Nyheter

Rinne risar regeringens språkexperiment: Tvåspråkigheten gynnar oss, vi ska vara stolta!

Johan Kvarnström
Johan Kvarnström
Johan Kvarnström

Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne tycker att undervisningen i de båda nationalspråken är befogad och säger att SDP vill stärka kunnandet i nationalspråken.

 

 

Det är remissdebatt i riksdagen idag om regeringens förslag till språkexperiment, där undervisningen i det andra inhemska språket skulle bli frivillig för 2 200 elever.

– Vi ska vara stolta över att Finland är ett tvåspråkigt land. Tvåspråkigheten gynnar oss och därför är det viktigt att främja svenskan i Finland. Istället för regeringens språkexperiment borde vi utveckla språkundervisningen, se över när språkstudierna inleds och utvidga språkutbildningen, säger Rinne.

Enligt Rinne hör det till allmänbildningen att lära sig bägge nationalspråken.

– Det ökar förståelsen om vårt lands historia och om vår tvåspråkiga kultur. Det öppnar upp karriärmöjligheter och de nordiska marknaderna. Det svenska språket är vårt band till det övriga Norden.

Rinne säger att det för Socialdemokraterna, som värnar om allas lika möjligheter, är viktigt att språkexperimentet blir så begränsat som möjligt om det genomförs och att alla elever ges möjlighet att studera det andra nationalspråket.

– Jag hoppas att föräldrarna och eleverna inte väljer bort de utbildnings- och karriärmöjligheter som kunskaper i svenska innebär.

Följ oss:
Mer om ämnet:

Kommentarer

Mest lästa