MENY
Turva – Hymy

Anette Karlsson om Sipiläs Finland: Som Nottingham utan Robin Hood

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

FSD:s vice ordförande beskriver dagens Finland som ett samhälle ”där de svagaste får bära det största ansvaret”.

 

Då jag för några år sedan läste regeringen Sipiläs program kändes det som jag skulle ha vaknat i Nottingham, utan Robin Hood… Tyvärr känner jag fortfarande lika, sade Anette Karlsson från Borgå i ett tal under FSD:s kongress i Vasa.

 

Hon konstaterade att regeringen öppet medgett att den förda politiken ökat inkomstklyftorna och hälsoskillnaderna, men ändå fortsätter på samma spår.

 

Regeringens budgetförslag tar bort 37 euro av dem som har det minst och gynnar dem som har det bäst med 400 euro. Precis som i Nottingham åker också finska rika i vagnar och fattiga hamnar att gå barfota.

 

Den nordiska välfärdsstatens framgångar bygger på att man tar hand om de mest utsatta i samhället. Karlsson uttryckte därför stark oro över att det finländska samhället nu delas allt tydligare i “de som har det jättebra och i de som har det dåligt.”

 

Hon tog vidare upp en rapport av  Institutet för välfärd och hälsa som visar att fattiga i genomsnitt lever kortare tid än rika. Försök att råda bot på problemet har under denna regeringsperiod hamnat i fötterna “på den röriga landskapsreformen och privatiseringsivern” enligt Karlsson.

 

– Människorna önskar simpla saker av vårdreformen. Man vill ha vård utan långa köer. Kundavgifterna får inte bli för stora. Vården måste vara kvalitativ. Socialvården måste fungera som en helhet. Barn, åldringar och handikappade bör tas hand om. I regeringens modell blir alla dessa önskemål obesvarade, sade Karlsson som hellre ser upp till den svenska socialdemokratiska regeringens åtgärder, med satsningar på utbildning, höjda pensioner och barnbidrag osv.

 

– Finska regeringen och arbetsgivarsidan har valt en annan väg än Sverige – Finland har valt fel väg.

 

Karlsson är övertygad om att socialdemokrater kan erbjuda bättre alternativ och svara på framtidens utmaningar på ett socialt rättvist sätt. Hon tog bland annat vidare upp att den förändrade arbetsmarknaden kräver skyddsnät och att löntagarna ska få sin del av den ekonomiska tillväxten. Därtill gäller det att förhindra klimatförändringen och skydda naturen, samt satsa på att ha världens bästa skola och hälsovård.

 

– För första gången på hundra år har kunskapsnivån sjunkit i Finland. I en internationell jämförelse deltar färre finska barn i småbarnsfostran än vad de gör i andra europeiska länder. En kvalitativ småbarnsfostran ger barnen kunskaper som stöder dem på skolvägen och förebygger utslagning. Därför har vi socialdemokrater jobbat för en subjektiv dagvårdsrätt samt en avgiftsfri småbarnsfostran.

– I största utslagningsfara är unga som inte får studieplats eller jobb efter grundskolan. Speciellt sårbara är pojkarna. Vi måste vända kälken och få kunskapsnivån att stiga. Vi ska använda ny pedagogik och digitalisering som redskap för att igen en gång bygga världens bästa grundskola, sade Anette Karlsson.

Diskussion

FFC visar alternativ till aktiveringsmodellen – Förespråkar tjänster i stället för skrämsel

Aktiveringsmodellen måste upphävas, karenserna måste förenklas och servicen för de arbetslösa måste tryggas, slår FFC fast.

 

FFC publicerar i dag, tisdag, sin diskussionsöppning om hur sysselsättningstryggheten för arbetslösa kunde utvecklas.

I FFC:s sporrande sysselsättningsmodell, som är ett alternativ till aktiveringsmodellen, är karenserna klart lindrigare än nu.

Första gången får de arbetslösa i vissa fall endast en varning, varefter karenserna gradvis skärps. De arbetslösa kan också undvika karenserna genom att rätta sina fel eller genom att till exempel arbeta eller delta i utbildning eller annan service.

– Modellen ligger nära vår syn på hur arbetslösa ska behandlas i ett förtroendesamhälle. Vi utvecklar olika modeller under hela det här året och vi presenterar också förslag på fackförbundens och arbetslöshetskassornas möjligheter att hjälpa sina medlemmar att få jobb, konstaterade projektchefen Saana Siekkinen i dag när beslutsfattarna inom förbunden samlades i Helsingfors Mässcentrum.

– Aktiveringsmodellen måste upphävas och karenserna måste förenklas. De nuvarande karenserna är oskäliga och för komplicerade att förstå.

 

Se till var och ens situation

I stället för att skrämma med karenser uppmuntrar FFC:s modell de arbetslösa att söka jobb genom att garantera högklassig service och genom morötter för dem som till exempel tar emot kortjobb.

– Alla arbetslösa är sinsemellan olika, och därför behöver de individuell och personlig service. Det räcker inte med ett telefonsamtal, utan man måste träffa den arbetslösa ansikte mot ansikte genast i början av arbetslösheten, påpekar socialpolitiska chefen Pirjo Väänänen.

– Vid det första mötet kartlägger den arbetslösa och experten till exempel utbildnings- och servicebehovet samt arbetsförmågan, och skriver sedan in de här sakerna i den individuella sysselsättningsplanen.

De arbetslösa har också möjlighet att studera i sex månader utan begränsningar, förutsatt att de samtidigt gör de saker som står i sysselsättningsplanen och är beredda att ta emot arbete.

– Det är framför allt sådana arbetssökande som har svag utbildningsbakgrund som ska få ta del av arbetskraftsutbildning. Arbetskraftsutbildningen, och också karriärvägledningstjänsterna, måste få mer resurser, säger Väänänen.

 

Läs mer om FFC:s sporrande sysselsättningsmodell genom att klicka här.

 

Diskussion

Viktor Kock: Nato-frågan ständigt på FSD:s bord

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

– I debatten om Nato är ett av de vanligaste argumenten bland förespråkare att vi måste börja tala om frågan. Jag hoppas att de även lyfter upp frågan om Finland skall investera i fredsorganisationer eller krigsorganisationer på sina bord, säger FSD:s ordförande Viktor Kock.

 

I Yles senaste opinionsmätning om finländarnas inställning till Nato uppgav 53 procent att de är negativa till ett medlemskap medan 19 procent är positiva. Ifall Sverige ansöker om medlemskap ökade andelen som understöder ett finskt medlemskap till 30 procent men fortfarande är 50 procent negativa.

 

– Inom FSD har vi en ständig diskussion om det säkerhetspolitiska läget. Senast på fredagens styrelsemöte dryftades den oroväckande utvecklingen i Polen och Ungern där man gör stora inskränkningar i demokratin samtidigt som högerextrema rörelser stärker positionerna, säger Viktor Kock och tillägger att Natofrågan diskuteras väldigt ofta på FSD:s styrelsemöten. De ökade spänningarna runt Östersjön, upprustningen i Arktis och den farliga tuppfäktningen mellan Trump om Kim Jong-Un är för tillfället grunden till den diskussionen.

 

– Efter diskussionerna har vi alla gånger varit överens om att Finlands alliansfrihet är att föredra framom ett Natomedlemskap.

 

Det sistnämnda alternativet har dykt upp i media igen i och med att den nya moderatledaren, Ulf Kristersson, inför kommande riksdagsval vill göra Natofrågan till den stora valfrågan i Sverige. Viktor Kock understryker att Finlands säkerhetspolitik i vilket fall som helst inte ska styras av intressen vare sig från väst eller öst, den besluter vi själv om.

 

Natofrågan har förstås fått visst liv i och med presidentvalet där endast SFP:s kandidat Nils Torvalds öppet vill arbeta för ett medlemskap.

 

– Jag lyfter på hatten åt SU:s Christoffer Ingo som i samband med presidentvalet vill lyfta upp frågan även på SFP:s bord. Att Nils Torvalds förespråkar ett Natomedlemskap kan inte ha undgått någon men däremot tror jag det har gått fler förbi att det också är partiets linje, säger Viktor Kock och konstaterar att SDP:s åsikt är en annan.

 

Och det beror inte på att frågan inte skulle diskuteras, som Natoivrarna ofta påstår. Socialdemokraternas linje är, efter ständigt pågående diskussioner, att Finlands fredsarbete, som bör gynnas i alla situationer, inte gynnas av ett Natomedlemskap.

 

– Tyvärr beslöt riksdagen före jul att kraftigt minska finansieringen till fredsorganisationerna. SDP:s samtliga riksdagsledamöter motsatte sig nedskärningarna (medan så gott som alla från SFP röstade för nedskärningarna, Eva Biaudet undantaget, red.anm.).

 

– I debatten om Nato är ett av de vanligaste argumenten bland förespråkare att vi måste börja tala om frågan. Jag hoppas att de även lyfter upp frågan om Finland skall investera i fredsorganisationer eller krigsorganisationer på sina bord, säger Viktor Kock.

 

 

ÄMNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Utvecklingen i Ungern en stor utmaning

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Maarit Feldt-Ranta på FSD:s styrelsemöte i Helsingfors den 19 januari.

EU har 40 gånger förlåtit länder som brutit mot ekonomiska överenskommelser, men fallet Ungern skiljer sig och handlar framför allt om mänskliga rättigheter, säger FSD:s riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta, nyss hemkommen från Budapest.

Lue lisää

Diskussion

FSUD: Haatainen har blivit konstigt behandlad i media

FSUD:s meme om mediabevakningen av Tuula Haatainen i presidentvalet 2018.

Finlands svenska unga socialdemokrater anser att mediabevakningen av Tuula Haatainen har varit orättvis i den meningen att fokuset har handlat om bland annat hennes kläder i stället för sakfrågor.

Lue lisää

Min färd i rörelsen del 3: Zigenarfrågan

Jacob Söderman.

Oberoende om jag ville eller ej, skapade min aktivitet i zigenarfrågan min offentliga profil för en lång tid framåt. Positiv, mänsklig i mångas ögon, men även sura kommentarer förekom…”

Lue lisää