MENY
Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

En inblick i vår tids mest osannolika administration

”Michael Wolff har skrivit en underhållande och skrämmande bok med starka drag av surrealism.”

 

Bokrecension: Michael Wolff: Fire and Fury – Inside the Trump White House, Henry Holt Company, 2018, 336 s.

 

Att sensationssökande och skvaller säljer är ingen nyhet. Att politik kan göra det i samma utsträckning är däremot en ny verklighet som världen fått anpassa sig till sedan Donald Trump valdes till USA:s president och därmed förvandlade nyhetsflödet till en kavalkad av skvaller. Vad försiggår egentligen innanför det Vita husets väggar? Vad är följderna av att en populist verkligen lyckas ta sig hela vägen in i maktens finrum? Och är Donald Trump verkligen det stabila geni han själv hävdar? Med sin färska bok Fire and Fury – Inside the Trump White House gör journalisten Michael Wolff ett försök att reda ut allt detta, en gång för alla.

 

Knappt två månader efter dess publicering har boken, vars namn är hämtat ur Trumps uttalande om att provokationer från Nordkorea kommer mötas med ”eld och raseri som världen aldrig tidigare skådat”, redan lyckats skaka det amerikanska samhället, toppat alla bästsäljarlistor med 1,7 miljoner sålda exemplar världen över samt väckt frågor gällande såväl dess sanningshalt som presidentens mentala hälsa.

 

Wolffs förarbete har, åtminstone enligt författaren själv, varit digert. Han säger sig ha följt presidenten på nära håll sedan 2016 och totalt genomfört över 200 intervjuer med personer inom Trumpadministrationen. Huruvida Trump själv bidragit är omtvistat, enligt Wolff har presidenten vid ett möte mellan dem personligen gett boken sin välsignelse och ökat författarens tillträde till Vita huset men presidenten och hans stab nekar och har anklagat boken för att vara ren fiktion.

 

I rättvisans namn bör sägas att Wolff är känd som en provokatör som anklagats för att inte alltid dubbelkolla fakta utan rentav leka med modifierade sanningar. Så även i det här fallet; Wolff har hotats med rättsliga åtgärder och presidenten själv har avvisat alla rykten om svag mental hälsa genom att benämna sig själv ett ytterst stabilt geni. Andra journalister med erfarenheter av Trump och hans medarbetare, bland annat Trumps levnadstecknare Tony Schwarz, har dock gett sitt stöd till Wolff och den bild som boken skissar upp.

 

En tragisk bild av Trump

En annan orsak till kontroversen kring boken är ett antal uppseendeväckande påståenden, främst av den sparkade chefsstrategen Steve Bannon. Bland annat ska Bannon ha kallat det uppmärksammade mötet mellan delar av Trumps kampanjstab och ryska tjänstemän för förrädiskt och opatriotiskt samt menat att Rysslandsutredningen kommer att resultera i åtal om pengatvätt.

 

Dessutom är ett av Wolffs centrala budskap att Trumps samtliga medarbetare fullständigt saknar förtroende för presidenten och inte anser honom vara lämplig för ämbetet, utan rentav labil. Bland annat lär Katie Walsh, tidigare biträdande stabschef i administrationen, ha jämfört alla försök att ta reda på vad Trump tycker med ”att ta reda på vad ett barn vill”.

 

Bilden som tecknas av presidenten är i grund och botten tragisk: han beskrivs som en enfaldig odåga med en tvåårings otålighet, vars enda önskan är att vara omtyckt. Av medierna, sin personal och folket han utsetts att leda. Trots det skymtar även en annan bild av presidenten bakom raderna, en som kan vara väsentlig för att förstå det fenomen som är Donald Trump. Utöver den otyglade och konfliktsökande roll han uppvisar i offentligheten, som även verkar vara en del av hans privata personlighet, tycks det bakom kulisserna gömma sig en charmig, generös och positiv, om även naiv och narcissistisk, man. En som egentligen aldrig såg sig själv som, eller ens ville bli, USA:s president.

 

Att han trots det lyckades är enligt Wolff en av orsakerna till att hans lika överrumplade medarbetare fortsättningsvis tolererar honom. Han framstår som en guru med närmast övernaturliga krafter som helt enkelt måste veta vad han gör. Det bäddar för ett Kejsarens nya kläder-scenario där ingen, i alla fall inte offentligt, vill kritisera eller ifrågasätta ledaren. Av Wolffs betraktelser att döma döljer sig ändå ett starkt tvivel bakom Vita husets fasader.

 

Allt detta spelar ändå ingen större roll då Trump i själva verket inte alls är bokens huvudperson, utan ofta förpassas till kulisserna likt en ledsen clown med ett dåligt temperament. Istället är det maktkampen runt honom som står i centrum, med dottern Ivanka och hennes man Jared Kushner (genom boken kända som Jarvanka) och Steve Bannon som de huvudsakliga aktörerna.

 

Bannon, den tidigare militären och affärsmannen som gjort sig ett namn som den högerextrema nyhetssajten Breitbarts ansikte utåt, tar här på sig rollen som det Vita husets ideologiskt drivna visionär. Han har ofta beskrivits som ”Trumpismens” verklige ledare, ett påstående som Wolff ger belägg för och som efter att det skildrats i Joshua Greens bok Devil’s bargain kom att skada relationen mellan presidenten och Bannon.

 

Ivanka Trump och Kushner, av vilka åtminstone den senare haft kopplingar till Demokraterna, utgör istället den mer moderata och liberala rösten i presidentens öra. De har ofta kritiserats för att likt Ivankas far vara fullständigt olämpliga för sina poster men skildras här som i grunden sympatiska, om än opportunistiska, aktörer som likt så många andra i administrationen tvingats hantera en situation man aldrig förväntade sig.

 

Som de flesta torde vara medvetna om kom de senare slutligen att dra det längre strået, då blod som bekant är tjockare än vatten. Detta stärker ytterligare det genom boken bestående intrycket att Trump och hans stab i många avseenden har mer gemensamt med forna härskare som Henrik VIII och Erik XIV och deras hov än med sina amerikanska föregångare. Bannon framstår som en Rasputin-figur, en osannolik och udda rådgivare med egna maktaspirationer. Och även om han må ha tvingats lämna sin post både i Vita huset och senare på Breitbart, så kommer hans motståndare likt Rasputins ha svårt att helt bli av med honom och hans arv.

Michael Wolff har skrivit en underhållande och skrämmande bok med starka drag av surrealism. Stundtals måste jag helt enkelt påminna mig själv om att det inte är fråga om någon Orwellsk samhällssatir utan en verklig skildring av vår tids mest absurda regering och i det långa loppet även av populismens följder. Oavsett om detta är ett medvetet drag från författarens sida eller inte och med viss reservation för att allt inte nödvändigtvis är sant så gör det Fire and Fury till en av vår tids viktigaste och mest läsvärda böcker.

 

 

Diskussion

Olli Heikkonen i ”poeternas land”

Kuva: Foto: Erika Brenner

– Poeter i Nicaragua samlar folket på samma sätt som schlagersångare i Finland, sammanfattar Olli Heikkonen från Finland, en av 130 poeter som deltog i den internationella poesifestivalen i Granada, Nicaragua, ett av Latinamerikas största poesievenemang.

Lue lisää

Diskussion

Informationsteknologin som kapitalismens dödgrävare

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Paul Mason tror starkt på kapitalismens förmåga att mutera enligt behov enligt Kondratiev-cyklernas rytm, men denna gång hävdar han att mönstret bryts då informationsteknologin inför en dynamik som förändrar allting och ställer oss vid ett vägskäl; mot nätverk eller monopolism?

 

 

Bokrecension: Paul Mason – Postkapitalism: vår gemensamma framtid. Ordfront 2017 med översättning av Joachim Retzlaff, första utgåvan på engelska 2015, 375 sidor.

 

Du som läser detta har med stor sannolikhet en smarttelefon. Den har i sin tur med stor sannolikhet antingen IOS eller Android som operativsystem. Skillnaden kan vara försumbar i vardagen, men symboliserar samtidigt – om man får spetsa till det – det vägval mellan nätverk och marknadsmonopol som Paul Mason diskuterar i verket Postkapitalism – Vår gemensamma framtid.

 

Det avgörande är nämligen att Android, trots att systemet hör till jätten Google, fungerar enligt öppen källkod medan Apple håller fast vid sitt patent på IOS så hårt det går. Det ligger i mjukvarans natur att den kunde reproduceras så att marginalkostnaden faller mot noll (då den kunde kopieras eller laddas ned hur många gånger som helst i princip kostnadsfritt). Och enligt författaren är detta helt avgörande eftersom han anser att marknadsliberalismens prismekanismer utifrån utbud och efterfrågan därmed sätts ur spel.

 

Mason skriver:

 

En informationsbaserad ekonomi kan, med sin tendens till gratisprodukter och svaga egendomsrättigheter, inte vara en kapitalistisk ekonomi.

 

Informationsteknologin är inte som ångmaskinen, en uppfinning som kommer och går. Snarare är den en ny och revolutionerande dimension till alla uppfinningar. Mason tar jetmotorn som exempel. Han skriver om hur man med datorernas hjälp kan testa miljontals varianter där man tidigare måste testa saker helt fysiskt och fick nöja sig med ett fåtal prover. Därtill kommer faktumet att fysiska varor kan ha sändare och sända information i realtid. Kunskapen om vilken jetmotor som fungerar bäst enligt nuvarande kunskap och teknik är alltså det centrala, inte vad de fysiska beståndsdelarna kostar att sätta samman.

 

Således faller marginalkostnaden mot noll även för allt fler fysiska varor, enligt Mason som fokuserar mycket på ekonomi utanför marknaden. Han tror denna aspekt blir viktigare framöver, i takt med att den tekniska utvecklingen gör det möjligt för mänskligheten att arbeta mindre.

 

Han ger Wikipedia som ett fullgott exempel på nätverksproduktion utanför marknadens villkor. Vidare kan man tänka på Linux och mer allmän på nämnda fenomenet öppen källkod. I boken hänvisas till en rapport om att 47 procent av dagens jobb i den utvecklade världen kan automatiseras bort. De möjligheter som kapitalismen ger för att ersätta dessa arbetstillfällen är, enligt Mason, ett allt större prekariat och en kommersialisering av mänskliga relationer (mikrotransaktioner för allt fler aspekter av mänsklig samlevnad). Det är en väg han avvisar på flera grunder.

 

Teoretiskt tuggande

I huvudsak skapar Mason en plattform utifrån vetenskapliga anspråk som han bygger på nationalekonomisk debatt från 1800-talet till idag. Det här är bokens styrka och svaghet på samma gång. Han utgår nämligen från att den sovjetiska jordbruksekonomen Nikolaj Kondratiev hade vetenskapligt rätt i sin teori om kapitalismens långa cykler. Det vi ser nu är enligt författaren början på den femte cykeln som dock inte tar fart på grund av informationsteknologins särart.

 

Han är härligt insatt i ekonomisk teori och vänder och vrider på begreppen skickligt. Samtidigt tar han överdrivet lätt på den självtagna uppgiften som domare. Han “korrigerar” alla från Kondratiev och Marx till Smith och Hayek med några meningar. Överlag uttrycker han sig väldigt logiskt, men då man stannar upp i resonemangen är premisserna och slutledningarna inte alltid så svartvita som han låter påskina. Det beror förstås på att stilen är populärvetenskaplig trots att Mason dissar böcker som ställs fram i shoppar på flygplatser.

 

Det blir riktigt intressant då han tar stöd av Marx länge försummade och delvis glömda anteckningar om vad det skulle innebära med en gratis maskin (i princip vad informationsteknologin förser oss med). Genom hela boken undrar jag ändå om han inte dels underskattar kapitalismen, dels fokuserar onödigt mycket på själva -ismen.

 

Uppbyggnaden är därtill förunderlig, men det har sin förklaring. Då man lägger boken ifrån sig har man klimatförändringarna i tankarna, men dessa tas upp först avslutningsvis. Mason vill nämligen visa att övergången till postkapitalism vore möjlig och nödvändig även om klimatkrisen, den demografiska bomben och migrationens “externa chocker” inte vore aktuella. Då så ändå är fallet kunde han i ett verk som detta med fördel ha en omvänd ordning på presentationen av sin postkapitalistiska grundskiss.

 

Och det är först i bokens absoluta slutskede som han diskuterar basinkomsten trots att han beskriver denna som “den förmodligen största strukturella förändring som krävs för att postkapitalismen ska bli av”.

 

Den gör det möjligt för dem att arbeta som volontärer, starta kooperativ, redigera Wikipedia, lära sig använda mjukvara för 3D-design eller bara existera. Den gör det möjligt att ha vissa perioder med arbete, att sent inträda i eller tidigt lämna arbetslivet, att lättare gå av och på intensiva stressiga jobb. Kostnaderna för statskassan skulle bli höga, vilket är anledningen till att alla försök att införa basinkomst utan ett övergripande övergångsprojekt sannolikt misslyckas…

 

Detta är också centralt för att Mason anser att informationsteknologin underminerar ägande och bryter ner “förhållandet mellan arbete och lön”. I och med att den teknikens rättvisa värld som han målar upp vid horisonten ska göra oss friare från arbete kommer basinkomstens underlag att minska och modellen så småningom att försvinna, som tecken på framgång.

 

Splittrade intryck

Bokens fokus på arbetets försvinnande kan fungera som en ordentlig tankenöt för arbetarrörelsen som håller fast vid målsättningar som full sysselsättningsgrad genom traditionellt lönearbete och årtionde efter årtionde fokuserar på att försöka höja organisationsgraden. Masons verk pekar åt ett annat håll, där människor nog är sysselsatta, men allt mer sällan i arbetsförhållande i jobb som egentligen inte behövs med dagens teknik.

 

Han är eventuellt lite för konspiratorisk. Speciellt inställningen gentemot nationalekonomin som akademisk disciplin är överdrivet respektlös även om en del av kritiken antagligen är befogad. Han talar vanligtvis nedlåtande om “mainstreamekonomer”.

 

Boken är fylld av intressanta fakta med källhänvisningar. Lägg till viktiga tankar om till exempel beräkningar om att den åldrande befolkningen gör alla utvecklade länder bankrutta till 2050 och Postkapitalism garanterar tankeväckande läsning även om man inte köper de stora teorierna. Här finns bland annat motsättningar mellan nödvändiga centraliseringar och decentraliseringar av makt. Mason förespråkar demokrati och understryker olika orsaker till att Sovjet blev en katastrof. Intressant nog anser han, säkert medvetet provocerande, att dagens USA skiljer sig mer från USA för 30 år sedan än USA och Sovjet gjorde på 1930-talet.

Postkapitalism tangerar starkt den grundläggande tankegången i Naomi Kleins två senaste böcker: att vi för att tackla klimatförändringarna måste inse att det nyliberalistiska systemet är oförmöget till detta och en del av problemet, varpå vi behöver en jämlikare ordning. Frågan är om postkapitalism är svaret och vad det i så fall skulle innebära. Kleins och Masons verk ger o varje fall en god grund för att diskutera dessa akuta frågor.

Paul Mason har varit programledare och ekonomireporter på BBC och Channel 4 och är numera fri skribent, filmare och författare. I sina tidigare böcker har han bland annat skrivit om arbetarrörelsens historia, finanskrisen 2008 och upproren under arabiska våren kring 2010. Postkapitalism (2017) är hans första bok på svenska. Foto: Antonio Olmos

 

Gripande triangeldrama vid Systerbäck

Kuva: Foto: Förlaget
Jörn Donner.

Jörn Donner har tagit tillfället i akt och skrivit en roman på närmare 300 sidor lämpligt till 100-årsminnet av inbördeskriget. Blod är tunnare än vatten är ett välkommet bidrag till den finlandssvenska skönlitteraturen om inbördeskrigets fasor.

 

Bokrecension: Jörn Donner – Blod är tunnare än vatten (2018). Förlaget M, 300 s.

 

Romanens ytterst fascinerande skådeplats är gränsen vid ån Systerbäck i Terijoki. På detta sätt lyckas Donner även bidra till litteraturen om det mytomspunna Karelska näset. Framför allt har han skrivit en djupt berörande flyktingroman om Alexander, en rysk jude som flyr bolsjevikerna i Sankt Petersburg till Terijoki där han före revolutionen var villaägare. I inbördeskrigets slutskede sysselsätter sig det vita gardet med etnisk rensning. Från början inser Alexander att Finland inte är ett land han vill stanna i men på något sätt gäller det att försöka hålla sig vid liv under infernaliska omständigheter.

 

Romanen handlar inte bara om den utsatta flyktingtillvaron. Den är också en gripande kärlekshistoria och triangeldrama. Alexander förälskar sig i en finsk kvinna vid namn Anna som har tagit hans hus i besittning. Kaptenen som för befäl i gränsområdet med diktatoriska fasoner bildar triangeldramats tredje part. Donner lyckas skapa en stark spänning som för berättelsen framåt och som väcker intresse i huvudpersonernas öden. Vissa partier i romanen känns starkare än andra men som helhet bjuder Blod är tunnare än vatten många fräscha perspektiv på inbördeskriget 1918 som är den tyngsta av finländska tragedier.

 

Antagligen som en hyllning till Tito Colliander har Donner valt att baka in ett par citat ur Gripen, en självbiografisk berättelse från 1965. Colliander är känd som den främsta Terijokiskildraren i den finlandssvenska litteraturen. Även citat ur journalisterna K.N. Rantakaris och Gunnar Mörns dagböcker från år 1918 har återanvänts av Donner på motsvarande sätt. Dessa intertextuella element finns till för att påpeka likheterna mellan Donners fiktiva historia och autentiska livsöden under inbördeskriget.

 

Författarens mångsidiga intellektuella nyfikenhet och djupa kunskaper syns i romanen som tar an en mycket svår historisk period. Personligen för författaren som är 85 år måste perioden ligga tyngre än för yngre människor som har en längre tidsperiod mellan sig och 1918 års händelser samt vad som hände strax efter inbördeskriget. Hans far Kai Donner var nämligen kommendant just vid östgränsen vid Systerbäck. Om inte alla partier i denna i sin helhet välskrivna historiska roman väcker precis samma grad av engagemang, måste man lyfta på hatten för att författaren har valt att tackla just 1918 och placerat händelserna till den här specifika miljön.

 

 

 

 

Diskussion

Också män har känslor

Kuva: Foto: Förlaget
Rafael Donner.

”Människan är ett känsligt djur är en vidsynt och tolerant bok som utmanar läsaren till samtal” skriver Topi Lappalainen om Rafael Donners debut.

 

 

Bokrecension: Rafael Donner, Människan är ett känsligt djur (2018). Förlaget M, 178 s.

 

Rafael Donner har valt att debutera med en bok som har undertiteln ”En självbiografisk essä”. Människan är ett känsligt djur är kanske rättare sagt en essäsamling med en hel del allmängiltiga frågeställningar. Utgångspunkten ligger i författarens liv men han lyckas öppna breda vyer med sin essäistik. Det är för all del mycket man får veta om människan Rafael Donner men det är många undrande frågor om människosläktet han ställer som kan vara nyttiga för var och en att begrunda. Hur han själv besvarar frågorna som han funderar på behöver inte alltid vara lika intressant som att han ser stora sammanhang och har lyckats skapa en mycket tankeväckande bok.

 

Det är modigt av den 1990 födda debutanten att välja essägenren som uttrycksmedel i den första boken. Det är en ofta förekommande fördom att det krävs en lång livserfarenhet för att kunna skriva essäer. Stilmässigt finns det inga orsaker att tvivla på att Rafael Donner har hittat sin genre. Essäerna är engagerande, roliga och fyndiga. ”Tack vare min ungdom vågar jag göra förhastade påståenden som jag senare kommer att ångra” är hur Donner garderar sig i epilogen. Också äldre essäister kan göra förhastade påståenden, vilket är inte så farligt. En bra essäist behöver inte vara allvetande utan snarare vetgirig på ett sätt som får också andra att bli intresserade av de frågeställningar som essäerna tar upp.

 

En viktig fråga som Rafael Donner lyfter upp är att också män har rätt till sina känslor. En uppväxt i en miljö där man utgår från att vuxna män inte får gråta är något som har fått honom att vilja förbättra villkoren för pojkar som växer upp till män. Han tar ställning för feminismen och ifrågasätter förlegade könsroller. Till dem som ifrågasätter feminismen som ord påpekar han att det enbart är en semantisk fråga för honom. Det viktiga är innehållet. ”Jag är en feminist för att jag tror att våra kön inte ska skapa förutsättningarna för våra liv”, konstaterar han. Sin unga ålder till trots har han hunnit se mycket av världen. Några av det mest ögonöppnande partierna utspelar sig i länder som Japan, Sydafrika och Nya Zeeland. Med tanke på iakttagelseförmågan har Jörn Donner fått en värdig arvtagare i sonen som också berör temat att vara son till en känd person.

För Rafael Donner är människan utan tvivel ett djur. Därför kommer det som ingen överraskning att relationen mellan människa och djur lyfts fram i boken på ett centralt sätt. En annan viktig fråga är solidariteten människorna emellan. Donner skriver att läsningen av Ayn Rand var en stor besvikelse för honom och han varnar för egoismen som tycks dominera i vår värld. Människan är ett känsligt djur är en vidsynt och tolerant bok som utmanar läsaren till samtal. Författargreppet är säkert och bådar gott för framtiden.

 

 

 

 

 

 

Diskussion

Sankt Petersburg var revolutionens vagga – Ett vittne berättar

Saana Saarinen.

”Närmast av en slump kom Ahola-Valo att på bara åtta meters avstånd se det historiska ögonblicket då Lenin efter att ha skakat hand med Svinhufvud frågade om denne var nöjd med erkännandet.”

Lue lisää

Diskussion