ehdokasmainos

Rehn iloitsee Suomen Pankin paikasta: Nöyrin mielin, mutta vahvalla motivaatiolla

Kuva: Lehtikuva/Markku Ulander
LKS 20161014 Keskustan Elinkeinoministeri Olli Rehn saapui Säätytalolle allekirjoittamaan energiatehokkuussopimukset yhdessä eri toimialajärjestöjen kanssa Helsingissä 14. lokakuuta 2016. Suomen Pankin johtokunnan uudeksi jäseneksi on valittu elinkeinoministeri Olli Rehn. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) vaihtaa valtioneuvoston Suomen Pankkiin.

Suomen Pankkiin valittu Olli Rehn (kesk.) kertoo lähtevänsä nöyrin mielin, mutta vahvalla motivaatiolla uuteen haastavaan tehtävään.

Suomen Pankin johtokunnan uudet jäsenet ovat Rehn ja Finanssivalvonnan apulaisjohtaja Marja Nykänen. Eduskunnan pankkivaltuusto päätti nimityksistä yksimielisesti.

– Kiitän pankkivaltuustoa luottamuksesta, Rehn sanoi.

Molempien virkojen viisivuotinen toimikausi alkaa helmikuun 2017 alussa. Rehnin valinta pyöräyttää keskustassa käyntiin ministeriruletin.

Rehnin mukaan ministerivaihdos tapahtuu järjestäytyneesti.

– Se tapahtuu hyvinkin järjestäytyneesti ja asiallisessa järjestyksessä, Rehn sanoi.

Tarkempaa ministerivaihdoksen aikataulua hän ei kommentoinut. Keskustalla on joka tapauksessa edessään ainakin yksi ministerinvaihdos, peruspalveluministeri Juha Rehula vaihtuu Annika Saarikkoon sovitusti hallituskauden puolivälissä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan keskustassa ei ole vielä lyöty lukkoon, millä aikataululla Suomen Pankkiin siirtyvän elinkeinoministeri Olli Rehnin (kesk.) seuraaja valitaan. Asiaan palataan ensi viikolla, kun pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on palannut ulkomaanmatkaltaan. Sipilä on parhaillaan Etelä-Amerikassa. Kaikkonen ei halunnut ottaa kantaa siihen, mitä asioita elinkeinoministerin valinnassa tulisi painottaa.

Hänen mukaansa on pääministeri Sipilän tehtävä arvioida, minkä tyyppistä osaamista ja henkilöä tehtävään tarvitaan.

Rehn järjestää tänään puoliltapäivin valinnastaan tiedotustilaisuuden. Demokraatti.fi seuraa.

 

Sotkeeko tämä pieni erityissuojeltu eläin Helsingin valtuuston kokouksen? – ”Kiistellystä Keskuspuistosta on tullut paras liito-oravametsä”

Kuva: lehtikuva/luonnontieteellinen keskusmuseo
LKS 20060302 - Liito-oravan pesä. Suomen liito-oravakannan koosta on valmistunut uusi arvio. Ympäristöministeriön teettämän selvityksen mukaan Suomessa on noin 143 000 naaraspuolista liito-oravaa. Lajin kanta on viime vuosina pienentynyt, ja kannan arvioidaan edelleen pienenevän. Tähän on syynä liito-oravalle sopivien metsien hakkuut. LEHTIKUVA / HANDOUT / LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSE
Liito-oravan pesä.

Liito-oravat ovat vastavalmistuneen selvityksen mukaan asuttaneet kahden vuoden aikana monia uusia metsiköitä Luoteis-Helsingissä Keskuspuistoon asti ja muutamia myös sitä idempänä. Asiasta kertoo tuore Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisu. Vuonna 2014 tutkitulta alueelta löydettiin 12 asuttua metsikköä. Uudessa selvityksessä samalla alueella oli 39 esiintymää. Lisäksi liito-oravia etsittiin Keskuspuiston ja Herttoniemen-Kivikon metsäselänteen rajaamalta alueelta, ja sieltä löydettiin 4–5 uutta elinpiiriä. Helsingin itäisimmät liito-oravat asustavat Malmin lentoaseman alueen lounais- ja eteläpuolella.

Helsingin paras liito-oravametsä on Keskuspuisto, jonka elinpiirien määrä kasvoi kahdessa vuodessa viidestä noin 25:een. Reviirejä on melko tasaisesti Laaksosta Haltialaan, lukuun ottamatta Ilmalan – Pohjois-Pasilan seutua, jossa hyvistä kuusikoista huolimatta niitä on harvemmassa.

Ylivoimaisesti kiistanalaisin näistä on Keskuspuisto, jonka lohkomisesta asuntokäyttöön on tapeltu pitkään. Tänään julkistettu Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen liito-oravakartoitus saattaakin sotkea perusteellisesti keskiviikkona pidettävän valtuuston kokouksen, jossa yleiskaava-asiaa on määrä käsitellä.

Liito-orava on kaupunkilaistunut, mutta elintavat säilyneet ennallaan

Muutos esiintymien määrässä on suuri ja samansuuntainen naapurikaupunkien Espoon ja Vantaan kanssa.

– On selvää, että liito-orava on useiden vuosikymmenien poissaolon jälkeen palannut sankoin joukoin pääkaupunkiin, kertoo ympäristöjohtaja Esa Nikunen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksesta.

Liito-orava on kaupunkilaistunut, mutta muuten sen elintavat ovat muuttuneet melko vähän. Liito-oravat eivät enää pelkää ihmisiä, koiria tai liikennettä. Ne eivät kuitenkaan etsi muunlaista ravintoa kuin mitä metsäluonto on ennenkin niille tarjonnut. Ne elävät edelleen ihmisestä melko riippumatonta elämää, toisin kuin monet muut kaupunkilaistuneet nisäkkäät.

Liiton-oravan elinympäristöä ei saa hävittää eikä heikentää

Liito-orava on erityisesti suojeltu laji, jonka elinympäristöjä, lakitekstin mukaan ”lisääntymis- ja levähdyspaikkoja”, ei saa hävittää eikä heikentää. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että pesien lähiympäristön muutama hehtaari jätetään suurten muutosten ulkopuolelle. Vuoden 2016 selvityksen mukaan tällaisen ydinalueen keskimääräinen pinta-ala Helsingissä on 3,3 hehtaaria. Niille ei siis rakenneta, ja metsää hoidetaan varovaisesti, liito-oravan vaatimukset huomioon ottaen.

Lisäksi suunnittelussa ympäristökeskuksen mukaan tulee varmistaa, että asutuksen keskellä sijaitseviin metsikköihin on liito-oravan käytössä latvusyhteys mielellään kahdesta suunnasta. Laajalla metsäalueella tämä asia on ilman muuta järjestyksessä.

 

 

Lähde: Esa Lammi ja Pekka Routasuo: Helsingin liito-oravakartoitus 2016. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 7/2016.

Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja asekaupoista: ”Ollaanko jälleen tilanteessa jossa media tietää valiokuntaa paremmin?”

Kuva: Kari Hulkko
mikakari12

Helsingin Sanomat kertoi viikonloppuna suomalaisyhtiöiden myyvät hallituksen luvin tarkka-ampujien kivääreitä monille Jemenin sodassa mukana oleville arabimaille.

Uutisen jälkeen on pohdittu muun muassa, onko Suomen linja aseidenviennissä muuttunut. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kiisti Ylen Pääministerin haastattelutunnilla linjamuutoksen ja katsoi, että ihmisoikeusnäkökulma on asepolitiikan määräävä periaate.

”Miten pääministeri voi sanoa, että hallituksen aseidenvientipolitiikassa on ihmisoikeusnäkökulma ykkösasia. Hallituksella ei ole sydäntä eikä omaatuntoa, mikä on näkynyt myös perheiden yhdistämistä koskevissa kysymyksissä. Kansainvälisillä sopimuksillla pyyhitään pöytää”, europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd.) arvosteli Sipilää.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) on pyytänyt puolustusministeriöstä selvityksen valiokunnalle aseviennistä. Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari (sd.) toteaa Demokraatille niin ikään, että valiokunnan on saatava asiasta selvitys.

– En ota kantaa muiden valiokuntien tiedontarpeeseen, mutta toivoisin, että myös eduskunnan muita valiokuntia informoidaan asiasta, Kari toteaa.

Hän myöntää Helsingin Sanomien uutista lukiessa miettineensä, ollaanko jälleen siinä tilanteessa, että medialla on paremmat tiedot kuin valiokunnalla.

Kysymys linjanmuutoksesta on asiallinen.

Karin mukaan nyt on selvitettävä, onko Suomen linja ase- ja puolustustarvikkeiden viennissä muuttunut.

– Toivon, että eduskunnassa nyt laajemminkin katsottaisiin, mikä hallituksen linja on. Asiallla on taloudellisia, ulkopoliittisia ja eettis-moraalisia vaikutuksia, jotka pitää arvioida.

Kari itse on Hämeen vaalipiiristä, jossa on puolustustarviketeollisuutta.

– Myös puolustustarviketeollisuuden saralla on läpikäytävä se, että teemme kauppaa niihin maihin, joihin eurooppalaiset sivistysvaltiot tekevät ja pidättäydymme tekemään kauppaa niissä maissa, joihin se ei ole eurooppalaisen ja pohjoismaisen moraalikäsityksen mukaan oikeudenmukaista ja perusteltua.

Kari toteaa valtioita sen koommin yksilöimättä, että sellaisiin valtioihin, jotka käyttävät puolustustarvikkeita tai aseita omaa kansaa vastaan, ei pidä aseita myydä.

– Se on luonollisesti täysin selvää. Minulla ei ole tietoa, onko myyty tai ollaanko myymässä tällaisiin maihin. Usein puolustustarvikekauppa on hallitusten välistä bisnestä, hallitukset sopivat kaupoista.

Kari toteaa, että jo Helsingin Sanomien uutista lukiessa hänelle nousi mieleen kysymys siitä, onko Suomen asekaupan linja muuttunut.

– Haluan tämän asian itselleni tämän viikon aikana selvittää ja tulen tekemään tarvittavia kysymyksiä, ennen kuin teen oman johtopäätökseni asiasta. Yritän saada kuva, minkätyyppisiä neuvotteluja Suomi tällä hetkellä käy puolustustarviketeollisuuden tuotteiden myymiseksi.

Kari painottaa vakavaa suhtautumista asiaan.

– Olemme allekirjoittaneet kansainvälisiä sopimuksia, jotka määrittelevät aseiden ja puolustustarvikkeiden myyntiä. Taustalla on tietenkin myös eettinen pohja, joka on viitoittanut Suomen puolustustarvikkeiden myynnin pitkää linjaa. Nyt on asiallinen kysymys, onko tämä pitkä linja muuttunut.

Johan nyt on markkinat! – ja tätä kun on varottu kuin ruttoa – metsänomistajat lahottavat vapaaehtoisesti puitaan metsiin

Riukuuntuneet männyt ja lahot lehtipuut katkaisevat sähköjä joka vuosi myrskyjen aikaan. Nyt niille on löydetty hyötykäyttöä.

MTK  ja Energiateollisuus ryhtyvät tuottamaan lahopuuta ja kolopuita sähkölinjojen reunoille. Tämä lisää metsien monimuotoisuutta, parantaa sähkönjakelun luotettavuutta sekä tuo kustannussäästöjä. Sähkökatkoksia aiheuttavista riskipuista tehdään tekopökkelöitä metsänomistajan suostumuksella.

MTK:n ja Energiateollisuuden yhteistyönä käyttöön otettavalla toimintamallilla lisätään metsien monimuotoisuudelle arvokasta kolo- ja lahopuuta sähkölinjojen reuna-alueiden ja vierimetsien hoidossa. Toimintamalli päivittää järjestöjen vuonna 2011 yhdessä hyväksymät sähköjohtojen vierimetsien hoitosuositukset.

– Monimuotoisuudesta huolehtiminen on edellytys metsien kestävälle ja kasvavalle käytölle. Tällä mallilla halusimme tuoda työkalupakkiin yhden uuden lisän. Yksittäisillä haavoilla, raidoilla ja koivuilla voi olla suuri merkitys hömötiaiselle. Metsätalouden kannattavuutta niiden pökkelöiminen ei vaaranna, toteaa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola.

Metsissämme on noin 70 000 kilometriä ilmajohtoja. Erityisesti lehtipuut ja riukuuntuneiden mäntyjen katkeaminen ja taipuminen sähköjohtojen päälle aiheuttavat ongelmia.

– Vaikka sähköverkkoja uusitaan lähivuosina voimakkaasti ja ilmajohtoja muutetaan maakaapeliksi, säilyvät ilmajohdot metsissä vielä pitkään. Metsissä linjojen raivausta ja vierimetsänhoitoa tullaan jatkossa lisäämään. Olemme mielellämme viemässä eteenpäin MTK:lta tullutta aloitetta ja testaamme, kuinka se soveltuu käytännössä erilaisiin tilanteisiin, sanoo johtaja Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry:stä

Toimintamallin yksityiskohtia testataan pilottihankkeessa yhdessä verkkoyhtiöiden kanssa. Pilotoinnin perusteella tarkennetaan ohjeistusta mm. soveltuvien kohteiden, hakkuutapojen, puiden valintaperusteiden sekä kustannusten ja niiden jakautumisen osalta. Toimintamalli tarjoaa uusia mahdollisuuksia lahopuun lisäämiseen. Maanomistaja saa kuitenkin viime kädessä päättää, hyödyntääkö mahdollisuuden.

Metsien eliölajeista neljännes, noin 500 lajia, on riippuvaisia lahopuusta. Kuolleen ja lahonneen puuaineksen väheneminen on tavallisin näiden lajien uhanalaisuuden syy. Lahopuuriippuvaisia lajeja löytyy kovakuoriaisista kääpiin ja monet kolopesivät linnut tarvitsevat pystykeloja ja pökkelöitä.

Aiemmin metsänhoidon alkeisiin kuului korjata lahopuu pois metsästä tuholaisten pelossa. Siksi monelle lajille tarpeellinen ravinto- ja pesäaines on monin paikoin kadonnut kokonaan.

Teenko työtä, vai oleilenko? – Työ ja vapaa-aika sekoittuvat omaishoitajilla

Kuva: Jukka-Pekka Flander
omaishoito
Omaishoitajien työtä on monenlaista. Ei ole helppo tietää, milloin on töissä, milloin vapaalla.

Omaishoitajalla on lakimuutoksen ansiosta kuukaudessa vähintään kaksi vapaapäivää. Määrä voi kuulostaa pieneltä, mutta toisinaan omaishoitajuus muistuttaa vapaa-aikaa: yhdessäoloa läheisen kanssa.

– Milloin vietän aikaa poikani kanssa äitinä ja milloin omaishoitajana? pohtii alakouluikäistä Mikael-poikaansa hoitava Monica Björkell-Ruhl.

Joskus vapaa-aika on kaukana. Mikaelin perinnöllinen kromosomipoikkeama aiheuttaa muun muassa lievän kehitysvamman, sydänvian ja uniongelmia. Päiväkoti-ikäisenä Mikael oli jatkuvasti sairaalassa. Vaikeita leikkauksia tehtiin useita. Lapsi saattoi saada milloin tahansa silmittömän raivokohtauksen ja nukkui yönsä huonosti. Äiti kamppaili unenpuutteen ja oman jaksamisensa kanssa.

15 prosenttia ilman vapaita

Ennen lakimuutosta noin 15 prosentilla omaishoitajista ei ollut lainkaan vapaapäiviä. Laki tuli voimaan heinäkuun alussa, ja sen toteutuminen tarkastetaan 1. huhtikuuta.
Omaishoitajaliiton mukaan tietoa muutoksen toteutumisesta on vielä niukasti.

– Sen olen kuullut, että puuttuvat vapaapäivät on lisätty joihinkin sopimuksiin, kertoo järjestöpäällikkö Merja Purhonen Omaishoitajaliitosta.

Muun muassa palkkion suuruuden määräävän omaishoitosopimuksen tekee hoidettavan kotikunta.

Jos hoitaja on jatkuvasti sidottu hoitoon, oikeus vapaaseen on vähintään kolme vuorokautta. Monica Björkell-Ruhlilla on yhteensä kuusi vapaapäivää kuukaudessa, koska pojan hoitaminen on niin kuormittavaa.

Äidin vapaapäivinä Mikael on hoitopaikassa, jossa on muitakin lapsia. Björkell-Ruhlin mukaan pääasia on, että vanhemmat saavat levätä, mutta hoitopaikka on hyvä myös pojalle.

– Lapset tekevät kaikenlaista: käyvät jumppaamassa, museoissa, puistoissa. Se on vähän kuin harrastus.

Uudistus liittyy hallituksen kärkihankkeeseen ikäihmisten kotihoidon kehittämisestä ja omaishoidon vahvistamisesta. Omaishoitoa aiotaan tukea muun muassa tarjoamalla valmennusta, terveystarkastuksia, kuntoutusta ja vapaiden sijaistuksia.

 

STTK:n tutkimus: Mitä alempi palkka, sitä halukkaampi purkamaan palkkasalaisuuden

Palkkasalaisuus on paitsi lailla säädetty, myös monelle myyttinen asia.

Enemmistö (58 %) suomalaisista olisi valmis poistamaan palkkasalaisuuden tasa-arvon edistämiseksi. Naiset (64 %) ovat miehiä (51 %) valmiimpia salaisuuden purkamiseen. Tämä selviää STTK:n Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta, johon vastasi 776 suomalaista syyskuussa.

Ikäryhmittäin valmiimpia palkkasalaisuuden purkamiseen ovat 35–64-vuotiaat, joista myönteisellä kannalla on 62 prosenttia vastaajista. Ammattiryhmittäin vaihtelut ovat hyvin pieniä, eniten palkkasalaisuuden purkamisen kannattajia on työntekijöissä (60 %).

Toisin sanoen näyttää siltä, että  mitä alempaan palkkaryhmään kuuluu, sitä valmiimpi ihminen on purkamaan palkkasalaisuutta.

Suomen lainsäädännön perusteella yksittäisen työntekijän palkkatiedot ja niiden osat eivät ole julkisia.

– Yhteistoimintalaki edellyttää, että työnantajan on kerran vuodessa annettava kunkin henkilöstöryhmän edustajalle tilastot tämän edustaman henkilöstöryhmän palkoista. Tiedot on mahdollista pyytää myös ammattiryhmittäin eriteltynä, mutta yksittäisen työntekijän palkkatietoja ei ole lupa kertoa. Tämä on johtanut siihen, että työpaikoilla on hyvin vaikea sopia palkankorotuksista ja siksi yleiskorotukset ovat tyypillisin tapa sopia niistä, STTK:n johtaja Katarina Murto toteaa.

STTK:n mielestä palkkasalaisuuden purkaminen edistäisi palkoista sopimista paikallisesti ja myös palkkatasa-arvon toteutumista. Se olisi myös askel kohti parempaa tuottavuutta.

Jotta näin tapahtuisi, luottamushenkilöillä tulisi olla oikeus saada edustamiensa työntekijöiden palkkatiedot ja –perusteet. Kuitenkin jokaisella työntekijällä on edelleen oltava oikeus kieltää omien palkkatietojensa julkistaminen, Murto esittää.

Murron mielestä myös nykyistä avoimemmat tulos- ja bonuspalkkajärjestelmät edistäisivät tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Periaatteista olisi aina sovittava työpaikkatasolla.

Saksa purkaa palkkasalaisuutta

Hiljattain Saksassa hallitus on sopinut, että yli 200 henkeä työllistävien yritysten työntekijöillä on oltava mahdollisuus vertailla miesten ja naisten nimettömiä palkkatietoja. Uuden säännön arvellaan koskevan noin 14 miljoonaa työntekijää yksityisellä ja julkisella puolella. Lain voimaantulosta ei ole vielä päätetty.

Murto arvioi, että Suomessa palkkasalaisuuden poistaminen ei ole helppoa ja herättäisi aluksi myös epäluuloja.

– Hyvien käytäntöjen edistäminen vähentäisi epäluuloja sekä lisäisi oikeudenmukaisuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä työpaikoilla. Lainsäädäntöä tulisi tarkastella tältä osin, mutta pakottamalla ei palkkasalaisuutta pidä ensisijaisesti lähteä murtamaan, Murto korostaa.

Palkkausjärjestelmät ovat usein monimutkaisia. Työntekijä ei välttämättä edes aina tiedä, mistä kokonaispalkka muodostuu, miten työn vaativuutta on arvioitu tai mikä on henkilökohtaisen palkan osuus työkavereihin verrattuna.

– Tämä ei luo kuvaa oikeudenmukaisesta palkkauksesta eikä palkitsemisjärjestelmien toimivuudesta. Myös esimiesten ja johtajien osaamista vahvistamalla oikeudenmukaisuus palkkauksessa ja palkitsemisessa lisääntyisi, Murto arvioi.

STTK on nostanut loppusyksyn teemaksi työelämän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.

Aihetta käsitellään eri näkökulmista mm. STTK:n edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä sekä viestintäkanavissa. Teema on #tasavertainen, jolla viitataan sekä tasa-arvoon että yhdenvertaisuuteen. Ketään ei saa syrjiä millään perusteella.