Huvudnyheter

”Den mesiga politikens tid är förbi”

Foto: Johan Kvarnström
FSD:s kongress i Vasa 2017.

FSD-kongressen ville skärpa tonen, ge tydligare budskap och godkände motioner om bland annat avskaffande av matköer, förbud av sexköp och utvecklande av en så kallad framtidsgaranti. Frågorna har varit på tapeten förr, men kampen fortsätter.

Johan Kvarnström

 


Redan på 1980-talet behandlade förbundet en motion om en ungdomsgaranti som skulle garantera alla unga jobb, studieplats eller praktik. En sådan har ändå inte blivit verklighet även om den i viss utsträckning har testats. I dagens Finland behövs någonting motsvarande mer än någonsin enligt Åbo socialdemokrater som till årets FSD-kongress lämnade in en motion om en “framtidsgaranti”.

 

Tanken är att “säkerställa samhällets framtid genom att målmedvetet satsa på människorna och se dem som en tillgång och inte som en utgift”. I praktiken kan det förverkligas med bland annat ökade investeringar i utbildning på alla nivåer, avgiftsfri och offentligt producerad hälsovård, satsningar på en ekologisk bostadspolitik på tillväxtorterna, satsningar på kollektivtrafik och bilfria stadscentrum, och utvecklande av rehabiliterande ungdomsintegration och en form av basinkomst.

 

Speciellt det sista tangerade en annan motion från Åbo socialdemokrater om att alla ska kunna dra ett strå till stacken. Styrelsen hänvisade i sitt utlåtande till att partiet godkänt och är i färd med att precisera och utveckla Demarinuorets Yleisturva som är en trestegsmodell för socialskyddet, där majoriteten av stödformerna inom det nuvarande socialskyddet samt skatteavdragen för låginkomsttagare kombineras.

 

Kongressen beslöt godkänna motionerna i stället för att enligt förslaget endast anteckna till kännedom. Det var karakteristiskt för all debatt på kongressen. Flera ombud efterlyste skarpare ställningstaganden.

 

– Orsaken att vi valt att det ska antecknas till kännedom är att det redan är på gång inom partiet, motiverade styrelseordförande Viktor Kock som fick vägkost för en friare linje.

 

– Vi måste vara tydliga och modiga och föra ut våra budskap. Genom att endast anteckna till kännedom stannar det här, sade Johanna Överfors, ombud från Pedersöre.

 

Gustav Wickström från Åbo påminde om att det viktiga är vad distriktet signalerar och att man inte ska fastna i hårklyveri.

 

– Det är inte juridik. Det handlar om att vi vill säga att det här är viktigt och det här är viktigt, sade Wickström och applåderades av kongressen.

 

”Mjäkighetens tid förbi”

Anders Björklöf från Socialdemokratiskt Forum var inne på samma linje och bidrog med klassisk vänsterpolitisk tändvätska redan i den allmänpolitiska debatten:

 

– Motsättningarnas tid är inte förbi. Motsättningarnas tid är nu.

 

– Den mjäkiga politikens tid är förbi. Nu ska det vara andra bandage. Här har partiledningen stort ansvar givetvis, men, vill jag säga: även fackföreningsrörelsen. Även där måste den mjäkiga politikens tid vara förbi. Den mesiga politikens tid är förbi, sade Björklöf under den allmänpolitiska debatten och följde upp det i handling då han i samband med att motionerna behandlades aktivt argumenterade för att fler motioner skulle godkännas istället för att endast antecknas för kännedom.

 

Han uttryckte också oro och ledsamhet över att facktidningen Löntagaren ska sluta utkomma som papperstidning: “En katastrof”.

 

Arbete för trygga förlossningar

En annan katastrof som oroade kongressen är alla nedlagda förlossningssjukhus.

– Vi anser att koncentrationen av förlossningar gått för långt, och att saken bör utredas, sade Sven-Erik Nylund från Vanda svenska socialdemokrater då motionen om behov av ett till förlossningssjukhus i Nyland behandlades.

 

Den motionen antecknades endast till kännedom, men styrelsens vice ordförande Anette Karlsson intygade att det inte innebär att ärendet lämnas därhän.

 

– Detta bör utredas och vi jobbar vidare för saken. Vi ska bygga en modell för vård i Nyland med en fungerande helhet som gör det tryggt att föda och har tillräckligt med förlossningssjukhus. Vi arbetar nog för det även om vi antecknar motionen för kännedom.

 

En annan motion om vård handlade om att robotar inte kan ersätta mänsklig kontakt i vården. Den godkändes enhälligt.

 

”Förbjud sexköp!”

Kongressen beslöt också att godkänna en motion om förbud mot sexköp som Korsholms socialdemokratiska förening lämnat in. I motionen sägs att sexköp är ett fenomen som “så länge det är lagligt stöder både människohandel och objektifiering av kvinnokroppar.” Det nuvarande förbudet anses inte vara tillräckligt. I motionen sägs på följande vis:

 

“Att förbjuda sexköp istället för prostitution är viktigt eftersom det inte ytterligare skuldbelägger utsatta människor. Inte många väljer att bli prostituerade, snarare tvingas de in i yrket genom människohandel, missbruk eller fattigdom. Även om den prostituerade klarar sig undan våld och sjukdomar, är det inte många som stolt lägger sin karriär som prostituerad på sin cv.”

FSD:s kongress godkände motionen och vill därmed följa samma väg som Norge och Sverige. I styrelsens utlåtande konstateras att FSD beslöt om förbud mot sexköp redan 2013. Jonna Lindqvist, som sitter i styrelsen, sade på kongressen att motionen är viktig eftersom syftet nu är att få in förbudet i partiets program.

 

– Partiet har tagit ställning för att hindra människohandel, men inte hur det ska göras. Jämställdhet har också uppmärksammat, men inte ändå ett ställningstagande för förbud mot sexköp. SDP ska klart utlysa att kvinnors kroppar inte är till salu. Förbudet ska med i SDP:s politik, sade Lindqvist och någon debatt om saken blev det inte.

 

Mer medlemsdemokrati?

Livligast debatt blev det om motionen om ökad medlemsdemokrati som Helsingfors svenska arbetarförening lämnat in. Föreningen vill att förbundet ordnar rådgivande medlemsomröstning om ordförandeposten samt att “FSD tillsätter arbetsgrupper dels för sådana aktuella frågor där det anses särskilt viktigt att FSD har en klar linje, dels för framtidsfrågor där FSD kunde ta nya initiativ” och ytterligare “att alla FSD-medlemmar erbjuds möjlighet att föreslå temata för arbetsgrupper och att anmäla intresse för att delta i arbetsgruppernas arbete.”

 

Beredningen välkomnade mer medlemsdemokrati men ville inte godkänna motionen i föreliggande form eftersom medlemsomröstningar till betydande del måste ske per post, vilket skulle innebära kostnader och få hårda konsekvenser för en redan ekonomiskt kämpande verksamhet.

 

Kongressen kom efter livlig debatt och två omröstningar att enas kring organisationsutskottets förslag om att motionen antecknas för kännedom och att kongressen ger styrelsen i uppdrag att utveckla medlemsdemokratin. Lauri Heikkinens (HSAF) förslag om att godkänna motionen så att FSD tar tillvara de tekniska möjligheter som finns förlorade knappt. Heikkinen motiverade sitt förslag med att så gott som alla har en mobiltelefon, varpå de tekniska förutsättningarna finns trots att förbundet saknar mångas e-postadresser.

 

Debatten blev livlig, men kamratlig. Oavsett åsikt i fråga steg stämningen i salen då Anders Björklöf med stor iver hela tre gånger understödde Heikkinens förslag.

– Annars kommer vi inte vidare i den här frågan, sade Björklöf.

 

En bred palett med motioner

Vidare godkändes motioner om bland annat ett bättre samhällsklimat (för avtalssamhället), en förnyelse av civiltjänstgöringen som bättre tar resurserna till vara, vikten av att värna om trovärdig information, att återuppbygga posten, bättre förhandskontroller av fyrverkeripjäser, en fiskeripolitik som bättre beaktar kustbefolkningen, tillvaratagande av gödsel som bränsle, satsningar på cyklande, bättre underhåll av vägnätet och att FSD ska vända sig till den socialdemokratiska riksdagsgruppen för att gruppen ska göra en budgetmotion om beviljande av medel till Borgå Skärgårdsväg.

 

En annan sak som förstås ventilerades i flera sammanhang under kongressen var social- och hälsovårdsreformen. Inger Östergård och Bengt Kronqvist tog upp frågan om Kårkullas ovissa framtid i reformens virvlar.

– Kårkullas klienter är en minoritet inom en minoritet som sällan får sin röst hörd, sade Östergård.

 

Säkerhetspolitiken var också på tapeten, bland annat genom Tuula Haatainens inledning på den allmänpolitiska debatten. Folke Sundman, som återvaldes som FSD:s fullmäktigeordförande, uttryckte samma tankar som återfinns i bokanmälan som finns via denna länk.

 

Samma Nato-kritiska inställning kom också till uttryck i en taltur av Lukas Lundin (från FSUD och Ekenäs socialdemokrater)

 

– Det är viktigt för debatten att vi tar klar ställning. Jag hoppas att SDP blir en motvikt till hyckleriet.

– Personligen anser jag att om västliga värderingar symboliseras av Erdogans inskränkningar av yttrandefriheten och Donald Trumps attacker mot medier klarar i varje fall jag mig utan dom, sade Lundin och möttes av applåder.

 

Rolf Johansson (Socialdemokratiskt Forum) tog upp frågan om partiets utmaningar.

– Jag bor i Rödbacka i Helsingfors där socialdemokraterna förut var starkast. Det är nu istället Sannfinländarna och De gröna. Vi måste bli djärvare. Vi behöver en hållbar vänsterpolitik vad gäller ekonomi. Vi har överlåtit den biten för mycket till de borgerliga, sade Johansson som också efterlyste mer samarbete med fackföreningsrörelsen.

 

FSD:s riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta kunde inte delta på grund av en riksdagsresa till USA. Hon skickade ändå en videohälsning från Washington, med Vita huset i bakgrunden. I den tog hon fasta på tre punkter: ökade spänningar i världen och utmaningarna i globala sammanhang, ökade inkomstklyftor och nedskärningar som riktats mot de minst bemedlade, samt demokratifrågor. Det sista handlar om det skakande faktumet att nazister demonstrerat på gator i både Sverige och Finland.

– I kampen mot nazism måste FSD och SDP gå i bräschen. Kampen ska föras vidare! hälsade Feldt-Ranta.

 

Kongressen gästades däremot av två socialdemokratiska riksdagsledamöter från Sverige: Pyry Niemi och Veronica Lindholm. Deras deltagande är ett talande exempel på det förstärkta samarbetet mellan Österbotten och Västerbotten som FSD arbetat hårt för under året.

Även Norge var representerat genom SAMAK:s generalsekreterare Jan-Erik Støstad som höll ett uppskattat föredrag under en debatt om vård och vårdreformen. Støstad är aktuell med den finska översättningen av sin bok om “en fjärde väg för välfärd”,  Parempaa palvelua!, som vi har skäl att återkomma till.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE