Palkittu politiikan aikakauslehti
72€/6kk

Politiikka

Mistä maanantaina äänestetään? – Lindtman: “Tämä ei muutu, vaikka miten te yrittäisitte näitä sanoja muuttaa”

LEHTIKUVA / MIKKO STIG
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman eduskunnan täysistunnossa tänään. Istunnossa käytiin keskustelu vasemmistoliiton, SDP:n ja vihreiden hallitukselle jättämästä välikysymyksestä elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) asemasta.

Eduskunta kävi tänään keskustelun vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n välikysymyksestä elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) asemasta, mutta hallituksessa tulkittiin, että kyse olisi hallituksen jatkosta äänestämisestä. Tästä riitti väittelyä.

Johannes Ijäs

Demokraatti

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) esitti välikysymyksen juurien olevan menneisyydessä.

– Muistutan vielä siitä, että me emme ole tässä salissa debatoimassa siitä, vahvistiko syyttäjän ratkaisu Helsingin Sanomien artikkelin koko totuudeksi vai osatotuudeksi. Annetaan juristien vääntää kättä siitä.

– Jokainen hallituksen ministeri nauttii tehtävässään pääministerin luottamusta. Pääministeri valvoo sitä, miten he tehtäväänsä hoitavat. Ja luottamus siis on, Orpo painotti.

– Yhteistyö hallituksen ministereiden kanssa toimii, myös minun ja ministeri Rydmanin välillä. Hän hoitaa ministerintehtäväänsä hyvin, asiat etenevät, pääministeri jatkoi.

Orpon mukaan hallitus suhtautuu vakavasti käytävään keskusteluun ja olettaa, että siitä on otettu opiksi.

Orpon mukaan hallitus on toimintakykyinen.

HELSINGIN SANOMAT julkaisi vuonna 2022 artikkelin, jossa useiden nuorten naisten kerrottiin kokeneen Rydmanin käytöksen ahdistavaksi. Rydman itse on kiistänyt jutussa olleet väitteet. Syytteitä asiassa ei ole nostettu.

Rydman kiisti täysistunnossakin väitteet. Hän sanoi, etteivät ne olleet eivätkä ole keskeisiltä osiltaan totta ja hänen mukaansa jutussa “annettu mielikuva ei perustunut tosiasioihin”.

Hän otti kantaa myös asiaan liittyvään syyttäjän päätökseen.

– Syyttäjä totesi päätöksessään useaan otteeseen, että esitutkinnassa esitetty näyttö on ristiriidassa lehdessä julkaistujen väitteiden kanssa ja että näyttö nimenomaisesti tukee sitä, mitä minä aiheesta olen sanonut.

Rydman argumentoi tämän jälkeen, että eduskunnassa on tulkittu päätöstä tavalla, joka ei saa tukea siitä, mitä syyttäjä on linjannut.

Esimerkiksi vasemmistoliiton kansanedustaja Minja Koskela puolestaan katsoi keskustelussa, että Helsingin Sanomien jutussa esitetyt väitteet on pystytty riittävällä tavalla todentamaan siten, että juttu pitää juridisesti.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Tytti Tuppuraista Rydmanin HS:n jutun kiistäminen ei vakuuttanut.

– Nyt meillä on Orpon hallituksessa ministeri, joka on käyttäytynyt sopimattomasti tyttöjä ja naisia kohtaan ja syyllistää heitä tästä. Meillä on hallituksessa ministeri, joka painostaa mediaa, joukkotiedotusvälineitä ja toimittajia, Tuppurainen näki.

– Ja pääministeri, kun te sanotte, että tämän välikysymyksen juuret ovat menneisyydessä, se ei ole totta. Tämän välikysymyksen juuret ovat siinä, että te olette sanonut, että ministeri Rydman ei voisi toimia kokoomuksen ministeriryhmässä. Nyt on kysymys siitä, miten voi johtamassanne hallituksessa olla erilaiset eettiset pelisäännöt ministereille. Pääministeri Orpo, mitä te täsmälleen tarkoitatte, kun te sanotte, ettei ministeri Rydman voisi toimia teidän ministeriryhmässänne? Tuppurainen kysyi.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoi Orpolle, että Suomessa pääministeri nimittää ministerit ja sitä Orpo ei voi kieltää. Virran mukaan Orpo katsoo sormien läpi toimintaa, jolla horjutetaan oikeusvaltion ydintä.

VERONIKA Honkasalo, vasemmistoliiton 1. varapuheenjohtaa katsoi Orpon olevan väärässä siinä, että äänestettäisiin hallituksen tukemisesta.

– Tässä jokainen äänestää siitä, tukeeko hän ministeri Rydmanin toimintaa vai eikö tue.

Opposition ja hallituksen välillä käytiinkin lopulta jatkuvaa kiistaa siitä, mitä välikysymys koskee.

– Välikysymyksessä mitataan joko koko hallituksen luottamusta tai välikysymyksen yhteydessä voidaan mitata hallituspuolueiden ja kaikkien eduskuntapuolueiden luottamusta yksittäiseen ministeriin. Nyt kyseessä on jälkimmäinen. Ja välikysymys kohdistuu nimenomaan niihin vaiheisiin ja tapahtumiin, jotka koskevat ministeri Rydmanin toimintaa ministerinä suhteessa mediaan, suhteessa virkamiehiin, oikeuslaitoksiin, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman paalutti.

– Näissä ryhmäpuheenvuoroissa on tarkoitus kertoa, mikä on kunkin eduskuntaryhmän kanta. Yhdessäkään puheenvuorossa, lukuun ottamatta perussuomalaisia, ei osoitettu luottamusta ministeri Rydmanille vaan puhuttiin koko hallituksesta. Nyt kysymys ei ole koko hallituksesta vaan ministeri Rydmanista. Pääministeri, nauttiiko ministeri Rydman teidän ja kaikkien hallituspuolueiden täyttä luottamusta? Lindtman penäsi.

– Miksi pääministeri Orpo tekee tästä hallituskysymyksen, kun kyse on ministeri Rydmanin luottamuksesta. Suomessa on vaihdettu ministereitä huomattavasti pienemmistä asioista. Tähänkö käytätte pääministerinä arvovaltanne? kysyi puolestaan vihreiden varapuheenjohtaja Bella Forsgrén.

Kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja Päivi Räsänen vastasi myöhemmin Lindtmanille.

– Ette kuunnellut puheenvuoroani tarkkaan. Totesin siellä kirjaimellisesti näin: Välikysymyksen tekijät kysyvät, nauttiiko ministeri Rydman hallitusryhmien luottamusta. Kyllä. Vastasin siihen kyllä. Toki nauttii myös koko Petteri Orpon hallitus kaikkine ministereineen kristillisdemokraattien luottamusta.

Lindtman muistutti Räsäsen sanoneen myös, että pääministeri Orpon hallitus nauttii kokonaisuudessaan KD:n eduskuntaryhmän luottamusta.

– Mutta nyt tarkensitte tämän. Hyvä. Nyt on selvää, että perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien ryhmät ovat tämän selkeästi todenneet mutta eivät kokoomuksen eikä RKP:n, Lindtman sanoi.

SDP:N Timo Harakan mielestä on ”aika selvää, että perussuomalaiset nostivat Rydmanin ministeriksi vain pitääkseen pääministeriä pilkkanaan”.

– Pääministeri Orpo, olisiko aika jo lopettaa tämä pilkka? Harakka kysyi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen sanoi Orpon hallituksen politiikan perustuvan ihmisoikeuksien, lehdistönvapauden ja oikeusvaltion puolustamiseen.

– Opposition välikysymys ja epäluottamus kohdistuvat koko Petteri Orpon hallitusta vastaan. Käytännössä oppositio esittää siis sitä, että maan hallitus ei nauttisi eduskunnan luottamusta. Meidän ryhmämme tukee Petteri Orpon hallitusta ja sitä, että vaikeassa tilanteessa hallitus kykenee jatkamaan työtään eteenpäin.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä noustiin puolustamaan Rydmania.

– Valitettavasti nyt tämä on mollaamista, mustamaalausta, jossa hyökätään henkilön integriteettiä vastaan – henkilöön käyvää ja henkilökohtaiseen elämään ulottuvaa loanheittoa. Tässä on suuri rooli ja vastuu myös medialla. Tällainen henkilöityvä tapa julkisuudessa lisää vastakkainasettelua, vähentää luottamusta yhteiskuntaa ja ajaa ihmiset toinen toisiaan vastaan, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila sanoi.

KOKOOMUKSEN kansanedustaja Ben Zyskowicz osallistui keskusteluun siitä, mistä välikysymyksessä äänestetään.

– Tässä äänestetään Petteri Orpon hallituksen jatkosta. Tämä on tosiasia täysin riippumatta siitä, mitä opposition edustajat täällä väittävät.

Zyskowicz sanoi myös, että vallankäyttäjiä kuten mediaa pitää voida arvostella.

– Totta kai aina keskustelussa tyylin tulisi olla asiallista.

Vihreiden eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Inka Hopsu totesi, että hallituspuolueiden puheenvuoroissa hallituksen toimintakyky tuntuu olevan riippuvainen yhdestä ministeristä.

– Tämä on huolestuttavaa. Aikaisemmin hallitukset ovat olleet kykeneviä vaihtamaan tarvittaessa yksittäisiä ministereitä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Joakim Vigelius syytti opposiota siitä, miten Wille Rydmanista puhutaan.

– Täällä kerrotaan hyvin todenmukaisesti, väitetysti siitä, miten hän on toiminut, syytöksiä, jotka olisivat rikoslain alaisia. Se on minusta todella kummallista, se ei kuulu tähän saliin.

VASEMMISTOLIITON kansanedustaja Minja Koskela kritisoi Rydmania.

– Oikeusvaltiossa jokaisella, myös teillä ministeri Rydman, on oikeus puolustaa itseänne, silloin, kun teistä on esitetty negativiisia väitteitä. Mutta ongelma tulee siitä, kun teidän puolustus kääntyy hyökkäykseksi ja te kohdistatte tämän hyökkäyksen yksittäisiin toimittajiin, Koskela sanoi.

Koskela totesi, että kritiikin tullessa ministerin tasolta, siitä tulee yhteiskunnallinen asia, koska se murentaa median ja sitä kautta myös demokratian luotettavuutta ja toimivuutta.

Antti Lindtman palasi Zyskowiczin puheisiin todeten, että epäluottamusponnessa ehdotetaan, että eduskunta toteaa, ettei ministeri Rydman nauti eduskunnan luottamusta.

– Jos hallitus on keskenään tehnyt sopimuksen, että ministeri Rydmanin luottamus on samalla koko hallituksen luottamus, te olette sen tehneet. Mutta tässä käsittelyssä on kyse ministeri Rydmanin luottamuksesta, ei koko hallituksen luottamuksesta. Ja tämä ei muutu, vaikka miten te yrittäisitte näitä sanoja muuttaa ja vääntää.

Tytti Tuppurainen syytti hallitusta yrityksestä laimentaa välikysymystä.

– Nyt jokainen hallituspuolueen edustaja äänestäessään ministeri Rydmanin luottamuksesta ottaa kantaa hänen toimintaansa.

– Tässä ei myöskään ole kysymys ministeri Rydmanin yksityiselämästä, kuten tässä yritetään väittää. Meistä jokainen on lähimmäinen, mutta kysymys on siitä, miten ministeri Rydman on käyttänyt ministerin asemaansa ja millaiset edellytykset hänellä on toimia elinkeinoministerinä.

Zyskowicz oli edelleen Lindtmanin kanssa eri mieltä.

– Kohta yksi: Suomessa jokainen puolue valitsee omat ministerinsä. Kohta kaksi: on täysin ymmärrettävää ja selvää, että jos ministeri Rydman saisi epäluottamuslauseen, niin perussuomalaiset lähtisivät hallituksesta. Kohta kolme: tämä tarkoittaisi Orpon hallituksen eroa. Näin ollen äänestämme Orpon hallituksen jatkosta, Zyskowicz debatoi.

PÄÄMINISTERI Orpo vastaili opposition kysymyksiin.

Hän sanoi, että kokoomuksen ja Rydmanin tiet erosivat pari vuotta sitten ja Rydman löysi uuden poliittisen kodin.

– Ja kuten edustaja Zyskowicz sanoi, Suomessa on ikiaikainen perinne, että hallituspuolueet nimeävät omat ministerinsä. Pääministerin tehtävässä minä arvioin ministereitä siinä, miten he hoitavat ministerin tehtäväänsä. Ja ministerin tehtävänsä hän (Rydman) on hoitanut luottamuksen arvoisesti. Luotan häneen ministerinä. Ja vaikka olenkin tässä pääministerin roolissa, voin sanoa, että hallituspuolue kokoomus luottaa myös, Orpo sanoi.

Välikysymyksestä äänestetään eduskunnassa maanantaina juhannusviikonlopun jälkeen.

Jaa tämä artikkeli

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE