Huvudnyheter

Samhällsförbättring debatterades flitigt på FSD:s fullmäktigemöte

Caroline Lång
Vi har ett mycket fint urval av kandidater och jag tror vi kommer att göra ett fint resultat, säger Antton Rönnholm.

FSD:s fullmäktige träffades för fullmäktigemöte i Bennäs, Pedersöre. Den allmänpolitiska debatten var livlig och bjöd på många inlägg från medlemmar och riksdags- samt EU-valkandidater.

Caroline Lång

Arbetarbladet

 

I och med att det är ett valår var det många som ville komma till tals och berätta om hur landet utvecklas på bästa sätt. Talturer handlade bland annat om klimatet, arbete, vård och behovet av omfattande jour på Vasa centralsjukhus.

 

Delegaterna hälsades välkomna av Pedersöres kommundirektör, Stefan Svenfors, som berättade att kommunen har full sysselsättning, arbetslösheten ligger på 2,0 – 2,4 procent. Även självförsörjningsgraden är hög, 82 procent.


Han skickade en hälsning till de närvarande som kommer vara med och bereda regeringsförhandlingar.

 

– Kommunerna behöver en stabil politik som ger oss möjligheter att planera långsiktigt och utveckla servicen för invånarna. Se kommunerna som en resurs och möjlighet och undvik att försöka sjösätta reformen som på ett par år ska möblera om det samhällsbygget har skapat sedan krigstiden.

 

I sitt öppningstal tog Folke Sundman, fullmäktiges ordförande, fasta på behovet att bereda reformer parlamentariskt.

– Vi behöver en ordentlig uppryckning i den politiska kulturen i vårt land, den nu konkursförklarade regeringen förde en politik som till innehållet var ett öppet angrepp på den nordiska välfärdsmodellens grundvalar. Men vid sidan av detta är försöket att återinföra den regelrätta kohandeln, som acceptabel politisk princip det som kommer ge Sipilä och hans regering en liten plats i vår politiska historia. I synnerhet under de två senaste åren försökte regeringen driva igenom kohandelsavtal, inget annat dög och ingen kritik togs på allvar, tills den dag de insåg att loppet är kört. Århundradets reform slets i bitar. Förfarandet är en skymf mot en öppen och seriös politisk kultur. Vi behöver ett regeringsskifte så vi kan återgå till en normal och seriös politisk kultur, det normala bör vara att regeringskoalitionen har en tillräckligt bred bas och program för att förverkliga en konsekvent politik. De stora reformerna som behöver mer än en valperiod för att verkställas borde ha brett stöd via parlamentariska beredning.

 

Två viktiga val

EU-parlamentarikern Miapetra Kumpula-Natri, hälsade att förändring och demokrati behövs och väljarna ska komma ihåg riksdagsvalet 14.4 och EU-valet 26.5.

– Riksdagsvalet är ett viktigt val och i år kommer vår statsminister att leda Europarådet, vilket gör det ännu viktigare med en socialdemokratisk statsminister. Tolerans och mänskliga rättigheter behövs, det är inte gammalmodig politik utan det behövs också skötas om i detta sekel. EU representerar över 20 procent av världens BNP, när vi stiftar lagar för marknaden förbättras inte bara EU:s marknad utan hela världen.

 

FSD:s ordförande och riksdagskandidaten Viktor Kock framhöll att man ska jobba för ett medmänskligt Finland där alla kan klara sig på sin lön.

– Om tre veckor avgörs Finlands riktning och det dags för en sista kraftansträngning. Socialdemokratins grundvärderingar är stabila, människovärdet är okränkbart och alla har sin plats i det socialdemokratiska samhällsbygget. Vi tar hand om varandra och alla bidrar enligt förmåga. Arbete är en mänsklig rättighet. Från många håll höjs röster för en flexiblare arbetsmarknad, vi vill ha ett flexibelt arbetsliv som kan anpassas enligt individens förutsättningar och behov. Ett arbetsliv där alla har möjlighet att vara med och ingen lämnas åt sitt öde. Ett arbetsliv med schyssta villkor och som bygger på förhandlingar och avtal.

 

Viktor Kock kritiserade de som inte tar ungas engagemang i klimatfrågan på allvar.

– I klimatdebatten har vuxna människor, även riksdagskandidater, valt att kalla ungdomar som engagerar sig i klimatfrågan hysteriska. Hur täcks ni klandra ungdomar som tar till sig den kunskap som en överväldigande majoritet av vetenskapskåren delar med sig? Till ungdomarna vill jag upprepa Antti Rinnes hälsning: ”Ni står inte ensamma. Det finns politiska rörelser som tar klimatförändringen på allvar och är redo att agera. Finlands socialdemokrater beundrar och stöder det som ni gör.”.

Viktor Kock och Antton Rönnholm. Foto: Caroline Lång

Nina Wessberg höll brandtal om kampanjen ”Landet för de fria” som listar kandidater som står för frihet i bemärkelsen:  frihet att leva på sin lön, fritt välja arbetsplats och utbilda sig. En frihet att organisera sig och driva löntagarnas intressen samt även en tro på ett fortsatt avtalssamhälle.

 

Anna Caldén lyfte fram vikten av ett öppet samhälle, där ingen lämnas utanför och behovet av en reform av social- och hälsovården och av speciallagstiftning för personer med funktionsnedsättning.

 

Riksdagskandidaten Rebecca Åkers lyfte i sitt tal fram flera obekväma sanningar om klimatförändringen, hon framhöll också att det är 71 procent av klimatförändringen orsakas av 100 stora företag. Världen måste få bukt med slit-och-slängsamhället.

 

– Det måste vara lätt att fatta klimatsmarta val. Det borde finnas alternativ att välja till rimligt pris och som passar livssituationen. Klimatåtgärder får aldrig bli en klassfråga. Produkter borde märkas enligt deras klimatpåverkan. Det görs redan med lampor och bilar, varför inte tröjor och köttfärspaket? Om jag varje gång såg en ABCDE-märkning när jag ville ha spagetti bolognese skulle jag säkert köpa Härkis oftare. Det borde vara möjligt att ta sig från punkt A till B utan att ta bilen, även i Österbotten. Det billigaste på marknaden får inte vara det som transporterats från andra sidan jordklotet och som håller bara en tvätt.

Rebecca Åkers.

Riksdagskandidaten och FSD:s vice ordförande Anette Karlsson lyfte fram vårdfrågor och hur viktigt det är att även mindre kretssjukhus har möjlighet att utvecklas.

 

– I vårdreformen kan vi utveckla verksamheten så vården är nära människan. De senaste nyheterna om åldringsvården upprör och i nästa regeringsperiod måste vi få ordning på åldringsvården, vi behöver tillräckligt med vårdare inom hemvården och en personaldimensionering som är bunden i lag. Alla ska känna sig trygga där de bor, ingen ska känna sig fången i sitt hem.

EU-valkandidaten Tomi Kontkanen höll ett brandtal om välfärdsstaten och EU:s framtid. Hans kampanj fokuserar på tre teman: social rättvisa, demokrati och klimatet.

 

– Situationen är utmanande i Europa, i och med Brexit, men vi är starkare tillsammans. Vi ska fortsätta bygga ett socialdemokratiskt samhälle där vi står på den svagas sida. Det finns ett behov av visioner, vi ska ge våra medborgare framtidstro och hopp och investera i klimatet.

Tomi Kontkanen.

”En röst på SDP är en röst för svenskan och för språklig mångfald”

 

SDP:s partisekreterare, Antton Rönnholm, berättade om valprogrammets centrala teman: arbete och tillväxt, ekologiskt hållbar utveckling och att vi tar hand om alla.

 

SDP vill bland annat införa läroplikt till 18 års ålder vilket skulle medföra att även andra stadiet skulle bli avgiftsfritt. För den arbetande befolkningen vill man inför livslångt lärande.
 

– Kraven i arbetslivet höjs hela tiden och folket behöver möjlighet att få utbilda sig mitt i karriären, man ska ha möjlighet till kortare kurser och inte bara examen.

 

SPD vill säkerställa ett tryggt arbetsliv och bekämpa ogrundade löneskillnader. Med tanke på demografin behövs också arbetare från utlandet och de ska integreras på bästa sätt. De som har allra lägsta pensionerna ska få 100 euro mera i månaden.  

 

Vården ska reformeras stegvis

– Det är intressant att Centern och Samlingspartiet har presenterat nya egna modeller efter att de ha tjatat om den ”enda modellen” i fyra år. Om vi får vara med i regeringsförhandlingar är vården en prioritet för oss och vi vill hitta en modell som går att förverkliga. Reformen bör införas i mindre steg och vi ska inte skynda eller ta för stora beslut på en gång. Rent konkret vill vi ha tusen läkare eller vårdare och man ska ha rätt till vård inom en vecka. Inom äldreomsorgen vill vi ha 0,7 vårdare per klient, säger Rönnholm.

Konsekvent försvarat service på svenska

– Vi har konsekvent försvarat Vasas omfattande jour och rätten till vård på eget modersmål i hela Svenskfinland samt försvarat rätten till svensk service i samband med tingsrättsreformen. Om man röstar på SDP får man en statsminister, ett tvåspråkigt parti och ett parti som försvarar det svenska i Finland!

 

Caroline Lång

 

Dela denna artikel

Kommentarer

Artiklar kan kommenteras i ett dygn efter publicering. Använd ett sakligt och respektfullt språk: administratörerna förbehåller sig rätten att vid behov radera opassande kommentarer och förhindra skribenten från att kommentera vidare.

Sähköpostiosoitteesi

Mest lästa

Senast

Demokraatti

va. päätoimittaja: Rane Aunimo
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

Tf. chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE