MENY

SDP: Finland bör underteckna FN:s kärnvapenförbud

Kuva: Foto: Pixabay

SDP:s partistyrelse tar i dagens utlåtande tydligt ställning för att Finland ska underteckna FN:s kärnvapenförbud.

 

I somras  enades 122 länder om ett avtal om en FN-konvention om kärnvapenförbud. Länderna har kunnat underteckna konventionen sedan den 20 september. Men frågan har kantats av bland annat USA:s antydningar om att samarbetet med USA och Nato kan försvåras för de länder som undertecknar avtalet. Speciellt i Sverige har detta uppmärksammats.

SDP anser att sådant inte ska påverka och att Finland borde skriva under konventionen. Partistyrelsen inleder sitt utlåtande med att konstatera att kärnvapen hotar hela mänsklighetens existens.

 

Fortsättningen på utlåtandet är i sin helhet följande:

 

”Kärnvapen hotar hela mänsklighetens existens. Den destruktiva kraften av världens 15 000 kärnspetsar räcker till för att göra jorden obeboelig många gånger om. Kärnvapen är inte medel för krigsföring utan för folkmord. Bara en enda kärnsprängning i Europa kan utsträcka sina förstörande effekter över hela kontinenten, även till Finland och finländarna.

Strävan att förbjuda användningen av kärnvapen fick fart på 1960-talet och ledde först till förbud mot kärnvapenprov och sedan år 1968 till icke-spridningsfördraget (NPT), som trädde i kraft två år senare.

Icke-spridningsfördraget har tre pelare: att förhindra spridningen av kärnvapen och att icke-kärnvapenstaterna förbinder sig till att inte skaffa dem samt att alla stater har rätt till fredlig användning av kärnenergi. Den tredje pelaren är att de fem ursprungliga kärnvapenmakterna förband sig till att främja stegvis nedrustning och slutligen ett totalt avskaffande av sina kärnvapenarsenaler.

Efter att fördraget trätt i kraft har en del länder avskaffat sina kärnvapenprogram, men Indien, Israel och Pakistan, som stod utanför avtalet, har istället utvecklat kärnvapen.  Det har även Nordkorea, som dragit sig ur avtalet, gjort.

Stormaktsledarna har tidvis lyft fram visionen om en värld utan kärnvapen. Trots detta har länder, som förbundit sig till icke-spridningsfördraget förgäves väntat på att kärnvapenstaterna på allvar skulle börja uppfylla sin skyldighet att nedrusta. Att kärnvapenstaterna förlitar sig på sina kärnvapen, lockar andra länder att tro att de kan skydda sin egen position och makt genom att skaffa kärnvapen.

 

För två år sedan påbörjade mer än 120 länder i FN en förhandlingsprocess, som har lett till att fördraget om fullständigt förbud mot kärnvapen godkänts och att det öppnats för underteckning. De alliansfria EU-länderna Irland, Österrike, Cypern, Malta och Sverige deltog i förhandlingarna från början.

SDP beklagar, att Finland inte var bland de här staterna. SDP anser att Finland borde godkänna fördraget om förbud mot kärnvapen och underteckna det. Finland och Sverige borde ha koordinerat sitt agerande redan från början, då en gemensam agenda skulle ha gett oss större vikt i förhandlingarna, och stött strävan till att korrigera svagheterna i fördraget.
Nedrustningen förutsätter självklart medverkan av alla kärnvapenstater, men det nya fördraget för sin del upprätthåller och ökar trycket på dem. Fördraget om kärnvapenförbud och icke-spridningsavtalet kompletterar varandra. Genom att ta del i processen som siktar på ett fullständigt kärnvapenförbud, tydliggör man, att Finland inte bygger sin säkerhet på någon stats kärnvapen.”

”Vi är så jämställda i Norden, men inte i näringslivets toppskikt”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Tove Dahlgren.

Anders är det vanligaste namnet för verkställande direktörer och styrelseordföranden för börsbolag i Sverige. Det gäller även i rekryteringens beredning. Anders väljer alltså Anders och frågan är hur man bryter ”Anders kretslopp”. Motsvarande utmaning finns i ännu större grad i Finland.

Lue lisää

Diskussion

Kjell Westö: Vi måste lyssna på varandras berättelser

Kuva: Foto: Marica Rosengård. (Bilden beskuren).
Kjell Westö 2017.

Finlands historia präglas av å ena sidan tur, å andra sidan skicklighet och mod.
– Det ger oss paradoxalt nog också ett stort ansvar, sade Kjell Westö i sitt tal på självständighetsdagen.

Lue lisää

Diskussion

Grattis Finland 100 år!

Kuva: Foto: Pixabay

I en sammanfattning av Finlands 100 år av självständighet kan man ta fast på många olika saker. I denna artikel plockar vi ut årtal och händelser med fokus på reformer och ärenden som ökat jämställdheten.

Lue lisää

Diskussion

Nu ska kampanjen ta fart – Tuula Haatainen betonar jämställdhet som styrka och ojämlikhet som säkerhetshot

Kuva: Jari Soini
Tuula Haatainen i Helsingfors på måndagen den 4 december.

Tuula Haatainens presidentvalskampanj öppnades på allvar på måndag kväll. På evenemanget i Helsingfors lyfte hon fram bland annat att kvinnors kunskap är världens mest oanvända resurs och att ojämlikhet är det största säkerhetshotet.

Lue lisää