Norden

Grönland lever i spännande tider

Foto: Privat
Palle Jerimiassen är borgmästare för Avannaata kommun. Han säger att kommunen har få arbetslösa, vilket är positivt.

Grönländsk självständighet, ökat självstyre eller status quo? Och hur påverkas Grönland av den snabba klimatförändringen? Världens största ö befinner sig i förändringens tidevarv.

John Illman

Arbetarbladet

 

 

Grönland är världens mest glest bebodda område. Men det här gör ön inte det minsta ointressant. Klimatförändringen är snabb på Grönland liksom i andra delar av Arktis. Det här märks tydligt på ön då vintrarna blir kortare, naturtillgångar hittas och självständighetsivern växer.

Staffan Dahllöf är frilansjournalist baserad i Danmark. Han berättar för Arbetarbladet att han besökt Grönland för några år sedan.

– Grönland är en mycket vacker ö. Något som kännetecknar ön är att avstånden är mycket långa.

Den isbeklädda omgivningen gör det svårt att mäta avstånden på ön. Men från norr till söder tar det drygt fem timmar med flyg. Det är ungefär lika långt som från Helsingfors till spanska Madrid.

Grönland är en av två danska autonoma regioner. Färöarna är det andra. Varken Grönland eller Färöarna hör till EU. Grönland är geografiskt en del av Nordamerika men politiskt och kulturellt hör ön till Europa. Det här eftersom Grönland är en del av Danmark, tidigare även lytt under Norge och är grannö med Island. Avståndet till Island är trots allt som kortast flera hundra kilometer.

De grönländska inuiterna har å sin sida kulturella likheter med inuiterna i Kanada och Alaska. 90 procent av den grönländska befolkningen tillhör inuiterna.

Dahllöf anser att bevakningen av Grönland i danska medier är svag. Men det finns en klar orsak varför. Grönland har ändå ett eget public service-bolag, Kalaallit Nunnaata Radioa (KNR).

– På Grönland bor det endast 55 000 invånare, vilket är lite mer än vad det gör i en mindre dansk kommun. Därför är bevakning av Grönland mindre intensiv i dansk media.

Liksom Grönland har Färöarna en liten befolkning, endast 50 000 personer. Grönlands totala befolkning är endast 4,2 procent av Köpenhamns befolkning, som är 1,2 miljoner. Dahllöf tillägger att ön är ekonomiskt beroende av Danmark och har svårt att skapa egna arbetsplatser.

Gällande arbetsplatser har man på Grönland på senare tid ändå hittat olja, naturgas och sällsynta metaller. Metallerna kan användas för att tillverka halvledare, vilket det finns en stor efterfrågan runt om i världen. Det har även talats om uranutbrytning. Oljan, naturgasen och metallerna skulle även minska Grönlands ekonomiska beroende av Danmark.

Den grönländska regeringen beslöt ändå år 2021 att inte exploatera dessa energikällor då de försnabbar klimatuppvärmningen.

Gammal kolonialmakt

Staffan Dahllöf lyfter fram att Grönland redan i flera århundrade varit en del av det danska kungariket. Sedan år 1979 har Grönland självstyre, vilket utökades år 2009. Färöarna fick trots allt självstyre redan år 1948. Grönland har även tillhört Norge i och med den så kallade personalunionen mellan Danmark och Norge åren 1380-1536 och i realunion från år 1537 till 1814.

Enligt frilansjournalisten Staffan Dahllöfs uppfattning skulle Färöarna idag eller inom en snar framtid klara sig oberoende av Danmark. (Foto: Privat)

Även om Danmark bidrar med fem miljarder danska kronor årligen till det grönländska samhället är relationen mellan Grönland och Danmark inte på nära håll smärtfri. Enligt Sveriges Radio har relationen mellan Danmark och Grönland de senaste åren skakats av en rad avslöjanden om Danmarks historiska övergrepp på den grönländska befolkningen. Efter decennier av danskt motstånd ska det för första gången göras en gemensam historisk utredning av Danmarks politik gentemot Grönland (2023).

Dahllöf berättar också att på Grönland råder flera sociala problem, bland annat alkoholism och självmord bland unga. Enligt amerikanska forskningsbasen National Library of Medicine är alkoholism det största hälsoproblemet på Grönland. Samma källa anger att män på Grönland i åldern 15-29 oftast dör genom självmord.

Handelsmöjligheter och säkerhetspolitik

Då isen smälter möjliggörs nya rutter längs med sjövägen. Den så kallade nordvästpassagen blir alltmer aktuell för många fartyg. Den här farleden går längs med Grönlands västkust genom Kanadas arktiska skärgård, förbi Alaska mot Asien. Farleden förkortar resan från Europa till Asien avsevärt jämfört med om fartyg åker igenom Panama-kanalen i Latinamerika.

Militärmässigt står Grönland som värd för den amerikanska basen Thule i staden Qaanaaq i nordvästra Grönland. Vid Thule finns en över 3000 kilometer lång landningsbana och basen befogar över utstationerade kärnvapen.

USA:s tidigare president Donald Trump gick så långt att han år 2019 berättade för Danmarks premiärminister Mette Frederiksen att han önskar köpa Grönland. Frederiksen var inte sen att meddela Trump att Grönland inte är till salu.

Dahllöf konstaterar att Grönland ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv gör Danmark intressant. I och med att Grönland hör till Danmark är danskarna en del av den arktiska gemenskapen. Grönlands nordligaste kust ligger dessutom endast ungefär 115 kilometer från Nordpolen.

Turism och fiske viktigt

Arbetarbladet ringer också upp den grönländska kommunen Avannaatas borgmästare Palle Jerimiassen. Han har varit borgmästare för Avannaata sedan år 2017. En borgmästare i grönländsk kontext är demokratiskt vald.

För oss är turismen och fisket viktigt”

Jerimiassen säger att kommunen har runt 12 000 invånare och att det finns två centrala arbetsområden inom vilka kommunens invånare försörjer sig.

– För oss är turismen och fisket viktigt. Här i kommunen har de flesta arbete, vi har få arbetslösa, vilket är positivt, säger han.

Att turism och fiske är viktigt för Grönland anser även Dahllöf. Över 80 procent av den grönländska befolkningen försörjer sig inom fiske.

Avannaata ligger på Grönlands västkust, som kortast är det 50 kilometer över vattnet till delstaten Nunavut, Kanada. Avannaatas administrativa ort är Iluissaat, som ligger i jämnhöjd med den finländska kommunen Enare i Lappland.

Avannaata uppstod i och med delningen av den tidigare kommunen Qaasuitsup kommunia år 2018. Förutom Avannaata skapades kommunen Qeqertalik, som ligger söder om Avannaata.

Klimatförändringen är rask i Arktis. Isen smälter mycket snabbare i det här området än annanstans på jorden. Grönland består till tre fjärdedelar av is. På Grönland finns en stark tradition att åka på en släde på isen, som dras av hundar. Men det har blivit vanskligare att köra hundsläde då isen inte är lika stark som tidigare. Isens smältande påverkar också byggande av igloon, som även har en lång tradition bland inuiterna.

Palle Jerimiassen anser att politikerna i Avannaata har ett ansvar för att bidra till att arbeta mot klimatuppvärmningen. (Foto: Privat)

Jerimiassen förklarar att klimatförändringen påverkar Avannaata på många olika sätt, bland annat att permafrosten smälter.

– Ett exempel är att fiskare har lättare att fiska året om. Tidigare när vintrarna var kallare var det svårt att fiska på vintern.

Förutom att isen smälter snabbt blir vattnet även varmare. Å andra sidan medför ett varmare klimat att odlingsgränserna vidgas.

Avannaata är ett litet samhälle. Deras inverkan på bromsandet av klimatförändringen är litet men Palle Jerimiassen berättar att det är mycket viktigt att kommunens politiker arbetar för en mer miljövänlig framtid. Kommunfullmäktige i Avannaata består av 17 personer, 12 män och fem kvinnor.

– Våra politiker i kommunen har ett ansvar för att bidra till att arbeta mot klimatuppvärmningen. Vi följer också FN:s målsättning gällande Agenda 2030, säger han.

Grönländsk självständighet eller ökat självstyre?

Flera källor uppger att en majoritet av grönländarna vill bli oberoende Danmark. Staffan Dahllöf ser ändå pessimistiskt på en eventuell grönländsk självständighet. Han tror Grönland fortsättningsvis kommer att vara en del av det danska kungariket inom en överskådlig framtid.

– Många grönländare flyttar till Danmark för att bo där. Man anser att Grönland är en del av Danmark och eventuellt inte kan klara sig som en självständig stat.

Å andra sidan menar Dahllöf att det finns vissa danskar som anser att Grönland är ekonomisk belastning för Danmark och därför beredda att låta grönlänningarna lämna kungariket.

Förutom en grönländsk iver för självständighet finns det även en färöisk sådan. Dahllöf tror att självständighet för Färöarna är mer realistiskt.

– Enligt min uppfattning skulle Färöarna idag eller inom en snar framtid klara sig oberoende av Danmark, säger Staffan Dahllöf.

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE