Politiikka

Millainen on sivistynyt ihminen? – tuore selvitys antaa vastauksia

Lehtikuva / Vesa Moilanen
Lehtikuva / Vesa Moilanen
Lehtikuva / Vesa Moilanen

Korkeastikoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestön Akavan kysely osoittaa, että palkansaajat pitävät sivistysyhteiskunnan merkittävimpinä uhkina syrjäytymistä, eriarvoisuuden kasvua ja koulutuksen määrärahojen leikkaamista.

– Koulutuksen resurssointia pitää vahvistaa, sillä se on paras lääke eriarvoistumista vastaan. Kaikilla päätöksentekotasoilla on ymmärrettävä, että koulutusleikkaukset lisäävät eriarvoistumista ja syrjäytymistä, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder painottaa.

Akavan sivistyskyselyyn vastanneet pitävät tärkeimpinä sivistysyhteiskunnan piirteinä koulutukseen panostamista sekä turvallisuudesta ja perheiden hyvinvoinnista huolehtimista. Erityisesti Akavan liittojen jäsenet nostavat koulutuksen sivistysyhteiskunnan tärkeimmäksi tunnusmerkiksi.

Koulutusleikkaukset lisäävät eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

– Suomalaisia menestystarinoita ei synny ilman laadukasta maailman luokan koulutusta ja tutkimusta. Vastikään julkaistu yliopistojen taloudellisten vaikutusten arviointi osoittaa selvästi, että korkea koulutus auttaa ihmisiä työllistymään paremmin ja olemaan tuottavampia. Tästä syntyy taas lisää työtä ja toimeentuloa, Akavan asiantuntija Ida Mielityinen huomauttaa.

Entä millainen on sivistynyt henkilö? Kyselyn perusteella merkittävimpinä sivistyneen henkilön piirteinä pidetään kaikkien ihmisten näkemysten kunnioittamista ja toisesta ihmisestä välittämistä. Myös tietämyksen laaja-alaisuutta ja hyviä käytöstapoja pidetään tärkeinä. Lisäksi erityisesti alle 35-vuotiaat akavalaiset pitävät sivistyneelle henkilölle ominaisena sitä, että hänellä on tahtoa vaikuttaa yhteiskunnan kehittämiseen.

– Suomen kannalta on erittäin lupaavaa, että nuoret näkevät yhteiskunnallisen vaikuttamisen sivistystekona. Mitä useammalla on halua vaikuttaa ja olla mukana yhteisessä päätöksenteossa, sitä paremmin voimme ehkäistä syrjäytymistä ja yhteiskunnan jakautumista, Mielityinen pohtii.

Akava teetti Kantar TNS:llä kyselyn, jossa selvitettiin akavalaisten ja muiden palkansaajien käsityksiä sivistysyhteiskunnasta. Kyselyyn vastasi 888 akavalaista ja 1201 muuta palkansaajaa.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 49 Demokraatti
KEVYET TULOKSET - Perustulokokeilu päättyy vuoden lopussa
LIISA JAAKONSAARI- Konkarimeppi kertoo oppineensa ainakin yhden asian -
TARKKA JA LENNON - Kirja-arvioissa muistelmia
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat


Uusimmat