MENY

Nordiska rådet stärker finskans och isländskans ställning – frågan om arbetsspråk skjuts upp

Kuva: Foto: Magnus Fröderberg/Norden.org
Socialdemokraternas gruppledare Phia Andersson vid Nordiska rådets session i Helsingfors.

Nordiska rådet arbetade över partigränserna och mot klockan, men kom i tid fram till enighet i språkfrågan. En del förbättringar sker nu och ett avgörande steg kan tas om ett år i Oslo. Stilpoängen äventyrades då Blå framtids Simon Elo släntrade in och ville “shake it up a bit” som han sade.

 

Nordiska rådets session i Helsingfors avslutas i dag, torsdag, i god och värdig anda. En av veckans höjdpunkter var förmiddagens tal av Martti Ahtisaari som uppmuntrade alla att försvara och arbeta för det nordiska samarbetet.

 

Dagens hetaste fråga var ändå språket, alltså finskans och isländskans ställning inom NR, som skapat en del friktioner i år. Rådet kunde ändå gå vidare enhälligt, till skillnad från presidiemötet i Reykjavik i september.

 

Den nya kompromissen i spårkfrågan innebär bland annat att protokoll och motioner ges också på finska och isländska i fortsättningen. Huruvida finska och isländska kan få status som arbetsspråk klarnar först på NR:s session i Oslo 2018.

 

Svenska ledamoten Hans Wallmark från konservativa gruppen presenterade med lättnad och glädje kompromissen man arbetat fram under sessionen. En omröstning hade blivit smolk i bägaren och antagligen lett till en förlust för finskans ställning, vilket passat sällsynt illa med tanke på värdlandet Finlands 100-årsjubileum.

Erkki Tuomioja (SDP) konstaterade att Finlands reservation, som gjordes på Island, nu kan tas bort. “Vi är nöjda” konstaterade han och välkomnade att NR nu enhälligt förstärker isländskans och finskans ställning i rådet.

Anledningarna till varför man skjuter upp frågan om arbetsspråk är i huvudsak två. Dels vill rådet utreda konsekvenser och praktiska aspekter, dels var så få islänningar nu på plats på grund av nyvalet att en omröstning hade varit orättvis.

Sannfinländarnas Juho Eerola talade om en bra kompromiss och berättade att han har en arbetsam uppgift i att få det egna partiet att inse vikten av nordiskt samarbete. Han kopplade det till språkfrågan på så vis att han bedömer att den negativa inställningen beror på finskans ställning inom NR.

SDPS:s Maarit Feldt-Ranta tog i en replik till Eerola upp resultatet från en färsk enkät som visar att 90 procent av finländarna anser det nordiska samarbetet vara viktigt. “Kanske 10 procent är vårt gäng” svarade Eerola som lovade arbeta för ökad förståelse för det nordiska i de egna leden. Feldt-Ranta välkomnade också kompromissen som NR med gemensamma krafter nått.

Till de gemensamma krafterna hör inte Blå framtids Simon Elo. Han släntrade i stället in i sista stund och föreslog omröstning, vilket blev ett pinsamt kapitel då han inte var insatt i frågans vändningar och arbetet på sessionen.

– Elo har inte deltagit alls i arbetet. Vi har arbetat här i långa dagar och diskuterat hur vi kan gå vidare. Om man inte deltar ska man inte släntra in i sista stund på detta sätt. Vi har nu tre viktiga beslut som förbättrar språkfrågan, sade Feldt-Ranta.

Staffan Danielsson från Mittengruppen beklagade också Elos krav på omröstning.

– I en omröstning är det en sida som vinner, och en som förlorar. Frågan gagnas av samsyn, inte av strid, sade Danielsson.

Elo lovade tänka på saken först då Hans Wallmark upplyst honom om att sannolikheten är stor att Elos förslag skulle förlora i en omröstning: “Tips: ingen från Island är här idag. De förtjänar en möjlighet att delta”. Om Elos förslag förlorar skulle frågan vara avförd från dagordningen och förbättringarna gå om intet, både de aktuella och de som kan bli verklighet i Oslo.

Elo fick mothugg även av Laura Huhtasaari (Sannf) och Paavo Arhinmäki (VF) och blev utan understöd. I sin ensamhet drog han tillbaka sitt förslag och sade att han bara ville “shake it up a bit”.

Socialdemokraternas gruppledare Phia Andersson anspelade på detta i den sista talturen:

– Jag har inte kommit för att ruska om utan tycker det är glädjande att vi kan arbeta så här. Hela den socialdemokratiska gruppen står bakom kompromissförslaget.

ÄMNESORD

SDP i Korsholm valde ny styrelse – ”Vi är inne i en generationsväxling”

Alf Hjerpe och Rebecca Åkers hör till styrelsen, Åkers som vice ordförande.

Korsholms socialdemokratiska förening har valt Kim Eriksson till ny ordförande för 2018-2019. Höstmötet valde också Rebecca Åkers till vice ordförande. Övriga styrelseledamöter är Alf Hjerpe, Annika Ahläng och Leif Wester.

Lue lisää

Diskussion

Antti Rinne besökte Lovisa kraftverk

SDP:s ordförande Antti Rinne besökte Lovisa kraftverk tillsammans med lokala beslutsfattare på måndagen. Under besöket diskuterades kraftverkets framtid, men också vårdreformen kom upp. Lovisaboarna var också oroliga om vad vårdreformen kommer att betyda för regionen. Rinne presenterade kort SDP:s vårdreformsmodell till lokala beslutsfattarna.

Lue lisää

Diskussion

Anette Karlsson: ”Ändra lagen så att barn kan bo på två adresser!”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Anette Karlsson.

Lagstiftningen ska inte skapa hinder för barnens rätt till båda föräldrarna, säger Anette Karlsson som kämpar för att barn ska ha rätt till skolskjuts från två hem.

Lue lisää

Diskussion

Karita Blom: Bra resultat når vi genom att satsa på undervisning

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Karita Blom på SDP:s partifullmäktige i Åbo den 18 november 2017.

FSD:s representant på höstens partifullmäktige, Karita Blom, slog ett slag för satsning på utbildning.

Lue lisää

Diskussion