Politiikka

Perjantai on jälleen ikävä päivä naisille – palkanmaksu päättyy tältä vuodelta

Demokraatti
Naisten palkkapäivä vietettiin hieman etuajassa Helsingissä. SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, Demarinaisten toiminnanjohtaja Merja-Hannele Vuohelainen ja korkeakouluharjoittelija Roosa Pöyhönen jakoivat palkkapäivämateriaalia ohikulkijoille..
Demokraatti
Naisten palkkapäivä vietettiin hieman etuajassa Helsingissä. SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, Demarinaisten toiminnanjohtaja Merja-Hannele Vuohelainen ja korkeakouluharjoittelija Roosa Pöyhönen jakoivat palkkapäivämateriaalia ohikulkijoille..
Demokraatti
Naisten palkkapäivä vietettiin hieman etuajassa Helsingissä. SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, Demarinaisten toiminnanjohtaja Merja-Hannele Vuohelainen ja korkeakouluharjoittelija Roosa Pöyhönen jakoivat palkkapäivämateriaalia ohikulkijoille..

Naisten keskituntipalkka on nykyään Euroopassa 16,3 prosenttia alhaisempi kuin miesten. Euroopan palkkatasa-arvon päivää vietetään tänä vuonna perjantaina 3. marraskuuta. Tuona päivänä naisten palkanmaksu symbolisesti lakkaa, vaikka vuoden loppuun on vielä lähes kaksi kuukautta.

EU:ssa naiset pärjäävät koulutuksessa yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin miehet, mutta tämä ei näy työmarkkinoilla, Euroopan komissio muistuttaa.

Vuonna 2016 EU:ssa naisista 33 prosentilla oli korkea-asteen tutkinto verrattuna 29 prosenttiin miehistä.

Samaan aikaan naisten kokonaistyöllisyysaste on 11,6 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin miesten.

Naiset ovat lisäksi EU:ssa edelleen aliedustettuina suurimpien yritysten huipputehtävissä. Vain yksi 14:stä hallituksen puheenjohtajasta ja yksi 20:stä toimitusjohtajasta on nainen.

Suomessa sukupuolten palkkaero on EU:n kahdeksanneksi suurin eli 17,3 prosenttia. Sukupuolten palkkaero tarkoittaa miesten ja naisten välistä keskimääräistä tuntipalkkaeroa. Vertaillut tiedot ovat EU:n tilastokeskuksen Eurostatin tilastoista vuodelta 2015.

Suomi menestyy komission mukaan vertailussa paremmin, kun tarkastellaan kokonaistulojen välistä eroa, joka tarkoittaa naisten ja miesten välistä keskimääräistä vuosituloeroa.

Siinä otetaan huomioon kolme eri haittatekijää, jotka kohdistuvat naisiin: alhaisemmat tuntipalkat, vähäisempi työtuntimäärä palkkatyössä ja alhaisempi työllisyysaste.

Tämän indikaattorin mukainen sukupuolten kokonaistulojen ero Suomessa on 24,1 prosenttia, kun kokonaistulojen keskimääräinen ero EU:ssa on 39,6 prosenttia. Vertaillut tiedot ovat EU:n tilastokeskuksen Eurostatin tilastoista vuodelta 2014.

Jokaisella alalla miehee saavat useammin ylennyksiä kuin naiset.

Euroopan komissio listaa sukupuolten palkkaerojen syitä. Johto- ja esimiestehtävät ovat laajalti miesten hallinnassa. Jokaisella alalla miehet saavat useammin ylennyksiä kuin naiset ja tästä johtuen suurempaa palkkaa. Tämä suuntaus käy ilmi etenkin johtoportaassa, jossa toimitusjohtajista alle kuusi prosenttia on naisia.

Naiset huolehtivat tärkeistä palkattomista tehtävistä, kuten kotitaloustöistä sekä lasten ja sukulaisten hoidosta, merkittävästi enemmän kuin miehet. Työssäkäyvät miehet kuluttavat viikossa 9 tuntia palkattomiin hoitotehtäviin ja kotitaloustöihin, kun taas naiset käyttävät 22 tuntia. Tämä tarkoittaa lähes neljää tuntia päivässä.

Työmarkkinoihin vaikuttaa komission mukaan se tosiasia, että useampi kuin yksi kolmesta naisesta vaihtaa osa-aikaiseen työhön, mutta miehistä ainoastaan yksi kymmenestä tekee saman.

Naiset viettävät miehiä useammin pitkiä ajanjaksoja poissa työmarkkinoilta useammin kuin miehet. Urakatkokset vaikuttavat tuntipalkkaan mutta myös tuleviin ansioihin ja eläkkeisiin.

Eriytyminen koulutuksessa ja työmarkkinoilla tarkoittaa sitä, että joillain aloilla ja tietyissä ammateissa naiset ovat yleensä yliedustettuina.

Joissain maissa tyypilliset naisten ammatit, kuten opettaminen tai myyntityö, ovat alhaisemmin palkattuja kuin tyypilliset miesten ammatit, vaikka työtehtäviin edellytetään samanlaista kokemusta ja koulutusta.

Euroopan komissio korostaa, että palkkasyrjintä – joka on laitonta – on sekin edelleenkin osasyy sukupuolten palkkaeroon.

Jutun kuva vaihdettu klo 14.53.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 38 Demokraatti
ANI SUORASUU - Ann Selinille ei ryppyillä
VARAA PAREMPAAN - Eveliina Heinäluoma haluaa herättää puolueet Helsingissä
KUIN ERI PLANEELTA - SDP:n ja hallituksen sote-linjat eivät kohtaa
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Luetuimmat