MENY

Anette Karlsson om Sipiläs Finland: Som Nottingham utan Robin Hood

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

FSD:s vice ordförande beskriver dagens Finland som ett samhälle ”där de svagaste får bära det största ansvaret”.

 

Då jag för några år sedan läste regeringen Sipiläs program kändes det som jag skulle ha vaknat i Nottingham, utan Robin Hood… Tyvärr känner jag fortfarande lika, sade Anette Karlsson från Borgå i ett tal under FSD:s kongress i Vasa.

 

Hon konstaterade att regeringen öppet medgett att den förda politiken ökat inkomstklyftorna och hälsoskillnaderna, men ändå fortsätter på samma spår.

 

Regeringens budgetförslag tar bort 37 euro av dem som har det minst och gynnar dem som har det bäst med 400 euro. Precis som i Nottingham åker också finska rika i vagnar och fattiga hamnar att gå barfota.

 

Den nordiska välfärdsstatens framgångar bygger på att man tar hand om de mest utsatta i samhället. Karlsson uttryckte därför stark oro över att det finländska samhället nu delas allt tydligare i “de som har det jättebra och i de som har det dåligt.”

 

Hon tog vidare upp en rapport av  Institutet för välfärd och hälsa som visar att fattiga i genomsnitt lever kortare tid än rika. Försök att råda bot på problemet har under denna regeringsperiod hamnat i fötterna “på den röriga landskapsreformen och privatiseringsivern” enligt Karlsson.

 

– Människorna önskar simpla saker av vårdreformen. Man vill ha vård utan långa köer. Kundavgifterna får inte bli för stora. Vården måste vara kvalitativ. Socialvården måste fungera som en helhet. Barn, åldringar och handikappade bör tas hand om. I regeringens modell blir alla dessa önskemål obesvarade, sade Karlsson som hellre ser upp till den svenska socialdemokratiska regeringens åtgärder, med satsningar på utbildning, höjda pensioner och barnbidrag osv.

 

– Finska regeringen och arbetsgivarsidan har valt en annan väg än Sverige – Finland har valt fel väg.

 

Karlsson är övertygad om att socialdemokrater kan erbjuda bättre alternativ och svara på framtidens utmaningar på ett socialt rättvist sätt. Hon tog bland annat vidare upp att den förändrade arbetsmarknaden kräver skyddsnät och att löntagarna ska få sin del av den ekonomiska tillväxten. Därtill gäller det att förhindra klimatförändringen och skydda naturen, samt satsa på att ha världens bästa skola och hälsovård.

 

– För första gången på hundra år har kunskapsnivån sjunkit i Finland. I en internationell jämförelse deltar färre finska barn i småbarnsfostran än vad de gör i andra europeiska länder. En kvalitativ småbarnsfostran ger barnen kunskaper som stöder dem på skolvägen och förebygger utslagning. Därför har vi socialdemokrater jobbat för en subjektiv dagvårdsrätt samt en avgiftsfri småbarnsfostran.

– I största utslagningsfara är unga som inte får studieplats eller jobb efter grundskolan. Speciellt sårbara är pojkarna. Vi måste vända kälken och få kunskapsnivån att stiga. Vi ska använda ny pedagogik och digitalisering som redskap för att igen en gång bygga världens bästa grundskola, sade Anette Karlsson.

Diskussion

Antti Rinne besökte Lovisa kraftverk

SDP:s ordförande Antti Rinne besökte Lovisa kraftverk tillsammans med lokala beslutsfattare på måndagen. Under besöket diskuterades kraftverkets framtid, men också vårdreformen kom upp. Lovisaboarna var också oroliga om vad vårdreformen kommer att betyda för regionen. Rinne presenterade kort SDP:s vårdreformsmodell till lokala beslutsfattarna.

Lue lisää

Diskussion

Anette Karlsson: ”Ändra lagen så att barn kan bo på två adresser!”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Anette Karlsson.

Lagstiftningen ska inte skapa hinder för barnens rätt till båda föräldrarna, säger Anette Karlsson som kämpar för att barn ska ha rätt till skolskjuts från två hem.

Lue lisää

Diskussion

Karita Blom: Bra resultat når vi genom att satsa på undervisning

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Karita Blom på SDP:s partifullmäktige i Åbo den 18 november 2017.

FSD:s representant på höstens partifullmäktige, Karita Blom, slog ett slag för satsning på utbildning.

Lue lisää

Diskussion