Palkittu politiikan aikakauslehti
72€/6kk

Politiikka

Juhana Vartiainen: “Helsingin kehittämisestä on aika laajaa yksimielisyyttä” – SDP: Budjetissa huomioitava ennen kaikkea pienituloisten toimeentulo

Nora Vilva

Neuvottelut Helsingin vuoden 2024 talousarviosta alkavat kaupunginhallituksessa olevien ryhmien välillä. SDP:n valtuustoryhmä vaatii, että kaupungin on pidettävä asukkaidensa puolia ja tehtävä ratkaisuja kaupunkilaisten edun mukaisesti.

Rane Aunimo

Demokraatti

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeen Helsingin kaupungin talousarviovalmistelu on muuttunut siten, että nykyisin kaupungin toiminnot jakautuvat talousarviossa kunta-Helsinkiin ja valtionosuusrahoitteiseen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaan.

Kaupunginvaltuusto on yhteisessä kaupunkistrategiassa sitoutunut käyttömenojen kasvun vastuuperiaatteeseen, jossa käyttömenojen kasvu sidotaan kustannustason ja väestönkasvun muutokseen sekä strategiassa asetettuun tuottavuustavoitteeseen.

LASKELMIA esiteltiin tänään tiedotustilaisuudessa. Tiedotteen mukaan vuoden 2024 Kunta-Helsingin tasapainotettu laskelma on laadittu vastuuperiaatteen mukaisesti, mutta laskelmassa on lisäksi huomioitu vuoden 2023 palkkaratkaisun ja kustannusten nousun vaikutukset vuodelle 2024. Vastuuperiaatteen mukainen käyttötalouden kasvu on yhteensä 4,63 prosenttia.

Kokonaisuudessaan toimintamenot kasvavat 5,3 prosenttia vuoden 2023 talousarvioon nähden. Laskelman valmistelussa toimintamenojen kasvua on kohdistettu erityisesti peruspalveluihin ja esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan määrärahat kasvavat laskelmassa 5,1 prosenttia. Toimintamenojen kasvua lisäävät palvelutuotannon lisäksi mittavista investoinneista aiheutuvat vuokrat, kuntaosuudet ja palvelumaksut.

Kunta-Helsingin verorahoituksen tasoon vaikuttaa edelleen merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen verorahoitusmuutokset. Vuodelle 2023 kaikkien kuntien veroprosenttia alennettiin 12,36 prosenttiyksikköä ja Helsingin veroprosentiksi muodostui 5,36. Vuodelle 2024 kuntien on ilmoitettava tuloveroprosentti prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella. Laskelman kunnallisverotulot on arvioitu 5,3 veroprosentilla.

Kiinteistöverotuloissa on puolestaan huomioitu kiinteistöverolakiin ehdotetun muutoksen mukainen maapohjan kiinteistöveron alarajan nostaminen 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuodelle 2024.

Vero- ja valtionosuustuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 2 103 miljoonaa euroa, mikä on 7,1 prosenttia vähemmän kuin kuluvana vuonna aiempien vuosien korkeamman veroprosentin vaikutusten poistuessa.

Talousosaston laatimien laskelmien avulla käydään kaupunginhallitusryhmien väliset talousarvioneuvottelut. Pormestarin esitys talousarvioksi julkistetaan neuvotteluiden päätteeksi marraskuun alussa.

HELSINGIN pormestari Juhana Vartiainen kommentoi neuvottelujen lähtökohtia tiedotustilaisuudessa.

– Tilanne on sillä tavalla suotuisa, että tällainen laskelmaluonnos on myös eri toimialojen loppusummien osalta aika lähellä sitä, mitä lautakunnissa oli kaavailtu ja toivottu. Mutta näiden laskelmien pohjalta käydään siis poliittiset neuvottelut.

Vartiaisen mukaan puolueiden jo esittämät avoimet kysymykset ratkeavat sitten neuvotteluissa.

– Ehkä voisin myönteisessä hengessä korostuu, että kaupungin kehittämisestä on kuitenkin aika laajaa yksimielisyyttä poliittisten puolueiden kesken, vaikka välillä on kipakkaakin sananvaihtoa.

Esimerkkinä pormestari mainitsi segregaation vastaisen työn, jonka tarpeellisuuden kaikki näkevät.

Vuosina 2023-2024 Helsingin väestönkasvun ennustetaan olevan lähellä 2010-luvun huippuvuosia, noin 8 200 asukasta vuodessa, mutta hidastuvan vuodesta 2025 eteenpäin hieman alle 7 000 asukkaaseen vuodessa. Suuri osa väestönkasvusta tulee vieraskielisistä. Ennusteen mukaan vuoden 2025 lopulla vieraskielisiä olisi Helsingissä hieman alle 20 prosenttia koko väestöstä.

– Me olemme kasvava kaupunki ja velka per henkilö kasvaa jonkin verran, tästä vuodesta ensi vuoteen muistaakseni jotain runsaat 250 euroa. Ne ovat vielä aika maltillisia lukuja, mutta niiden pitää ollakin, kun ajattelette Suomen kansantalouden ja Helsingin talouden kokonaisuutta. Valtio velkaantuu nyt rajusti, me ei tietenkään voida helsinkiläisten puolustajina ajatella, että se on jotenkin meistä riippumaton ilmiö, koska kyllä se vain niin on, että muutamat suuret kaupungit ovat käytännössä ne, joiden asukkaat vastaavat valtionvelasta pitkällä aikavälillä, me ei voida siltäkään sulkea silmiä ja siksi on tärkeää, että me pidämme helsinkiläisten kaupungintalouden kautta tulevan velan kohtuullisena, Vartiainen sanoo.

Vuonna 2024 investointeja tehdään tämän laskelman mukaan miljardilla eurolla ja koko kymmenvuotisen investointiohjelman aikana 9,4 miljardilla eurolla.

HELSINGIN sosialidemokraatit ehtivät jo kommentoida laskelmia omalla tiedotteellaan. He nostavat esiin sen, että Helsinki ja helsinkiläiset olivat jo yksi hallitusneuvotteluiden suurimpia häviäjiä. Kaupunkilaisen toimeentuloa tulevat syömään esimerkiksi hallituksen päätökset, joukkoliikenteen arvonlisäveron korotus sekä asumistuen leikkaukset.

Helsingin SDP:n valtuustoryhmä vaatii, että kaupungin on pidettävä asukkaidensa puolia ja tehtävä ratkaisuja kaupunkilaisten edun mukaisesti. Kaupungin tulevan vuoden budjetissa on huomioitava ennen kaikkea pienituloisten helsinkiläisten toimeentulo.

Pormestari Vartiainen ei ole luvannut pienituloisten työntekijöiden tilanteeseen helpotusta.

– Helsingissä elämisen kustannukset ovat jo nyt työssäkäyvän näkökulmasta kovat ja kaupunki kärsii työntekijäpulasta. On tärkeää, että myös pienituloisimpien helsinkiläisten on mahdollista asua Helsingissä ja saada työstään oikeudenmukainen korvaus, valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma sanoo tiedotteessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari Johanna Laisaari puolestaan sanoo, että Helsingin alueellisen eriytymisen torjuminen on yksi kaupungin keskeisimmistä tehtävistä tulevina vuosina.

– Tästäkin syystä on merkityksellistä lisätä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kohdistettua tarveperusteista rahoitusta. Tällä tavalla voidaan Helsingissä lisätä koulutuksellista yhdenvertaisuutta lasten kesken, silloin kun koulun oppilaiden sosioekonominen tausta on kaupungin keskiarvoa matalampi.

Kaupungin vuokra-asuntoja tarjoava Heka on nostamassa vuokriaan keskimäärin jopa 12 prosentilla.

– Hekan tilanteen helpottamiseksi tulee harkita määräaikaista tontinvuokran puolitusta. Vaihtoehtoisesti kaupunki voi pääomittaa Hekaa vastaavalla summalla, varavaltuutettu Lauri Muranen sanoo.

Sosialidemokraatit nostavat esiin myös sen, että Helsingin on huolehdittava budjetissa kaupunkikehittämisen hankkeiden jatkumisesta ja uusien aloittamisesta. Raideliikenteen kasvun suomat mahdollisuudet kehittää kaupunkia asumisen, ympäristön viihtyisyyden ja pyöräilyn näkökulmasta on hyödynnettävä Raidejokerin tapaan.

– Helsingin on kasvavana kaupunkina luotava asukkaille liikkumisen ja asumisen mahdollisuuksia investoimalla kohtuuhintaiseen uudis- ja täydennysrakentamiseen ja uusiin liikenneinvestointeihin, Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen puheenjohtaja Minna Salminen sanoo tiedotteessa.

Jaa tämä artikkeli

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE