Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

”Laki on kokonaisuutena hyvä” – kuntakokeilujen jatkaminen voitti ”orjatyöpykälän”

Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen
Työnhakija täyttää lomaketta TE-toimistossa Helsingissä.

Kuntaliiton apulaisjohtaja Reijo Vuorennon mukaan kunnilla tulee olla jatkossakin vahva rooli alueiden elinvoiman ja työllisyyden edistämisessä.

– Edellisellä hallituskaudella suoritettiin varsinaisia kuntakokeiluja. Kokeiluista saatiin erittäin hyvät tulokset, Vuorento toteaa.

– Varsinkin suurimmissa kaupungeissa, kuten esimerkiksi Vantaalla, tulokset olivat aivan erinomaisia.

Kokeilussa työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kuntien ja muutaman pienemmän maakunnan vastuulle. Tällä hetkellä TE-palveluiden tarjoamisesta vastaa 15 TE-toimistoa, jotka toimivat työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa.

Erityisesti pitkäaikaistyöttömien toimintaa pystyttiin Vuorennon mukaan kehittämään ja aktivoimaan.

– Paikalliset voimavarat saatiin parempaan käyttöön.

Työllisyyden edistämiseen tähtääviä kuntakokeiluja oli tarkoitus jatkaa myös kuluvalla hallituskaudella. Maakuntauudistuksen noustessa hallituksen keskeiseksi tavoitteeksi kokeilujen jatkaminen viivästyi.

Viime keskiviikkona eduskunnassa hyväksyttiin hallituksen esitys laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta.

Lain myötä siis myös kuntakokeilut jatkuvat. Kokeiluja on tulossa esimerkiksi Tampereen seudulla.

– Tampereen seutu ottaa vastuulleen työ- ja elinkeinohallinnon toiminnat merkittävältä osin kokeilujakson ajaksi, Vuorento kertoo.

Tähän on varmasti tulossa muutoksia.

Vuorento kertoo, että suunnitelmat TE-palveluiden siirtymisestä yksityisten palvelutuottajien vastuulle ovat osa kasvupalvelu-uudistusta. Uudistuksen on alustavasti ajateltu astuvan voimaan vuoden 2019 alusta.

– Tähän on varmasti tulossa muutoksia, kun tämä pakkoyhtiöittäminen ei mennyt läpi sote-palveluissa, niin tuskin se sitten menee myöskään TE-palveluissa, hän arvelee.

Maakuntauudistuksen ollessa pahasti vaiheessa kuntakokeilut ovat toiminnassa alustavasti vain vuoden 2018 loppuun. Vuorento kuitenkin toivoo, että niitä voitaisiin jatkaa myös siitä eteenpäin.

– Tämä on meille hyvin tärkeä asia.

Vuorento korostaa Kuntaliiton näkevän, että kunnilla ja varsinkin kaupunkiseuduilla tulee olla merkittävä rooli alueen elinvoiman ja työllisyyden edistämisessä.

Toiminta onkin herättänyt kummeksuntaa sosialidemokraattien jäsenistön keskuudessa.

Keskiviikkona hyväksyttyä lakia valmisteltaessa kritiikkiä herätti etenkin niin sanottu ”orjatyölaki” sekä kuntouttava työtoiminta. Lakiesityksen mukaan työnhakijoita voidaan osoittaa virkamiespäätöksellä palkattomaan työelämäkokeiluun.

Oppositio vastusti ”orjatyötä” eduskunnassa äänekkäästi. Sosialidemokraatit tekivät asiasta esimerkiksi valiokuntakäsittelyssä vastalauseen. Vastalauseen mukaan työelämäkokeilua ei kannateta, koska palkattoman työnteon muotoja ei pidä lisätä.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen, entinen työministeri Tarja Filatov (sd.) toteaa valiokunnan sosialidemokraattien esittäneen lakiin pykälämuutosta, joka olisi poistanut työelämäkokeilun.

– Tämän äänestyksen hävisimme, Filatov huokaa.

Valtaosa sosialidemokraattien eduskuntaryhmästä kuitenkin äänesti viime keskiviikkona hallituksen esityksen puolesta, vaikka laki sisälsikin kohutut pykälät. Toiminta onkin herättänyt kummeksuntaa sosialidemokraattien jäsenistön keskuudessa.

Filatov perustelee asiaa korostamalla lain muuta sisältöä. Etenkin kuntakokeilun jatkuminen on SDP:lle tärkeää.

– Palveluiden siirto kuntiin on pitkäaikainen tavoitteemme. Kokeilulla voidaan yrittää murtaa hallituksen suunnitelmia yksityistää koko työvoimapalvelut, hän toteaa.

– Mielikuva siitä, mitä laki pitää sisältää ei mielestäni vastaa julkista keskustelua. Mutta ymmärrän hyvin, että ihmiset ovat vihaisia, koska ajattelevat että niin sanottu ”orjatyö” lisääntyy. Ennustukseni kuitenkin on, että laki vähentää sitä.

”Orjatyötä” liitto ei näe kynnyskysymyksenä.

Myös kuntaliiton Vuorennon mukaan laki on kokonaisuutena hyvä. Lain kohtaa ”orjatyöstä” liitto ei näe kynnyskysymyksenä, vaikka ei sitä sen kummemmin kannatakaan. Hänen mukaansa on kokeilualueiden ja –kuntien harkinnassa sovelletaanko palkatonta työelämäkokeilua.

– Emme kuitenkaan näe hyvänä sitä, että ihmisiä siirretään palkattomaan velvoitetyöhön. Näkemyksemme mukaan ihmisen täytyy itse pystyä valitsemaan, että onko hän halukas menemään tällaiseen työelämäkokeiluun ilman palkkaa.

Palkaton työelämäkokeilu on myös Vuorennon mukaan saanut liian suuret mittasuhteet. Sen taakse on hänen mukaansa jäänyt koko hyvä alueellinen kuntakokeilu ja sen edistäminen.

– Kun kunnat ovat tähänkin mennessä hoitaneet hyvin oman reviirinsä, niin uskomme, että he hoitavat myös tämän niin, ettei synny väkisinsiirtoja palkattomaan toimintaan.

Maan hallitukselta vaaditaan välittömiä toimenpiteitä – tutulla lintulajilla huolestuttava kannanromahdus

Kuva: Pertti Rasp
Punasotka on pulassa. Edessä koiras- ja takana naaraslintu.

Suomen lintuyhdistysten edustajat vaativat BirdLifen kevätkokouksen julkilausumassa Suomen hallitukselta välittömiä toimenpiteitä erittäin uhanalaisen punasotkan pelastamiseksi.

Punasotka on siirrettävä metsästyslaista luonnonsuojelulailla rauhoitetuksi lajiksi. Lisäksi tarvitaan huomattavaa lisäpanostusta Suomen tärkeimpien lintukosteikkojen hoitoon.

Luonnontieteellisen keskusmuseon, Luonnonvarakeskuksen ja BirdLifen toteuttamien vesilintuseurantojen mukaan punasotka on vähentynyt jopa kymmenesosaan 1990-luvun puolivälistä.

Punasotkan taantumisen syyt löytynevät ensisijaisesti elinympäristöjen heikkenemisestä. Kosteikkojen umpeenkasvu on heikentänyt punasotkan elinolosuhteita ja särkikalojen runsastuminen lisännyt ravintokilpailua. Naurulokkien katoaminen monilta lintuvesiltä lienee lisäksi heikentänyt punasotkan pesimämenestystä, koska sotkat pesivät mielellään lokkiyhdyskuntien suojassa.

Punasotka kuuluu Suomessa edelleen vapaasti metsästettävien riistalintujen joukkoon. Vähenevän lintukannan metsästys ei BirdLifen mukaan ole koskaan kestävää. Vaikka metsästys ei olisikaan vähenemisen tärkein syy, vähenevälle lajille metsästys aiheuttaa tarpeetonta lisäkuolleisuutta. BirdLife vaatii punasotkan rauhoittamista ennen elokuussa alkavaa metsästyskautta.

Myös monet muut riistavesilintulajit ovat nykyään uhanalaisia. Punasotkan lisäksi tukkasotkan, nokikanan, jouhisorsan, haapanan ja heinätavin metsästystä pitäisi välittömästi rajoittaa. Metsästyskielto on BirdLifen mukaan kuitenkin vain välttämätön ensiapu ja vesilintulajien pesimäkantojen palauttaminen vaatii Suomelta huomattavaa panostusta tärkeimpien kosteikkojen, erityisesti Natura 2000 -verkoston lintuvesien hoitoon.

Punasotka on BirdLife Suomen vuoden lintu 2018. Vuoden lintu -hankkeessa kartoitetaan Suomen punasotkakannan nykyinen koko. Vielä 1990-luvun lopulla kanta arvioitiin 13 000 parin suuruiseksi. Suomen nykykanta on huomattavasti pienempi.

BirdLife Suomen jäsenyhdistysten edustajat kokoontuivat tänään Maarianhaminassa. Kokouksessa laadittiin punasotkan suojelutilanteen parantamista vaativa julkilausuma.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Raju ryöpytys ”Juhlaseminaari-Suomesta”: ”Ongelmat ovat syvät ja suunta on nyt totaalisen huono. Surkea.”

Kuva: Nora Vilva
Tuomas Kurttila antaa palaa.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ei peittele syvää huolestumistaan siitä, mitä Suomessa on hänen mukaansa tapahtunut ja tapahtumassa tulevien vuosien aikana.

Kurttila avautuu lauantai-iltana Twitter-tilillään jopa poikkeuksellisen synkkänä. Hän toteaa ensin sen, että köyhien lasten määrä kasvussa.

Eikä sekään vielä riitä: nimittäin myös oppimistulokset ovat laskussa, Kurttila parahtaa. Hänen listansa on pitkä. Koulutuksen keskeyttäminen on kasvussa, ja syntyvyys on samalla laskussa.

Ei hyvältä näytä.

Kurttila tiivistää viestinsä.

”Suomen ongelmat ovat syvät ja suunta on nyt totaalisen huono. Surkea. Juhlaseminaari-Suomessa todistellaan tosin aivan muuta – tietämättömyyttä vai tyhmyyttä?”, hän vielä kysyy.

Keskustelua aiheesta

Skinnari ryöpyttää Sipilää johtajuuden puutteesta – ”Julkisen sektorin työntekijöiltä leikataan ja valtion monopoliyhtiössä johtajien palkat kasvavat”

Kuva: Timo Sparf

SDP:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari arvostelee valtionyhtiö Veikkauksen johtajien palkankorotuksia. Hänen mukaansa valtionyhtiön johdon palkkakehitys herättää ihmetystä aikana, jolloin ihmisten palkkoja ja lomarahoja on leikattu. Asiasta kertoi tänään Taloussanomat.

– Kyllähän Veikkauspomojen suuret palkankorotukset näyttävät todella pahalta. Viime vuosina Sipilän hallitus on heikentänyt suomalaisten toimeentuloa. Julkisen puolen pieni- ja keskipalkkaisilta työntekijöiltä on leikattu palkkoja ja lomarahoja. Ja samaan aikaan valtionyhtiön johto saa 12 %:n korotukset. Tästä on kohtuus ja tolkku kaukana, Skinnari sanoo tiedotteessaan.

Skinnari arvostelee pääministeri Juha Sipilää saamattomuudesta ja johtajuuden puutteesta.

– Pääministeriltä on kuulunut toivotaan toivotaan -puhetta, mutta tekoja ei näy. Pieni- ja keskituloisten palkkoja Sipilä on halunnut leikata, mutta suurituloisille on annettu veronalennuksia ja pelkkä vetoomus leikata palkkojaan. Sipilä on puhunut yhteisistä talkoista, mutta suuripalkkaisia johtajia ne eivät kosketa.

– Johtajuus on hukassa ja se näkyy siinä, että julkisen sektorin työntekijöiltä leikataan ja valtion monopoliyhtiössä johtajien palkat kasvavat.

Keskustelua aiheesta

”Kokoomuksen pitää katsoa Kehä ykköstä kauemmas” – Orpo vastasi omiensa kritiikkiin

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastasi omiensa kritiikkiin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kuvaili puolueen Tulevaisuuspäivillä Tampereella pitämässään puheessa, että ”viime aikoina on alkanut rynnistys sote-uudistusta vastaan”.

– Uudistuksen vastustajat ja epäilijät ovat havahtuneet siihen, että uudistus on menossa maaliin. Sen pitää mennä maaliin. Sen me olemme suomalaisille luvanneet, hän sanoi.

Puheessaan Orpo painotti omilleen voimakkaasti, että sote- ja maakuntauudistus on nyt vietävä maaliin, vaikka se ei ole täydellinen.

– Kyllä, kustannukset varmasti nousevat alkuvaiheessa. Niin käy, kun ihmiset pääsevät jonoista hoitoon. Tähän kokoomus on valmis. Kun perusterveydenhuolto toimii, pidemmällä aikavälillä saamme hillittyä kulujen kasvun.

Keskeinen tavoite lyhentää hoitotakuun aikoja 

Puheenjohtaja otti kantaa myös oman väen, muun muassa kansanedustaja Elina Lepomäen esittämään kritiikkiin.

– Jotkut omistakin joukoista haluavat sanoa, että ei valinnanvapaus toteudu. Minä vastaan heille, että kyllä toteutuu. Toiset sanovat, että joulukuussa peruutettiin liikaa erikoissairaanhoidon valinnanvapaudessa. Heille vastaukseni on, että ei peruutettu.

Orpo muistutti, että valinnanvapaus erikoistasolla on sidottu hoitotakuuseen, jota kokoomus haluaa lyhentää nykyisestä.

– Olen sitä mieltä, että kuusi kuukauttakin jonossa on liian pitkä aika. Kokoomuksen tavoite on lyhentää hoitotakuun aikoja. Se on yksi keskeisimpiä tavoitteitamme tulevaisuudessa.

Orpo on paljosta kiitollinen kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuorelle, mutta tämän julkinen kritiikki selvästi ärsyttää häntä.

– Maakuntahallintoa vastaan erityisen voimakkaita puheenvuoroja on käyttänyt Helsingin pormestari. En minä siitä ole yllättänyt, että Helsingin pormestari puhuu näin. Kokoomuksen pitää silti niin hallituksessa kuin eduskunnassa katsoa Kehä ykköstä kauemmas, hän sivalsi.

Orpon mukaan helsinkiläisten tai uusimaalaisten palvelut eivät uudistuksen myötä heikkene.

– Taloudellisesti ajatellen Uudenmaan maakuntarahoitus on plus-miinus nolla nykyiseen verrattuna, kun esimerkiksi Pohjanmaa häviää noin 250 euroa/asukas.

STT–SANNA NIKULA

Orpo tavoittelee jatkokautta kokoomuksen puheenjohtajana

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo lähtee tavoittelemaan jatkokautta Turun puoluekokouksessa kesäkuussa. Orpo kertoi aikeestaan puolueen Tulevaisuuspäivillä Tampereella.

– Minusta on ollut upeaa olla tämän joukkueen puheenjohtaja. Olen niin ylpeä teistä kaikista. Olemme tehneet yhdessä hyvää työtä. Minä haluan olla yhdessä teidän kanssanne viemässä Suomea ja kokoomusta seuraavan sadan vuoden matkan alkuun, hän sanoi puheessaan. 

Orpolla on kokoomusaktiivien vankka kannatus. Ylen kyselyyn vastanneista lähes 80 prosenttia ei toivo hänelle edes haastajaa puheenjohtajakisaan.