MENY
Demokraatin lukijaristeily 2018
Demokraatti Vappu 2018

Personliga kontakter har burit upp arbetarrörelsens samarbete mellan Finland och Sverige

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Thage G Peterson, Ulf Sundqvist och Björn Wall belyste samarbetet mellan Finland och Sverige ur flera perspektiv.

Det antagligen mest omfattande seminariet hittills om socialdemokratins och arbetarrörelsens finsk-svenska samarbete hade en klar röd tråd: personliga kontakter, ovärderliga möten och kamratskap som ofta har betytt mer än de formella arrangemangen.

 

Ett exempel på detta kom fram redan i öppningstalet för heldagsseminariet på ABF-huset i Stockholm den 7 oktober. Sveriges tidigare utrikesminister och biträdande statsminister Lena Hjelm-Wallén lyfte fram att Finlands 100-årsjubileum ger en god påminnelse om arbetarrörelsens och samarbetets viktiga roll.

– Det har varit väldigt berikande under åren. Personliga vänskapsband har knuitts genom åren, och det är viktigt. Lika viktigt är att vi har finlandssvenskar och Sverigefinnar som manifesterar samarbete, sade Hjelm-Wallén som reflekterade vidare kring likheter och olikheter länderna emellan.

700 år av historia hör till det gemensamma, samtidigt som skillnaderna är enorma mellan en ung nation som drabbats av både inbördeskrig och världskrig och en betydligt äldre nation som Sverige som haft betydlig längre fredstid.

Andra skillnader är förstås språk, kultur och sätt att tänka, men det stannar inte där. Hjelm-Wallén lyfte fram att det genomgående funnits skillnader även mellan ländernas socialdemokratiska rörelser trots en gemensam värdegrund.

– Det är skillnader som berikar.

– Även inom socialdemokratiska samarbetet är det extra givande med vissa olikheter även om värderingarna är de samma.

 

Konkret symbolik: Tarja Halonens tofflor

Hjelm-Wallén betonade vidare Sverige och Finlands militära alliansfrihet och vikten av gemensamma konfliktförebyggande satsningar i Östersjöområdet.

Då länderna trädde in i Europeiska unionen 1995 var det viktigt att markera ländernas säkerhetspolitiska ståndpunkter, udda fåglar som de var.

– Jag var utrikesminister och Tarja Halonen blev utrikesminister strax därefter. Vi var då två kvinnor som försökte och lyckades tydliggöra våra säkerhetspolitiska ställningstaganden inom EU. Vi fokuserade på konflikthantering och konfliktförebyggande arbete. Det var viktigt, vi var de enda två kvinnorna i sammanhanget, från icke Nato-länder och det var väsentligt för bilden av Finland och Sverige. Vi visade verkligen hur vi såg på frågorna och kom närmare varandra med Tarja. Vi blev som syskon.

Lena Hjelm-Wallén. Foto: Johan Kvarnström

 

 

De nya systrarna började delta i varandras valrörelser och känna varandras kulturer mer på djupet, i enkla vardagliga politiska sammanhang. Hjelm-Wallén minns speciellt Halonens första presidentvalskampanj 1999.

– Jag noterade att det inte var bara som vanligt att man debatterade, det fanns mer i kampanjen. Jag minns att hon ville slå vakt om den nordiska modellen. Hon utstrålade värdighet på ett mjukt sätt. Presidentkandidaten förärades med allehanda små gåvor, vantar, sjalar, tofflor… Det här var kärleksgåvor, väldigt fint.

– Då jag senare besökte president Halonen öppnade hon ett av flera skåp fyllda med dessa gåvor. Jag fick ett par gröna tofflor. Det här är fint, säger någonting om Finland tycker jag.

 

”Större anledning att samarbeta”

Efter Dambergs tal var det dags för en tillbakablick på samarbetet mellan socialdemokratin i Finland och Sverige genom perspektiv av Ulf Sundqvist, Thage G Peterson och Björn Wall.

SDP:s tidigare ordförande Ulf Sundqvist talade ur ett historiskt perspektiv om ödesgemenskapen. Men utgångspunkten var att ämnet är högaktuellt:

– Som världen ser ut i dag finns det ännu större anledning att samarbeta. Världen mer global, det måste vi erkänna.

Kontakterna mellan de socialdemokratiska partierna var täta redan från början, från slutet av 1800-talet då partierna etablerades. 1900-talets historia blev förstås otroligt olika för länderna. Sverige kom att bli en stark aktör på den globala scenen, medan Finland kom sargat och utfattigt ut ur krigsperioden. Men Finland kom till slut med i det internationella samarbetet i västlig riktning. Och på den vägen är det, och bör fortsätta i djupare omfattning enligt Sundqvist.

– Vi är beroende av hur Europa utvecklas. Vi är en del av ett större spel. Det är högaktuellt att försöka fördjupa det gemensamma internationella samarbetet, sade Sundqvist.

 

Han ser dagens nordiska samarbete som problematiskt vagt och efterlyste på seminariet nya insatser och initiativ för att få fart på samarbetet igen. Den stora frågan för Finland och Sverige är enligt Sundqvist ett Europa som söker sin väg “samtidigt som Storbritannien är på väg ut av anledning som ingen förstår”.

– Det globala ansvaret måste ytterligare prioriteras. Vi kan göra mer inom energipolitik, för Östersjön, det arktiska området, för miljön och så vidare.

– Finland och Sverige behövs allt mer i Europa, men i dagsläget är vi mera som sparvar i tranedansen, sade Sundqvist som avslutade med ett citat ur Ingvar Carlssons bok Lärdomar:

Argumenten för Norden både som idé och som praktiskt projekt är överväldigande. Det är ett arv som inte får förslösas och en möjlighet för framtiden som måste tas till vara.

 

”Kamratskapet fogade oss samman”

Thage G Peterson, “Uffes ekvivalent i Sverige” för att citera seminariets primus motor Gunnar Lassinantti, fäste uppmärksamhet vid personliga möten i det nordiska samarbetet där han tillskriver Finland en speciellt hjärteplats:

– Kamrater, jag har inget ont att säga om Norge, Danmark och Island, men det är något särskilt med Finland. Med Finland har de personliga kontakterna varit flest och djupast, inledde Peterson.

Hans kärlek för Finland kan anknytas till fyra livshändelser: faderns berättelser om finska soldater som han mött då de kom över gränsen vid Torneå med granatsplitter i kroppen och småbarn i släptåg, finska krigsbarnet som blev hans bäste vän som i barndomen, besöket i Rovaniemi 1949 och återuppbyggnaden och sist men inte minst båtresorna över till Finland tillsammans med Ingvar Carlsson.

De möttes ofta i hamnen av Arvo Salo och gick tillsammans på en varm pirog och en kopp kaffe på torget eller en öl någonstans. De närmaste och viktigaste kontakterna var, förutom Salo, Ulf Sundqvist och Kalevi Sorsa. De unga socialdemokraterna var minst sagt framtidens män och Peterson understryker vikten av de informella mötena.

– Det är inte fina högtidstal, banketter eller näringslivstoppar som lagt grunden för de goda relationerna. Det är människor av kött och blod inom arbetarrörelsen, vänskaps- och kamratskapsrelationer. Det är kamratskapet som fogade oss samman. Finland och Sverige har stöttat varandra för att vi ville det.

 

En väg till fred

Peterson sade vidare att det var politiken och de personliga socialdemokratiska kontakterna som banade väg för till exempel gott företagssamarbete. Därtill förebyggs konflikter effektivt med även informellt umgänge. Det är inte alltid de formella förhandlingarna som avgör allting, enligt Peterson.

– Jag vågar hävda att vägen till fred kommer till på olika sätt, även med vanliga människors turistresor. Vänskap mellan människor förhindrar krig. Här är Norden en förebild och kan bli det ännu mer vad gäller vardaglig samvaro. Samarbetet växte fram för att ungdomen ville ha det samarbetet. Det är viktigt, till exempel med tanke på den nu aktuella kärnvapenfrågan, sade Peterson som avslutade med minnet av hur Kalevi Sorsa och Olof Palme kysste varandra farväl.

– De kysste varandra på kinderna, inte så vanligt på den tiden.

Med anledning av allas betoning av personliga möten och informellt umgänge väcktes även en del frågor om nuläget. Om den där pirogen på torget var så viktig efter en båtresa, hur får man till sådant i dagens värld då politiker flyger in med minutprogram? Sociala medier kan väl inte ersätta all sådan kontakt?

 

Först till Finland förstås

Även Björn Wall, som haft betydelsefulla uppdrag inom S och SAMAK, lyfte fram att de finska kontakterna alltid har haft en särskild dimension.

– Då jag först blev facklig sekreterare gick allra första resan till just Finland och vi jobbade mycket med personliga kontakter, framför allt kontakter med de i Finland som arbetade med fackliga frågor, sade Wall som kom att minnas tillbaka på bland annat Nordiska arbetarkongressens 100-årsjubileum i Göteborg 1986.

Seminarieprogrammet blickade inte bara tillbaka. Även nutiden och framtiden behandlades, av bland annat näringsminister Mikael Damberg, svenska riksdagsledamoten Pyry Niemi och finska riksdagsledamoten Ville Skinnari. Mer om det i nästa artikel från den röda lördagen på ABF-huset i Stockholm.

Seminariet arrangerades av ABF Stockholm i samarbete med Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Understödsföreningen för arbetartradition i Svenskfinland och med stöd av Olof Palmes minnesfond, ABF-förbundet och IF Metall.

Gunnar Lassinantti har ordnat flera seminarier på ABF-huset i Stockholm. Foto: Johan Kvarnström

Anette Karlsson: Vårdreformens stora problem finns kvar

Kuva: Foto: Fredrik Wickholm

Med den föreslagna modellen kommer kostnaderna att stiga, vården att försämras och vårdbusinessen få ett starkt fotfäste i vårt samhälle, enligt FSD:s vice ordförande Anette Karlsson.

Lue lisää

Min färd i rörelsen del 11: Sorti

Kuva: Foto: Pasi Salminen
Jacob Söderman.

”Kalevi Sorsa beskrev mig som en obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Min färd i rörelsen är en artikelserie med historier ur Jacob Södermans liv.  ABL har publicerat en del per vecka sedan årsskiftet. Detta är sista delen.

 

På Svenska socialdemokratiska arbetarpartiets kongress i Stockholm 1981 deltog vår ordförande Kalevi Sorsa, partisekreterare Erkki Liikanen, Finlands svenska arbetarförbunds fullmäktigeordförande Hugo Still från Jakobstad och jag som partistyrelsemedlem.

Efter öppningsceremonin hade vi ledigt i väntan på kvällsprogrammet.

Hugo Still trivdes på mötesplatsen.

Erkki åkte emot Kalevi till flygplatsen.

Tiden gick. När jag antog att Kalevi var på hotellet knackade jag på hos honom.

Erkki var där. De hade redan pratats vid en stund. Erkki sade att han hade ett ärende att sköta och gick.

Kalevi Sorsa tittade forskande på mig.

Han berättade att landshövdingen Kaarlo Pitsinki, hade krånglat till det på Nylands länsstyrelse.

Inrikesministeriets kanslichef Arno Hannus var upprörd och ville att Pitsinki skulle friställas.

Kalevi frågade om jag kunde tänka mig att bli landshövding, om Pitsinki friställs.

– Huset är i oordning. Du är den rätta mannen att få det snabbt i ordning, sade Kalevi.

Jag satt tyst en stund.

Jag hade gått med på att kandidera för landshövdingsposten i Vasa inför midsommaren 1977, men motståndet i länet mot en vänsterradikal och zigenarvän var monumentalt.

Efter en bitter debatt i länets finska media hela sommaren gick det i stöpet.

De ledande valarbetarna i Åboland var helt chockerade. De menade att man bara ville fixa in Rafael Paasio i riksdagen.

”Raffu” hade fått åtta röster mindre än jag i valet 1975 och blivit förste suppleant. Hans son Pertti Paasio, en kommande partiordförande, valdes med glans den gången.

I riksdagsvalet 1979 blev Pertti Paasio första suppleant, medan jag valdes som tvåa i SDP:s valförbund med över 7 000 röster.

Att bo i Åbo hade emellertid blivit besvärligt för min familj. Min hustru jobbade i Helsingfors. Hon tog sig till Åbo med buss till veckoslutet.

Två av barnen studerade vid Åbo Akademi, medan den yngste gick i yrkesskola i Pargas.

Att föräldrarna var i Helsingfors under veckan var inte bra.

Som politiker kände jag mig dessutom ofta som en gammal cirkushäst som kom igång blott någon blåser en fanfar.

Det vore intressant att aktivera och förnya länsförvaltningen, som bland annat övervakade genomförandet av grundskolereformen och folkhälsolagen och miljön.

Inom Nylands län fanns allt. Huvudstad, växande städer, bruksorter och eftersatt landsbygd, universitet och industri, fina skärgårdsmiljöer, ett mångsidigt kulturliv, nedkörda förorter och många sociala problem.

Så jag svarade Sorsa att det kunde gå för sig, men tillade:

– Jag räknar dock med att bli minister i nästa regering. En möjlig utnämning till landshövding får vänta litet.

Kalevi Sorsa nickade.

 

Nytt ministeruppdrag

Mauno Koivisto valdes till republikens 1982. Kalevi Sorsa utsågs att bilda sin tredje regering. Han var en statsminister av klass.

Regeringen tillträdde den 19 februari 1982 med mig som social- och hälsominister.

Jag satte igång med att göra något för Åbolands sjukhus, fick loss pengar till en renovering av sinnessjukhuset i Ekenäs, fördela resurser för folkhälsoreformen, besökte ILO:s möte i Geneve och mycket annat.

Kanslichef Hannus kontaktade ånyo statsminister Sorsa. Han ville att landshövding Pitsinki skulle avsättas.

Statsministern, justitieminister Taxell och minister Esko Rekola samt justitiekanslern bekantade sig med förslaget. De förordade det. Pitsinki fick gå.

Då frågade Kalevi Sorsa mig ånyo om jag vill bli landshövding.

Jag tog upp saken hemma och samtyckte i april.

President Mauno Koivisto utnämnde sin första landshövding den sista april. Utnämningen blev offentlig den 1 maj 1982.

Jag talade det året på första maj i Åbo, Kimito och Nystad. Det var ett eländigt väder. Det blev många trista farväl i snöyra.

Något slutligt farväl till Åboland blev det aldrig. Jag har hållit kontakt med många vänner och valarbetare under åren.

Den första juli 1982 började jag som landshövding i Nyland.

I intervjuerna bestred jag att jag blev ”satt på hyllan”.  Man förväntas göra så.

Om någon hade hoppats få bort mig från offentligheten gick det alldeles tvärtom. Landshövdingen i Nyland blev ett hett namn i huvudstadens media.

Den nya landshövdingen stod upp och försvarade sitt län och dess befolkning och krävde mera anslag för att lösa problemen.

Jag har aldrig lärt mig så mycket om hur det finska samhället fungerar som jag gjorde som landshövding, tro mig.

Vad än man besökte; kommuner, kulturevenemang, tävlingar, olika seminarier eller jubileumsfester, militärgarnisoner, polisstationer eller Folkets Hus: alltid blev man vänligt mottagen.

När man var landshövding var folk öppna och ärliga när de presenterade sin sak.

 

Politikern blir tjänsteman

Den första juli 1982 gjorde jag min sorti från den politiska scenen och blev en tjänsteman. Jag lämnade partistyrelsen.

 

Varför ville Sorsa ha bort mig?

Jag jobbade effektivt som riksdagsman på många plan.

Vi var dock ofta av olika mening i politiska frågor. Jag höll inte alltid tyst. Vi stod inte varandra nära.

Sorsa var omgiven av yngre medlemmar i riksdagsgruppen. Pirkko Työläjärvi kallade dem en gång för ”pojat” (pojkarna).

Jag stod inte högt i kurs hos dem.

De lär en gång ha betecknat mig som en intrigmakare, ”en giftblandare från Venedig”.

Giftblandare var inte positivt, men att vara en sådan ”från Venedig” var nästan smickrande.

En gång sade Kalevi Sorsa att ”Jacke talar ut innan han riktigt tänker efter.  Så gör inte en bra politiker…”

Men han tillade:

”Han är en förbannat bra jurist.”

När han var talman 1989 tipsade han mig om att jag borde söka till Riksdagens JO.

Tjänsten blev ledig då Olavi Heinonen blev president i Högsta Domstolen.

Mina sju år som landshövding hade fått stämpeln som politiker att suddas ut.

 

Sorsa och fransmännen

På våren 1995 kontaktades jag av de nya finska medlemmarna i EU-parlamentet.

De ville föra fram mitt namn som kandidat för posten som Europeiska ombudsmannen. De fick inte fransmännens stöd. De bad mig tala med Sorsa.

Jag besökte Kalevi Sorsa som var direktör på Finlands bank. Martti Ahtisaari hade blivit vald till president 1994.

Sorsa satt i ett stort, ganska kalt rum.

Inga dokumenthögar låg på bordet.

Någon stress av jobbet märkte man inte.

Han lyssnade på mig och frågade vad en ombudsman gör i EU.

Jag berättade vad jag visste. Så frågade jag om han kunde tala med fransmännen.

Michel Rocard, som kan kände från sina år i Paris, var en inflytelserik medlem i EU-parlamentet.

Sorsa tittade upp. Han smålog. ”Övervakar EU-ombudsmannen kommissionen också? Liikanen behöver minsann litet övervakning”, sa han i skämtsam ton.

– Jo, sade jag, om det gäller dålig administration.

– Okej, jag skriver till Rocard, sa Sorsa.

 

En vaktmästare ledsagade mig ut i vårsolen.

 

“En obetänksam politiker, men en förbannat bra jurist.”

 

Inte så illa.

 

PS.

Jag hade också tänkt skriva ett avsnitt under titeln ”Förbundet”, men nöjer mig med att hänvisa till Alf-Erik Helsings förträffliga FSD-historik “Med djärva tankar – Finlandssvensk socialdemokrati 1974-2014” från 2017.

Boken beskriver den tiden sakligt och kan köpas bland annat här.

 

 

Olli Heikkonen i ”poeternas land”

Kuva: Foto: Erika Brenner

– Poeter i Nicaragua samlar folket på samma sätt som schlagersångare i Finland, sammanfattar Olli Heikkonen från Finland, en av 130 poeter som deltog i den internationella poesifestivalen i Granada, Nicaragua, ett av Latinamerikas största poesievenemang.

Lue lisää

Diskussion

”Med djärva tankar” gav god debatt – ”en tydligare vänsterprofil skulle göra partiet gott”

Kuva: Foto: Caroline Lång
Den 6 mars hölls en paneldebatt i Vasa om FSD:s historik. På bilden från vänster Viveca Dahl, Stefan Sjöberg, Alf-Erik Helsing, Jacob Storbjörk och Rebecca Åkers.

Med flera generationer i panelen gick diskussionen från gamla minnen till djärva nya tankar då FSD:s historik och rörelsens framtid diskuterades i Vasa.

Lue lisää

Diskussion

Hur ska Finland se ut 2030? SDP bygger en grund med långsiktigt programarbete

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

ABL har träffat Antton Rönnholm för att diskutera hans första år som SDP:s partisekreterare och det inkluderande och omfattande programarbete som pågår.

Lue lisää