Nyheter

Regeringen satsar på hållbar återhämtning – FSD:are gläds åt satsningar på infrastruktur

Demokraatti
Regeringen presenterade igår en ny tilläggsbudget. På olika håll i Svenskfinland gläds man åt nya satsningar på vägnätet.

Med årets fjärde tilläggsbudget vill regeringen bidra till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar återhämtning efter coronakrisen. Inom FSD gläds man bland annat åt omfattande satsningar på infrastruktur. 

ABL

 

Genom stimulanspaketet hoppas regeringen kunna öka efterfrågan, förbättra Finlands långsiktiga tillväxtutsikter, bekämpa klimatförändringen och främja biologisk mångfald. Dessutom vill man stärka hela Finlands resurser, krishanteringsförmåga, självförsörjningsgrad och kunskapsbas.

 

I helheten ingår också åtgärder för att stödja kommunerna, i syfte att trygga ordnandet av basservice och underlätta den ekonomiska situationen. Hårt drabbade kommuner får 1.4 miljarder i tilläggsfinansiering.

 

Man vill också genomföra investeringar i infrastruktur för att stöda ekonomin. I paketet ingår flera utvecklingsprojekt för trafikledsnätet och stimulansåtgärder på totalt 1.3 miljarder för olika typer av viktiga infrastruktursatsningar.

 

Regeringen vill också satsa på utbildning och kompetens, inte minst genom en omfattande satsning på högskoleundervisning. Stöd riktas också till forskning, utveckling och innovationer. Dessutom har man beslutat om ett omfattande paket för att förbättra barn och ungas välbefinnande, som påverkats negativt av coronarestriktionerna.

 

 

Regeringen betonar också att de ambitiösa klimatmålsättningarna kvarstår efter krisen. Paketet innehåller bland annat satsningar på en övergång från oljeuppvärmning både i hushåll och i kommunala fastigheter, nya anslag till Forststyrelsen och ett omfattande stöd till kollektivtrafiken.

 

– Även om coronavirusepidemin tillfälligt har lett till minskade utsläpp, undanröjer den inte utvecklingen på lång sikt i fråga om klimatförändringen.

 

Läs mer om regeringens tilläggsbudgetproposition här.

 

Efterlängtade satsningar

 

Inom Finlands svenska socialdemokrater (FSD) är glädjen stor över tilläggsbudgeten.  I Österbottens gläds man inte minst åt de efterlängtade satsningarna på infrastrukturen. 

 

– Bland infrastruktursatsningarna finns även en förbättring av riksväg 19 och att fler omkörningsfiler på riksåttan skall bli verklighet. Det är något som vi i Österbotten länge efterlyst och som denna socialdemokratiskt ledda regering nu förverkligar, säger kretsens 1:a vice ordförande Peter Sjökvist.

 

Jacob Storbjörk, 2:a vice ordförande i kretsen, instämmer. 

 

– I egenskap av Jakobstadsbo är jag tacksam över regeringens satsning på stamväg 68. Det är en viktig satsning som betjänar hela regionen och förbättrar förbindelsen till hamnen.

 

Presidiet för FSD Österbotten välkomnar tilläggsbudgeten. Från vänster: Anna Caldén (ordf.), Peter Sjökvist och Jacob Storbjörk.

 

 Även i Västnyland välkomnar man satsningarna på infrastruktur. FSD:s riksdagsledamot Johan Kvarnström från Raseborg betonar i synnerhet satsningarna på den så kallade Läpp-korsningens underfart, vid riksväg 25 i Karis.

 

– Det är en mycket välkommen nyhet som betjänar hela regionen. Det handlar om en av vår regions mest trafikerade korsningar, ett ställe som måste förbättras för både trafiksäkerhetens och områdets utvecklings skull.

 

Johan Kvarnström (SDP) är riksdagsledamot från Västnyland.

 

Dessutom välkomnar han tilläggsbudgetens betoning på klimatsmarta satsningar, inte minst det förstärkta  stödet till kollektivtrafiken.

 

– Kollektivtrafiken har drabbats hårt av coronakrisen och därför reserveras 100 miljoner euro nu för att upphandla och utveckla kollektivtrafiklinjer, konstaterar Kvarnström.

 

Också Anna Caldén, ordförande för FSD Österbotten, välkomnar satsningarna på kollektrivtrafiken. 

 

– Jag är också tacksam över att regeringen insett att kollektivtrafiken drabbats hårt i denna kris. Med regeringens 100 miljoners satsning på kollektivtrafikens upphandling och utveckling tryggas viktiga bussförbindelser som binder ihop Österbotten och som många studerande och pendlare är beroende av.

 

Också FSD:s vice ordförande Erica Helin från Pargas är mycket nöjd över tilläggsbudgeten.

 

-En socialdemokratiskt ledd regering inser behovet av stimulans i tider av ekonomisk kris och att viktiga infrastruktursatsningar ger förutsättningar för tillväxt.

 

Erica Helin är 2:a vice ordförande i FSD:

 

I samband med tilläggsbudgeten avancerar även förverkligandet av Pargasleden i Åboland.

 

-500 000 euro reserveras i tilläggsbudgeten för planeringen av pargasleden. Länge har vi påtalat om behovet av denna infrastruktursatsning som inte bara är viktig för vår region, utan hela landet. Nästan hälften av efterfrågan på cement tillgodoses från Finnsementtis fabrik i Pargas, avslutar Helin.

 

Artikeln uppdaterad med Erica Helins kommentarer 14:52.

 

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE