MENY

I mörkret skönjs ny livsstyrka

Sinéad Obrey kritiserar både kyrkan och kapitalismen i sin poesi.

Sinéad Obrey debuterar med diktsamlingen Fågeltanken, ett till stilen dystert verk där smärtan vittnar om liv och känslor och genom förändringens starka roll håller hoppets dörr på glänt.

 

Bokrecension: Sinéad Obrey – Fågeltanken, Förlaget 2017, 54 sidor.

 

Sinéad Obreys debut är – tillsammans med Adrian Pereras – en av årets mest engagerande inom finlandssvensk poesi. Det är nytt blod för en litterär form som delvis misslyckats i föryngringen och alltför sällan tilltalat en ny generation. Och Obreys skrivande förtjänst handlar om just blod, att texterna känns som blodigt allvar.

 

Att leva

gör så

så ont

 

Den korta strofen är något av verkets signatur, stiligt upplagd på bakpärmen, citerad i marknadsföringen och tidigare recensioner, som jag undantagsvis läst. Anledningen? Tidsbrist i kombination med nyfikenhet efter att ändå ha ströläst i den lilla svarta boken, ett lockande verk som jag direkt känt att förtjänar koncentrerad uppmärksamhet.

Någonting eget och angeläget är direkt uppenbart. Likaså klichéerna. Men jag vill understryka att ordet kliché här måste tas utan sin nedvärderande klang. Man kan kalla det bekant symbolvärld, värd att användas av den som behärskar den. I detta fall handlar det om att dysterkulturens schabloner finns med och gärna får vara med då författaren är nära vän med dem, använder dem på ett sätt som känns själsligt motiverat.

Några utvalda ord från de första sidorna ger en fingervisning om vilken typs bilder författaren målar med: mörkret, sprit, grav, offer, blod, tårdroppe, slav, sorgens, dö, lilla flicka, förblindad, synd, lidande, tragedin, kroppsvätskor, självmord.

Lägg sedan till en uppgörelse med gud (alltid med liten begynnelsebokstav) och en dos groteskhet. Men glöm aldrig det fina i bakgrunden, det goda och möjligheterna som är med på ett hörn genom ifrågasättandet. Ett exempel, en lösryckt del av en dikt:

 

Romantisera inte kärleken –

romantisera allt det

som får dig att låtsas

att du egentligen är kall, känslolös,

ett hjärta av is

som egentligen smälts

påverkad av ruset,

av verklig lycka

 

Men verklig lycka tas ifrån dig,

den förgiftar hjärtat

tills det knappt känns

som om det kan bulta

 

Vill man fortsätta leva så?

 

Här finns det frågande och sökande med en självständig integritet som självkritiskt granskas parallellt med kampen mot det andra i världen. Här finns kroppslighet, yta, själ, tankevärld, förändringsprocess. Då och då pryds sidorna av en fjäder – ett skrivverktyg, fjädern som fågeln tappat, som slitits av den? Diktaren som försöker reparera skadan med ny användning? Skadade känslan är i varje fall central. Det finns ständigt någonting som går förlorat, symboliskt beskrivet som en oskuld, en smärtsam metamorfos, ibland passivt smärtsam, och skildrad som en varning för apati, ignorans inför liv, förlorad rätt att vara sig själv naturligt.

 

Benen har sitt fäste vid kvinnans djupa källa,

beklätt med de vackraste blommorna och strömmande av livets vatten

Kvinnan ger livet till världen med ett hav av blodröd smärta

Styrkan i henne är för stor för att hålla världen tyst

Kyrkan vill hejda henne,

för hon är den heliga

Hennes hud är bländande

Man åt av giftet för att få dö vid hennes barm

 

Eftersom jag undantagsvis läst om verket innan jag skriver om det själv har jag stött på tankar om titeln. Syftar Fågeltanken på vilka tankar som väcks om oss, vår värld, våra liv, ur ett fågelperspektiv? En sådan första association kan vara någonting samhälls- och kulturkritiskt och har lyfts fram. Men frågan som indirekt gömmer sig i titeln kan också vändas på: De som blickar ner och ser på långt avstånd förstår inte känslostormen här nere, här inne. Den tolkningen tycker jag dessa dikter talar för. Att förståelse kräver närhet. Fågeln är i och för sig närvarande i en del strofer, mitt i en kamp på liv och död. Det hela är alltså mer mångfacetterat än någondera tolkningen. Då funderingar rinner till har verket redan haft betydelse.

Starkast finner jag en dikt om döden och rädsla, om vikten av att leva ut. Den skiljer sig lite från mängden, men summerar den andemening jag upplever i verket. I korthet: För mig är Fågeltanken ett smärtsamt slag för att livet ska vara livfullt även om världen omkring verkar vilja annorlunda.

Det romerska talsystemet som används i sidnumreringen ger avslutningen värdighet. Kanske just på grund av smärtan ingen slump att sista dikten finns på sidan LIV?

 

Fågeltanken. Omslag: Ulla Donner.

 

Diskussion

Kjell Westö: Vi måste lyssna på varandras berättelser

Kuva: Foto: Marica Rosengård. (Bilden beskuren).
Kjell Westö 2017.

Finlands historia präglas av å ena sidan tur, å andra sidan skicklighet och mod.
– Det ger oss paradoxalt nog också ett stort ansvar, sade Kjell Westö i sitt tal på självständighetsdagen.

Lue lisää

Diskussion

Thåström – en rockpoet i motljus

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Thåström på Circus i Helsingfors den 15 november 2017.

Lukas Lundin om Thåströms konsert i Helsingfors: Han erbjuder oss ett alternativ, en kväll då vi, som han själv sjunger i Aldrig nånsin komma ner, kan blunda och flyta långt iväg från allt som är fel.

Lue lisää

Diskussion

Då kampen enade och delade – Guillous romanserie fortsätter fånga både historia och tidsanda

Kuva: Foto: Peter Knutson

Kampen var intensiv då västvärldens unga orienterade sig i nya ideologiska riktningar under det historiska året 1968. I Jan Guillous romanserie får året en egen bok som lyckas väva ihop de centrala händelserna och tidsandan med släkten Lauritzens stridigheter och nya vänskapsband.

Lue lisää

Diskussion

Även hemmafronten får plats i nya Okänd soldat – en utmärkt krigsfilm

Kuva: Foto: Juuli Aschan © Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017
Okänd soldat - Rokka & Koskela (Eero Aho & Jussi Vatanen).

Det finns en vinnare inom årets finländska filmkonst, och det är den tredje filmversionen av Okänd soldat, regisserad av Aki Louhimies. Filmen hade premiär 28 oktober och sågs på en dryg vecka av  360 000 personer.

Lue lisää

Diskussion

Vad är Das Kapital värt i dag?

Kuva: Foto: Joachim Kasten

Det har gått 150 år sedan Karl Marx storverk Das Kapital publicerades. Till frågan om vad verket är värt idag finns både ett banalt och ett intellektuellt svar, skriver ABL-medarbetaren Joachim Kasten som besökt en utställning om verket i Hamburg.

Lue lisää

Diskussion