Nyheter

Tillbaka till vardagen: Riksdagsgruppen höll sommarmöte inför lång politisk höst

Foto: Topi Lappalainen
Under SDP-gruppens möte vidtogs flera säkerhetsåtgärder - bland annat var media till stor del avskilda från ledamöterna. På skärmen talar gruppordförande Antti Lindtman.

Om knappt två veckor, tisdagen den 1 september, återvänder riksdagen till vardagen efter sommarpausen. Redan igår träffades ändå den socialdemokratiska riksdagsgruppen till sommarmöte, denna gång i något nya former.

ABL

 

Riksdagsgruppens ordförande Antti Lindtman efterlyste ett stödpaket åt
kommunerna i sitt öppningstal på gruppens sommarmöte. Enligt Lindtman har kommunerna en nyckelroll när det gäller att minimera notan som uppstår av utanförskap och illamående. Extra insatser från staten behövs för att förhindra permitteringar och uppsägningar i kommunerna som följd av coronakrisen.

 

Lindtman betonade att Finland har klarat sig jämförelsevis bra vad coronapandemins första våg beträffar. Detta gäller såväl hälsosituationen som ekonomin. Det gäller att möta den andra vågen med åtgärder som är rätt tajmade och av optimal storleksklass. Det viktiga är att minimera skadan för ekonomin, samhället och medborgarna.

 

En kostnadsfri andra stadiets utbildning hjälper de unga framåt i livet och sådana ändringar i samhällsstrukturer var vad Rinne efterlyste som lösningen på den växande ojämlikheten”

 

SDP:s partiordförande Antti Rinne höll sitt sista tal till riksdagsgruppen i den egenskapen. Han påminde om socialdemokratins uppgift att stå på den svagares sida. En höjning av utbildningsnivån är vad Rinne påpekar att höjer sysselsättningsgraden. De som inte har gått igenom andra stadiets utbildning  har ofta svårt att få arbete. En kostnadsfri andra stadiets utbildning hjälper de unga framåt i livet och sådana ändringar i samhällsstrukturer var vad Rinne efterlyste som lösningen på den växande ojämlikheten. En annan sak som Rinne lyfte fram var exportindustrins roll som en ekonomisk motor. Det gäller att hålla ekonomin igång, påpekade Rinne.

 

I samband med presskonferensen sade arbetsminister Tuula Haatainen att arbetslösheten har ökat inom kvinnodominerade servicebranscher som följd av coronakrisen och ungdomsarbetslösheten har fördubblats. Hon förespråkade en nordisk sysselsättningsmodell som lösning. I Sverige sysselsätter Samhall 25 000 personer som skulle ha svårt att få jobb på den fria arbetsmarknaden.

 

Sysselsättningen en nyckelfråga

 

Med anledning av covid-19 ordnas i år inga fysiska träffar mellan riksdagsledamöterna och övriga partimedlemmar. Istället inleddes dagen med livesändningar på sociala medier, där ledamöterna svarade på frågor och berättade om den politiska hösten. Finlands svenska socialdemokrater (FSD) stod för den svenskspråkiga livesändningen, med riksdagsgruppens svenskspråkiga informatör Jacob Storbjörk som moderator. 

 

 

Riksdagsledamot Kim Berg (Vasa) framförde förhoppningar om ett mer “normalt” år efter coronavåren, med tid för de viktiga reformer och frågor som nu hamnat i skymundan. Han lyfte bland annat fram de regionala infrastrukturfrågorna och sysselsättningsgraden – men framför allt vårdfrågorna.

 

– Den allra viktigaste frågan för mig är förstås att få igenom Sote-reformen. Efter coronavåren så har vi ännu mer jobb framför oss under hösten, konstaterade Berg som representerar SDP i social- och hälsovårdsutskottet.

 

Också FSD:s riksdagsledamot Johan Kvarnström (Raseborg) spår att vårdreformen, tillsammans med landskapsreformen, kommer att prägla den politiska diskussionen. Han lyfte också fram planerna på förlängd läroplikt. 

 

– Den vill vi att framskrider så snabbt som möjligt, trots – eller kanske just på grund av – alla utmaningar som coronakrisen har fört med sig. 

 

Johan Kvarnström är riksdagsledamot från Nylands valkrets. (Arkivbild)

 

Innan och under livesändningen gavs också möjlighet för publiken att ställa frågor. Samtliga ledamöter fick därmed svara på frågan hur vardagen kan tryggas för de som blivit arbetslösa i samband med covid 19-pandemin. En stor fråga, konstaterade Kvarnström. 

 

– Det viktigaste är att trots väldigt många eventuellt blir utan jobb inte göra det misstag som så ofta görs, att då börja skära ner i stöden för de arbetslösa. Det finns en orsak till att stödnivåerna är som de är: för att kunna trygga människors rättigheter och värdighet. Så följden inte blir utslagning och misär, så alla har ett värdigt liv och förutsättningar att söka nya jobb, utveckla sig själva och komma tillbaka in på arbetsmarknaden. 

 

Vasa valkrets andra SDP-ledamot Matias Mäkynen betonade också vikten av ett fungerande stödsystem. Han konstaterade att många människor efter coronavåren befinner sig i en svår livssituation och sysselsättningsläge. 

 

– Vi måste se till att människors skydd fungerar, att vi tar hand om alla och att alla hänger med i samhället. En sådan här kris skapar ny långtidsarbetslöshet och det viktigaste är därför att både socialskyddsnätet, sysselsättningsservice och vår näringspolitik fungerar så att ingen hamnar i långvarig arbetslöshet. 

 

Mäkynen lyfte även fram vikten av utbildning. 

 

– Vi måste se till att de arbetslösa som vill utbilda sig har möjlighet att göra det. 

 

 

Också SDP:s europaparlamentariker Miapetra Kumpula-Natri deltog i livesändningen. Hon konstaterade att många avgörande beslut ännu är på kommande, för trots att var och en i grunden bär sitt eget ansvar under pandemin så bär politikerna också ett stort ansvar. 

 

– Det gäller dels hälsopolitiken men samtidigt är vi medvetna om att det också är dåligt för människors hälsa om vi har en dålig penningsituation i den offentliga sektorn och hela ekonomin. 

 

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE