Politiikka

”Tuhansia ihmisiä koskettaviin huonoihin ratkaisuihin ei ole varaa” – Kelan kilpailutusongelmat ratkaistava välittömästi

Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa
Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa
Lehtikuva/ Heikki Saukkomaa

Kansaneläkelaitoksen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutus on jo usean kuukauden ajan herättänyt suurta hämmennystä ja huolta kuntoutusasiakkaissa, heidän omaisissaan ja palveluiden tuottajakentällä.

Myös monet järjestöt ovat nostaneet esiin uusien kilpailutusehtojen aiheuttamia ongelmia ja epäkohtia.

SDP:n eduskuntaryhmä jätti tänään kirjallisen kysymyksen kuntoutuksen kilpailutuksesta.

– Uudet kilpailutuskriteerit ovat käytännössä johtaneet siihen, että esimerkiksi useita kokeneita ja pitkälle koulutettuja terapeutteja on jäänyt hankinnan ulkopuolelle. Samoin erityisosaaminen ja alueelliset erot ovat jääneet huomiotta, aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä huomauttaa.

”Hinnalla kilpailutus ei tuokaan lopulta tavoiteltua säästöä.”

Hänen mukaansa halvemmassa palvelussa menetetty laatu aiheuttaa helposti lisäkustannuksia.

– Hinnalla kilpailutus ei tuokaan lopulta tavoiteltua säästöä.

Kelan kilpailutuksen kriteerejä on muutettu niin, että aiemmin 50/50 hinta–laatu-suhteesta on siirrytty kilpailutukseen, jossa ratkaisevassa roolissa on hinta (80 %) laadun jäädessä merkittävästi vähäisempään 20 % osuuteen. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaina ovat henkilöt, joilla on sairauden tai vamman takia huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa. Palveluiden laatua mitataan muun muassa terapeuttien osaamisella, koulutuksella ja kokemuksella.

Esimerkiksi Lasten Fysioterapia -yhdistyksen mukaan suurin osa erityislasten vaativaan kuntoutukseen erikoistuneista fysioterapeuteista on pudonnut pois Kelan palveluntuottajalistoilta.

Palvelutuottajilta odotetaan myös sitoutumista yhä suurempiin asiakasmääriin.

Kelan kilpailuttaman palvelun määrät myös pohjaavat aiemmin toteutuneisiin kuntoutusjaksoihin todellisen tarpeen sijaan. Monet kuntoutuksen tarpeessa olevat ihmiset eivät näin saa palvelua lainkaan tai eivät saa sitä riittävästi. Palvelutuottajilta odotetaan myös sitoutumista yhä suurempiin asiakasmääriin, mitä ei SDP:n mielestä myöskään voi pitää tarkoituksenmukaisena.

SDP pitää tärkeänä, että epäkohtiin puututaan ripeästi.

– Useiden Kelan korvaamissa palveluissa puhutaan kuitenkin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisrten – vammaisten, erityislasten, vanhusten ja pitkäaikaissairaiden – välttämättömistä palveluista. Toistuviin ja tuhansia ihmisiä koskettaviin huonoihin kilpailutusratkaisuihin ei inhimillisesti ottaen ole varaa.

Eduskuntaryhmä muistuttaa, että Kelan toistuvat ongelmat herättävät vakavan huolen siitä, onko perusturvamme toimeenpano ristiriidassa asiakkaiden oikeusturvan kanssa, ja onko laitos riittävästi resursoitu lisääntyneisiin vaativiin tehtäviin nähden. Kilpailuttamiseen liittyvät ongelmat pitää SDP:n mielestä ratkaista välittömästi.

Jakoa

Jaa tämä artikkeli

Viikon 4 Demokraatti
SUOMI KUNTOON? - Sota ay-liikettä vastaan
ALF REHN - Suomalaiset ovat nössöhyviksiä
ITÄMERI - Ongelma pinnan alla
Seuraa Meitä:
Lisää aiheesta:

Kommentit

Toimituksen valinta


Annakati Mattila

Muuttovirta Suomen ja Viron välillä kääntyi täydellisesti – Miksi niin moni virolainen maahanmuuttaja kokee itsensä muukalaiseksi?
19.2.2019

Luetuimmat


Uusimmat