MENY

Schulz-effekt med backlash – Angela Merkel för alltid i Tyskland?

Kuva: Joachim Kasten

”Ni känner mig” lydde ett omdebatterat budskap som CDU-kanslern Angela Merkel framförde under valrörelsen 2013. Hennes personlighet stod i centrum för att söka nytt förtroende. Hon lyckades.”Vi klarar av det!” löd hennes beryktade korta svar hösten 2015 då nära en miljon flyktingar sökte asyl i landet.
Merkel berömdes i Time Magazine  som ”Person of the Year“, men satsningen på en välkomstkultur var ändå omstridd. Kanslern hamnade i kritisk fokus främst från det bayerska systerpartiet CSU och konservativa kristdemokrater.
Flyktingpolitiken blev sedan även som jäst för den högerpopulistiska degen i Tyskland. Det nybildade partiet Alternative für Deutschland (AfD) växte och tågade in i en rad delstatsparlament.

Idag har flyktingvågen ebbat ut och känns inte lika dramatisk. Angela Merkels popularitet har gått tillbaka till en nivå i likhet med den under hösten för fyra år sedan.

Återigen startar hon valrörelsen som favorit. Utmanaren är SPD:s kanslerkandidat Martin Schulz. Han har både karisma och viljan. Men kan han sätta gränser för Merkels ambition att starta en fjärde mandatsperiod som regeringschef?


Felix Germania

I en jämförande analys med årets tidigare val i Frankrike eller Storbritannien kännetecknas läget i förbundsrepubliken av frånvaron av djupa konflikter med potential av splittra landet. Äventyrliga högerpopulister med en chans att erövra makten söker man förgäves.
Vidare saknas varje aspekt av EU-fientlighet. Vare sig Merkel eller Schulz är konkurrenter i engagemanget för den fortsatta europeiska integrationen.

Situationen kanske kan tillspetsas med “Felix Germania“ – lyckliga Tyskland. Den kompletteras med att CDU-finansministern Wolfgang Schäuble bevakar ett kassavalv med flera miljarder euro i budgetöverskott. Huvudorsaken för denna lyx är främst den framgångsrika tyska exportindustrin.
Andra gynnsamma villkor är en rekordlåg arbetslöshet på 3,8 procent. Motsvarande siffran för det stora grannlandet väster om Rhenfolden är 9,6 och för hela EU uppger den officiella statistiken 7,7 procent.

Schulz-effekt med backlash

Men självfallet är Tyskland ingen paradisö. Under ytan lurar en rad sociala konflikter och problemlägen. Dit räknas den sneda förmögenhetsfördelningen och gynnsamma skatter för de redan rika i samhället. Allt för många sysselsatta drabbas dessutom av prekära arbetsförhållanden vilket på sikt också ökar risken att i pensionsåldern hamna i fattigdomsfällan.
Dessa och andra aspekter är nästintill gefundenes fressen för socialdemokraten Martin Schulz. Det är därför ingen slump att han redan på ett tidigt stadium öppnade partiets valrörelse med en ”rättvisestrategi” och ett löfte att skapa bättre villkor för ”de hårt arbetande människorna”.
När SPD-chefen i januari tog över rollen som kanslerkandidat fick han en oväntad drömstart med stigande opinionsvärden. I medierna talades det euforiskt om en Schulz-effekt. Och med blick på Merkel undrade nyhetsmagasinet Der Spiegel ”Kippt sie?”, det vill säga faller hon? När läget var som bäst noterade SPD en uppgång från omkring 20 till över 30 procent och gick för en kort tid tid till och med om CDU.


Men hypen är över. Sedan dess förlorade partiet i tre delstatsval, bland annat i det traditionellt starka socialdemokratiska fästet Nordrhein-Westfalen.
Tyvärr fortsatte nedgången. Och aktuellt noterar SPD i olika mätningar mellan 22 och 24 procent medan de kristna systerpartierna CDU/CSU toppar med en klar ledning på max 40 procent.
En gnista hopp för SPD innebär dock att opinionsundersökningen även kom fram till att så mycket som 46 procent av väljarna ännu inte har bestämt sig om vilket parti de ska rösta på.

 


Corbyn-modellen?

Ex-kansler Gerhard Schröder erinrade i ett tal om ett liknande utgångsläge i valet 2005, då han i slutspurten ändå var nära att förhindra en CDU-seger. ”Det funkade då och kan funka igen”, ansåg han.

Även i en del av medierna varnas Angela Merkel att inte ropa hej förrän hon är över ån. Man pekar då främst på Labour-ledaren Jeremy Corbyn som mot alla odds hade lyckats med ett respektabelt resultat under det senaste parlamentsvalet.

Det som talar emot en tysk variant på Corby-effekten är främst Merkels stabila sympativärden. Vidare vann Schröder valet i ett läge då Tyskland kånkade på grava sysselsättningsproblem med en arbetslöshet på 12,9 procent.

Tunga inslag i den aktuella valrörelsen är att socialdemokraten Schulz motsätter sig det ökända kravet från Donald Trump att höja Natoländernas försvarsutgifter till hela två procent av bnp.
”Det skulle innebära upp till 30 miljarder euro mera om året”, varnar Martin Schulz under ett valmöte i Hamburg. Han fortsätter med löftet “vi ska inte upp- utan utrusta det tyska försvaret”. Pengarna ska användas för andra ändamål som till exempel att skapa framtidsinvesteringar i utbildning och arbete.
Ett annat fokusområde är den rådande dieselskandalen hos ledande tyska biltillverkare. SPD-chefen kräver att de tar sitt ansvar och inte äventyrar landets industristruktur. Schulz pläderar för att införa en kvot för elbilar.

Vid ett tidigare tillfälle under valrörelsen startade han även ett försök att rubba Merkels pondus. SPD:s kanslerkandidat anklagade henne att inte tala klarspråk om sina politiska mål. Förebråelsen är att hon enbart ger suddiga eller inga budskap alls och därmed passiverar konkurrentpartiernas anhängare.

”Detta är ett dåd mot demokratin”, löd Martin Schulz beskyllning. Det som han syftade på var banala budskap av typen ”ni känner mig”. Hans hårda ordval blev dock till ett medialt självmål. Kritiken är att dylika utfall snarare underlättar för Merkel och CDU/CSU att bevara ledningen.

 


(O)tänkbara alternativ

Det målet tjänade även hennes drag att inte längre stå i vägen för en partipolitiskt obunden parlamentsomröstning om samkönade äktenskap.
Merkel trollade helt enkelt bort ett profileringsämne för motståndarna och öppnade samtidigt sitt parti för olika koalitionsmönster.
Beroende på röstläget kan hon återgå till en borgerlig allians med det liberala partiet FDP. Men även ett svart-grönt samarbete betraktas inte längre som kulturkrock. Otänkbart för CDU är endast politiska samspel med AfD eller Die Linke.

Enligt de senaste opinionsmätningarna får det innevarande svart-röda koalitionsmönstret med 46 procent fortfarande de flesta sympatipoängen.


Motsvarande värdering delas däremot inte av den tyske utrikesministern och förre partichefen Sigmar Gabriel. Under innevarande vecka kom han med ett irriterande utspel:
”En fortsatt stor koalition med CDU är inte meningsfull”, säger han i en intervju med nyhetsmagasinet Der Spiegel och motiverar åsikten med partiets ringa chans att få en majoritet för att utse förbundskanslern.


I medierna tolkas det som en insikt om att SPD i det rådande läget inte kan åstadkomma ett regeringsskifte.
Vidare kritiserade han partiet Die Linke för att inte vara regeringsdugligt. Som skäl uppger Gabriel bland annat att delar av vänsterpartiet främjar en politik som ligger nära det högerpopulistiska AfD.
I den konkreta politiken innebär den åsikten att även möjligheten att åstadkomma ett röd-röd-grönt regeringsalternativ försvinner bakom horisonten.

Att SPD och Martin Schulz når målet att erövra flest mandat måste i skrivande stund tas med en nypa salt. Kandidaten själv utstrålar under valmötet i Hamburg professionell optimism och utgår ifrån att han kan vända den aktuella trenden. Vinner han i slutspurten blir det trots allt både matematiskt och innehållsmässigt svårt att forma en mitten-vänsterallians.
Det troliga är att ”evighetskansler“ Merkel får fortsätta. Frågan är bara med vilken koalitionspartner.

 

Joachim Kasten

Hamburg, september 2017

Diskussion

Tyska valet: Dramatiskt nederlag för SPD – högerpopulismen triumferar

Kuva: Joachim Kasten

ABL:s medarbetare i Hamburg, Joachim Kasten, efter det tyska valet: SPD måste under den närmaste tiden satsa hårt på att vinna tillbaka förlorad mark bland dem som drabbats av sociala orättvisor. Lyckas man inte med det kommer den politiska kulturen i Tyskland att utsättas för ännu större påfrestningar.

Lue lisää

MNESORD

Diskussion

Zambia: Satsning på mer jämställt fiske ger resultat

Kuva: Foto: Friday Phiri/IPS
En metod för att minska slöseriet med fisk är insaltning.

Liksom på många andra platser i världen utgör överfiske ett hot mot fiskeindustrin i Zambia. Ett av skälen till överfisket är att mycket fångad fisk går förlorad i efterhanteringen. Men genom ett nytt projekt har slöseriet kunnat minskas – samtidigt som fler kvinnor har engagerats.

Enligt FN är fisk en viktig näringskälla som också utgör en del av försörjningen för 820 miljoner människor i världen. Fisket är dessutom en viktig kulturell identitet för många människor, inte minst i västra Zambia. Men här, liksom på många andra platser i världen, utgör det illegala fisket, och överfisket, ett problem.

En orsak till både illegalt fiske och överfiske är de bristfälliga metoder som används för att ta hand om fisk mellan fångst och fram till att den tillagas.

– De flesta anser att överfiske är det enda sättet att kompensera för de förluster som uppstår, säger fiskhandlaren Hadon Sichali i staden Mongu.

Samtidigt har ett annat problem blivit allt vanligare på senare år – minskade fångster, något som anses hänga samman med klimatförändringarna.

Men tack vare en satsning kallad Cultivate Africa’s Future har en del av de problem som omgärdar fisket i Zambia kunnat avhjälpas, samtidigt som ett mycket stort antal kvinnor fått chansen att engagera sig i fiskeribranschen. I satsningen har man bland annat lärt ut nya konserveringstekniker för att se till att slöseriet med fisk minskar.

– Jag vill uppmuntra branschen att använda dessa metoder som drastiskt kan minska förlusterna. Det ökar förtjänsterna för både fiskarna och handlarna, säger provinsens minister Mwangala Liomba.

Inom utbildningen har man dessutom arbetat för ökad jämställdhet, vilket lett till att fler kvinnor har kunnat ta plats i fiskeribranschen. Satsningen är treårig och drivs i samarbete mellan australiska jordbruksforskningsinstitutet, ett lokalt universitet och organisationen WorldFish. Inom projektet undersöktes de förluster som uppstår efter fångst, samt hur fiskens näringsvärden förändras under processens gång, samt maktrelationerna mellan män och kvinnor.

En av forskarna inom projektet, Alexander Shula Kefi, berättar att man inom satsningen använder sig av verktyg för att påverka männens attityder gentemot kvinnor, och att det gett tydliga resultat. Det bekräftas av fiskhandlaren Joyce Nag’umbili från distriktet Senanga.

– Männens inställning har förändrats och de flesta vi samarbetar med behandlar oss numera som jämlikar. En del män har lagt sina egon åt sidan och frågar oss om olika tekniker som de inte har kunskaper om, säger hon.

Hon har två egna barn och ytterligare åtta föräldralösa barn att försörja och säger att projektet blivit en livlina – eftersom den teknik hon har lärt sig har lett till betydligt mindre förluster av fisk – och därmed höjda inkomster.

Den teknik som används för att konservera fisk består bland annat av nya och förbättrade rökanläggningar, metoder för insaltning, förbättrad användning av is och torkning i tält. Fisken som konserveras med hjälp av den nya tekniken har dessutom visat sig ha ett betydligt högre näringsvärde, berättar näringsforskaren Nyambe Lisulo Mkandawire. 

MNESORD

Diskussion

Stora mängder bördiga jordar går förlorade varje år

Kuva: Foto: Pixabay

Världens naturresurser utsätts för ett allt hårdare tryck i takt med att världsbefolkningen växer samtidigt som den globala konsumtionen ökar. Det slår FN-organet UNCCD fast i en ny rapport där man varnar för att utarmningen av världens jordar kan leda till matbrist.

Konsumtionen av världens markbaserade naturresurser har fördubblats under de senaste 30 åren, vilket lett till att en tredjedel av världens jordar nu har utsatts för markförstörelse, degradering. Det slår FN-organet mot ökenspridning, UNCCD, fast i en rapport som lanserades i samband med ett toppmöte som under förra veckan hölls i kinesiska Ordos.

Årligen går 15 miljarder träd och 24 miljarder ton bördiga jordar förlorade, enligt rapporten Global Land Outlook. Rapportförfattarna påpekar samtidigt att stora ekosystem är hotade, och att riskerna ökar i takt med klimatförändringarna.

I korthet handlar det om en ökad konkurrens mellan varor och tjänster som människor behöver – som mat, vatten och energi, och det behov som finns av att skydda andra ekosystem som reglerar och upprätthåller livet på jorden.

Enligt UNCCD har uppskattningsvis 20 procent av världens odlade marker mellan 1998 och fram till 2013 haft en minskad produktivitet. Detta är enligt rapporten särskilt oroande eftersom det samtidigt råder en ökad efterfrågan på just grödor och boskap som kräver särskilt stora resurser.

Markförstörelsen bidrar till klimatförändringarna och ökar utsattheten för miljontals människor – i synnerhet fattiga kvinnor och barn, enligt rapporten. UNCCD slår fast att över 1,3 miljarder människor, främst i utvecklingsländer, är beroende av åkermarker som är utsatta för förstörelse.

Detta leder även till en ökad konkurrens om knappa resurser, vilket i sin tur kan föranleda en ökad migration och minskad stabilitet, samtidigt som ojämlikheten mellan olika grupper ökar. Brist på vatten, utarmade jordar och ökenspridning leder till ökade sociala spänningar, skriver FN-organet.

Stigande temperaturer, förändrad nederbörd och ökad vattenbrist på grund av klimatförändringar kommer enligt rapportförfattarna att påverka hållbarheten och matproduktionen i mycket stora områden i världen.

UNCCD varnar för att man inom den nuvarande matproduktionen i världen har satsat på kortsiktig produktion snarare än vad som på sikt är miljömässigt hållbart. Det moderna jordbruket har gett en enorm ökning i produktiviteten, vilket minskat risken för svält i många delar av världen. Men samtidigt understryks i rapporten att satsningarna på monokultur – där bara ett växtslag åt gången odlas, genetiskt modifierade grödor och den intensiva användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel – gör produktionen ohållbar.

Konsekvenserna är tydliga. Enligt UNCCD står produktionen av mat för 70 procent av användningen av färskvatten och för 80 procent av avskogningen. Detta samtidigt som jordarna, som utgör grunden för den globala tillgången på mat, förorenas och förstörs i många områden, vilket på sikt kommer att leda till en minskad produktivitet.

– Markförstörelse och torkor utgör globala utmaningar som är intimt förknippade med de flesta, om inte alla, aspekter av mänsklig säkerhet och välstånd – i första hand tillgången på mat, arbete och migration, sade FN-organets chef Monique Barbut i samband med lanseringen av den nya rapporten.

I rapporten understryker UNCCD att en liten grupp har blivit rika på den icke-hållbara exploateringen av jordar, samtidigt som konflikter som hör samman med tillgången på marker har intensifierats i många länder.

Rapportförfattarna konstaterar att bortsett från vissa områden i Europa så var människans utnyttjande av jordbruksmarker i stort sett obetydligt i förhållande till jordens ekosystem fram till mitten av 1700-talet.

De regioner som enligt FN-organet kommer att ställas inför störst utmaningar är södra Afrika, Nordafrika, Sydasien och Mellanöstern. Det beror på flera faktorer, bland annat en snabb befolkningsökning och få alternativ för ett expanderande jordbruk, ökad konkurrens om vattenresurser och stora förluster av biologisk mångfald.

Samtidigt understryker UNCCD att de självdestruktiva trenderna kan vändas, eller åtminstone minimeras. I sitt tal påpekade Monique Barbut att det ligger i allas intresse att ta ”ett steg tillbaka” och omvärdera hur man ska hantera utmaningarna och kampen om resurserna.

MNESORD

Diskussion

Feldt-Ranta: Nordiska rådets president Britt Lundberg svek Finlands riksdag

Kuva: Jari Soini

– Jag är verkligen besviken, säger Maarit Feldt-Ranta efter att Nordiska rådets president Britt Lundberg (C) lagt den avgörande rösten mot finskans och isländskans ställning i rådet.

Lue lisää

Diskussion

Pensionsfonder på tur i ITUC:s klimatkrig

Kuva: Foto: Pixabay

Världsfacket ITUC driver krig mot klimatförändringarna och anser att den globala ekonomin är omringad av girighet.

– Ingen kan överleva i en värld där medeltemperaturen stiger tre eller fyra grader, säger generalsekreterare Sharan Burrow.

Sharan Burrow har precis kommit hem efter ett långt veckoslut i Latinamerika. I Panama träffade hon arbetare, och det är bland dem hon trivs bäst. Ute i verkligheten. Där dåliga arbetsvillkor är synliga. De villkor som hon ägnar sitt liv åt att förbättra.

Nu är det måndag och första hektiska veckan efter sommaren har dragit i gång på ITUC:s kontor i Bryssel. På agendan i höst står organisationens självklara ämnen som jämlikhet, migration, klimat och utrotning av slavhandel.

ITUC har aggressivt lanserat en kampanj som de kallar ett ”krig mot klimatförändringarna”.

– Det är redan verklighet att människor fördrivs eller förlorar sina liv på grund av väder och förändringar av årstider.

På frågan om hur motiverat det är att ITUC lägger så mycket tid och pengar på just klimatet, fnyser Sharan Burrow.

– Om det inte finns jobb, kan vi inte kämpa för bättre löner och villkor. Så om arbeten är i fara i samband med klimatförändringar tillhör det vår kärnverksamhet. ITUC planerar bland annat för att sätta press på stora pensionsfonder så att de investerar klimatsmart. Men krav ska även ställas på regeringar, företag och investerare.

ITUC är centralorganisation för världens samlade centralorganisationer. Sharan Burrow har varit generalsekreterare sedan 2010 och styr över 176 miljoner medlemmar.

– Vi finns representerade i alla internationella organ eller plattformar som har inflytande i arbetslivet.

Att Davos eller G20, enligt kritiker har spelat ut sina roller för en förbättrad global arbetsmarknad, lyssnar Sharan Burrow inte till.

– Folk säger att G20 inte är effektivt, men när det gäller att upprätta en agenda har G20 gjort två mycket viktiga saker för oss. Arbetsmarknadsministrarna bestämde att minimilöner ska vara baserade på värdighet och att konkurrens aldrig får underminera arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Det skapar ett ramverk i en global ekonomisk situation som har förlorat sin väg.

Det både syns och hörs att hon är arg.

– Den globala ekonomiska modellen har misslyckats. Just nu är människor förskräckta över att ojämlikheten växer i så hög takt, men för oss är det inte en chock, det är inbyggt i modellen. Här syftar hon främst på studier som visar att ungefär 94 procent av den globala försörjningskedjan är baserad på dold arbetskraft.

– Ta till exempel Latinamerika. Där sysselsätter de 25 största företagen 70 miljoner människor men bara 4 miljoner är anställda direkt. Resten är dold arbetskraft och de är föremål för allt missbruk av grundläggande rättigheter och ingen tar ansvar för detta.

Vikten av en social dialog är avgörande, menar ITUC som står bakom statsminister Stefan Löfvens initiativ Global deal.

– Kollektiva förhandlingar är under attack, minimilöner sjunker och det sociala skyddet utökas inte.

Just nu står 16 länder, 17 fackliga organisationer och sju företag bakom Global deal. Flera svenska börsbolag som Arbetet Global har pratat med är tveksamma till initiativet och arbetsgivarorganisationer hävdar att initiativet kan undergräva ILO:s arbete.

– Det är bara en ursäkt för att inte ta ansvar! Där det inte finns en social dialog är det enklare att neka kollektiva förhandlingar. Vi behöver ändra världsekonomins regler och då är Sverige en bra modell att utgå från.

Sharan Burrow hyllar svensk ekonomi och arbetsmarknad.

– Kollektiva förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter är styrkan i er ekonomi. Varför skulle ni vilja förändra det som resten av världen gör allt för att försöka komma ikapp?

Som skräckexempel nämner hon USA.

– Vad vi ser där nu är städer som förhandlar om högre minimilöner eftersom det finns arbetare som inte kan leva av sina löner. Ingen i Sverige, ingen i Europa, ingen i världen vill ha en amerikansk arbetsmiljö.

I kampen för en bättre arbetsmiljö vill ITUC se obligatorisk företagsbesiktning, så kallad due diligence. Sharan Burrow vill att alla företag, när det kommer till produktsäkerhet, placeringar eller egendomsrättigheter, gör en riskanalys av potentiellt missbruk av arbetsvillkor.

– Men hittills är Frankrike det enda landet som har lagstiftat om due diligence.

Diskussion