Huvudnyheter

FSUD samlades till höstmöte

Foto: Topi Lappalainen
Andrea Törnestam från SSU deltog i FSUD:s Zoom-möte från Stockholm och framförde ett hälsningsanförande från de sverigesvenska kamraterna.

Finlands Svenska Unga Socialdemokrater (FSUD) samlades till höstmöte på distans den 19 november. FSUD är FSD:s ungdomsorganisation och Socialdemokratisk Ungdoms svenskspråkiga distrikt. Bland annat valdes en ny styrelse med Jonatan Wikström från Vasa som ordförande och Arseniy Lobanovskiy från Tammerfors som vice ordförande.

Topi Lappalainen

Arbetarbladet

 

 

FSUD:s höstmöte gästades bl.a. av Andrea Törnestam, förbundssekreterare för Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU). I sitt hälsningsanförande tog hon fasta på vad coronakrisen har inneburit för många ungdomar:

 

– För hur är det då att vara ung 2020: För många stängde gymnasieskolorna och undervisningen på distans, för de som har tuffast förutsättningar kanske de där sista avgörande månaderna som sätter slutbetygen blev helt upp och nervända. En generation som redan har flera gånger värre psykisk ohälsa än sina föräldrar, skulle ensam sitta hemma och bära stressen över slutarbete – till sommaren tog de studenten, men utan att fira sin examen och kommer ut på en arbetsmarknad där många av de jobb som är ungas första jobb, inom restaurang, handel, turism – är helt utraderade. För många blev antagningen till universitet försvårad, och i hög konkurrens om för få platser, kan de flesta bara drömma om det där första boendet – som kräver ofta många år i kö eller en fast inkoms, konstaterade Törnestam.

 

SSU:s tre principer samla – skola – påverka var något Törnestam lyfte fram som ett framgångsrecept. Hon påpekade att coronakrisen med alla distansmöten möjliggör också tätare kontakter mellan Finland och Sverige – på distans.

 

– Varför inte bjuda in till ett digitalt möte med en svensk SSU-klubb från en stad med liknande förutsättningar som den ni kommer ifrån? Vore det inte intressant att lära av varandra, hur gör ni för att påverka moderpartiet, hur ser skolan ut i Finland, hur funkar klimatarbetet i Sverige? Jag tror att vi har så mycket att lära av varandra.

 

Övriga gäster på mötet var Outi Mikkola från Socialdemokratisk Ungdom från Tammerfors samt två företrädare för Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS), förbundsordförande Alexandra Wegelius och verksamhetsledare Ellinor Juth.

 

FSUD uppdaterade sitt politiska program och antog nya punkter om bland annat demokratisering av arbetsmarknaden, vapenhandel, korruption och sociala medier.

 

Punkten om vapenhandel godkändes efter en omröstning 7-4. Majoriteten stödde en målsättning om att vapenhandeln på sikt bör upphöra helt.

 

FSUD behöll sitt ställningstagande för ett förbud av sexköp enligt den svenska modellen med klara siffror 9-2 och en blankröst. Också ställningstagandet om EU behölls vid den gamla ordalydelsen efter en omröstning 8-2 och en blankröst.

 

Till ny ordförande valdes Jonatan Wikström som studerar till klasslärare vid Åbo Akademi i Vasa och kommer ursprungligen från Helsingfors. Till vice ordförande valdes Arseniy Lobanovskiy som är forskarstuderande vid Åbo universitet men bosatt i Tammerfors. Styrelsens övriga medlemmar är Nathalie Holmlund, Samuel Partanen, Ellen PetersénPontus Westmalm och Rebecca Åkers. Till ersättare valdes Filip Dahlskog, Caroline Lång, Lukas Lundin och Tobias Enlund.

 

Deltagarna i FSUD:s höstmöte som ABL bevakade.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Chefredaktör: Johan Kvarnström
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE