MENY

Tuula Haatainen vill leda Finland med feministisk utrikespolitik

Kuva: Johan Kvarnström

SDP:s nyvalda presidentvalskandidat Tuula Haatainen lyfter fram frågor om hållbar utveckling, jämlikhet och jämställdhet. – Det finns ingen plats för rasism i Finland!

 

Haatainen fick flest röster i SDP:s rådgivande medlemsomröstning – 8050 stycken – och valdes därmed till partiets kandidat i presidentvalet 2018. Partifullmäktige fattade det formella beslutet i dag på förmiddagen i Jyväskylä direkt då resultatet tillkännagavs. Näst mest röster fick Maarit Feldt-Ranta som samlade drygt 7000 röster (42,1 procent av rösterna). Den tredje kandidaten i sammanhanget Sirpa Paatero fick 1438 röster. Valdeltagandet var cirka 48 procent.

 

Då Haatainen blev vald fylldes salen med applåder, jubel och musik som hon valt med eftertanke: Almas Chasing highs.

– Jag beundrar den unga artistens mod och energi. Hon är uppvuxen i östra Helsingfors precis som jag. Almas berättelse är den berättelse jag vill att förverkligas i Finland. Den vanliga människan kan bli vad som helst med drömmar, sade Haatainen i sitt tacktal.

– Det är en stor ära, i en tid då Finland behöver en ny riktning, sade Haatainen och klargjorde att det inte är ett tänkbart alternativ att sluta sig inåt och isolera sig i tider som kräver samarbete på EU-nivå och globalt.

 

Jämställdhet och samarbete

Haatainen tackade sina motkandidater i den interna kampanjen och sade att Feldt-Ranta och Paatero varit fantastiska i sammanhanget och att hon blivit påmind om att de inte är endast kollegor utan också goda vänner. Haatainen talade också kort på både svenska och engelska.

I tacktalet lyfte hon fram jämställdhet, demokrati, öppenhet, jämlikhet, EU, hållbar utveckling, minoriteters ställning med mera.

– Jag kommer att försvara demokrati och ett öppet samhälle. Jag vill göra klart att det inte finns plats för rasism i Finland!

 

Nato-linjen var densamma som under kampanjen hittills:

– Finland är stabilt utan en allians och det finns ingen anledning att ändra den linjen. Det som behövs är fortsatt samarbete med Nato, Sverige och de andra nordiska länderna.

– Vi ska ta hand om vårt försvar och ha ett trovärdigt försvar som baserar sig på allmän värnplikt. Men med vapen hindrar vi inte krig, diplomati är viktigast.

 

I tidevarv med högerpopulistisk frammarsch, brexit, terrordåd med mera underströk Haatainen att det enda sättet att möta alla dessa utmaningar är att hålla fast vid rättsstatens principer.

Enligt Haatainen behövs EU mer än någonsin och hon önskar att unionens roll förstärks och att Finland på denna punkt tar aktivt ställning. På tal om aktiv utrikespolitik gav Haatainen en eloge till president Tarja Halonen och passade också på att skicka en hälsning till sin vän, Sveriges utrikesminister Margot Wallström:

– Sverige för en feministisk utrikespolitik. Det kommer vi att göra tillsammans i framtiden!

 

Efter Haatainens tal eka ropen i salen: “Tuula! Tuula! Tuula!”

Hon tackar för stödet och ser en god start för kampanjen som nu tar vid på allvar. Efter mötet fick hon som väntat många frågor om Sauli Niinistös starka stöd och hur hon ska skilja sig från till exempel De Grönas Pekka Haavisto. Svaret är enkelt:

– Jag för inte kampanj mot människor utan mot fenomen och för saker jag står för. Jag vill få till stånd förändring med min kampanj, säger Haatainen.

Första målet är redan givet: Att nå andra omgången.

Diskussion

Anette Karlsson: ”Ändra lagen så att barn kan bo på två adresser!”

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Anette Karlsson.

Lagstiftningen ska inte skapa hinder för barnens rätt till båda föräldrarna, säger Anette Karlsson som kämpar för att barn ska ha rätt till skolskjuts från två hem.

Lue lisää

Diskussion

Socialdemokraternas alternativ: Mer utbildning och mindre skuldsättning

Kuva: Foto: Johan Kvarnström
Antti Lindtman, Antti Rinne och Krista Kiuru presenterade på tisdag förmiddag SDP:s alternativ till statsbudget för 2018, i socialdemokraternas grupprum i riksdagshuset.

SDP presenterar ett alternativt budgetförslag som ”grundar sig på hårda fakta men har mjukt hjärta” för att citera Antti Lindtman. Grundtanken är att tillväxten tillhör alla.

Lue lisää

Diskussion

Kärlekssocialisten Pertti Simula: Solidaritet i kapitalistiska system är motsägelsefullt

Kuva: Foto: Johan Kvarnström

Pertti Simula anammar samma tankebanor i psykoanalys i Norden som i arbetet för fattiga jordbruksarbetare i Brasilien. Han anser att vårt sätt att tänka även i människorelationer påverkas starkt av det kapitalistiska samhällets strukturer som främjar själviskhet och främlingskap och tränger undan solidariteten.

Lue lisää

Diskussion

Vad är Das Kapital värt i dag?

Kuva: Foto: Joachim Kasten

Det har gått 150 år sedan Karl Marx storverk Das Kapital publicerades. Till frågan om vad verket är värt idag finns både ett banalt och ett intellektuellt svar, skriver ABL-medarbetaren Joachim Kasten som besökt en utställning om verket i Hamburg.

Lue lisää

Diskussion