Palkittu politiikan aikakauslehti
39€/4kk

Politiikka

Erikoinen hetki eduskunnan täysistunnossa: ”Huomasin, että asian esittelijä tviittaa olevansa savusaunassa” – työttömien aktiivimalli sai kyytiä oppositiolta

Johannes Ijäs
Hallituspuolueiden kansanedustaja ei juuri näkynyt eduskunnassa perjantai-iltana. Kuvassa oikealla läsnä oli ainoastaan Ben Zyskowicz kokoomuksesta.

Eduskunnassa käsiteltiin eilen illalla hallituksen esitystä niin kutsutuksi työttömyysturvan aktiivimalliksi. Paikalla oli lähinnä opposition edustajia, eniten SDP:stä.

Johannes Ijäs

Hallituspuolueista paikalla oli tiettävästi vain kolme kansanedustajaa: kokoomuslaiset Ben Zyskowicz, Juhana Vartiainen ja Wille Rydman vaihtoivat illan kuluessa vuoroja.

Puheenvuoroja käytettiin miltei 80, joista demarit vajaat 40.

Jo ensimmäisen puhujan, SDP:n kansanedustaja Anneli Kiljusen puheenvuoro oli kuvaava, kuten hän itsekin määritteli.

– Tämä tilanne on käytännössä hyvin kuvaava tällä hetkellä täällä salissa, sillä meidän hallituspuolueiden edustajat eivät ole nyt esittelemässä valiokunnan mietintöä. Kertoo hyvin pitkälle siitä, miten tähän asiaan suhtaudutaan yleisestikin, ja toisaalta täällä ei ole myös vastuunkantoa vastata tästä lakiesityksestä. Ei ole ministeriä paikalla, Kiljunen aloitti.

”Sanktiomalli”, joka johtaa lisääntyvään köyhyyteen.

Kiljunen esitteli kärkeen sosiaalidemokraattien, vihreiden ja vasemmistoliiton yhteisen vastalauseen hallituksen esitykseen.

– Pidämme hallituksen esityksen tavoitteita työllisyyden lisäämisestä, työttömien kannustamisesta aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen sinänsä kannatettavina. Emme kuitenkaan näe, että hallituksen esittämä niin sanottu työttömyysturvan aktiivimalli olisi toimiva tai oikeudenmukainen keino työllisyyden tai aktiivisuuden lisäämiseen.

Kiljunen kutsui aktiivimallia ”sanktiomalliksi” ja totesi sen johtavan työttömien lisääntyvään köyhyyteen ja toimeentulotuen käyttöön, mikä taas nostaa työllistymiskynnystä.

Mikäli niin kutsutun aktiivimallin aktiivisuuskriteerit eivät työttömällä täyty, seurauksena on 4,65 prosentin leikkaus työttömyysturvaan.

– Ei voi käydä niin, että työtön tekee aktiivisuuden osoittamiseksi kaiken vaadittavan mutta ei pysty hänestä riippumattomista syistä täyttämään lain aktiivisuuskriteereitä ja tämän seurauksena häneltä leikataan työttömyyspäivärahaa.

– Hallitus esittää työttömyyden alkuun säädettyä omavastuuaikaa lyhennettäväksi seitsemästä viiteen päivään. Tätä parannusta me kyllä kannatamme. Muutoin esitämme, että esitetty aktiivimalli on kaiken kaikkiaan kohtuuton ja epäoikeudenmukainen. Se loukkaa kansalaisten yhdenvertaisuutta, ja siitä on luovuttava.

”Eihän tässä ole mitään järkeä.”

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.) luonnehti hallituksen aktivoinnin tarkoittavan pitkäaikaistyöttömien työttömyysturvan heikentämistä.

– Mallin idea on, että mikäli työtön ei ole edellisen 3 kuukauden aikana vähintään viikon yli 18 tuntia töissä tai osallistunut 5 päivää työllistämistä edistäviin palveluihin, hänen työttömyysetuuttaan vähennetään lähes 5 prosenttia. Yhteiskunnalla ei ole kuitenkaan mitään velvoitteita järjestää työtä tai palveluita.

Mäkisalo-Ropponen totesi, ettei lakiesitys täytä yhdenvertaisuusvaatimuksia. Esimerkiksi eri palvelujen määrä vaihtelee suuresti ja eri paikkakunnilla on hyvin erilaiset mahdollisuudet saada lyhytkestoista työtä.

Mäkisalo-Ropposenkin mukaan malli johtaa työttömien lisääntyvään köyhyyteen ja toimeentulotuen käyttöön. Tämä taas osaltaan nostaa työllistymiskynnystä.

– Hallitus on ymmärtänyt itsekin lakiesityksen seuraukset ja kirjannut lakiesityksen perusteluihin, että toimeentulotukimenot kasvavat noin 10 miljoonaa euroa ja asumismenot 4 miljoonaa euroa. Eihän tässä ole mitään järkeä!

Kokoomuksen Ben Zyskowicz totesi olevansa henkilökohtaisesti täysin vakuuttunut, että aktivointimalli johtaa siihen, että sadat tai tuhannet työttömät työllistyvät lyhytaikaisiin työsuhteisiin, jotka auttavat heitä pysymään työttömyysturvassa nykytasolla.

”Työtöntä, joka ei löydä työtä, rangaistaan sen takia, että hän ei ole löytänyt työtä.”

Kansanedustaja Eero Heinäluoma (sd.) kuvaili hallituksen esitystä ”mieleenpainuvaksi” ja ”järisyttäväksi”.

– Työtöntä, joka ei löydä työtä, rangaistaan sen takia, että hän ei ole löytänyt työtä. Työttömälle, joka ei ole saanut työtä, tehdään rankaisu siitä, että hän ei ole saanut työtä. Tämä on kyllä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan käsittämätön sovellutus, käsittämätön sovellutus, Heinäluoma jyrisi.

– Tähän saakka on ajateltu, että kun ihminen joutuu vaikeuksiin, niin häntä autetaan, häntä autetaan työn löytämisessä, koulutuksessa ja hänen sosiaaliturvastaan pidetään huolta, mutta nyt hallituspuolueet kääntävät tämän ihmisen viaksi ja häntä rangaistaan, kun työtä ei ole löytynyt. Hyvin ymmärrän, että sali on tyhjä, ministeriä ei ole paikalla eikä kukaan muu kuin uskollinen sotilas Ben Zyskowicz halua tätä ehdotusta puolustaa, Heinäluoma jatkoi.

Zyskowiczin lähdettyä kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen saapui puolustamaan hallituksen esitystä.

Hän totesi, että töihin meneminen onnistuu yhä paremmin ja paremmin nykyisessä kasvavassa taloudessa.

– Se onnistuu myös läpi taantuman, jos on pikkuisen valmis laskemaan sitä kynnystä, millaisen työpaikan on valmis ottamaan vastaan. Tähänhän tällaisilla aktivointijärjestelmillä, jotka Suomeen nyt tulevat 20 vuotta myöhemmin kuin muihin Pohjoismaihin, tähdätään. On havaittu kaikissa Pohjoismaissa, että ne lisäävät sitä todennäköisyyttä, että ihmiset hakevat itselleen työpaikan, Vartiainen sanoi.

”Ei mahdu mihinkään tuntemaani pohjoismaisen ajattelun ytimeen.”

Vartiaisen mukaan aktiivimallissa ei ole kysymys mistään valtavasta leikkauksesta.

– Eikö se ole 5 prosentin luokkaa – ja jos vielä joissain tapauksissa se kompensoituu jollain muulla tulonsiirrolla, joten eihän tämä nyt niin maailmoja kaatava muutos ole kuin mitä te luonnehditte, hän sanoi opposition kansanedustajille.

Heinäluoma päätteli Vartiaista kuunneltuaan, että Zyskowicz puolustaa hallituksen lakiesitystä solidaarisuudesta hallitusta kohtaan, kun taas Vartiainen puolustaa sitä ”puhtaasti aatteesta”.

– Todellakin, kun edustaja Vartiaista on pidetty ja hän itsekin on tainnut vähän esiintyä pohjoismaisen mallin puolestapuhujana, tai ainakin sen tuntijana – ehkä se oikeampi sana on ”tuntijana” –, niin jään kyllä ihmettelemään, että mikä on se Pohjoismaa, joka rakentaa työttömyysturvansa niin, että kun et saa työtä, niin saat heikompaa työttömyysturvaa. Se ei mahdu mihinkään tuntemaani pohjoismaisen ajattelun ytimeen, Heinäluoma sanoi.

– Edustaja Vartiainen sanoo, että tämä ehdotus ei poista työttömyysturvaa tai ei epää sitä. Kyllähän tässä leikataan kahden päivän osalta työttömyysturva niiltä, jotka eivät ole saaneet työtä, Heinäluoma jatkoi.

– Edustaja Vartiainen, tämähän on sama asia logiikaltaan kuin jos teiltä evättäisiin kahden päivän edustajanpalkkio sen takia, että puhemies Lohela ei myönnä teille puheenvuoroa teidän yrityksistänne huolimatta – säädettäisiin velvoitteeksi, että jotta voi saada joka päivä edustajanpalkkion, niin edustajan pitää käydä kertomassa mielipiteensä suurelle salille tai muuten leikataan. Edustaja Vartiainenkin nousisi ylös ties kuinka monta kertaa ja pyytäisi puheenvuoroa, mutta puhemies katsoisi muualle.

”Kaikki piristyivät selvästi”.

Vartiainen esitti jo opposition edustajille toiveen, että he voisivat antaa vähän hänelle kreditiä siitä, että hän tulee opposition kanssa väittelemään.

– Kaikki piristyivät selvästi tästä, hän heitti.

Hän kertoi aktivointijärjestelmistä muissa Pohjoismaissa, eritoten Tanskassa.

– Se vahvin vaikutus näistä toimenpiteistä näytti tulevan jo ennen kuin ne toimenpiteet alkoivat. Eli tavallaan se työllistymistodennäköisyys nousi jo ennen kuin harjoittelu tai aktivointijakso alkoi, eli ihmiset hakivat aktiivisemmin työtä, koska he halusivat välttää tällaiset toimenpiteet, Vartiainen sanoi.

– Tämä ei sisällä mitään paheksuntaa ketään kohtaan eikä sellaista ajatusta, että työttömyys olisi jotenkin kenenkään vika, mutta me tiedämme, miten ihmiset käyttäytyvät. Ihminen on rationaalinen olento. Työttömät ovat ihan yhtä viisaita kuin kaikki muutkin, enkä usko, että he ovat yhtään sen laiskempia, he ovat saattaneet olla huono-onnisempia, ja tällaisia käyttäytymisvaikutuksia on. Eli työttömyyden alenemisen vaikutusta tässä haetaan, Vartiainen jatkoi.

Heinäluoma totesi, että koko pohjoismaisen mallin idea on, että työtöntä ei jätetä yksin eikä työttömyyttä laiteta yksittäisen ihmisen syyksi vaan lähdetään siitä, että annetaan apua sekä tukityöllisyysmahdollisuus niille, jotka sen kautta voivat löytää työtä. Hän nosti esiin myös koulutusmahdollisuuden.

– Nyt tämän vastuun, tämän koulutusvastuun ja tämän tukivastuun, tämä hallituksen lakiesitys kiistää kokonaan.

”Tämä antaa valtiolle oikeuden olla passiivinen.”

Kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) tiivisti hänkin aktiivimallin tarkoittavan sitä, että jos ei työtön työnhakija löydä työtä tai saa palveluja, työttömyysturvaa leikataan lähes 5 prosenttia.

– Tämä aktiivisuusehdon täyttäminen on erittäin epäoikeudenmukainen, koska jos me mietimme esimerkiksi omaa maakuntaani Pirkanmaata, niin katsoin, että meillä on työttömiä työnhakijoita noin 30 000, pitkäaikaistyöttömiä on lähes 10 000 ja avoimia työpaikkoja vain reilu 4 000. Eli on täysin selvää, että varsinkin nämä heikommassa työmarkkina-asemassa olevat ihmiset eivät tule löytämään aktiivisuusehdon täyttävää työtä, jolloin tästä uhkaa muodostua heille pysyvä toimeentulon leikkaus, hän sanoi.

Entinen työministeri, kansanedustaja Tarja Filatov (sd.) viittasi George Orwellin kirjoihin ja totesi, että esitystä kutsutaan mielikuvia muokaten aktiivimalliksi vaikka kyse on pikemminkin passiivimallista.

– Tämä antaa valtiolle oikeuden olla passiivinen. Kun tähän asti me olemme ajatelleet, että valtion pitää olla aktiivinen ja palvella, jotta työtön voi saada työtä – välittää työtä, auttaa palveluilla, auttaa terveydenhuollollisissa asioissa ja muissa – niin nyt me muutamme koko meidän filosofiamme, Filatov kritisoi hallituksen kaavailuja.

– Tähän asti me olemme toimineet myös niin, että työttömälle tarjotaan palvelua, ja jos hän siitä kieltäytyy, niin siitä seuraa rangaistus. Tämä on mielestäni hyväksyttävää aktivointipolitiikkaa silloin, jos se, mitä tarjotaan, on kelvollista ja ihmiselle sopivaa. Ikävä kyllä näin ei ihan aina ole. Mutta nyt lähdetään siitä, että ihmiselle, joka on työtön ja jo muutenkin vaikeassa asemassa, asetetaan kohtuuttomia vaatimuksia. Työttömyysturva, niin kuin tässä salissa hyvin sanottiin, on tarkoitettu sitä varten, että ihminen on työttömänä ja hän tulisi toimeen.

Lopulta puhuttiin myös savusaunasta.

Väittelyn jatkuessa puheisiin ilmestyi myös savusauna. SDP:n kansanedustaja Mika Kari oli katsonut Twitteristä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) tviitin, jossa tämä toivotteli istunnon aikoihin hyvää viikonloppua ja ilmoitti savusaunan odottavan.

– Huomasin, että asian esittelijä, sosiaali- ja terveysministeri, tviittaa olevansa savusaunassa. Ja tästä savusaunatviittauksesta tykkää meidän työministeri. Joten kysyn kyllä tämän asian osalta hallitukselta kohtuullisuutta ja eduskunnan kunnioittamista: tuodaan tällainen laki, ylipäätänsä laki eduskuntaan, istutaan mieluummin lauteilla kuin tuolla ministeriaitiossa kertomassa, minkä takia tämän tyyppistä esitystä hallitus ylipäätänsä tänne tuo. Olemme ainoastaan muutaman hallituspuolueen kansanedustajan tiedon varassa. Tätä ei unohdeta, Kari sanoi.

– Se on hyvin surullista myös siksi, että me olemme täällä pitkään peräänkuuluttaneet edes hallituspuolueiden edustajia paikalle, saatikka että ministerit olemme todenneet puuttuviksi, ja nyt me kuulemme vielä, että asian esittelevä ministeri on savusaunassa ja työministeri sitten vielä näistä tviiteistä tykkää, Pia Viitanen jatkoi.

Mika Kari esitti lopulta pitkän keskustelun, että asia jätetään pöydälle.

– Meiltä puuttuvat ministerit eikä oppositiosta ole löylynheittäjäksi savusaunaan asti, meidän pitää mitä ilmeisimmin tässä nyt päätyä siihen johtopäätökseen, että jotta asia saa sen arvolle kuuluvan käsittelyn, esitän tässä yhteydessä, että asian käsittely jätetään pöydälle ensi maanantaina kokoontuvalle täysistunnolle.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski kannatti. Asian käsittely jatkuu maanantaina.

Eduskunnan pöytäkirjan keskusteluineen voit lukea tästä linkistä.

Jaa tämä artikkeli

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti
39€/4kk

Toimituksen valinta

Rane Aunimo

Politiikka
1.4.2020
”Loimaan kassalta” hätähuuto – Nyt tulee suora vastaus: ”Saattaa olla, että tässä yhteydessä puhkeaa vähän suurempikin kupla”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Chefredaktör: Johan Kvarnström
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE