”Tilanne on vakava” – suuren valiokunnan varapuheenjohtaja kyseenalaistaa hallituksen EU-asioiden hoidon perustuslainmukaisuuden

Kuva: Lehtikuva / Martti Kainulainen
SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen menossa eduskunnan suuren valiokunnan kokoukseen 11. lokakuuta.

Eduskunnassa käydään pian (22.11.) keskustelu ajankohtaisia EU-asioista. Kyseessä on pääministerin ilmoitus. SDP:n kansanedustaja, EU-asioita hoitavan suuren valiokunnan 2. varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen on pettynyt pääministeri Juha Sipilän (kesk.) toimintaan.

Ilmoitus ei mahdollista asian kunnollista käsittelyä.

– Hän (Sipilä) ei ole halunnut osallistaa koko eduskuntaa EU-kantojen muotoiluun, vaan pitäytyy itsepintaisesti ilmoitus-muodossa. Se tarkoittaa sitä, että eduskunta käy eräänlaisen ajankohtaiskeskustelun, mutta se ei johda yhtään mihinkään. Se ei johda parlamentaariseen valmisteluun tai hallituksen luottamuksen mittaamiseen, Tytti Tuppurainen toteaa.

Tuppuraisen mielestä pääministerin ilmoitus EU-asioista ei ole perustuslain mukaan riittävä Suomen kantojen muodostukseen.

– Voi olla, että se jopa rikkoo perustuslakia, koska on yksiselitteistä, että EU:ta koskevissa asioissa eduskunta muodostaa Suomen kannan, Tuppurainen toteaa ja luonnehtii tämän vuoksi tilannetta vakavaksi.

– Hallituksella on toimivaltaa vain siltä osin, kuin eduskunta on toimivallan sille antanut.

Tuppurainen muistuttaa, että hallitus päätti luopua vaalikauden mittaisesta EU-selonteosta. Toisin kuin pääministerin ilmoitus selonteko olisi lähetetty työstöön eduskunnan valiokuntiin ja näin eduskunta olisi osallistutettu EU-linjan muotoiluun. Myös tiedonanto olisi ollut Tuppuraisen mielestä ilmoitusta parempi tapa käsitellä asia.

– Kummallakin tavalla olisi syntynyt perustuslain edellyttämä, selkeä päätös.

Tuppurainen muistuttaa, että EU:ssa on käsillä poikkeuksellisen merkittäviä vaalikauden yli jatkuvia asioita puolustuspolitiikan tiivistämisestä Brexitiin.

Brexitillä esimerkiksi on vaikutuksensa EU:n rahoituskehitykseen ja tätä kautta muun muassa Suomen aluekehitysrahoihin.

– Nyt pitäisi harkita uudestaan, pitäisikö koko eduskunta osallistaa, Tuppurainen vetoaa.

”Puuttuu valtiomiestaito nähdä, miten kansankunnan asioita hoidetaan Euroopasa.”

Tytti Tuppurainen ei anna korkeita arvosanoja siitä, miten Sipilän hallitus on EU-politiikkaa hoitanut. Kiinnostus EU-asioita kohtaan on ollut vähäistä.

– Ilmeisesti tämä on lähtenyt pääministerin penseästi Eurooppa-poliittiisesta linjauksesta ja vähäisestä kiinnostuksesta, joka voi juontaa juurensa heikkoon osaamiseen. Suomen Eurooppa-politiikkaa ei tehdä tällä hetkellä kunnolla oikein missään, hän sanoo.

Tuppurainen arvioi, että pääministeriä kiehtoo tällä hetkellä ennen muuta kotimaan politiikka ja muun muassa maakuntahallinnon rakentaminen.

– Puuttuu valtiomiestaito nähdä, miten kansankunnan asioita hoidetaan Euroopassa. Sanotaan, että Eurooppa on tärkeä, mutta sanojen tueksi ei löydy määrätietoista toimintaa.

EU-komissio keskustelee ensi kuussa euroalueen kehittämisestä. Hallituksen EMU-kanta on markkinakurin lisääminen ja velkojen yhteisvastuuta lisäävien päätösten estäminen.

Tuppurainen luonnehtii hallituksen kantaa vähäeleiseksi ja sopeutuvaksi.

– Siinä ei pyritä muotoilemaan EMU:a uusina ehdotuksina muille jäsenmaille vaan ennakoimaan, mitä on tulossa.

”Emme myöskään tarvitse kokoomuslaista darwinistista euroa.”

Omassa linjauksessaan SDP painottaa EMU:n sosiaalista ulottuvuuden vahvistamista niin, että se tukisi työllisyyttä ja hyvinvointia jäsenmaissa.

– Sosiaalista ulottuvuutta ei voi kehittää ilman, että se kytketään EMU:n kokonaisuuteen. Niitä on syytä tarkastella yhdessä.

SDP:n mukaan EU:ssa on vahvistettava euromaiden talouspolitiikkojen koordinaatiota ja eurooppalaisen ohjausjakson toimintaa. Ohjausjakso on väline euroalueen vakauden ylläpitämiseksi. Kyseessä on vuosittainen prosessi, jolla Euroopan unioni valvoo talouspolitiikkaa.

– Ohjausjaksolla voidaan edistää myös erilaisia sosiaalisia tavoitteita ja kiinnittää nykyistä enemmän huomiota työttömyyteen, koulutustasoon, koulupudokkuutteen sekä naisten ja miesten palkkaeroihin, Tuppurainen tiivistää parannusehdotuksia.

Hänen mukaansa nyt pitäisi oivaltaa, että finanssipolitiikasta huolehdittaessa voidaan samalla huolehtia eurooppalaisesta hyvinvoinnista.

– Kyllä mekin markkinakurin ymmärrämme. Yhteisvaluutta ei saa johtaa siihen, että jotkin maat käyttävät sitä edes tahattomasti hyväkseen. Kuria tarvitaan. Sellaista lupausta ei voi antaa markkinoille, että aina ja kaikissa olosuhteissa joku tulee ja maksaa velat. Toisaalta emme myöskään tarvitse sellaista kokoomuslaista darwinistista euroa, jossa otetaan vain markkinoilta tulevat viestit huomioon. Markkinat tarvitsevat sosiaalisen puolen rinnalleen.

EU:ssa käydään paraikaa keskustelua myös yhteistyön lisäämisestä puolustuspolitiikan saralla. Tuppuraisen mukaan tästä asiasta vallitsee melko pitkälle menevä kansallinen konsensus. Esimerkiksi puolustusvälineiden yhteisiä hankintoja voidaan tehdä EU-maiden kesken.

SDP:ssä on tällä hetkellä käynnissä työryhmätyö, joka linjaa myös puolustusyhteistyötä EU:ssa.

Puheenjohtajuuskausi on jo ovella ja tapahtumat vyöryvät päälle.

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi on heinä–joulukuussa 2019, pian eduskunta- ja eurovaalien jälkeen. Samaan syssyyn valitaan uusi komissio.

Suomen kaudelle on luvassa iso poliittinen nivelkohta. Tytti Tuppurainen huomauttaa, että näillä näkymin tuolloin käsitellään muun muassa EU:sta lähtevän Britannian EU-maksuja ja näin ollen Brexitin seurauksia EU:n budjetille.

– Tästäkin pitäisi Suomessa puhua enemmän jo nyt.

Tällä hetkellä on vaikea ennustaa, millainen Brexit-sopimuksesta lopulta tulee ja onnistutaanko yhteisymmärryksen saavuttamisessa EU:n ja Britannian välillä lainkaan.

Tuppurainen muistuttaa, että pahimmillaan Brexit tarkoittaa jopa 30 %:n lovea EU:n budjettiin.

– On todella iso kysymys, miten tämä katetaan ja miten järjestelläään varat uudelleen. Samaan aikaan EU:n sisällä puhutaan uuden puolustusrahaston rakentamisesta ja siitä miten EU-budjettikehyksen sisälle voitaisiin luoda jokin pääluokka euroalueelle.

”Budjetin sisällä Suomen kansallisen linjan tulee olla priorisoida toimia, joilla on todennettua eurooppalaista lisäarvoa kuten tutkimus- ja tuotekehitys. Linjassa sosiaalisen ulottuvuuden kanssa tulee painottaa sosiaalisten standardien nostamista ja sosiaalisten erojen kaventamista”, SDP linjaa tuoreessa visiossaan EU:n ja EMU:n kehittämiseksi.

– Olipa Suomen eduskuntavaalien jälleen vallankahvassa mikä tahansa hallitus, iso kasa EU-asioita on pöydällä välittömästi. Nyt olisi kaikkien etu, että hallitus tulisi ulos poterostaan ja osallistaisi eduskuntaa enemmän EU-asioiden käsittelyyn. Vähintäänkin puheenjohtajuuskauden alkua pitäisi avata myös oppositiopuolueille, jottei vaalien jälkeen käy niin, että ollaan aivan ymmyrkäisinä, miten homma hoidetaan.

”Rinne on täyttänyt arvotyhjiötä.”

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on puheenvuoroissaan todennut kuluvan vuoden osoittaneen, ettei Yhdysvaltojen presidentistä Donald Trumpista ole vapaan maailman johtajaksi.

Rinteen mielestä Euroopan olisikin nyt tartuttava ruoriiin.

– Olen ollut tyytyväinen puheenjohtaja Antti Rinteen puheenvuoroihin EU:n roolista maailmanlaajuisesti. Hän on täyttänyt maan hallituksen jättämää arvotyhjiötä, Tuppurainen toteaa.

–  EU on myös arvoyhteisö. Nyt kun ympäri maailmaa on kansallismielinen konservatiivinen populismi kukoistukseessaan, EU on se toimija, joka voi tuoda esiin demokratiaa vastoin kasvavaa totalitarismin henkeä sekä oikeusvaltiota vastoin kasvavaa pakkovaltion henkeä.

Tuppurainen painottaa, että kyse on lopulta demokratiasta ja ihmisoikeuksista.

– Niille EU on rakennettu. Tarvitsemme toimintakykyisen EU:n.

Keskustelua aiheesta

Demareiden Sistonen ja Guzenina tyytyväisiä Espoon budjettineuvotteluiden tuloksiin

Kuva: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Kansanedustaja Maria Guzenina.

Espoon demarit lukeva budjettineuvottelujen vahvoiksi onnistumisikseen iltapäivähoitotakuun kaikille ykkös- ja kakkosluokkalaisille, palvelumaksujen korotusten torppaamisen, toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamisen ja opiskelun keskeytysten vähentämisen sekä vähävaraisten lasten harrastusten tukemisen.

Espoon kolmipäiväiset budjettineuvottelut on saatu päätökseen.

– Demareiden neuvottelutavoitteisiin kuuluivat opiskelijaterveydenhuollon, lasten terapiapalveluiden ja nuorten mielenterveyspalveluiden vahvistaminen. Nykytilanne vaatii näiden palveluiden vahvistamista. Tämä tavoitteemme näkyy hienosti saavutetuissa neuvottelutuloksessa, demareiden valtuustoryhmän puheenjohtaja ja budjettineuvottelija Markku Sistonen toteaa tiedotteessa.

– Budjettitulos sisältää todella ilahduttavasti panostuksia lapsiin ja nuoriin. Erityisopetukseen ja avustajaresursseihin saadut lisäsatsaukset tulivat suureen tarpeeseen. Opettajien työympäristö on muuttunut paikoin hyvinkin haastavaksi, demareiden toinen budjettineuvottelija, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Maria Guzenina jatkaa.

Myös muun muassa vähävaraisten perheiden lasten harrastusten tukemiseen saatiin lisää rahaa.

Demareille oli neuvotteluissa kynnyskysymyksenä se, että asiakasmaksuihin ei tule korotuksia.

– Maan hallituksen toimet ovat jo itsessään heikentäneet kansalaisten ostovoimaa ja selviytymistä arjessa, Guzenina ja Sistonen toteavat.

Demarit eivät olleet myöskään valmiita vähentämään lasten iltapäivätoiminnasta tai korottamaan iltapäivätoiminnan maksuja.

– Halusimme myös vahvistaa iäkkäiden yhteisöllisyyttä ja liikuntamahdollisuuksia. Espoolainen Seela-malli, jossa iäkkäille järjestetään ohjattua liikuntaa koulujen liikuntatiloissa mahdollistaa heille myös ruokailun koulun yhteydessä. Seelaa on pilotoitu hyvin tuloksin. Yksi Seelan ilahduttavista sivuvaikutuksista on ollut yksinäisyyden väheneminen. Lisämääräraha mahdollistaa Seela-toiminnan laajentamisen ja +68 ryhmien lisäämisen, Guzenina toteaa.

Neuvottelujen tuloksena kaupunginjohtajan tekemään budjetin pohjaesityksen lisättiin 4,69 miljoonaa euroa.

Keskustelua aiheesta

Kansanedustaja näpäyttää Juhana Vartiaista: ”Ongelma vain pahenee, jos työmarkkinoillemme tulee suuri määrä heikosti koulutettuja, jopa luku- ja kirjoitustaidottomia ihmisiä”

Kuva: Lehtikuva
Juhana Vartiainen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savio kritisoi voimakkaasti kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiaisen lauantaina Helsingin Sanomissa esittämää näkemystä, jonka mukaan suomalaisista työttömistä vain noin 40 000 voisi työllistyä. Samassa haastattelussa Vartiainen totesi Suomen kärsivän työvoimapulasta.

– Vaikka työllisyys on lähtenyt laskuun vasta äskettäin, jo useat kymmenet tuhannet työttömät ovat työllistyneet lyhyen ajan sisällä. Vartiaisen hihastaan ravistama luku ja hänen harjoittamansa työttömien syyllistäminen eivät perustu tilastoihin, vaan ainoastaan palvelevat kokoomuksen taustapiirien poliittista agendaa, toteaa Savio.

Vartiaisen mukaan työllistymisvaikeuksien syitä ovat muun muassa työttömien osaamisen puute ja kannustinongelmat. Mahdollisena ratkaisuna esittämäänsä ongelmaan Vartiainen tarjoaa työvoiman saatavuusharkinnan poistamista EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta henkilöiltä.

– Tohtori Vartiaisen tarjoama lääke on täysin väärä. Jo nyt muun muassa johtotehtävissä työskentelevät, tutkijat ja erityisasiantuntijat on vapautettu saatavuusharkinnan piiristä. Jos suomalaisten työttömien osaamistaso on puutteellinen, on heille tarjottava lisäkoulutusta aloille, joille työpaikkoja syntyy, vastaa Savio Vartiaisen väitteisiin tiedotteessaan.

Vartiaisen tutun teesin mukaan työvoiman tarjonnan lisääminen kasvattaisi työpaikkojen määrää.

– Vartiaisen analyysi voisi sinänsä olla perusteltavissa, jos uusien työntekijöiden osaamistaso olisi erityisen korkea tai jos he suostuisivat työskentelemään työehtosopimusta alemmalla palkalla. Päinvastoin kuin kokoomus, perussuomalaiset eivät kuitenkaan halua Suomeen halpatyömarkkinoita, linjaa Savio.

– Lisäksi suomalaisten koulutustaso on maailman mittakaavassa varsin korkea, eivätkä läheskään kaikki kansalaisemme työllisty tästä huolimatta. Ongelma vain pahenee, jos työmarkkinoillemme tulee suuri määrä heikosti koulutettuja, jopa luku- ja kirjoitustaidottomia ihmisiä. Suomalaiset veronmaksajat joutuisivat jälleen kerran maksamaan lyhytnäköisen kokoomuspolitiikan loppulaskun, toteaa Savio.

AVAINSANAT

Keskustelua aiheesta

Kansanedustajan mitta täysi: 697€ summasta veroa 20 % – vaatii verotuksen ”tuntuvaa alentamista”

Kuva: Roope Permanto

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on jättänyt toimenpidealoitteen työmarkkinatuen ja peruspäivärahan verotuksen alentamiseksi. Aloitteen tarkoituksena on korjata perusturvan riittämätöntä tasoa ja vähentää toimeentulotuen tarvetta, mikä myös yksinkertaistaisi sosiaaliturvajärjestelmää.

Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan määrä on kuukaudessa keskimäärin 697 euroa, mistä vähennetään yleensä 20 prosentin ennakonpidätys. Myllykosken mukaan työttömyysetuuksien ankara verotus on vahvistanut työttömien riippuvuutta viimesijaiseksi toimeentuloturvaksi tarkoitetusta toimeentulotuesta.

– Työttömyysetuuksien korkea verotus on koettu epäoikeudenmukaiseksi. Epäoikeudenmukaisuuden tunnetta syventää perusturvan riittämättömyys ja lisäksi se, etteivät työmarkkinatuki ja peruspäiväraha kerrytä eläkettä kuten ansiosidonnainen päiväraha, Myllykoski sanoo.

Työttömyysetuuksien verotus on tällä hetkellä huomattavasti palkkatulojen verotusta kireämpää, koska työttömät eivät ole oikeutettuja vastaaviin vähennyksiin. Työttömyysetuuksien ja palkkojen verotuksen välinen ero on kasvanut, kun työnteon kannustavuutta on pyritty lisäämään kasvattamalla työtulovähennystä.

Aloitteessaan Myllykoski muistuttaa myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean huomauttaneen Suomea liian matalasta perusturvan tasosta. Nykyisen hallituksen tekemät indeksijäädytykset ovat heikentäneet tilannetta entisestään.

– Työnteon kannustavuus on tärkeää, mutta verojärjestelmä ei saisi vaarantaa välttämätöntä toimeentuloa perusoikeutena. Toivonkin hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin työmarkkinatuen ja peruspäivärahan verotuksen tuntuvaksi alentamiseksi nykyisestä, Myllykoski toteaa.

Keskustelua aiheesta

”Tämä on itse asiassa hyvä uutinen” – Jussi Halla-aho pahoittelee levittämäänsä väärää tietoa ja viittaa muistioon vuodelta 2013

Kuva: LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho pahoittelee levittämäänsä virheellistä informaatiota.

Iltalehden mukaan Halla-aho totesi perjantaina perussuomalaisten tiedotustilaisuudessa hallituskriisiin ja mahdollisiin ennenaikaisiin vaaleihin liittyen seuraavasti:

– Meillähän vaalilainsäädäntö on sellainen, että vaikka ennenaikaisiin vaaleihin mentäisiin, niin seuraavat sääntömääräiset eduskuntavaalit pidetään joka tapauksessa 2019 keväällä, ja kyllähän kaikille puolueille olisi melkoinen jumppa lähteä kampanjoimaan kaksi kertaa peräkkäin

Halla-aho kirjoittaa Facebook-seinällään maanantaina.

”Pahoittelut virheestä, joka johtui saamastani erheellisestä briiffauksesta. Erehdys perustuu puoluesihteerien vuonna 2013 laatimaan muistioon. Siinä esitettiin, että jos eduskunta hajotetaan kesken kauden, valittu uusi eduskunta istuu ainoastaan hajotetun eduskunnan toimikauden loppuun, ei neljää vuotta. Tarkoitus oli luoda säännöllinen vaalisykli, jossa eduskunta- ja kunnallisvaalit vuorottelisivat kahden vuoden välein. Esitys ei kuitenkaan päätynyt lakiin.”

Halla-aho painottaa nyt, että jos nykyinen eduskunta hajotetaan esimerkiksi ensi keväänä, se istuu neljä vuotta.

”Tämä on itse asiassa hyvä uutinen. Eduskuntavaalit ovat kallis operaatio veronmaksajalle, ja kynnys järjestää niitä vuoden välein olisi korkea. Rammalla hallituksella on nyt entistäkin vähemmän syitä kitkutella kevääseen 2019 saakka, etenkään, jos ja kun soteuudistukseksi kutsuttu julkisen rahan puhallusoperaatio ajaa perustuslailliseen karikkoon.”

”Jos ei sydäntä riitä, jos edes itsesuojeluvaistoa olisi” – Tuula Haatainen muistuttaa Afrikan tukemisen tärkeydestä

Kuva: Lehtikuva / Vesa Moilanen

SDP:n presidenttiehdokas Tuula Haatainen kaipaa muutosta ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun painopisteisiin. Tällä hetkellä Suomessa puhtaan paljon voimapolitiikasta kuten vaikkapa armeijan vahvuudesta.

Haatainen muistuttaa, että turvallisuuskysymykset eivät rajaudu vain omiin rajoihimme. Ongelmat ja uhkat ovat yli rajojen meneviä ja siinä esimerkiksi ilmastonmuutos on keskeinen.

Haatainen ja kansanedustaja, entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) keskustelevat maailman muuttuneista turvallisuusuhista maanantai-iltana Helsingissä. Yleisötilaisuuden juonsi Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

Haatainen muistutti yleisöä maantieteestä. Afrikka on Euroopan lähialue, vain Välimeri on välissä. Seuraavan 30 vuoden aikana Afrikan väestö kaksinkertaistuu 2,5 miljardiin, joista puolet on alle 25-vuotiaita.

Mikäli ilmastonmuutos jatkuu, väestönpaine Eurooppaan vain kovenee.

– Tämä johtaa myös Afrikan sisäiseen pakolaisuuteen ja pahentaa siellä eriarvoistumiskehitystä. Siellä kasvaa jälleen pohjaa kriiseille ja ääriliikkeille.

Haatainen totesi, että jos ei sydäntä riitä, jos edes itsesuojeluvaistoa olisi Euroopassa, jotta toimisimme tilanteen ratkaisemiseksi.

Hän painotti YK-yhteistyön ja ylipäänsä monenkeskisen merkitystä, jotta Afrikkaan saataisiin koulutusta ja työtä. Haatainen toisti jo eduskunnassa esittämänsä ajatuksen siitä, että EU:n ja Euroopan valtioiden kehitysyhteistyöresursseja yhdistettäisiin koulutuksen tukemiseen ja työpaikkojen aikaansaamiseen Afrikassa. Haatainen muistutti, että etenkin naisten ja tyttöjen asemaa pitäisi parantaa.

– Meillä Suomessa on paljon osaamista, jota voisimme suunnata Afrikkaan. Afrikka on myös kasvava talousalue. Sinne pitäisi saada kestävää yritystoimintaa.

”Suurimmat turvallisuusuhat liittyvät eriarvoistumiskehitykseen.”

Se, että turvalisuutta ajatellaan Suomessa pitkälti voimapolitiikkana, jättää Haataisen mukaan alleen myös sen, että suurimmat turvallisuusuhat liittyvät eriarvoistumiskehitykseen.

Haatainen vertasi, miten Suomessakin on tällä hetkellä yhtä paljon syrjäytymisuhassa olevia nuoria kuin Hämeenlinnassa on asukkaita. Syrjäytyminen synnyttää myös kasvualustaa populistisille ääriliikkeille. Niinpä nuorten pääseminen peruskouluun ja työhön on parasta työtä turvallisuuden puolesta.

Haatainen painotti myös EU:n sosiaalisen ulottuvuuden keskeistä merkitystä. Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja inhimillisyys ovat välineitä, joilla varmistetaan vakaiden olojen säilyminen.

Vaikka paneelissa keskusteltiin vakavista asioista, hymyäkin irtosi. Kuvassa Erkki Tuomioja, Tuula Haatainen ja keskustelun vetänyt Mikkel Näkkäläjärvi.

Tuomioja painotti maailman kasvanutta keskinäisriippuvuutta niin hyvissä kuin pahoissakin asioissa. Siitä ei pääse irti pieni kääpiövaltio eikä myöskään ydinasein varustautunut suurvalta.

Kun ennen maailmanlopun skenaarioita on kuultu uskonnollisista piireistä, Tuomioja totesi, että tämän päivän maailmassa voi esittää uskottavia tieteesen pohjautuvia maailmanlopun skenaarioita. Tällainen eksistentiaalinen uhka ovat ydinaseet.

Tuomioja ja Haatainen pahoittelivat sitä, että Suomi jäi hiljattain YK:ssa hyväksytyn ydinkieltosopimuksen ulkopuolelle.

Tuomioja huomautti, ettei ydinaseriisunnassa ole tapahtunut viime vuosina yhtään mitään. Päinvastoin ydinasevallat modernisoivat aseitaan. Ydinaseiden kiellon ajaminen olisi nyt tärkeää.

”Näitä asioita ei kukaan voi ratkoa yksin.”

Toisena eksistentiaalisena uhkana ydinaseiden ohella Tuomioja puhui kestämättömästä kehityksestä niin ekologisesssa, sosiaalisessa kuin taloudellisesssa mielessä. Emme saavuta ekologista kestävyyttä ilman kahta jälkimmäistä.

Tuomiojan mukaan parhaimmassakin tapauksessa on vain muutama vuosikymmenen aikaa siirtyä ekologisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen.Esimerkiksi kukaan ei tiedä, mitä eri eliölajien nopeasta ja jatkuvasta sukupuuttoon kuolemisesta seuraa. Luonnon monimuotoisuuden häviämisellä voi olla kauaskantoisia seurauksia.

Tuomioja muistutti myös, että vaikka kaikki sodat lopetettaisin taikasauvalla, pakolaisia olisi lisääntyvä määrä, koska ilmastonmuutos panee ihmisiä liikkeelle.

– Näitä asioita ei kukaan voi ratkoa yksin. Ajatus siitä, että rajat kiinni panemalla voisi ratkaista yhtään mitään on vaarallinen. Asioita voidaan ratkaista vain mahdollisimman laajalla monenkeskisellä yhteistyöllä, Tuomioja painotti.

Nykytilanteessa voimapolitiikalla mikään valtio ei voi Tuomiojan mukaan saavuttaa enää minkäänlaisia kestäviä etuja. Huono puoli on se, että kaikki valtiot eivät ole tätä havainneet.

Tuomioja: Suomen ajettava arktisille alueille öljy- ja kaasuesiintymien käytön täyskieltoa.

Erkki Tuomiojan mukaan maailmasta puuttuu tällä hetkellä selvää johtajuutta kestävään kehityksen aikaansaamiseksi ja kestämättömän kehityksen torjumiseksi. Silloin, kun EU toimii tehokkaasti, se pystyy vaikuttamaan. Esimerkiksi Brexit, jos se toteutuu, lisää kuitenkin EU:n heikkoutta. Juuri nyt myös Saksan tilanne on epävakaa.

– Jos siellä ajaudutaan uusiin vaaleihin, on vaara, että oikeistonationalistiset populistit AfD saavat jopa 20 prosenttia äänistä, Tuomioja sanoi.

Tuula Haatainen painotti ilmastokysymysten ratkaisussa myös kaupunkien ja metropolien roolia. Hän siteerasi erään konferenssin esitelmän pitäjää, joka oli kehitellyt ajatusta kaupunkien YK:sta.

Haatainen ja Tuomioja sivusivat keskustelussaan myös arktista yhteistyötä. Tuomiojan mielestä Suomen pitäisi heti ryhtyä ajamaan arktisten alueiden öljy – ja kaasuesiintymien käytön täyskieltoa. Hän totesi, ettei ole mitään järkeä, että uusia fossiilisia polttoaineita yritetään hankkia maailman vaikeimmista ympäristöolosuhteista.

Suomen käynnissä olevan Arktisen neuvoston puheenjohtajakaudella pitäisi Haataisen mukaan katsoa pitemmälle kuin vain käynnissä olevaa puheenjohtajakautta. Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön suurimmat kysymykset ovat ympäristökysymyksiä.

Tuomioja totesi hyväksi asiaksi sen, että huolimatta jännitteistä ennen kaikkea Ukrainan kriisin ympärillä, kukaan Arktisessa neuvostossa ei ole halunnut tuoda jännitteitä sinne.

– On kyetty jatkaamaan noramalia toimintaa, vaikka ympäristön kannalta normaali toiminta ei riitä.