MENY
Turva – Hymy

Rekorduppslutning för att häva ”aktiveringsmodellen” – Redan över 93 000 namn

Kuva: Hildur Boldt
Viktor Kock är trött på att regeringen skuldbelägger arbetslösa och för en orättvis piskpolitik.

– Medborgarinitiativet visar bra att folk är trötta på att regeringen sparkar på de som ligger, säger Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor Kock.

 

– Jag är bestört.

– Vi har nu i Finland en modell där arbetslöshetsunderstödet dras in på grund av att man är arbetslös, konstaterade Kock efter den avgörande omröstningen i riksdagen den 19 december.

 

Då godkändes den så kallade aktiveringsmodellen som kom i kraft i måndags och skär arbetslöshetsunderstödet med nästan 5 procent ifall inte vissa kriterier uppfylls, kriterier som arbetslösa arbetssökande inte alltid kan påverka själva.

 

Rösterna föll 103-90, samt två tomma. Fyra ledamöter var frånvarande. Beslutet innebär att arbetslöshetsförmånen sjunker med 4,65 procent om personen ifråga inte under de föregående 65 dagarna arbetat 18 timmar, tjänat in en motsvarande summa som företagare eller deltagit fem dagar i sysselsättningsfrämjande service.

 

Målet med regeringens proposition är att öka sysselsättningen. Problemet är lika uppenbart som omtalat: Då det inte finns jobb och inga skyldigheter för någon myndighet att anordna nämnda sysselsättningsfrämjande service kan arbetslöshetsersättningen minska av omständigheter som den arbetssökande inte kan påverka.

 

– Det är inte en aktiveringsmodell utan en straffmodell. Arbetslösa bestraffas för något de inte själva kan påverka. I till exempel Österbotten fanns det enligt arbetsministeriets statistik i slutet av oktober 8380 arbetslösa arbetssökanden, men bara 1096 lediga jobb. TE-byrån har inte heller någon skyldighet att ordna sysselsättningsfrämjande verksamhet och ifall man studerar mister man också arbetslöshetsunderstödet, säger Viktor Kock i ett utlåtande.

 

Starka protester

Modellen har givetvis fått oppositionen, med SDP i spetsen att rasa. Detsamma gäller tiotusentals finländare.

 

Mindre än tio dagar efter beslutet hade ett medborgarinitiativ inte bara tagit form utan också överskridit den avgörande gränsen på 50 000 namn i rekordtid. I skrivande stund är antalet namn 93 175. Detta kan bli det medborgarinitiativ som samlar flest namn (initiativet för jämlik äktenskapslag fick totalt 166 851 underskrifter).

 

Viktor Kock applåderar medborgarinitiativets framgång då jag ringer för ytterligare kommentarer om saken i dag. Han beklagar att Centern, Samlingspartiet och de Blå genom att ha godkänt lagförslaget än en gång skuldbelägger de arbetslösa.

 

Juhana Vartiainens retorik visar på att speciellt Samlingspartiet är lite högmodiga och tycker de ska köra över allas rättigheter. Allt de för fram är enda alternativet enligt dem. De lyfter i detta sammanhang upp Danmark, men glömmer nämna Sverige som har högre sysselsättningsgrad än Danmark. Dessutom har de som jobbar på arbetskraftsbyråer i Danmark tio gånger färre klienter jämfört med läget i Finland, säger Kock.

 

Viljan höja sysselsättningsgraden är förstås enkel att enas kring, men Kock kritiserar starkt regeringens metoder och framför allt inställningen.

 

– De utgår från att arbetslösa inte vill ha jobb. Jag vet inte vad de har för umgängeskretsar, men i min umgängeskrets, där vi var runt 100 personer som blev arbetslösa vid en fabriksnedläggning ville ingen bli arbetslös och alla ville hitta jobb.

Man är inte arbetslös av fri vilja.

 

Kocks bakgrund som industriarbetare innebär att han också är fortsatt aktiv inom Industrifacket som inte ser med blida ögon på “aktiveringsmodellen”.

 

– I kiky-avtalet (konkurrenskraftsavtalet) lovade regeringen att inte sänka nivån för arbetslöshetsstöd ytterligare. Nu bryter de det avtalet. Egentligen kan man anse att avtalet inte gäller med det här. Det var ett avtal som en regering borde följa om de ska ha någon trovärdighet kvar. Det är rätt att facket tar till åtgärder, säger Kock och syftar på att Industrifacket förbereder politiska strejker.

 

Industrifackets fullmäktige anser att “aktiveringsmodellen” är en ensidig handling, vars enda syfte är att använda makt och förnedra och stämpla arbetslösa arbetssökande. Att modellen skulle öka sysselsättningen tror Industrifacket inte ett dugg på, enligt ett utlåtande.

 

– Det är konstigt att regeringen äventyrar freden på arbetsmarknaden då ma nyss nått avtal utan store löneförhöjningar i de flesta branscher. Det är precis som om de skulle vilja testa var gränserna går för vad fackföreningarna går med på.

Diskussion

FSUD: Haatainen har blivit konstigt behandlad i media

FSUD:s meme om mediabevakningen av Tuula Haatainen i presidentvalet 2018.

Finlands svenska unga socialdemokrater anser att mediabevakningen av Tuula Haatainen har varit orättvis i den meningen att fokuset har handlat om bland annat hennes kläder i stället för sakfrågor.

Lue lisää

Tuula Haatainen: Nu kör vi för fullt!

Kuva: Meeri Koutaniemi
Tuula Haatainen.

Arbetarbladet ställer fem frågor till SDP:s presidentkandidat Tuula Haatainen då förhandsröstningen står för dörren. 

 

Det är bråda dagar för presidentkandidaterna. Evenemangen är många och utspridda över hela landet samtidigt som kampanjen aldrig tar paus i social medier. Tuula Haatainen trivs trots allt det hektiska i och med att hon får föra fram frågor och budskap hon verkligen brinner för. Engagemanget är inte att ta miste på då ABL gör en lägeskoll inför förhandsröstningen.

 

Idag, tisdag, öppnade din valstuga i Helsingfors och imorgon börjar förhandsröstningen, hurdan är stämningen och vad kretsar tankarna kring just nu?

– Stämningen är god. Människor är uppmuntrande och kommer öppet fram och talar. Valet närmar sig och det är mer och mer folk på alla evenemang. Nu kör vi till slutet med full fart.

 

Du har fått god respons för att ha satt agenda och påverkat presidentvalets debatter genom att lyfta fram till exempel kvinnors situation ur ett jämställdhetsperspektiv och ojämlikhetens risker, vad tänker du om din påverkan så här långt?

– I min kampanj har jag talat om ett brett säkerhetsbegrepp. Säkerhet och trygghet bygger på vardagliga saker. Samhällelig ojämlikhet är vårt största säkerhetshot. Därför har jag i min kampanj talat om välfärdstjänster, rättvisa, utslagning och ojämlikhet, aktivitet i internationella forum, kvinnors och flickors ställning såväl i Finland som i resten av världen. Ingen får glömmas bort i samhället, alla måste tas med. Och vi måste känna vårt ansvar globalt.

 

Kandidaternas skillnader i värderingar och olika åsikter i sakfrågor har kommit bättre fram ju närmare valet vi kommit, då till exempel Sauli Niinistö stödjer aktiveringsmodellen som du kritiserar starkt. Håller du med?

– Ja, jag och Sauli Niinistör är av olika åsikter om huruvida aktiveringsmodellen fungerar. Den sätter arbetslösa i en sinsemellan ojämlik situation. Om du bor på en mindre ort och det helt enkelt inte finns arbetsplatser bestraffar modellen den arbetslösa av skäl som hen inte kan påverka. Medborgare ser det här som orättvist. SDP har många bättre alternativ att erbjuda. En förlängning av läroplikten över en avgiftsfri utbildning på andra stadiet hjälper på lång sikt.

 

Vad tänker du om svenskans ställning i dagens Finland då vi har till exempel det kritiserade språkexperimentet och andra hotbilder?

– För mig är tvåspråkighet i Finland en självklarhet. Det handlar om mer än språk, också om kulturella, ekonomiska och sociala relationer med vår nordiska familj.

 

Sista frågan, har du någon avslutande hälsning till läsarna?

– Valet närmar sig, nu är det dags att göra sin röst hörd. Ta med också grannen till vallokalen.

 

Imorgon börjar allvaret. Då är Haatainen på allvar i sitt första presidentval. Hennes berättelse fram till detta kan du läsa om här.

 

 

”Att presidentens politiska bakgrund inte skulle spela någon roll motbevisas”

Kuva: Meeri Koutaniemi
Tuula Haatainen ser ojämlikhet som den största säkerhetsrisken och betonar jämlikhet, hållbar utveckling och jämställdhet i sin kampanj.

Finlands svenska socialdemokraters ordförande Viktor Kock ser den så kallade aktiveringsmodellen som ett exempel på skillnader i presidentkandidaternas värdegrund. Nu gäller det att rösta på Tuula Haatainen, inget är ännu avgjort, enligt Kock.

 

På onsdag börjar förhandsröstningen i presidentvalet och pågår fram till tisdag. De egentliga valdagen för första omgången är den 28 januari. Det har varit relativt lugnt inför valet, bland annat på grund av sittande presidentens starka stöd.

– Intresset för presidentvalet har tyvärr inte varit speciellt stort bland väljarna. Det har däremot inte varit några problem att engagera FSD:s medlemmar i kampanjarbetet. Tuula Haatainens besök på höstens kongress var övertygande, hon är den värdeledare Finland nu nödvändigtvis behöver, säger Viktor Kock.

Som exempel på lyckat kampanjarbete nämner han kampanjöppningen i Närpes den 16 december där stämningen var på topp och Närpes socialdemokrater bjöd på kaffe och glögg samt delade ut tändsticksaskar med reklam för Tuula på, vilka hade en så strykande åtgång att turerna efter fler blev många.

Arbetet fortsätter förstås och Kock säger att det är viktigt att vi fortsätter att jobba för Tuula Haatainen tills valet är avgjort. Även om det är svårt att utmana en sittande president som inte gjort några stora utspel och därmed heller inte skaffat några motståndare har skillnader mellan kandidaterna utkristalliserats tydligt. Det senaste exemplet är den så kallade “aktiveringsmodellen”.

 

Medan president Sauli Niinistö stödjer modellen har Haatainen precis som hela SDP och nästan hela oppositionen (med undantag för SFP) kritiserat den skarpt.

Under Haatainens kampanjtillfällen har socialdemokrater samlat in namn till medborgarinitiativet mot modellen som strider mot många finländares rättsuppfattning och skadar redan utsatta i samhället på ett orättvist sätt. Medborgarinitiativet har i skrivande stund samlat över 127 000 namn.

– Modellen upplevs allmänt som väldigt orättvis och även om det inte hör till presidentens uppgifter ser man här skillnader i presidentkandidaternas värdegrund.

– Påståendet att presidentens politiska bakgrund inte skulle spela någon roll motbevisas här. Haatainen har konsekvent motsatt sig modellen då den försätter människor i en ojämlik position beroende på var de bor i Finland. För mig är det viktigt att vår president värnar om de som är i en utsatt position, säger Viktor Kock.

 

Ett politiskt arv att förvalta

En annan viktig skillnad mellan Tuula Haatainen och Sauli Niinistö är att Haatainen klart tagit ställning för att Finland borde underteckna FN-avtalet om ett kärnvapenförbud och starkt ifrågasätter vapenexporten till krigförande länder. Niinistö är öppet av annan åsikt. Däremot är de ense om alliansfriheten, en fråga där endast SFP:s Nils Torvalds viftar med Nato-kortet.

Haatainen skiljer sig ändå från de övriga i att hon uttryckligen vill leda Finland med en feministisk utrikespolitik.

– Genom en feministisk utrikespolitik som Tuula förespråkar kan Finland igen ta en position på den politiska världskartan.

– För ett land av Finlands storlek gäller det att synas för att inte glömmas bort. Ahtisaari och Halonen visade vägen för kommande presidenter i Finland genom den respekt och uppskattning de vann utomlands. Haatainen har alla möjligheter att förvalta deras arv på den globala politiska arenan, säger Viktor Kock.

 

 

 

Diskussion

”Höckerstedt har räddat livet på otaliga finländare”

Kuva: Foto: Pixabay
Allmän bild på kirurgiskt ingrepp, föreställer inte kirurgen Höckerstedt som bokrecensionen handlar om.

Krister Höckerstedt är en berömd finländsk leverkirurg som verkat vid Kirurgiska sjukhuset eller ”Kirran” i Helsingfors. Som pensionär har han fått sitt liv dokumenterat av Mardy Lindqvist som är likaså pensionerad som tidigare reporter från Hufvudstadsbladet.

Lue lisää

Diskussion