MENY

Karita Blom: Bra resultat når vi genom att satsa på undervisning

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Karita Blom på SDP:s partifullmäktige i Åbo den 18 november 2017.

FSD:s representant på höstens partifullmäktige, Karita Blom, slog ett slag för satsning på utbildning.

 

På grund av en del förhinder är Karita Blom FSD:s enda medlem av SDP:s partifullmäktige som är på plats i Åbo detta veckoslut.

Blom från Vasa arbetar till vardags vid Vasa universitet som amanuens och tog fasta på erfarenheterna från vardagslivet i sin taltur. I sitt arbete har hon helt konkret känt av högskolornas organisationsförändringar.

– Som ett litet universitet i ett Finland, där bara stort är vackert, har universitetet varit tvunget att hitta på alla möjliga konster och knep för att försvara sin ställning. I somras flyttades språkundervisningen och språkforskningen till Jyväskylä universitet. En stor del av undervisningen sker ändå i Vasa, eftersom majoriteten av språkstuderande inte flyttade till Jyväskylä, sade Blom och summerade situationen med två ord:

– En röra.

 

Förändringar sker inte av sig själva

Blom lyfte fram till exempel Vasa universitets samarbete med Vaasan ammattikorkeakoulu inom teknikutbildning. Hon beskrev det som “ett samarbete, där olika kulturer, olika datasystem, olika pedagogik och olika tyngdpunkter förväntas smälta ihop av sig själv.”

Exemplet var ett av flera. Därmed inte sagt att förändringar i sig vore dåliga, men enligt Blom måste förändringar få tillräckligt med tid och resurser för att inte lämna fula spår. Det hela fungerar extra illa i kombination med regeringens nedskärningar enligt Blom.

 

– I många år har man talat om att studierna tar för lång tid. Examen fördröjs för att studiestödet inte räcker till och studerande arbetar vid sidan om studierna. Nu är vi i den situationen att examen fördröjs för att studerande inte kan ordna studierna ordentligt, och inte kan de gå alla obligatoriska kurser heller, sade Blom och avslutade med en retorisk fråga:

– Kamrater, vill vi att Finland även i fortsättningen ska vara ett land med högt utbildade människor? Bra resultat når vi inte genom ständiga omorganiseringar plus nedskärningar. Bra resultat når vi genom att satsa på undervisning, och framförallt på de studerande.

Diskussion

Viktigt att låta finskspråkiga tala svenska

Kuva: Foto: Caroline Lång
Rebecca Åkers, ordförande för FSUD, ställde frågor kring svenskans historia, nutid och framtid till forskaren Kjell Herberts.

Det råa debattklimatet och domänförlusterna ser ut att hota svenskan i Finland. Finns det en överlevnad för tvåspråkigheten? Det diskuterades på ABL:s och FSUD:s evenemang ”Hotad? – en barkväll om finlandssvenskan”.

Lue lisää

”Vi är så jämställda i Norden, men inte i näringslivets toppskikt”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Tove Dahlgren.

Anders är det vanligaste namnet för verkställande direktörer och styrelseordföranden för börsbolag i Sverige. Det gäller även i rekryteringens beredning. Anders väljer alltså Anders och frågan är hur man bryter ”Anders kretslopp”. Motsvarande utmaning finns i ännu större grad i Finland.

Lue lisää

Diskussion

Kjell Westö: Vi måste lyssna på varandras berättelser

Kuva: Foto: Marica Rosengård. (Bilden beskuren).
Kjell Westö 2017.

Finlands historia präglas av å ena sidan tur, å andra sidan skicklighet och mod.
– Det ger oss paradoxalt nog också ett stort ansvar, sade Kjell Westö i sitt tal på självständighetsdagen.

Lue lisää

Diskussion

Grattis Finland 100 år!

Kuva: Foto: Pixabay

I en sammanfattning av Finlands 100 år av självständighet kan man ta fast på många olika saker. I denna artikel plockar vi ut årtal och händelser med fokus på reformer och ärenden som ökat jämställdheten.

Lue lisää

Diskussion