Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Autokauppakeskuksen miljoonien vahingonkorvaukset käräjillä

Kuva: Lehtikuva / Jussi Nukari

Hämeenlinnaan 2010-luvun alussa kaavaillun Sunny Car Center -autokauppakeskusprojektin suurinta vahingonkorvausvaadetta aletaan käsitellä tänään käräjillä.

Konkurssiin vuonna 2015 menneen autokauppakeskuksen julkisselvittäjä vaatii yhtiön puuhamieheltä ja omistajalta Markku Ritaluomalta ja Hämeenlinnan kaupunkia yhtiön hallituksessa edustaneelta Iisakki Kiemungilta yhteisvastuullisesti noin kuuden miljoonan korvauksia. Yhteisvastuullisuus tarkoittaa tässä tapauksessa käytännössä sitä, että korvaukset peritään siltä, jolta ne voidaan periä.

Hämeenlinnaan suunnitellun suuren autokauppakeskittymän piti tuoda kaupunkiin alun perin toistatuhatta autoalan työpaikkaa, mutta se kaatui taloudellisiin epäselvyyksiin ja vastoinkäymisiin.

Selvittäjän mukaan ylivelkaisesta yhtiöstä siirrettiin varoja tahallaan tai huolimattomuudesta yhtiön ja konkurssipesän ulottumattomiin. Molemmat kiistävät väitteen.

Julkisselvittäjä Jorma Tuomaalan mukaan Ritaluoma on kertonut oleskelevansa edelleen Yhdysvalloissa. Hän osallistuu oikeudenkäyntiin videoyhteyden välityksellä.

– Oikeudessa kyse on siitä, onko yhtiön hallitus toiminut sillä huolellisuudella, kun osakeyhtiölaki sanoo. Mielestäni tässä ei ole toimittu ainakaan huolellisesti, Tuomaala sanoo.

Miljoonia ulkomaille – ”Rahat vain kulkivat pankkitilin läpi”

Kaiken kaikkiaan varoja siirrettiin julkisselvittäjän mukaan ylivelkaisesta yhtiöstä ulkomaille yli kuusi miljoonaa euroa. Kyse oli muun muassa sijoittajaehdokkaille tai sellaisina esiintyneille maksetuista konsultti- ja vakuusmaksuista. Näiltä ei kuitenkaan tullut sijoituksia autokauppakeskukseen.

Leijonanosa epäselvistä maksutapahtumista tehtiin vuonna 2013. Markku Ritaluoman käräjäoikeudelle toimittaman kirjallisen vastauksen mukaan maksuille oli liiketaloudelliset perusteet ja päätökset olivat tapahtuma-aikaan käytössä olleiden tietojen perusteella yhtiön edun mukaisia.

Vastauksessa hän luonnehtii kokevansa kohtuuttomaksi väitteen, että olisi lähettänyt miljoonia ulkomaille perusteettomasti. Hän kertoo, että joutui toistuvasti taitavien huijausten kohteeksi maksaessaan erilaisia maksuja sijoituslupauksia vastaan.

– Ritaluomalla ei ole ollut motiivia tehdä perusteettomasti ulkomaille maksuja etenkin, kun osa niistä on tehty hänen omilla varoillaan ja osasta hän itse on ollut vakuus- ja takausvastuussa, hänen kirjallisessa vastauksessaan kerrotaan.

Ritaluoman mukaan osa siirretyistä varoista ei edes kulkenut SCC:n tilien kautta ja vaikka osa tilisiirroista kulki SCC:n tilien läpi, ei kyse ollut sittenkään yhtiön rahoista, vaan ulkopuolelta tulleista rahavaroista. Osa rahoista oli hänen mukaansa hänen omia varojaan. Näin ollen Ritaluoma on sitä mieltä, että Sunny Car Centerin konkurssipesä vaatii enemmän korvauksia kuin vahinkoa on edes syntynyt.

Kiemunki: En voinut estää Ritaluomaa

Tuomaalan mukaan Kiemunki oli yhtiön hallituksen jäsenenä vastuussa siitä, että toimitusjohtajan toimintaa olisi valvottu asianmukaisesti. Tuomaalan mukaan hän on siten omalta osaltaan laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Kiemungin mukaan hän ei voinut estää yhtiön pääomistaja Ritaluomaa tekemästä sopimuksia. Hän kertoo olleensa siinä käsityksessä, että ulkomaille siirretyt varat käytetään kansainvälisen rahoituksen saamiseksi, eikä kertomansa mukaan edes tiennyt useista maksutapahtumista.

– Konkurssipesä väittää, että minun olisi pitänyt pysäyttää Ritaluoma, joka käytti äänivaltaa ylivoimaisesti suurimpana omistajana, hän oli myös toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. En keksi, miten olisin voinut sen tehdä, Kiemunki kertoo STT:lle.
STT–OLLI-PEKKA PAAJANEN

Keskustelua aiheesta

Maan hallitukselta vaaditaan välittömiä toimenpiteitä – tutulla lintulajilla huolestuttava kannanromahdus

Kuva: Pertti Rasp
Punasotka on pulassa. Edessä koiras- ja takana naaraslintu.

Suomen lintuyhdistysten edustajat vaativat BirdLifen kevätkokouksen julkilausumassa Suomen hallitukselta välittömiä toimenpiteitä erittäin uhanalaisen punasotkan pelastamiseksi.

Punasotka on siirrettävä metsästyslaista luonnonsuojelulailla rauhoitetuksi lajiksi. Lisäksi tarvitaan huomattavaa lisäpanostusta Suomen tärkeimpien lintukosteikkojen hoitoon.

Luonnontieteellisen keskusmuseon, Luonnonvarakeskuksen ja BirdLifen toteuttamien vesilintuseurantojen mukaan punasotka on vähentynyt jopa kymmenesosaan 1990-luvun puolivälistä.

Punasotkan taantumisen syyt löytynevät ensisijaisesti elinympäristöjen heikkenemisestä. Kosteikkojen umpeenkasvu on heikentänyt punasotkan elinolosuhteita ja särkikalojen runsastuminen lisännyt ravintokilpailua. Naurulokkien katoaminen monilta lintuvesiltä lienee lisäksi heikentänyt punasotkan pesimämenestystä, koska sotkat pesivät mielellään lokkiyhdyskuntien suojassa.

Punasotka kuuluu Suomessa edelleen vapaasti metsästettävien riistalintujen joukkoon. Vähenevän lintukannan metsästys ei BirdLifen mukaan ole koskaan kestävää. Vaikka metsästys ei olisikaan vähenemisen tärkein syy, vähenevälle lajille metsästys aiheuttaa tarpeetonta lisäkuolleisuutta. BirdLife vaatii punasotkan rauhoittamista ennen elokuussa alkavaa metsästyskautta.

Myös monet muut riistavesilintulajit ovat nykyään uhanalaisia. Punasotkan lisäksi tukkasotkan, nokikanan, jouhisorsan, haapanan ja heinätavin metsästystä pitäisi välittömästi rajoittaa. Metsästyskielto on BirdLifen mukaan kuitenkin vain välttämätön ensiapu ja vesilintulajien pesimäkantojen palauttaminen vaatii Suomelta huomattavaa panostusta tärkeimpien kosteikkojen, erityisesti Natura 2000 -verkoston lintuvesien hoitoon.

Punasotka on BirdLife Suomen vuoden lintu 2018. Vuoden lintu -hankkeessa kartoitetaan Suomen punasotkakannan nykyinen koko. Vielä 1990-luvun lopulla kanta arvioitiin 13 000 parin suuruiseksi. Suomen nykykanta on huomattavasti pienempi.

BirdLife Suomen jäsenyhdistysten edustajat kokoontuivat tänään Maarianhaminassa. Kokouksessa laadittiin punasotkan suojelutilanteen parantamista vaativa julkilausuma.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Asekaappi lähti varkaiden matkaan Somerolla – rajun ryöstön uhri sidottiin ja silmiin sumutettiin kirvelevää ainetta

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen
Poliisi kertoo, että ryöstön yhteydessä talosta vietiin muun muassa rahaa ja asekaappi.

Yksin omakotitalossa Somerolla Varsinais-Suomessa asuva mies on joutunut epäillyn törkeän ryöstön uhriksi, kertoi poliisi lauantaina.

Ryöstäjät tunkeutuivat Kulmalantiellä sijaitsevaan taloon perjantaina aamupäivällä. Miehet sumuttivat tuntematonta, kirvelevää ainetta uhrin silmille, minkä jälkeen hänet sidottiin, poliisi kertoi. Sen jälkeen miehet rikkoivat tavaroita ja penkoivat paikkoja.
Talosta vietiin muun muassa rahaa ja asekaappi.

Uhri sai itsensä jonkin ajan kuluttua irti ja soitti hätäkeskukseen.

Keskustelua aiheesta

Wärtsilän entinen pääjohtaja Tankmar Horn on kuollut

Kuva: Lehtikuva / Reijo Koskinen
Kuvassa Tankmar Horn DDR:n ja Suomen välisen kauppasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Helsingissä 13. huhtikuuta 1965.

Wärtsilän entinen pääjohtaja Tankmar Horn on kuollut 93-vuotiaana. Horn kuoli myöhään eilen, kertoi hänen leskensä Kristina Horn STT:lle.

Horn toimi Wärtsilän pääjohtajana vuosina 1970–1976 ja johtokunnan puheenjohtajana vuodesta 1976 aina vuoteen 1987 saakka. Ennen uraansa Wärtsilässä Horn toimi diplomaattina muun muassa Varsovassa ja Buenos Airesissa.

Hornille myönnettiin ministerin arvonimi vuonna 1972.

Hornin kuolemasta kertoi aiemmin lauantaina Ilta-Sanomat.

Keskustelua aiheesta

B-viruksien aiheuttamaa influenssaa on esiintynyt selvästi enemmän kuin tavanomaisesti – ministeriö reagoi asiaan

Ensi syksyn ja talven kausi-influenssarokotukset toteutetaan edellistä kattavammalla nelivalenttisella rokotteella. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti asiasta tänään.

Tänä ja viime influenssakautena julkisessa terveydenhoidossa on käytetty pistettävää rokotetta, joka sisältää suojan yhtä B- ja kahta A-influenssaviruskantaa vastaan.

B-viruksien aiheuttamaa influenssaa on tänä kautena esiintynyt selvästi enemmän kuin tavanomaisina vuosina. Tästä syystä rokotehankinnan pohjana olevaa terveystaloudellista arviota päätettiin päivittää, ministeriö sanoo tiedotteessaan.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Poikia kiusataan kouluissa useammin kuin tyttöjä

Noin 1–2 prosenttia oppilaista joutuu kiusatuksi joka päivä, ja poikia kiusataan kouluissa useammin kuin tyttöjä. Tämä käy ilmi koulutuksen arviointikeskuksen tekemästä laajasta raportista.

Raportin mukaan 40 prosenttia kahdeksasluokkalaisista vastasi, ettei viihdy oppitunneilla, ja joka viidennen kahdeksasluokkalaisen mielestä vain muutama opettaja osasi ylläpitää työrauhaa. Kouluviihtyvyydellä ja -turvallisuudella on yhteys koulun työrauhaan, raportissa todetaan.

Tulosten mukaan yli 90 prosenttia oppilaista kokee olonsa turvalliseksi oppitunneilla, välitunneilla ja koulumatkoilla.

Arviointikeskus tarkasteli yli viittäsataa koulua ja lukiota, niiden opettajia, kolmas- ja kahdeksasluokkalaisia oppilaita sekä lukioiden toisen vuosikurssin opiskelijoita.

AVAINSANAT