Huvudnyheter

Ledare: Befogat med sommarval

Foto: Tapio Haaja/Unsplash
Helsingfors domkyrka och stadshus. Också i Helsingfors kommer de nuvarande fullmäktigeledamöterna att sitta kvar något längre än det var tilltänkt.

Det är beklagligt att Sannfinländarna valde att motsätta sig flytten av kommunalvalet till juni. Ett par månaders förskjutning är inte en så lång tid att den finländska demokratin skulle ta nämnvärd skada av beslutet. Det handlar inte om ett beslut som taktiskt skulle gynna SDP, ett parti som verkligen ville hålla valet i tid men gav vika för vetenskaplig expertis när situationen ändrades rätt så dramatiskt.

Topi Lappalainen

Arbetarbladet

 

 

Sannolikheten att valet kommer att hållas tryggt är helt enkelt större i juni än i april. Det är självklart att en del kandidater kommer att få det svårare än andra när valsäsongen plötsligt förlängs med två månader och alla har inte samma resurser. Det är möjligt att beskedet i någon mån gynnar Samlingspartiet som ofta har haft en stigande kurva på slutrakan av ett kommunalval. Inte heller det partiet var pådrivande när det gällde här beslutet, utan hade ganska mycket samma bedömning beträffande den höga tröskeln att flytta på val som SDP. För de flesta var beslutet att skjuta på valet med ett par månader en kompromiss man kan leva med. Undantagsförhållanden kräver kreativa lösningar och den här gången känns ett sommarval befogat, fast årstiden i normala förhållanden inte brukar vara idealisk med tanke på ett högt valdeltagande.

 

Att situationen är så ovanlig gör det svårt att på förhand veta vilka de politiska konsekvenserna av beslutet är. Därför är det viktigt att förstå att beslutet att flytta på valet inte gjordes av politiska och taktiska skäl utan av orsaker som hade med folkhälsan att göra. Demokratiargumentet att hålla valet så nära den planerade tidpunkten som möjligt var tungt vägande. Sannfinländarnas beslut att motsätta sig flytten bygger däremot på politiska och taktiska skäl. Det är problematiskt att det största oppositionspartiet inte kunde gå med på ett kompromissförslag som byggde på att man i första hand lyssnade på vetenskapen. Ännu mer problematiskt blir det om partiet gör flytten till en stor valfråga. Det här handlar om bekämpningen av coronapandemin och en nationell konsensus är av största vikt. Att föra konstruktiv kritik mot beslutet är en helt annan sak. De övriga oppositionspartierna har kommit med kritiska ståndpunkter men valde ändå att gå med på en gemensam lösning.

 

För kandidater gäller det att fortsätta som vanligt och utgå ifrån att kampanjen i första hand förs på internet. För SDP:s del borde det här inte innebära någon dramatisk förändring utan det gäller att hålla valkampanjen som planerat, bara anpassa dess takt till den nya situationen. Kanske kommer det att bli lättare att möta väljare närmare valdagen om pandemisituationen blir bättre men just nu är siffrorna på väg åt fel håll. I den här situationen får vi helt enkelt vara tacksamma för att internetförbindelserna är såpass goda i Finland som de är. Demokratin tar större skada i en pandemisituation i fattigare länder där färre har tillgång till internet. Vi är lyckligt lottade i Finland på många sätt och beslutet att flytta på valet något är rätt så odramatiskt, fast det hade varit önskvärt att få alla riksdagspartier med.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE