Nyheter

Framtidshopp på FSD:s sommarfest: ”Pandemin har också varit en påminnelse om det vi kan vara tacksamma för”

Foto: Nils-Johan Englund
Ett 50-tal människor hittade till FSD Österbottens sommarfest på Kuddnäs i Nykarleby. I bakgrunden Zacharias Topelius barndomshem.

Efter en lång paus gavs återigen möjligheten att fysiskt träffa partikamraterna, när FSD Österbotten i helgen bjöd in till sommarfest. Trots den fortfarande känsliga situationen var framtidsoptimismen påtaglig. 

Lukas Lundin

Arbetarbladet

 

Årets sommarfest ordnades i en lika idyllisk som historisk miljö: Zacharias Topelius barndomshem Kuddnäs i Nykarleby. Ett passande ställe på många sätt, påpekade de lokala socialdemokraternas ordförande Majvor Grönroos. Topelius har visserligen gått till historien som hela Finlands sagofarbror men var också en sann kulturmänniska som värnade om djuren och den lilla människan, påminde hon i sitt välkomsttal.  

 

Tillsammans med bland annat Johan Ludvig Runeberg var han också aktiv inom det så kallade Lördagssällskapet och deltog i det finska nationsbygget. Grönroos talade om sin fascination för de diskussioner som fördes där och då  även om hon som kvinna knappast skulle fått vara med, ”bara som en fluga i taket”.

 

– Jag tycker att vi som parti skulle kunna tänka mera som de gjorde då: inte alltid vara så fokuserade på att ha svaren utan också låta tankar, visioner och drömmar flöda fritt. 

 

– Allt som händer föds genom en tanke: utan en tanke händer ingenting. Det tycker jag vi kan ta med oss från Topelius och Kuddnäs: att våga tänka, drömma och visionera.

 

(Foto: Nils-Johan Englund)

 

Inbjuden festtalare var Österbottens socialdemokratiska Europaparlamentariker Miapetra Kumpula-Natri. Talet präglades av den tunga vårens erfarenheter men också av framtidshopp. 

 

Kumpula-Natri konstaterade att coronakrisen återigen har visat hur sårbart västra Finland och Österbotten är även i europeisk jämförelse, till stor del eftersom regionen är mycket exportberoende. Hon välkomnar EU:s omfattande och omtalade återhämtningsfond. 

 

– Det har varit mycket tal om att Finland är nettogivare men vår export är helt beroende av den inre marknaden. Om EU:s inre marknad inte fungerar blir följderna drastiska för oss. Vi behöver en fungerande inre marknad och det förutsätter att medlemsländerna hjälper och stöder varandra.

 

Kumpula-Natri betonade att förverkligandet av investeringarna ändå sker på nationell, regional och rentav kommunal nivå. Hon uttryckte sitt stora förtroende för regeringen Marin och konstaterade att det finska folket tycks vara inne på samma spår

 

– Det hjälper inför det kommande kommunalvalet men samtidigt måste varje kommun också minnas att jobba för sig själv och på egen hand.

 

Hon påminde om vikten av att beakta klimatförändringen och vid behov tänka om. Själv har hon fått se över sin inställning till den klimatfarliga torvförbränningen. 

 

– Också en snart 50 år gammal kvinna måste kunna läsa vetenskapliga artiklar och studier och tänka om någon gång. Nu är det dags att också ta klimatförändringen på allvar. 

 

(Foto: Nils-Johan Englund)

 

Också Anette Karlsson, ordförande för Finlands svenska socialdemokrater, framförde en hälsning. FSD:s styrelse sammanträdde i Jakobstadsregionen under helgen, den första fysiska träffen sedan pandemins utbrott i början av året. En inspirerande helg, enligt Karlsson. 

 

– Det har varit inspirerande att komma igång igen efter sommaren, pausen och coronavåren. Ännu är världen inte klar – det finns fortfarande mycket kvar att göra.

 

Hon konstaterade att våren har varit tuff på många sätt men också har gett perspektiv. 

 

– Den här pandemin har också varit en påminnelse om det vi kan vara tacksamma för: våra rättigheter och lyckan vi har att bo just i Finland och Norden. Nu måste vi jobba för att alla människor i framtiden ska ha en planet, någonstans att bo och vatten att dricka.

 

Hon lyfte blicken mot kommunalvalet nästa år. 

 

– Jag ser fram emot att göra ett fint kommunalval och är stolt över de engagerade och aktiva medlemmar som redan har inlett arbetet. Jag tror att vi tillsammans kan gå in i valet oberoende av situationen nästa vår, för att bygga ett samhälle som är hållbart både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

 

De svåra tiderna kan rentav stärka den socialdemokratiska rörelsen, tror Karlsson. 

 

– Vi har sett att när kriserna är svåra är vi lyckliga över det vi har, men det öppnar även ögonen för de problem vi vill åtgärda. Det väcker den där lilla solidariska människan, socialdemokraten, som nog finns i alla finländares hjärtan. 

 

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE