Huvudnyheter

FSD:s fullmäktige tog ställning för välfärdsstaten och kollektivavtalen

Simon Bergman/FSD
FSD:s fullmäktigemöte hölls på distans den 24 april 2021.

De två resolutionerna på FSD:s fullmäktigemöte den 24 april omfattar ställningstaganden för välfärdsstaten och kollektivavtalen. Motionen om palmolja väckte den största debatten och omröstningen blev knapp. Yttrandena i den allmänpolitiska diskussionen höll hög klass och stämningen var bra trots att mötet än en gång hölls digitalt på grund av pandemin. Dagen avrundades med webbinariet Kommunen och jobben.

Topi Lappalainen

Arbetarbladet

 

 

Folke Sundman öppnade mötet och minister Ville Skinnari var mötets gästtalare.

 

FSD:s riksdagsledamot Johan Kvarnström inledde sitt inlägg i den allmänpolitiska diskussionen med att han hoppas och tror att regeringens ramförhandlingar lyckas:

 

– Mycket gott och viktigt har redan åstadkommits utifrån regeringsprogrammet samtidigt som coronakrisen har tacklats ansvarsfullt. Och i veckan kom äntligen besked om ett effektivt stödpaket till kultur- och evenemangsbranschen samtidigt som exit-planen konkretiserades. Krisen är inte över, men det finns ett allt starkare hopp och en tydligt utstakad väg framåt.

 

Kvarnström var nöjd med både EU:s och USA:s framsteg på klimatfronten.

 

– Klimatet väntar inte på att coronan ska gå om utan är hela tiden den största frågan för mänskligheten. Det är viktigt att vi samtidigt som vi tryggar ekonomiernas återhämtning slår in på hållbarhetens väg. Att vi lokalt, kommunalt, nationellt, i Europa och globalt arbetar för en rättvis omställning, sade Kvarnström som sade sig representera en socialdemokrati i tiden.

 

Kvarnström bedyrade FSD:s engagmemang för den rättvisa omställningen och regeingens insatser för utbildning och forskning.

 

– Denna månad har det gått 100 år sedan den allmänna läroplikten blev verklighet i Finland. Och för 50 år sedan inleddes införandet av grundskolan. Och i år omfattas en första årskull av den utvidgade läroplikten. Det är en viktig sak bland många andra som behövs på 2020-talet och framåt för att varje barn ska få förutsättningar att nå sin fulla potential. Genom utbildning skapar vi grogrund för jämlikhet och framgång. Att andra stadiets utbildning blir genuint avgiftsfri är viktigt och kommer ses som en självklar styrka i vårt land i framtiden.

 

Partiets kommunalvalsprogram var Kvarnström nöjd med och lyfte fram bland annat kommunens livskraft, hållbar tillväxt och åtgärdandet av vårdskulderna som SDP:s mål.

 

Demokratin skadas av hån, hot och konspirationsteorier”

 

En respektfull diskussionsklimat i politiken hörde också till de sakerna FSD:s riskdagsledamot tog upp som eftersträvansvärt:

 

– Demokratin skadas av hån, hot och konspirationsteorier. Demokratin stärks däremot av sann vilja att förstå varandra. Av att respektera också andra uppfattningar och åsikter än ens egna. Det betyder inte att det är acceptabelt att säga vad som helst. Men övertramp kan bemötas med ett starkt och sakligt avståndstagande – eller med anmälan om det finns misstanke om brott. Vi måste alltid försvara mänskliga rättigheter med emfas. Vi måste aktivt arbeta mot rasism och fördomar. För jämställdhet. För deltagande och inkluderande.

 

Kvarnström varnade för nedskärningar i ett läge där många är deprimerade och köerna till mathjälpen är långa.

 

– Det är läge för utveckling, investeringar i hållbar tillväxt. Det är läge för återhämtning och solidaritet. Det är läge för att förnya socialskyddet så att det går från ett lapptäcke till ett tydligt system där stödet är snabbt och tillräckligt och där det alltid lönar sig att ta emot arbete och jobba, sade Kvarnström som tog ställning för kollektivavtalen och välfärdstjänsterna, något som var ett huvudtema för dagen.

Johan Kvarnström talade för en rättvis grön omställning. (Foto: Jukka-Pekka Flander)

 

FSD:s ordförande Anette Karlsson hyllade regeringens insatser under pandemin:

 

–  Det senaste året har för många varit tungt och ensamt. Vi saknar fysiska träffar med våra medmänniskor. Samtidigt känner jag mig lättad att Finland lyckats rädda många människoliv. Allt detta tack vare vår regering som baserar sitt beslutsfattande på sakkunskap.

 

Karlsson påminde om att planeten är till låns och åberopade klimatvänliga lösningar för all:

 

–  För att nå målen måste vi hitta lösningar som minskar på utsläppen och ökar kolsänkorna. Vi socialdemokrater vill utöka naturskyddsområdena, eftersom skogar inte bara binder koldioxid utan de främjar också hälsa och välfärd.

 

I sitt tal åberopade Karlsson också vikten av att stöda familjer, barn och unga och underströk vikten av det förebyggande arbetet mot mobbning, våld och trakasseier. Begreppet mobbning ifrågasatte hon eftersom det egentligen handlar om psykiskt och fysiskt våld. Hon lyfte också fram fördelarna med social- och hälsovårdsreformen och vad regeringen hittills har åstadkommit:

 

–  Vi har satsat på barn och unga och äntligen fått en historisk utvidgning av läroplikten. Vi motarbetar psykisk ohälsa och skolvåld. Vi satsar på välfärden och tror på ungdomarna. Vi har stiftat en vårdardimensionering i lag och satsat på bättre äldreomsorg. I ett sådant samhälle är det tryggt att uppfostra sina barn och tro på att sommaren kommer att bli ljusare, avslutade Karlsson.

 

Anette Karlsson påminde om att planeten är till låns. (Foto: Jacob Åberg/FSD)

 

FSD:s vice ordförande Jacob Storbjörk talade om internationellt kringgående av skatt och aggressiv skatteplanering.

 

– Hela fenomenet leder årligen till stora belopp förlorade skatteintäkter runt om i världen och i vårt eget land. Skattepengar som kunde användas till att stärka välfärden, förbättra den sociala tryggheten och investera i hållbar tillväxt.

 

Enligt Storbjörk gynnar en politik som åtgärdar skatteplaneringen kunniga entreprenörer i stället för kunniga bokförare och konsulter. Han sade sig vara positivt överraskad av president Joe Bidens förslag på en internationell minimiskatt för företag.

 

– Principiellt är det förstås viktigt för våra länder att själva få avgöra storleken på våra skatter. Utan den rätten skulle vi ju inte ha ett nordiskt välfärdssamhälle som förutsätter en bred skattebas. Men i vår globala värld är nog bolagsskatter ofta utsatta för skatteplanering mellan länder och framför allt då det kommer till skatteparadis.

Jacob Storbjörk talade om skatteparadis. (Foto: Lukas Lundin)

 

Johanna Överfors från Jakobstad tackade partiets rikspolitiker för den tydliga kommunikationen:

 

– Tack till de socialdemokratiska ministrarna och riksdagsledamöter som tålmodigt svarat på frågor på olika forum under pandemiåret. De har sakligt och lugnt förklarat svåra frågor och försökt ge reportrar och oppositionspartierna faktaunderlag och ibland t.o.m. självklara saker.

 

Enligt Överfors är det inte en dålig sak om den sakliga linjen ibland uppfattas som tråkig:

 

– Kommunalpolitiken är vardag och långsiktighet samt samarbete. Jag hoppas att kommunalvalet ska handla om just det – kommunerna.

Vi behöver en rätt att stänga av”

 

Rebecca Åkers från Korsholm slog ett slag för välmåendet i arbetslivet:

 

– EU-parlamentet initierade tidigare i år ett initiativ om en ”right to disconnect” från arbetet, dvs rätten att vara ledig när du är ledig. Det har aldrig behövts mer än nu. Att jobba på distans, som många har gjort under pandemin, innebär att gränserna mellan jobb och fritid, som redan på många sätt var grumliga, för vissa helt har suddats ut. Om jag lyssnar på en podd medan jag gör denna repetitiva uppgift, räknas det då som arbetstid? Om jag svarar på ett mejl medan minestronesoppan kokar till kvällsmat, det är väl inte arbetstid? Jag ser denna dokumentär som kommer hjälpa mig i min arbetsuppgift, men det är väl snarast fritid? Arbetstidsbanker och flextid blir irrelevanta när du alltid ”har jour”. Vi behöver en rätt att stänga av.

 

Åkers hänvisade till boken Work Won’t Love You Back av Sarah Jaffe när hon menade att det nuförtiden gäller att tycka om jobbet. ”Älska ditt jobb” som devis har sådana följder som att vårdpersonalen inte betalas tillräckligt om jobbet uppfattas som ett kall.

 

– En stor del av människorna i min bekantskapskrets är just nu eller har varit utbrända. Pressen kommer från arbetsgivare, från det övriga samhället och från en själv. Du får inte vara lat.

 

Med tanke på utbrändheten som blir allt vanligare underströk Åkers rätten till fritid:

 

–  Som beslutsfattare borde vår prioritering nummer 1, 2 och 3 i alla politiska frågor vara människors välmående, avslutade Åkers.

 

Sven-Erik Nylund från Vanda krävde att torvanvändningen borde avslutas. Motionen från Vanda svenska socialdemokrater om saken var en av dem som antecknades för kännedom.

 

– 40 procent av medlemmarna av Sjömansunionen är friställda, noterade Nylund som har sin bakgrund inom branschen och konstaterade att de finländska sjömännen har det ändå bättre än många andra i världen som seglar vidare i pandemitider utan att få komma hem.

 

Marianne Isaksson-Heimberg från Raseborg talade för pensionärernas sak:

 

– Pensionärerna håller på att glömmas bort, det är inte bara vård och äldreboende som är viktigt, sade Isaksson-Heimberg som påminde om att också pensionärer har rätt till ett jämställt liv.

 

Omröstning om motionen om palmolja

 

Den första motionen om förnyelsebara bränslen och palmolja väckte den största debatten. Alf Blomqvist från Kronoby tog strid för att hela motionen skulle godkännas men den godkändes enligt styrelsens förslag bara delvis.

 

– Varför styrelsen understöder att Neste skulle fortsätta att använda palmolja och palmoljerester i sin biodiesel har jag svårt att förstå, sade Blomqvist som uppmanade fullmäktige att följa Sveriges exempel och gå för ett förbud av palmolja och palmoljerester i dieselolja.

 

Styrelsens förslag vann med rösterna 10-8.

 

Socialdemokratiskt Forums motion om kommunal socialism och Helsingfors svenska arbetarförenings (HSAF) motion om att finlandssvensk utbildning ska kvalificera för jobb godkändes.

 

Två av motionerna antecknades för kännedom, Vandaföreningens motion om torvutvinning samt HSAF:s andra motion om tandhygienistutbildning på svenska.

 

Nina Wessberg från Raseborg valdes till ordförande för valberedningsutskottet på höstens distriktskongress.

 

Fullmäktigemötet godkände verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen samt beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga. Arbetarbladets tf. chefredaktör redogjorde för tidningens utveckling.

 

Resolutioner om välfärd och kollektivavtal

 

”En stark välfärdsstat är bästa krisberedskapen” rubricerades mötets första resolution.

 

– Finlands svenska socialdemokrater (FSD) anser att det är viktigt att i återhämtningen från coronakrisen stärka välfärden, höja utbildningsnivån och klimatsäkra samhället. Vi måste lappa de brister vi sett i skyddsnäten och krisberedskapen. Vi bör hjälpa de människor som drabbats av krisen och åtgärda vårdskulden som uppkommit då behandlingar blivit uppskjutna och vårdbehov inte mötts. Vi måste investera i en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar framtid. Bara så kan finländarna möta eventuellt nästa kris starkare och tillsammans, inleds resolutionen.

 

FSD varnar för att upprepa misstagen från 1990-talets depression då bland annat barn och unga fick det svårt på grund av nedskärningarna. Nu ställer sig FSD emot stora nedskärningar i välfärden.

– Psykisk ohälsa och brister i mentalvården har redan länge varit ett akut problem som förvärrats under coronaåret och som uppskattas kosta samhället 11 miljarder om året. FSD understöder till fullo att Sanna Marins regering i återhämtningsförslagen satsar på bättre tillgång till mentalvårdstjänster. FSD fortsätter jobba för terapigarantin och avgiftsfri psykoterapiutbildning.

 

I resolutionen lyfts också fram äldre- och hemvården samt närståendevårdarnas ställning. Forskning, grön omställning, digitalisering, möjligheter till distansarbete och flexibilitet i arbetslivet listas alla som saker det gäller att satsa på. Dessutom vill FSD ha en tydlig gräns mellan arbete och fritid.

 

”Värna om kollektivavtalssystemet!” rubricerades den andra resolutionen.

 

– Finlands svenska socialdemokrater (FSD) är oroliga över Teknologiindustrins och Skogsindustrins senaste utspel på arbetsmarknaden som riskerar urholka våra allmänt bindande kollektivavtal. I en tid när återuppbyggnaden av ekonomin och samhället kräver mycket av oss alla, skulle det tvärtom vara av avgörande vikt att de beslut och riktningar som tas är långsiktiga och ansvarsfulla, lyder det inledande partiet.

 

FSD oroar sig över sådana förmåner som lön under moderskaps- och faderskapsledigheter, vård av sjukt barn, långvarig sjukledighet, semesterpenning, dagpenning och kilometerersättningar i arbetet samt allmänna löneförhöjningar. Dessutom understryks kollektivavtalssystemets förutsägbarhet. Vidare noteras det att ungdomarnas möjligheter till arbete och delaktighet i ett framtida välstånd står på spel.

 

– Det allmänna kollektivavtalssystemet ska även i framtiden garantera en grundtrygghet och ge möjligheter till jämställda löner och en familjeledighetsmodell som motsvarar 2020-talets samhälle. Det är viktigare än någonsin med tanke på de utmaningar som samhället just nu står inför och något som vi Finlands svenska socialdemokrater fortsättningsvis arbetar för, avslutas resolution nummer två.

 

Kommunen och jobben

 

FSD:s andra vice ordförande Erica Helin ledde diskussionen på webbinariet Kommunen och jobben.

 

Riksdagsledamot Heidi Viljanen tog bland annat fasta på hur det bedrivs näringspolitik i kommunerna.

 

– Små och medelstora företag bör beredas bättre möjligheter i den offentliga upphandlingen, sade Viljanen.

 

Enligt Viljanen är det viktigt att utveckla kommunernas egna tjänster.

 

– Kommuninvånarna förtjänar en god omsorg och det är vi proffs på i SDP, avslutade Viljanen.

 

Henrik Fröberg är expert på rehabiliteringsfrågor på Keva. Han talade om målet att förlänga pensionstagarnas karriärer.

 

– Varje invalidpension som vi kan motsätta oss stärker kommunernas budget.

 

Enligt Fröberg har Joensuu haft bra inbesparingar och menade att det borde vara det allmänt mål att hitta de bästa lösningarna när arbetsförmågan blir nedsatt.

 

Håkan Ekström är branschchef på JHL. Han talade bland annat om hur social- och hälsovårdsreformen påverkar kommunerna. Sedan talade han om arbetsgivarsidans strävan efter lokala avtal och nämnde att kommunerna som arbetsgivare har en annorlunda sits än privata arbetsgivare. Han var ändå orolig för arbetsmarknaden som helhet.

 

– Att frångå förbundsvisa förhandlingar orsakar spänningar, sade Ekström.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE