Turva – Hymy

Zyskowicz vastaa professorin kritiikkiin – ”Näistä saisi otsikon: perustuslakiasiantuntijat törmäsivät perustuslakiin”

Kuva: Lehtikuva

Kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja, sote-käsittelyn edellä perustuslakivaliokunnan varajäseneksi siirtynyt Ben Zyskowicz sai keskiviikkona kuulla ystävänsä Kimmo Sasin kanssa poikkeuksellisen suoranasanaista kritiikkiä emeritusprofessori, perustuslakiasiantuntija Kaarlo Tuorilta.

– Minusta on hyvin selvää, että sellainen kielenkäyttö, jota pari entistä puheenjohtajaa on käyttänyt useita vuosia, ei voi olla vaikuttamatta haitallisella tavalla valiokunnan asemaan, Tuori sanoi Porin Suomi-areenalla ja osoitti sanansa Zyskowiczille ja Sasille.

Molemmat ovat entisiä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajia ja molemmat ovat vuosien varrella puhuneet muun muassa perusoikeusfundamentalismista ja viitanneet sillä joidenkin valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden tulkintoihin.

Zyskowicz kertoo suorittaneensa Tuorin edellyttämää itsetutkiskelua jo aikaisemmin, kun hän on päättänyt lopettaa perusoikeusfudamentalisti-käsitteen käyttämisen. Hän pidättäytyi käsitteen käytöstä viimeksi kesäkuussa, kun eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa sote-lainsäädännöstä eikä hän ollut lausunnosta kaikilta osin samaa mieltä.

– Olen luopunut siitä siksi, että olen huomannut, että se koetaan loukkaavaksi ja virheellisellä tavalla leimaavaksi, Zyskowicz sanoo.

Professori Markku Helin esitti sen poleemisessa artikkelissaan pakinanomaisesti.

Käsite itsessään ei ole lähtöisin poliitiikan parista vaan oikeustieteellisestä kirjallisuudesta.

– Sen loi professori Markku Helin, joka esitti sen poleemisessa artikkelissaan pakinanomaisesti. Artikkeli ei ollut varsinaisesti tieteellinen. Sen otsikko oli Perusoikeuksilla argumentoinnista. Helin rinnasti muutamien perustuslakiasiantuntijoiden harjoittaman erittäin tiukan tulkinnan siihen, että meillä on uskontoja, joita jotkut asiaan vihkiytyneet tulkitsevat ainoalla oikealla tavalla.

Myöhemmin professori Aulis Aarnio käytti sitä kirjassaan ilman lainausmerkkejä ja Zyskowiczin mukaan hyvin neutraalisti.

Lopulta käsite politisoitui ja Zyskowicz myöntää itse politisoineensa sen, mistä juontuu toinen syy miksi hän päätti lopettaa puheet perusoikeusfundamentalisteista.

Se mikä törmäsi ongelmiin oli näiden kahden ylikireän tulkintatradition edustajan tulkinta.

– Viittaan esimerkiksi Anu Koivusen esiintymiseen Pressiklubissa tai Aamulehden pääkirjoitukseen. Näissä yhteyksissä tätä oikeustieteellisen tulkinnan koulukuntaa tarkoittavaa käsitettä käytettiin täysin väärin. Aamulehdessä meidän väitettiin esimerkiksi olevan suunnilleen sitä mieltä, että perustuslain tulkitsemiseen riittää terve järki eikä siihen tarvita erityistä oikeudellista argumentointia. Koivunen antoi ymmärtää, että tämä on pelkkää poliittista spinnausta ja propagandaa.

Nykyisin Zyskowicz puhuu mieluummin ylikireän perustuslain tulkinnan opista. Taustalla on lainsäätäjän harkintamarginaalin supistaminen, mikä on Zyskowiczin mukaan itsessään perustuslain vastaista. Hän aikoo jatkossakin vastustaa virheellisenä pitämäänsä tulkintaa julkisesti.

– Se lähtee siitä, että lainsäätäjän tulisi valita tulkintamahdollisuuksista aina se, joka parhaiten toteuttaa tietyn perusoikeuden. Tällaisen edellyttäminen kaventaisi huomattavasti lainsäätäjän harkintamarginaalia ja toimisi perustuslain kansanvaltaisuusperiaatetta, sitä, että lainsäädäntövalta kuuluu eduskunnalle, vastaan.

Hän ottaa esimerkiksi perustuslakiasiantuntijoiden, professorien Tuomas Ojasen ja Juha Lavapuron kirjoituksen perustuslakiblogissa, jossa he totesivat etukäteen, että hallituksen kaavailema 18 maakunnan malli törmää perustuslakivaliokunnassa huomattaviin ongelmiin.

Ojasen ja Lavapuron mukaan 12 maakunnan malli turvaisi 18 maakunnan mallia paremmin perustuslain 19 pykälän 3 momentissa mainitut perusoikeudet perustason sote-palveluiden järjestämisessä.

– Se mikä törmäsi ongelmiin oli näiden kahden ylikireän tulkintatradition edustajan tulkinta. Perustuslakivaliokunnassa ei nähty mitään perustuslaillisia ongelmia siinä, että maakuntia on 18  eikä 12 tai 5, koska katsottiin myös 18 maakunnan pystyvän turvaamaan palvelut.

Hän ottaa esiin myös kuvitteellisen esimerkin lapsilisien leikkauksista, koska lapsilisien taustalla olevat perusoikeudet  mainitaan samassa perustuslain momentissa.

Ilmeisesti hän on ottanut jonkun demokratian jatkokurssin ja löytänyt uuden tulkinnan.

– Kun lapsilisien taso on nykyisin noin 100 euroa kuussa, voidaan ajatella, että hallitus esittäisi ensi vaalikaudella niiden leikkaamista 90 euroon kuussa, tai tuleva oppositio esittäisi samassa yhteydessä lapsilisiin kympin korotusta. Ylikireän perustuslain tulkitsemisen oppi, se, että lainsäätäjän tulisi valita aina vaihtoehto, joka parhaiten turvaa perusoikeuden, johtaisi tässä esimerkissä siihen, että vain kympin korotusta pidettäisiin perustuslain mukaisena. Nykyinen sata euroa olisi perustuslain vastainen, samoin esitetty leikkaus.

Myös tähän tulkintaan on Zyskowiczin mukaan tullut ratkaisu kahden viime vuoden aikana, kun ”Ojasen ja Lavapuron oppi” on törmännyt seinään perustuslakivaliokunnassa.

– Syksyllä 2015 ja 2016 oli käsittelyssä lukuisia säästölakeja, joilla esimerkiksi jäädytettiin ensin opintorahan indeksi, sitten sitä reippaasti leikattiin. Myös muun muassa lapsilisiä, takuueläkettä ja kansaneläkkeen kustannusindeksiin sidottuja etuuksia hitusen leikattiin. Leikkaukset todettiin perustuslain mukaisiksi, Zyskowicz sanoo ja vääntää näkemyksensä varmuuden vuoksi vielä rautalangasta.

– Se oppi, jota perustuslakiblogissa ja eräissä muissa kirjoituksissa ja puheissa nämä ylikireän tulkinnan edustajat ovat ajaneet, on törmännyt perustuslakiin ja perustuslakivaliokuntaan. Heidän oppinsa on osoittautunut perustuslakivaliokunnan tulkintakannoissa virheelliseksi. Näistä esimerkeistä saisi otsikon: perustuslakiasiantuntijat törmäsivät perustuslakiin.

Zyskowicz ottaa esiin myös hallitusohjelman julkistamisen kesältä 2015.

Osaltani toivon, että hänkin luopuisi tällaisista lausunnoista.

– Tuolloin professorit Lavapuro ja Ojanen sanoivat Yleisradiolle, että miten voidaan perustella sosiaaliturvan leikkauksia ja säästöjä heikossa asemassa oleviin kansalaisiin nähden, kun samalla voidaan keventää autoilun, työnteon ja yrittäjyyden verotusta. Eli he olivat sitä mieltä, ettei säästöjä voida tehdä silloin, kun on ”varaa keventää verotusta”. Sekin oppi on osoittautunut virheelliseksi.

Hän tulkitsee professoreiden pyrkineen kannanotoillaan vaikuttamaan etukäteen hallituksen ja perustuslakivaliokunnan tekemisiin. Professori Lavapuron Zyskowicz mainitsee muuttaneen kantaansa maakuntien määrästä perustuslakivaliokunnan kuulemisessa. Syy oli Zyskowiczin mukaan nimeomaan perustuslaissa mainittu kansanvaltaisuusperiaate.

– Olen tyytyväinen. Ilmeisesti hän on ottanut jonkun demokratian jatkokurssin ja löytänyt uuden tulkinnan, hyvä niin.

Zyskowicz ei ymmärrä miten perustuslakiasiantuntijoiden näkemysten arvostelu heikentäisi asiantuntijoiden tai perustuslakivaliokunnan arvovaltaa, mutta ymmärtää vaatimuksen asiallisesta kielenkäytöstä.

– Toisaalta professori Ojanen on julkisesti väittänyt, että minä olisi ollut sitä mieltä, että perustuslakia pitää aina tulkita päiväkohtaisten ja puoluekohtaisten argumenttien kautta, mikä on aivan väärin. Osaltani toivon, että hänkin luopuisi tällaisista lausunnoista.

Korjattu klo 12.00 Ben Zyskowicz siirtyi sote-käsittelyn alla perustuslakivaliokunnan varajäseneksi.

Keskustelua aiheesta

Päivi Nerg otti itselleen raskaan roolin, kun Suomeen saapui vuoden aikana 32 000 turvapaikanhakijaa: ”Tuntui vähän siltä, että huusin, mutta kukaan ei kuunnellut”

Kuva: Jari Soini

Syksyn 2015 maahanmuuttokriisi muutti sisäministeriön kansliapäällikkönä työskennelleen Päivi Nergin tehtävissä kaiken.

Suomeen saapui vuoden aikana 32 476 turvapaikanhakijaa. Silloin Nerg otti itselleen roolin kertoa mahdollisimman selkeästi kansalaisille, mitä seuraavaksi tapahtuu.

– Se oli tietoinen ratkaisu. Oli lähdettävä täyttämään tiedon tarvetta, jotta muu virkakunta saa rauhan tehdä työtään.

Päätökset oli tehtävä sen hetkisen tiedon varassa. Jatkuvasta valmiustilasta ei voinut irrottautua täysin edes kesämökillä. Kritiikki pakotti miettimään omaa toimintaa ja arvomaailmaa. Viimeistä kolmea vuotta Nerg luonnehtiikin raskaaksi.

– Aina kun sanoin minkä tahansa sanan tai lauseen, jokaista sanaani käännettiin. Olin todella huolissani Maahanmuuttoviraston henkilöstöstä. Arvostelu heitä kohtaan oli todella väärää. Tuntui vähän siltä, että huusin, mutta kukaan ei kuunnellut. Oli helpottavaa todeta olleensa omasta mielestään itselleen rehellinen.

– Sen kanssa oli pakko oppia elämään. Mietin, kestänkö, jaksanko, onko liian raskas paikka. Kävelin viestintäjohtajan huoneeseen useampia kertoja sanoakseni, etten jaksa tätä, eikö joku muu voisi hoitaa.

Toivottavasti ihmiset eivät ole ajatelleet minua hallituksen kasvoina.

Tiedon pitäminen sisällään on ollut Nergistä raskasta, varsinkaan kun ei ole voinut kertoa asioiden taustalla olevista seikoista. Se olisi auttanut ihmisiä ymmärtämään tilannetta ja tehtyjä ratkaisuja.

– Vaikeimmat hetket ovat liittyneet siihen, kun ulkopuolelta ihmiset ovat tulleet kyseenalaistamaan omaa arvopohjaa ja kysyneet, olemmeko poliitikkojen vietävissä.

Syytökset olivat pahimmillaan ”Oletteko natseja?”-luokkaa. Silloin Nerg lopetti keskustelupalstojen seuraamisen. Oli suojattava itseä. Perheenyhdistäminen on ollut Nergille henkilökohtaisesti vaikein kysymys, josta on käynyt painia omassa mielessään.

– Olen virkamiesvastuussa. En ole voinut puuttua, vaikka kriteerit eivät ole aina olleet sellaisia, mitä itse olisin halunnut.

Nerg on pyrkinyt luomaan edellytyksiä niiden perheiden yhdistämiselle, joille se vain on ollut mahdollista. Hän muistuttaa Suomessa turvapaikanhakijatilanteen hoidon olevan EU-maiden parhaimmistoa. Kansliapäällikkö on ollut jatkuvasti hallituksen käytettävissä.

– Koen antaneeni viranomaisille kasvot. Virkakoneiston kasvot, jotka ovat vieneet asioita eteenpäin. Toivottavasti ihmiset eivät ole ajatelleet minua hallituksen kasvoina.

Stressin sietokyky on kasvanut. Nerg kokee onnistuneensa parhaiten avoimen kulttuurin luomisessa.

Hienoimpia ovat olleet yhdessä onnistumisen hetket, kuten Tornion vastaanottokeskuksen pystyttäminen nopealla aikataululla. Haastavat tilanteet ovat pakottaneet etsimään ratkaisuja yhdessä.

– Se on paljon isompi asia kuin maahamuuttokriisistä selviäminen 2015. Tunteet ja kaikki muu on ollut pakko siirtää sivuun.

Suomen tämän hetkinen ilmapiiri ei ole tarpeeksi kypsä siihen, että eläisimme yhdessä eri kulttuureista ja uskonnoista tulevien ihmisten kanssa.

Nergin mukaan pitäisi puhua paljon enemmän yhteiskuntaa yhdistävistä asioista. Hänestä olisi parasta, jos suomalaiset rohkaistuisivat kanssakäymiseen erilaisten ihmisten kanssa. Ihmiset tarvitsevat entistä enemmän toinen toisensa kunnioittamista.

– Suomen tämän hetkinen ilmapiiri ei ole tarpeeksi kypsä siihen, että eläisimme yhdessä eri kulttuureista ja uskonnoista tulevien ihmisten kanssa. Meidän pitäisi pysähtyä. Me olemme kaikki luojan luomia erilaisia ihmisiä.

Nergin on vaikea ymmärtää, miksi auttaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita. Paperittomana heillä ei ole minkäänlaisia oikeuksia Suomessa. Hän ei näe perusteita piilotteluun edes kirkolla tai sen jäsenillä. Hän muistuttaa, että perustuslain lähtökohtana on hädässä olevien ihmisten auttaminen.

– Eri asia on heidän auttamisensa, joilla on kotiinpaluun mahdollisuus. Suomi ei lähetä ketään kuolemaan. Nämä ovat todella vaikeita kysymyksiä.

Nerg on aloittanut vuoden alusta työnsä valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä. Hänen uusiin tehtäviinsä kuuluu esimerkiksi henkilöstöjohtaminen, hallinnon ja julkisen hallinnon kehittäminen, digitalisaation edistäminen sekä toimintatapojen ja ohjauksen kehittäminen julkisessa hallinnossa. Lisäksi hän johtaa tehtävässään maakunta- ja sote-uudistuksen toteutusta.

– Toivon saavani käyttää omaa osaamistani sataprosenttisesti, ja työni olisi niin haasteellista kuin olen osannut odottaa.

Lue koko laaja Päivi Nergin haastattelu torstain 18. tammikuuta Demokraatista.

Keskustelua aiheesta

Äänestysprosentti oli 6,4 kello 20 mennessä – ennakkoäänestys alkoi edellisvaaleja vilkkaampana

Kuva: Lehtikuva / Jussi Nukari
Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen ennakkoäänestyksen äänestyslippu Espoon Tapiolan postissa. Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkoi tänään.

Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkoi selvästi edellisiä presidentinvaaleja vilkkaammin.

Ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä oli iltakahdeksaan mennessä annettu 269 937 ääntä. Äänestysprosentti oli nyt 6,4, kun se kuusi vuotta sitten ensimmäisen päivän jälkeen oli 5,4 prosenttia.

Ennakkoäänestys jatkuu ensi tiistaihin saakka. Varsinainen vaalipäivä on 28. tammikuuta.

MTV:n teettämään kyselyyn vastanneista suomalaisista 73 prosenttia tiesi jo tammikuun alussa, ketä äänestää presidentiksi. Valtaosa vastanneista myös uskoo, että presidentinvaali ratkeaa ensimmäisellä kierroksella.

Kyselyä varten haastateltiin reilut tuhat suomalaista tammikuun alussa. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä.

Ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona. Varsinainen vaalipäivä on 28. tammikuuta.

Demarimeppi iloitsee: ”EU otti rohkean askeleen ilmaston puolesta”

Kuva: Kari Hulkko
SDP:n europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri on tyytyväinen parlamentin hyväksymiin kantoihin.

Euroopan parlamentti otti  keskiviikkona merkittäviä edistysaskelia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Parlamentti äänesti kolmesta tärkeästä energiadirektiivistä ja päätyi kunnianhimoisiin tavoitteisiin niin uusiutuvan energian kuin energiatehokkuuden osalta.

SDP:n europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri on tyytyväinen parlamentin hyväksymiin kantoihin.

– Parlamentti haluaa, että yli kolmannes energiastamme olisi uusiutuvaa vuonna 2030. Lisäksi parlamentti äänesti kestävän biopohjaisen uusiutuvan energian puolesta, vaikka se ennen äänestystä käydyissä keskusteluissa sai myös kritiikkiä osakseen, Kumpula-Natri iloitsee.

S&D-ryhmän euroedustajat vastasivat koko parlamentin kannasta niin uusiutuvan energian direktiivissä kuin energiatehokkuusdirektiivissä. Se edesauttoi kunnianhimon nostamisessa – lopulta myös suurin puolue, oikeistolainen EPP, saatiin kompromissien kautta tukemaan korkeampaa energiatehokkuuden nostotavoitetta.

Komissio esitti 27 prosenttia, mutta parlamentti nosti tavoitteen 35 prosenttiin. Samoin uusiutuvien energioiden tavoite nousee 35 prosenttiin parlamentin kannassa.

– Kunnianhimoisia tuloksia ei saavuteta jääräpäisillä yrityksillä muuttaa sääntöjä koko ajan, kuten nyt nähtiin matkan varrella. Jotkut koettivat esimerkiksi estää kokonaan runkopuun käytön energiaksi, mikä olisi estänyt myös harvennushakkuiden puunkäytön, Kumpula-Natri kertaa yli vuoden kestäneen käsittelyn vaiheita.

Erityisesti Kumpula-Natri haluaa nostaa esiin liikennesektorille asetetun tavoitteen – 12 prosenttia uusiutuvan energian osuudesta. Parlamentti haluaa vähentää peltopohjaisten niin sanotun ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden käyttöä ja tuoda tilalle edistyneitä biopolttoaineita.

– Biopolttoaineet ovat tärkeä työkalu siirtyessämme kohti puhdasta liikennettä. On hyvä, että siirrymme pois esimerkiksi palmuöljystä kohti uusia polttoaineita. Toivottavasti lisääntyvä kysyntä edistyneille, muun muassa metsäpohjaisille polttoaineille johtaa myös uusiin investointeihin ja sitä kautta työpaikkoihin Suomessa, Kumpula-Natri sanoo.

Parlamentti päätti pitää edistyneiden polttoaineiden listalla myös mäntyöljyn.

Tiukan vaikuttamistyön jälkeen parlamentti päätti pitää edistyneiden polttoaineiden listalla myös mäntyöljyn, josta jo nykyisellään tehdään kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi vähentävää biopolttoainetta Lappeenrannassa.

– Ympäristövaliokunnasta tuli myös esitys mäntyöljyn poistamiseksi, mutta onneksi tuokaan ei salissa mennyt läpi, sillä juuri sivuvirroista syntyy uusia innovaatioita osana kiertotaloutta. Se on parasta biotaloutta, Kumpula-Natri sanoo.

Miapetra Kumpula-Natri on jäsenenä parlamentin energia- ja teollisuusvaliokunnassa, joka vastasi ympäristövaliokunnan kanssa energialakien käsittelystä.

Parlamentin käsittelyssä oli tänään kolme lainsäädäntöesitystä niin sanotun puhtaan energian paketista.

Uusiutuvan energian direktiivin (ns. RED II) ja energiatehokkuusdirektiivin (ns. EED) lisäksi käsittelyssä on hallintomallidirektiivi (ns. Governance).

Nämä kolme esitystä ovat osa komission loppuvuodesta 2016 julkaisemaa energipakettia, jolla pyritään varmistamaan EU:n pääseminen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin.

”Lähisuhdeväkivalta on vakava ihmisoikeusongelma” – Haatainen: Varatut resurssit ovat riittämättömät

Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen
SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen vaalimökkinsä avajaisissa Helsingin Narinkkatorilla tiistaina.

SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen kirjoittaa blogissaan lähisuhdeväkivallasta.

– Kolmannes suomalaisista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa tekemänä. Tätä todellisuutta kuvaa osuvasti myös Ensi- ja turvakotien liiton mainos, jossa äiti opettaa lapsilleen, kuinka paetaan kotona tapahtuvaa väkivaltaa. Pakeneminen on mainoksessa naamioitu leikkinä tapahtuvaksi nalleretkeksi, Haatainen aloittaa tekstin.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi joulun alla toimeenpanosuunnitelman Istanbulin sopimukseen. Istanbulin sopimus on Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi.

Haatainen muistuttaa peräänkuuluttaneensa vaalipamfletissaan ”Suomen paikka maailmassa” Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa Suomessa – riittävin resurssein.

– Nyt laadittu toimeenpanosuunnitelma on tärkeä. Siinä on yli 40 toimenpidettä, joilla ehkäistään lähisuhdeväkivaltaa ja sen uhkaa. Sitä sovelletaan myös miehiin ja poikiin silloin kun he ovat lähisuhdeväkivallan uhreja.

– Ongelmallista kuitenkin on, ettei hallitus osoittanut toimeenpanosuunnitelman toteuttamiselle minkäänlaista kiinteää tai lisättyä määrärahaa.

Riittämättömillä määrärahoilla ei torjuta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Haatainen korostaa, että suunnitelma on tarpeellinen, mutta siihen varatut resurssit riittämättömät.

Suomi käyttää nykyisellään monikymmenkertaisesti vähemmän rahaa naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn kuin Ruotsi.

– Riittämättömillä määrärahoilla ei torjuta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, Haatainen toteaa.

Presidenttinä Haatainen haluaa nähdä Suomen, jossa pidetään huolta myös niistä, joiden omat voimavarat eivät riitä.

– Lähisuhdeväkivalta on Suomessa vakava ihmisoikeusongelma. Väkivallalla on kauaskantoiset seuraukset ja on koko yhteiskunnan etu, että lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen kohdistetaan riittävät resurssit. Vain siten voimme rakentaa tasa-arvoista ja turvallista yhteiskuntaa, Haatainen kirjoittaa.

”EU:n ja Venäjän välit ovat pahasti tulehtuneet” – Jaakonsaari haluaa psykologisen puolustuksen unionin yhteiselle agendalle

Kuva: Lehtikuva / Kimmo Mäntylä

– Venäjän strateginen viestintä Euroopassa on laajaa, ja aggressiivinen käyttäytyminen verkoissa on kasvanut. Puhutaan informaatiosodasta, joskin on todettava, ettei ilmiö ole mikään uusi: informaatiosotia on ollut aina niin sodan kuin rauhan aikanakin.

Näin totesi europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd.), kun Euroopan parlamentti keskusteli Venäjän propagandasta EU:ssa tänään Strasbourgissa.

Jaakonsaari pohti puneenvuorossaan, mistä kaikesta Eurooppaan suuntautuneet informaatiohyökkäykset johtuvat?

– EU:n ja Venäjän välit ovat pahasti tulehtuneet, sillä Krimin liittäminen Venäjään ja Ukrainan tapahtumat ovat rikkoneet kansainvälistä oikeutta ja Euroopan turvallisuusjärjestystä. EU ei voi tätä hyväksyä.

EU:n sekä jäsenmaiden pitää ottaa haaste vastaan.

Mitä pitäisi tehdä Venäjän disinformaation ja valeuutisten torjumiseksi?

– Euroopan unionin strategista viestintää pitää vahvistaa. Perinteisellä ja sosiaalisella medialla, tutkiva journalismilla, ajatushautomoilla, kansalaisjärjestöillä – kaikilla on oma tehtävänsä auttaa ihmisiä erottamaan faktat ja valeuutiset. Medialukutaidon oppiminen on suuri haaste uudessa digimaailmassa, Jaakonsaari vastaa.

– EU:n sekä jäsenmaiden pitää ottaa haaste vastaan. Ruotsin pääministeri Stefan Löfven ilmoitti hiljakkoin Sälenin turvallisuuskonferenssissa, että Ruotsiin perustetaan ”psykologisen puolustuksen yksikkö”, jolla torjutaan vieraan valtion vaikutusta.

– Kun Euroopan unioni on nyt tehostamassa yhteistä puolustusta, otettakoon yhteiselle agendalle myös psykologinen puolustus, Jaakonsaari linjasi Starsbougissa.