Palkittu politiikan aikakauslehti
41€/4kk

Politiikka

Näin Jutta Urpilainen kommentoi Tuula Haataisen äänisaalista presidentinvaaleissa

Lehtikuva

SDP:n presidenttiehdokkuutta harkinnut mutta siitä lopulta kieltäytynyt kansanedustaja Jutta Urpilainen kommentoi presidentinvaalien tulosta Suomenmaa-lehden kolumnissa.

Demokraatti.fi

Urpilainen kirjoittaa, kuinka jot­kut ovat miet­ti­neet suu­rim­man hal­li­tus­puo­lu­een ja suu­rim­man op­po­si­ti­o­puo­lu­een aset­ta­mien eh­dok­kai­den vaa­ti­ma­ttomia ää­ni­saa­liita.

Hänen mukaansa taus­tal­la on vai­kut­ta­nut vaa­li­a­se­tel­ma, jos­sa is­tu­van pre­si­den­tin vaih­ta­mi­sel­le ei ole näh­ty polt­ta­via syi­tä. Urpilainen näkee, että keskustan Mat­ti Van­ha­sen ja SDP:n Tuu­la Haa­tai­sen mer­ki­tys pre­si­den­tin­vaa­lis­sa oli kui­ten­kin hei­dän ää­ni­o­suuk­si­aan suu­rem­pi.

”De­mok­ra­tia ei toi­mi il­man vaih­to­eh­to­ja ja il­man nii­tä kos­ke­vaa kes­kus­te­lua. Eri­tyi­ses­ti Van­ha­nen ja Haa­tai­nen on­nis­tui­vat pre­si­den­tin­vaa­leis­sa laa­jen­ta­maan ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­sen kes­kus­te­lun pe­rin­tei­siä tee­mo­ja. Tämä spar­raus toi­mii eväs­tyk­se­nä va­li­tul­le pre­si­den­til­le ja muil­le Suo­men ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan vai­kut­ta­jil­le.”

Oman ää­nen voi­maan ei us­kot­tu, kun ei ol­lut tiuk­kaa ki­saa, jo­hon voi­si ot­taa kan­taa.

Urpilaisen mukaan sekä Van­ha­nen että Haa­tai­nen kri­ti­soi­vat ka­pea-alais­ta tur­val­li­suus­kes­kus­te­lua.

”Mo­lem­mat pe­rään­kuu­lut­ti­vat glo­baa­lia nä­kö­kul­maa, jos­sa Suo­men ul­ko­po­li­tii­kal­la ra­ken­ne­taan tur­val­li­suut­ta ja jos­sa asi­a­lis­tal­la on koko maa­il­ma. Nämä ää­nen­pai­not oli­vat tär­keä osa kes­kus­te­lua, jo­hon kaik­ki eh­dok­kaat tart­tui­vat ja joka osal­taan an­taa suun­taa ul­ko­po­li­tii­kan joh­ta­mi­sel­le tu­le­vi­na vuo­si­na.”

Urpilainen kommentoi kirjoituksessaan myös laimeaksi, alle 70 prosentin jäänyttä äänestysintoa.

”Tämä joh­tuu epäi­le­mät­tä osit­tain sii­tä, et­tä gal­lu­pit näyt­ti­vät en­nus­ta­van ta­sa­val­lan pre­si­den­tin jat­ko­kaut­ta jo usei­ta kuu­kau­sia etu­kä­teen. Oman ää­nen voi­maan ei us­kot­tu, kun ei ol­lut tiuk­kaa ki­saa, jo­hon voi­si ot­taa kan­taa.”

Jaa tämä artikkeli

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti
41€/4kk

Huomasitko nämä?

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE