Huvudnyheter

Marin lyfte fram en säker vardag som SDP:s mål inför kommunalvalet

Foto: Jukka-Pekka Flander/SDP
Partiordförande Sanna Marin på partikongressen 2020.

SDP offentliggjorde valprogrammet inför kommunalvalet söndagen den 11 april. Programmet presenterades av partiordförande Sanna Marin, partisekreterare Antton Rönnholm samt partiets tre vice ordföranden Niina Malm, Ville Skinnari och Matias Mäkynen. Här följer ett referat av Marins tal.

Topi Lappalainen

Arbetarbladet

 

 

Statsminister Marin påminde om hur partiet hade haft otur med kampanjstarten i riksdagsvalet 2019 när hela partiledningen inte kunde närvara. Då hade både Antti Rinne och Maarit Feldt-Ranta insjuknat, dåvarande partiordförande Rinne återhämtade sig sedan under valkampanjen. Ändå vann SDP valet och lyckades bilda en koalitionsregering. Inför kommunalvalet 2021 skulle kampanjstarten hållas tidigare men tidpunkten sammanföll med mötet där det fattades beslut om att skjuta upp valet till juni på grund av pandemiläget.

 

– Nu ser det ut att de kraftiga restriktionerna har bitit och smittoläget har förbättrats, konstaterade Marin som också var nöjd med att redan en miljon finländare har blivit vaccinerade.

 

Marin betonade att SDP:s mål i kommunalvalet är att försvara en säker, välfungerande och god vardag. Hon lyfte fram åldringar, funktionsnedsatta och de som behöver mentalvårdstjänster som grupper vars behov ska diskuteras i valrörelsen. Barnfamiljernas vardag är också en central sak för partiet.

 

– Vi vill försäkra oss om att alla barn och ungdomar får det stöd de behöver. Familjerna måste må bra för att barn och ungdomar ska må bra. Det som stöder familjernas välfärd är fungerande tjänster, högklassig småbarnspedagogik och utbildning, boende till rimligt pris och människornas möjlighet till arbete och inkomst. Samtidigt måste vi förbättra kommuninvånarnas möjligheter att bli hörda och delta i beslutsfattandet.

 

Statsministern uppmanade till att fixa det som har gått sönder och utveckla det som det lönar sig att hålla fast vid.

 

– SDP:s kunniga kommunalvalskandidater är redo för detta arbete, sade Marin.

 

Som ett konkret resultat av regeringens arbete som kommer att underlätta vardagen nämnde hon vårddimensioneringen som har uppnåtts inom åldringsvården.

 

SDP vill att kriterierna för närståendevård görs enhetliga i hela landet”

 

Närståendevårdarnas vardag är också något som SDP vill lyfta fram i kommunalvalet 2021.

 

– SDP vill att kriterierna för närståendevård görs enhetliga i hela landet. Stödbelopppet måste ses över och tillräckliga resurser måste reserveras. Närståendevård får inte leda till en situation där tjänsterna till hemmen minskas på grund av närståendevårdaren. Tjänsterna måste stödja närståendevård effektivt, konstaterade Marin.

 

– Man kan mäta ett samhälles framgång med hur det tar hand om dem som är i den allra svagaste ställningen. För oss är det här en hjärtefråga. För oss handlar det om människor och mänsklighet.

 

SDP:s målsättning är en tillräckligt hög bemanning i både daghem och skolor. Särskilt betonade Marin vikten av arbetet mot mobbningen, oavsett var det sker.

 

– Vi vill att varje kommun utarbetar en handlingsplan mot mobbning och att dess verkställande också efterföljs regelbundet, sade Marin.

 

Mentalvårdstjänster med låg tröskel för ungdomar och uppsökande ungdomsarbete hör också till de frågor som SDP vill driva för att förbättra ungdomarnas situation.

 

Med tanke på barnfamiljer nämnde Marin hemtjänst för barnfamiljer och rådgivning som områden där man ska göra satsningar.

 

Återinställandet av den subjektiva rätten till dagvården, sänkta dagvårdsavgifter och den förlängda läroplikten nämnde Marin som regeringens insatser som hjälper barnfamiljer och de unga.

 

– Vi måste göra allt för att varje ungdom ska klara sig. Nyckeln till detta är tillräcklig och högklassig utbildning.

 

Invånarinitiativ och inkluderande budgetering nämnde statsministern som verktyg SDP vill utveckla för att öka delaktigheten i det kommunala beslutsfattandet. Hon betonade också att alla måste respekteras.

 

– Vi måste stanna och fundera på ett hurdant samhälle vi vill vara tillsammans. SDP vill att samhället är öppet, tryggt och alla respekteras, betonade Marin med tanke på att många lämnar politiken när de utsätts för hatprat.

 

– Vår välfärdsstat håller och bär oss också i den här krisen. Kommunerna är välfärdsstatens hårda kärna, konstaterade Marin som påpekade att regeringen för sin del har stött kommunerna under coronakrisen.

 

– Om kommunerna ska få ytterligare uppgifter, måste de också få resurser.

 

Marin lyfte också fram att kommunerna ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara.

 

– I svåra tider är det av speciell betydelse vilka som bestämmer om de gemensamma angelägenheterna. Finland och de finländska kommunerna förtjänar kunniga och samarbetsvilliga beslutsfattare som sätter sig in i sakfrågorna.

 

SDP:s slogan i kommunalvalet är:

 

Vi tar hand om kommunen. Kommunen tar hand om oss.

 

 

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE