Nyheter

Marianne Isaksson-Heimberg: Pensionärerna måste ha rätt till ett likvärdigt liv

Foto: Henrik Helenius
Marianne-Isaksson Heimberg leder ordet på Ekenäs pensionstagares möten.

Det är bra och viktigt att de minsta pensionerna höjs, såsom man nu har åstadkommit, men en stor orättvisa är att pensionärerna över lag måste betala betydligt högre skatt än en löntagare på en inkomst av samma storlek. Kostnader, priser och avgifter stiger hela tiden och någon förändring på det här missförhållandet har ännu inte fåtts till stånd. Pensionärerna måste ha rätt till ett likvärdigt liv, framhåller Marianne Isaksson-Heimberg, som är ordförande för Ekenäs Pensionstagare.

Henrik Helenius

Arbetarbladet

 

Det är nu andra året som Isaksson-Heimberg i egenskap av ordförande leder Ekenäs Pensionstagare. Innan sin pensionering jobbade hon länge som ersättningshandläggare vid Folkpensionsanstaltens byrå i Ekenäs.

 

– Jag har arbetat med bostadsbidrag, vårdbidrag och pensioner, berättar hon för Arbetarbladet.

 

Med andra ord var hon väl rustad för sitt nya uppdrag att leda pensionstagarna i Ekenäs, med allt vad det innebär av att sätta sig in i sociala frågor gällande de äldres ställning i samhället.

 

Ekenäs Pensionstagare har ungefär hundra medlemmar.

 

– Tyvärr har vi haft en liten minskning av medlemsantalet de senaste åren. Orsaken ligger i att många gått bort den naturliga vägen, medan det inte kommit tillräckligt många nya i stället. Dessutom finns det sådana som helt enkelt glömmer bort att betala sin medlemsavgift, säger Isaksson-Heimberg.

 

Ekenäs pensionstagare är en aktiv förening med träffar av olika slag varannan vecka från
september till maj.

 

– Vi har många olika former av verksamhet. Föreningen bjuder ofta in föredragshållare. Nyligen berättade till exempel Ulf Heimberg, som är stadsfullmäktiges 1 viceordförande om staden Raseborgs första tio år. Vid ett tidigare möte informerade brandinspektör Rasmus Fredriksson om brandsäkerheten i hemmen. Förutom att lyssna på föreläsningar och delta i möten, så kan medlemmarna spela bingo och boccia. På programmet finns också luncher, födelsedagsfester, julfester och utfärder.

 

– Vi har ett gott samarbete med Ekenäs invalidförening och Karis pensionstagare. Våra möten och sammankomster brukar vara relativt välbesökta. I medeltal räknar vi mellan tjugo och fyrtio deltagare varje gång. På ett möte nyligen hade vi hela 44 närvarande, konstaterar Isaksson-Heimberg.

 

Hon påminner också om att man under våren 2020 inlett en medlemsvärvningskampanj, som
leds av föreningens viceordförande Rauno Kousa.

 

Föreningsmänniska

 

Marianne Isaksson-Heimberg är i stor utsträckning en föreningsmänniska och är med också
i flera andra föreningar. En av dem är hemortens Skogby ungdomsförening, som sysslar med verksamhet för alla åldrar och med hembygdsarbete, som hon är mycket intresserad av. Det gäller både närhistoria och sådant som ligger längre tillbaka i tiden. För tillfället har föreningen ett digert program på gång under samlingsrubriken ”Vi minns gångna tider”.

 

För Isaksson-Heimberg passar detta bra eftersom hon tillsammans med sin man Ulf Heimberg är bosatt i Skogby och själv inledde sin skolgång i sedan länge stängda Harparskog folkskola. Skolgången fortsatte sedan i Ekenäs samlyceum.

 

Hon är hemma från grannbyn Leksvall. Föräldrarna var födda i Snappertuna och sedan bägge bosatta i Tenala. Då de bildade familj flyttade de till Ekenäs landskommun. Hela den västnyländska hembygden står hennes hjärta nära.

 

 

”Kungsgatan, som är Finlands äldsta gågata, bör hållas vid liv och inte tyna bort”

 

 

Till Marianne Isaksson-Heimbergs uppdrag hör även sekreterarskapet för Ekenäs
socialdemokrater.

 

-På våra månadsmöten i ”Folkan” brukar vi ha ett tjugotal deltagare, men om föredragshållaren och ämnet intresserar så kan deltagarantalet var betydligt högre.

 

Bland de mest angelägna frågorna för Ekenäs socialdemokrater, tycker hon att det skulle vara att profilera sig kommunalpolitiskt både gällande lokala och andra frågor. Äldreomsorgen inte att förglömma.

 

Hon framhåller att Ekenäs socialdemokrater bland annat genom att ordna omtyckta utfärder
strävat till att göra verksamheten mångsidig. Under de senaste åren har man bland annat besökt Jussarö och Örö.

 

Marianne Isaksson-Heimberg på en av Ekenäs pensionstagares sommarutflykter. (Foto: Henrik Helenius)

 

Som så många andra ekenäsbor har Marianne Isaksson-Heimberg med sorg i hjärtat sett
hur Kungsgatan och stadskärnan töms på butiker.

 

– Jag tycker att vi borde ha fått en City-Market, alltså en stormarknad hit. Jag tror att det skulle ha haft en positiv effekt på våra små butiker och på Kungsgatan. Nu kan vi bara hoppas att affärerna hittar tillbaka. Kungsgatan, som är Finlands äldsta gågata, bör hållas vid liv och inte tyna bort.

 

Framgångsrecept

 

På basen av sin omfattande erfarenhet av förenings- och organisationsliv har Marianne
Isaksson-Heimberg ett recept på hur man försöker aktivera föreningar.

 

– Det är viktigt att man i föreningssammanhang kan umgås och ha trevligt tillsammans. Det gäller att leva i människors vardag och engagera dem där.

 

Isaksson-Heimberg är i stort sett nöjd med den politik som Finlands socialdemokratiska parti bedriver – nu på regeringsnivå.

 

– Men glöm inte oss pensionärer, lyder hennes uppmaning till partiets beslutfattare. Mycket är
ännu ogjort.

 

Det nordiska samarbetet upplever hon som mycket angeläget. Vänortskontakterna borde ovillkorligen återupplivas. Det gäller både det svenska språket och de goda kontakter som lätt kunde knytas inom de flesta sektorer, till exempel turism, skolor, kultur och företagsverksamhet.

 

Till Isaksson-Heimbergs mångomfattande fält hör också medlemsskapet i både kyrkorådet
och kyrkofullmäktige i Ekenäsnejdens svenska församling.

 

– Kyrkans framtid och församlingsarbetet intresserar mig. Man borde få hejdat det faktum att många lämnar kyrkan. I flera fall handlar det förstås enbart om ekonomiska orsaker eftersom medlemsskapet i kyrkan är en stor utgift. Man får en slant tillgodo om man inte hör till kyrkan.

 

Marianne Isaksson-Heimberg arbetar med stort intresse och engagemang också med kommunala förtroendeuppdrag i Ekenäs energi Ab och i Kårkulla samkommun. Hon läser förstås Arbetarbladet. Men eftersom tidningen numera endast finns på nätet blir nog en del oläst.

 

Framlidna Maarit Feldt-Ranta och hennes politiska arbete för hembygdens och landets väl uppskattade Marianne Isaksson-Heimberg mycket.

 

– Förlusten känns djup i våra led och kommer att göra det länge ännu. Det var mycket bra att vi i Johan Kvarnström ändå fick en efterträdare som riksdagsman både för Finlands svenska socialdemokrater och för Västnyland.

 

Läsning, skrivande, historia och resor är sådant som hör till Marianne Isaksson-Heimbergs fritidsintressen. Kära resmål är förutom de nordiska länderna Berlin och Aten.

 

-Beträffande skrivandet kan jag nämna att jag just hållit på och skrivit en historik över Österby FBK:s senaste trettio år. Föreningen skall fylla hundra år och en historik över de 70 första åren har skrivits tidigare. Min uppgift har varit att fylla på med det som hänt sedan dess.

 

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE