on kummallisessa konkelossa” – Keskustelu soljui värikkäänä eduskunnan käsitellessä työjärjestystään

Kuva: Lehtikuva / Roni Rekomaa
SDP:n Eero Heinäluoma eduskunnan täysistunnossa Helsingissä.

Eduskunnan täysistuntosalissa suurin oppositiopuolue SDP otti hallituspuolueiden edustajista mittaa, kun puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta siirtyi lähetekeskusteluun.

Työjärjestyksen muuttaminen liittyy tiiviisti parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevaan tiedustelulakipakettiin. Lakipaketin seurauksena myös eduskunnan työjärjestykseen on kaavailtu muutoksia, eduskuntaan on tulossa muun muassa uusi 11 paikkaiseksi kaavailtu tiedusteluvaliokunta.

Jo viime viikolla uutisoitiin, kuinka suurimmat erimielisyydet työjärjestyksen muuttamisesta liittyvät suojelupoliisin valvontaan. Tuolloin sosialidemokraatit tulivat voimakkaasti ulos todeten, että hallituspuolueet eivät olleet valmiita hakemaan kompromissia tiedusteluasioiden valmistelussa eduskunnan työjärjestyksen muutoksiin.

– Puhemiesneuvostossa syntyi vakava repeämä, SDP tiedotti.

Tänään eduskuntasalin täysistunnossa jatkettiin samasta aiheesta.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne toisti puolueensa ydinviestin toteamalla, että tiedustelulainsäädännön myötä Supon päällikölle on tulossa merkittävästi valtaa päättää asioista yksin.

– Parlamentaarisen valvonnan ulkopuolelle on jäämässä rikostorjuntaa varten kerättävä salainen tieto, turvallisuusselvitykset sekä koko Supon johtaminen. Tästä syystä on tärkeätä, että eduskunnassa määritellään Supon valvonta kokonaisuutena, jonka kaikkiin osa-alueisiin parlamentaarinen valiokunta voi puuttua, Rinne perusteli.

Rinne kertoi keskustelleensa asiasta useiden Suojelupoliisin ihmisten kanssa.

– Vahva viesti siellä tälle salille on, että he eivät näe mitään ongelmaa laajassa valvonnassa, Rinne kertoi.

Mitä ihmettä tässä oikein kainostellaan, salataan tai pelätään?

Hallituspuolueiden edustajat toivat keskustelun kuluessa useaan otteeseen esiin, kuinka asia on nyt lakeja säätävien valiokuntien käsissä.

– Valiokunnat setvivät esimerkiksi Supon valvonnan perin juurin, keskustan konkaripoliitikko Seppo Kääriäinen totesi.

– Valiokunnissa voi tehdä asiaan liittyvää täsmennystä, jos siellä semmoiseen päädytään sen perusteella mihin keskustelussa päädytään ja miten asiantuntijoita kuullaan.

Kokoomuksen Arto Satonen oli Kääriäisen kanssa samoilla linjoilla.

– En näe itse puhemiesneuvostoa sellaisena elimenä, joka näitä asioita lähtisi muuttamaan. Siellä ei ole edes mahdollista käydä järkevää asiantuntijakuulemista. Valiokunta on tälle oikea paikka. Siellä voi varmasti näitä asioita sitten esittää, Satonen totesi.

SDP:n Eero Heinäluoma muistutti Satoselle, että asiaa käsiteltiin siksi eduskunnan puhemiesneuvostossa, koska työjärjestyksen muuttaminen on neuvoston oma ehdotus.

– Supon valvonta on kummallisessa konkelossa. Täällä hallituspuolueiden edustajat sanovat, ettei sitä voida päättää, sillä tämä on hallituksen esitys. Virkamiehet sanovat, että se on tehty hallituksen mukaan, Heinäluoma totesi.

– Ministeri sanoi puolestaan viime viikolla, että esitys on eduskunnan käsissä. Mitä ihmettä tässä oikein kainostellaan, salataan tai pelätään? Miksei Supon valvonta-asiasta ei voi kirjoittaa selkeästi olevan kyse koko Supon toiminnasta. Ei vain siitä miten tietoa kerätään. Vaan ennen kaikkea, mihin tätä tiedonkeruuta käytetään.

Kansanedustaja Joona Räsänen (sd.) puolestaan ihmetteli puheenvuorossaan, miten SDP:n esittämä Supon valvonta on voinut tulla joillekin yllätyksenä. Onhan asiasta puhuttu jo toistakymmentä vuotta.

– Niin hallituspuolueiden edustajat kuin oppositiopuolueidenkin edustajat ovat aikoinaan esittäneet Supon laajaa valvontaa. Tähän on itse asiassa ulkoasiainvaliokuntakin ottanut kantaa vuonna 1998.

– On kummallista, että nyt kun eduskunnalla on mahdollisuus laittaa valvonta ajan tasalle, niin tässä aiotaan vetää liinoja kiinni ja todetaan, että valiokunnissa sitten varmaan katsotaan.

Räsänen korosti, että asiassa on valtavan paljon painoarvoa sillä, mitä työn organisoinnista ajatellaan työjärjestyksessä.

Onkohan tässä jo vähän liikaa näitä valvojia Supon osalta.

Kristillisdemokraattien entinen puheenjohtaja ja sisäministeri Päivi Räsänen oli sosialidemokraattien linjoilla Supon valvonnan suhteen.

– Suposta on tulossa yhä selkeämmin nimenomaan tiedusteluorganisaatio. Silloin on hyvin johdonmukaista, että koko Supon toimintaa tiedusteluineen on tämän (tiedustelu)valiokunnan alla valvonnan osalta, Räsänen totesi Heinäluoman kommentoidessa väliin edustajan sanoman olevan ”järkipuhetta”.

Kokoomuksen Ilkka Kanerva jätti kantansa hieman epäselvemmäksi, mutta myös hän nosti ongelmaksi Supon valvonnan ja sen, kuinka tällä hetkellä sen toimintaa tarkastellaan useassa valiokunnassa.

– Eduskunnassa on monta valiokuntaa, jotka valvovat Supoa. Onkohan tässä jo vähän liikaa näitä valvojia Supon osalta, kun on sanottu että nämä vanhatkin jatkavat, hän totesi viitaten kaavailtuun tiedusteluvaliokuntaan.

Suomessa turvallisuuspoliisin valvonta on yksi EU:n huonoimmista ellei huonoin.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman puolestaan nosti puheenvuorossaan esiin perustuslakivaliokunnan entisen puheenjohtajan, kokoomuksen pitkäaikaisen kansanedustaja Kimmo Sasin vuonna 2004 antaman lausunnon.

– Täällä on perusteltu, kuten edustaja Pauli Kiuru (kok.) edellä, että muut valiokunnat voivat valvoa Supoa. Valiokuntien Supo-valvontaa on kuvailtu kahvikupin ääressä saatavaksi yleisesittelyksi, Lindtman totesi viitaten Sasiin.

– Sasi vaati heti perään, että Supo on saatava parlamentaarisen valvonnan piiriin. Hyvä vaatimus arvoisat kokoomuslaiset. Nimittäin 21 Euroopan unionin maassa on turvallisuuspoliisille parlamentaarinen valvontaelin.

Hän kertoi myöhemmin Sasin myös arvioineen, että Suomessa turvallisuuspoliisin valvonta on yksi EU:n huonoimmista ellei huonoin.

Lindtman korosti olevan valitettavaa, että tällaisessa kysymyksessä, jossa tarvitaan laajaa parlamentaarista yhteistyötä, puhemiesneuvostoon tuotiin heti hallitus–oppositio vastakkainasetelma.

Kiivain sanasota Harakan ja Tolvasen välillä.

Kiivain sanasota salissa nähtiin SDP:n Timo Harakan sekä kokoomuksen Kari Tolvasen välillä.

Timo Harakka nosti keskustelussa esiin näkemyksen, jonka mukaan puhemiesneuvoston esitys tarkoittaa sitä, että rikoslaissa säädetyn lakisääteisen salassapidon piiriä ollaan laajentamassa myös valiokuntien tekemiin vaitiolopäätöksiin. Tällöin kyseisen päätöksen rikkomiset tulkittaisiin myös rangaistaviksi rikoksiksi.

Harakka korosti tämän olevan ongelmallista ennen kaikkea eduskunnan ja kansanedustajien sananvapauden kannalta.

Hän nosti esiin, kuinka jo nyt eduskunnassa on ilmennyt tilanteita, joissa valiokunta ei ole viikkoon voinut käydä poliittista keskustelua vaitiolovelvollisuuden vuoksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Kari Tolvanen taasen katsoi Harakalle suunnatussa vastauspuheenvuorossaan, että muutosehdotuksessa ei rajoiteta kenenkään sananvapautta yhtään enempää, vaan kirjataan ainoastaan voimassaolevia säännöksiä informatiivisessa tarkoituksessa lakiin.

– Yksittäisen kansanedustajat salassapitoon ei tule mitään lisäyksiä.

Eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen on puolestaan todennut toimittajille viime viikolla, että vaiteliaisuuden rikkominen on jo nykyisinkin rangaistavaa rikoslain salassapitomääräyksen nojalla.

Maan hallitukselta vaaditaan välittömiä toimenpiteitä – tutulla lintulajilla huolestuttava kannanromahdus

Kuva: Pertti Rasp
Punasotka on pulassa. Edessä koiras- ja takana naaraslintu.

Suomen lintuyhdistysten edustajat vaativat BirdLifen kevätkokouksen julkilausumassa Suomen hallitukselta välittömiä toimenpiteitä erittäin uhanalaisen punasotkan pelastamiseksi.

Punasotka on siirrettävä metsästyslaista luonnonsuojelulailla rauhoitetuksi lajiksi. Lisäksi tarvitaan huomattavaa lisäpanostusta Suomen tärkeimpien lintukosteikkojen hoitoon.

Luonnontieteellisen keskusmuseon, Luonnonvarakeskuksen ja BirdLifen toteuttamien vesilintuseurantojen mukaan punasotka on vähentynyt jopa kymmenesosaan 1990-luvun puolivälistä.

Punasotkan taantumisen syyt löytynevät ensisijaisesti elinympäristöjen heikkenemisestä. Kosteikkojen umpeenkasvu on heikentänyt punasotkan elinolosuhteita ja särkikalojen runsastuminen lisännyt ravintokilpailua. Naurulokkien katoaminen monilta lintuvesiltä lienee lisäksi heikentänyt punasotkan pesimämenestystä, koska sotkat pesivät mielellään lokkiyhdyskuntien suojassa.

Punasotka kuuluu Suomessa edelleen vapaasti metsästettävien riistalintujen joukkoon. Vähenevän lintukannan metsästys ei BirdLifen mukaan ole koskaan kestävää. Vaikka metsästys ei olisikaan vähenemisen tärkein syy, vähenevälle lajille metsästys aiheuttaa tarpeetonta lisäkuolleisuutta. BirdLife vaatii punasotkan rauhoittamista ennen elokuussa alkavaa metsästyskautta.

Myös monet muut riistavesilintulajit ovat nykyään uhanalaisia. Punasotkan lisäksi tukkasotkan, nokikanan, jouhisorsan, haapanan ja heinätavin metsästystä pitäisi välittömästi rajoittaa. Metsästyskielto on BirdLifen mukaan kuitenkin vain välttämätön ensiapu ja vesilintulajien pesimäkantojen palauttaminen vaatii Suomelta huomattavaa panostusta tärkeimpien kosteikkojen, erityisesti Natura 2000 -verkoston lintuvesien hoitoon.

Punasotka on BirdLife Suomen vuoden lintu 2018. Vuoden lintu -hankkeessa kartoitetaan Suomen punasotkakannan nykyinen koko. Vielä 1990-luvun lopulla kanta arvioitiin 13 000 parin suuruiseksi. Suomen nykykanta on huomattavasti pienempi.

BirdLife Suomen jäsenyhdistysten edustajat kokoontuivat tänään Maarianhaminassa. Kokouksessa laadittiin punasotkan suojelutilanteen parantamista vaativa julkilausuma.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Raju ryöpytys ”Juhlaseminaari-Suomesta”: ”Ongelmat ovat syvät ja suunta on nyt totaalisen huono. Surkea.”

Kuva: Nora Vilva
Tuomas Kurttila antaa palaa.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ei peittele syvää huolestumistaan siitä, mitä Suomessa on hänen mukaansa tapahtunut ja tapahtumassa tulevien vuosien aikana.

Kurttila avautuu lauantai-iltana Twitter-tilillään jopa poikkeuksellisen synkkänä. Hän toteaa ensin sen, että köyhien lasten määrä kasvussa.

Eikä sekään vielä riitä: nimittäin myös oppimistulokset ovat laskussa, Kurttila parahtaa. Hänen listansa on pitkä. Koulutuksen keskeyttäminen on kasvussa, ja syntyvyys on samalla laskussa.

Ei hyvältä näytä.

Kurttila tiivistää viestinsä.

”Suomen ongelmat ovat syvät ja suunta on nyt totaalisen huono. Surkea. Juhlaseminaari-Suomessa todistellaan tosin aivan muuta – tietämättömyyttä vai tyhmyyttä?”, hän vielä kysyy.

Keskustelua aiheesta

Skinnari ryöpyttää Sipilää johtajuuden puutteesta – ”Julkisen sektorin työntekijöiltä leikataan ja valtion monopoliyhtiössä johtajien palkat kasvavat”

Kuva: Timo Sparf

SDP:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari arvostelee valtionyhtiö Veikkauksen johtajien palkankorotuksia. Hänen mukaansa valtionyhtiön johdon palkkakehitys herättää ihmetystä aikana, jolloin ihmisten palkkoja ja lomarahoja on leikattu. Asiasta kertoi tänään Taloussanomat.

– Kyllähän Veikkauspomojen suuret palkankorotukset näyttävät todella pahalta. Viime vuosina Sipilän hallitus on heikentänyt suomalaisten toimeentuloa. Julkisen puolen pieni- ja keskipalkkaisilta työntekijöiltä on leikattu palkkoja ja lomarahoja. Ja samaan aikaan valtionyhtiön johto saa 12 %:n korotukset. Tästä on kohtuus ja tolkku kaukana, Skinnari sanoo tiedotteessaan.

Skinnari arvostelee pääministeri Juha Sipilää saamattomuudesta ja johtajuuden puutteesta.

– Pääministeriltä on kuulunut toivotaan toivotaan -puhetta, mutta tekoja ei näy. Pieni- ja keskituloisten palkkoja Sipilä on halunnut leikata, mutta suurituloisille on annettu veronalennuksia ja pelkkä vetoomus leikata palkkojaan. Sipilä on puhunut yhteisistä talkoista, mutta suuripalkkaisia johtajia ne eivät kosketa.

– Johtajuus on hukassa ja se näkyy siinä, että julkisen sektorin työntekijöiltä leikataan ja valtion monopoliyhtiössä johtajien palkat kasvavat.

Keskustelua aiheesta

”Kokoomuksen pitää katsoa Kehä ykköstä kauemmas” – Orpo vastasi omiensa kritiikkiin

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastasi omiensa kritiikkiin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kuvaili puolueen Tulevaisuuspäivillä Tampereella pitämässään puheessa, että ”viime aikoina on alkanut rynnistys sote-uudistusta vastaan”.

– Uudistuksen vastustajat ja epäilijät ovat havahtuneet siihen, että uudistus on menossa maaliin. Sen pitää mennä maaliin. Sen me olemme suomalaisille luvanneet, hän sanoi.

Puheessaan Orpo painotti omilleen voimakkaasti, että sote- ja maakuntauudistus on nyt vietävä maaliin, vaikka se ei ole täydellinen.

– Kyllä, kustannukset varmasti nousevat alkuvaiheessa. Niin käy, kun ihmiset pääsevät jonoista hoitoon. Tähän kokoomus on valmis. Kun perusterveydenhuolto toimii, pidemmällä aikavälillä saamme hillittyä kulujen kasvun.

Keskeinen tavoite lyhentää hoitotakuun aikoja 

Puheenjohtaja otti kantaa myös oman väen, muun muassa kansanedustaja Elina Lepomäen esittämään kritiikkiin.

– Jotkut omistakin joukoista haluavat sanoa, että ei valinnanvapaus toteudu. Minä vastaan heille, että kyllä toteutuu. Toiset sanovat, että joulukuussa peruutettiin liikaa erikoissairaanhoidon valinnanvapaudessa. Heille vastaukseni on, että ei peruutettu.

Orpo muistutti, että valinnanvapaus erikoistasolla on sidottu hoitotakuuseen, jota kokoomus haluaa lyhentää nykyisestä.

– Olen sitä mieltä, että kuusi kuukauttakin jonossa on liian pitkä aika. Kokoomuksen tavoite on lyhentää hoitotakuun aikoja. Se on yksi keskeisimpiä tavoitteitamme tulevaisuudessa.

Orpo on paljosta kiitollinen kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuorelle, mutta tämän julkinen kritiikki selvästi ärsyttää häntä.

– Maakuntahallintoa vastaan erityisen voimakkaita puheenvuoroja on käyttänyt Helsingin pormestari. En minä siitä ole yllättänyt, että Helsingin pormestari puhuu näin. Kokoomuksen pitää silti niin hallituksessa kuin eduskunnassa katsoa Kehä ykköstä kauemmas, hän sivalsi.

Orpon mukaan helsinkiläisten tai uusimaalaisten palvelut eivät uudistuksen myötä heikkene.

– Taloudellisesti ajatellen Uudenmaan maakuntarahoitus on plus-miinus nolla nykyiseen verrattuna, kun esimerkiksi Pohjanmaa häviää noin 250 euroa/asukas.

STT–SANNA NIKULA

Orpo tavoittelee jatkokautta kokoomuksen puheenjohtajana

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo lähtee tavoittelemaan jatkokautta Turun puoluekokouksessa kesäkuussa. Orpo kertoi aikeestaan puolueen Tulevaisuuspäivillä Tampereella.

– Minusta on ollut upeaa olla tämän joukkueen puheenjohtaja. Olen niin ylpeä teistä kaikista. Olemme tehneet yhdessä hyvää työtä. Minä haluan olla yhdessä teidän kanssanne viemässä Suomea ja kokoomusta seuraavan sadan vuoden matkan alkuun, hän sanoi puheessaan. 

Orpolla on kokoomusaktiivien vankka kannatus. Ylen kyselyyn vastanneista lähes 80 prosenttia ei toivo hänelle edes haastajaa puheenjohtajakisaan.